1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

Mieszkańcy i sympatycy Czyczków bawili się 20 lipca na festynie jabłkowym zorganizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie Rozwoju wsi Czyczkowy Zaboracy. Zorganizowano mnóstwo (...) więcej

W niedzielę 28 lipca na placu Jana Pawła II w Brusach zorganizowano koljeny już Jarmark Kaszubski. Przyciągnął on wielbicieli regionalnego rękodzieła ludowego oraz smakoszy kuchni kaszubskiej. (...) więcej
2013-07-30 • Niech zabrzmi muzyka!

W minioną sobotę 27 lipca br. w zabytkowym kościele w Leśnie odbył się koncert muzyki organowej i klawesynowej. Występ towarzyszył Międzynarodowemu Festiwalowi  Folkloru „Kaszubskie (...) więcej

więcej

W dniu wczorajszym, 28 lipca br., odbyło się uroczyste zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata". Koncert miał miejsce w Brusach. (...) więcej
2013-07-29 • Brathanki w Brusach

Gwiazdą piątkowego (26 lipca br.) koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach był zespół Brathanki. Publiczność usłyszała takie piosenki jak "W kinie w Lublinie" czy dobrze (...) więcej

W piątkowy wieczór 26 lipca br. publiczność miała okazję podziwiać występy zespołów z Rosji, Meksyku i Paragwaju. Zaprezentowały się także Dzotczi, Purtczi i Gwiżdże z Brus. Gwiazdą wieczoru był (...) więcej

więcej

więcej

W minioną środę 24 lipca br. we Wielu uroczyście otwarto Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata". Oto fotorelacja z wydarzenia: (...) więcej

Zespoły uczestniczące w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Śiwata" nie tylko występują podczas koncertów, ale również poznają nasz kaszubski region. (...) więcej

Foto: Sołectwo Wielkie Chełmy. więcej

Informujemy, że w poniedziałek, 29 lipca br. o godzinie 10:00 na małej sali Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady (...) więcej

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 13 września 2013 roku rodzice uczniów klas I-III i V szkół podstawowych, (...) więcej
2013-07-25 • Zapraszamy na wernisaż!

Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają   na Wernisaż Wystawy Poplenerowej IX Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego Męcikał lipiec 2013, który odbędzie się 27 lipca (sobota) o (...) więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji   Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej
2013-07-25 • Dziady w Gacniku

Foto: Stanisław Kamiński - "Czas więcej

Informujemy o akcji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”, która rozpoczęła (...) więcej

więcej

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na bezpłatne spotkanie pn. „Dotacje i wsparcie na rozpoczęcie działalności (...) więcej

W imieniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego realizującego projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, serdecznie zapraszamy na (...) więcej

więcej
2013-07-25 • Aktywizowali w Łebie

16 uczestniczek projektu „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach współfinansowany przez Unię Europejską (...) więcej

W poniedziałek, 22 lipca, zespół z Paragwaju, uczestniczący w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" odwiedził Chatę Kaszubską. Grupa (...) więcej

We wtorek 23 lipca, w Pizzerii Pablo odbyło się spotkanie integracyjne zespołów biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele (...) więcej
2013-07-24 • Narada sołtysów

19 lipca br. w Centrum Kultury i Biblioteki odbyła się narada sołtysów i przewodniczących osiedli z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim. Podczas zebrania dyskutowano m.in. na temat (...) więcej

Więcej na: więcej

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Tematyka prac magisterskich powinna (...) więcej

W Chojnicach prawnicy i doradcy służą profesjonalną pomocą każdemu.   Jeśli chcesz bezpłatnie:   * poradzić się prawnika, * otrzymać pomoc w napisaniu opinii prawnej, pisma (...) więcej

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza  na   Piknik  Artystyczno-ekologiczny nad Brdą w Męcikale27 lipca /sobota/ od 10:00 do 20:00. Galeria Oczko Męcikał ul. Długa 10W (...) więcej

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Warsztatach Plastycznych organizowanych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, które odbędą się w Galerii Oczko w Męcikale ul. Długa 10 (...) więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIAUBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka             rozpoczyna kolejny nabór wniosków o (...) więcej

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Czyczkowy wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” zapraszają na „Festyn jabłkowy”   Data: 20 lipca 2013 roku (...) więcej
2013-07-17 • Zjazd Maskotek w Rowach

Nie zabraknie tam także maskotki miasta i gminy Brusy grzybka "Bruska". więcej
2013-07-16 • „Gdzie jest Balbina?”

W minioną sobotę 13 lipca Chata Kaszubska w Brusach – Jagliach została przekształcona w iście kaszubski teatr. W tym dniu jubileusz 35-lecia działalności obchodził Teatr Obrzędu Ludowego (...) więcej
2013-07-16 • „Wyjazd po radość”

Od 29 czerwca do 5 lipca br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej o/Brusy po raz 18 zorganizowało kolonie letnie pn: „Wyjazd po radość”. Uczestnicy wyjazdu  (...) więcej
2013-07-16 • Targi Dobrej Energii

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach oraz Zaborskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na Targi Dobrej Energii, które odbędą się w CEW w dniu 25 lipca br. (czwartek)  w godz. 10.00 - (...) więcej
2013-07-16 • Świat Bajek w Łebie

więcej

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w lutym 2012 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu podatnicy mogą przekazywać na jego działalność (...) więcej

UWAGA!Z powodu złych warunków pogodowych planowane na dziś XI IGRZYSKA PLAŻOWE W CZERNICY zostają ODWOŁANE!Impreza odbędzie się 11 sierpnia 2013 więcej

W pierwszy weekend lipca młodzież z Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krëbane"  wraz ze swoimi instruktorami i opiekunami pojechała na Przegląd Zespołów Regionalnych, (...) więcej

Dla uczestników i prowadzących szkolenie „O finansach ... w bibliotece" 10 lipca 2013 roku  był dniem wyjątkowym. W ten właśnie dzień dokonano podsumowania (...) więcej

Lokalna Grupa Działania SANDRY BRDY i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają  członków lokalnych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, a także mieszkańców (...) więcej

Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy” oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają na prezentację sztuki Anny Łajming pt. „Gdzie jest (...) więcej

9 lipca br., odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku jednego z najwybitniejszych współczesnych kaszubskich artystów ludowych, rzeźbiarza, malarza, wynalazcę i myśliciela, syna naszej (...) więcej

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja (...) więcej

U W A G A   P R Z E D S I Ę B I O R C O Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG - III konkurs 2013 roku   POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIjako Instytucja Wdrażająca (...) więcej

ZARZĄDZENIE NR 417/13 BURMISTRZA BRUS z dnia 25 czerwca 2013 r.   w sprawie reklam na ogrodzeniu stadionu w Brusach   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 (...) więcej
2013-07-10 • Ponownie mianowany

W piątek, 5 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach. (...) więcej
2013-07-10 • Sportowa pomoc innym

W sobotę, 15 czerwca br., w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach , miał miejsce Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Zaborskiej „Z pomocą innym”. W (...) więcej

  6 lipca br. we Władysławowie miał miejsce już XV Zjazd Kaszubów, obchodzony w mieście, które w tym roku obchodzi 50. rocznicę nadania praw miejskich. Honorowym gościem XV spotkania (...) więcej

Punkt konsultacyjny  Miejsce: świetlica Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach (ul. Armii Krajowej 1) W miesiącu lipcu 2013  roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki- (...) więcej

W sobotę, tj. 6 lipca 2013 roku zmarł artysta ludowy Józef Chełmowski. 26 lutego br. ukończył 79 lat. Józef Chełmowski urodził się 26 lutego 1934 roku w Brusach – Jagliach, (...) więcej

Uwaga wszyscy uczestnicy XV Zjazdu Kaszubów we Władysławowie, jadący pociągiem Transcassubia! Zmienił się rozkład jazdy pociągu. Transcassubia wyruszy z Brus o godzinie 4:47!!! więcej

W dniach od 26 do 28 czerwca br. pracownicy Centrum Kultury i Biblioteki brali udział w warsztacie dotyczącym wypracowania modelu wielokulturowej biblioteki w Gdańsku. Na początku spotkania (...) więcej

30 czerwca na Osiedlu Kolejarz w Chojnicach odbyły się obchody 25-lecia Parafii p.w. Chrystusa i Błogosławionego Daniela Brottier, podczas których dwukrotnie wystąpił zespół Staccato z CKiB w (...) więcej

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach przy ul. Bolta 10 powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy (...) więcej

Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną dotyczącą nowych zasad segregacji i odbioru odpadów komunalnych w gminie Brusy, więcej

Infomujemy wszystkie osoby biorące udział w XV Zjeżdzie Kaszubów, że na trasie pociągu Transcassubia, jadącego do Władysławowa nie zaplanowano przesiadki w Kościerzynie. Uczestnicy wsiadający do (...) więcej

Rejon nr. 1 - Kosobudy, Kosobudy-Wybudowanie, Kinice, Broda, Rudziny, Dąbrowa, Chłopowy. Rejon nr. 2 -  Czernica, Męcikał, Męcikał Struga, Spierwia, Okręglik, Turowiec, Pokrzywno, Parowa, (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do  sprzedaży                       Na (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus oraz Zaborskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do udziału w II edycji Konkursu na pracę, licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.Celem Konkursu jest zebranie i (...) więcej

W sobotę, 29 czerwca br. 100 dzieci w wieku 9-13 lat z terenu miasta i gminy Brusy udało się do Ośrodka Wypoczynkowego „Jeziornik” w Borzechowie. Wyjazd kolonijny został (...) więcej

24 czerwca 2013 r. wybitni polscy niepełnosprawni sportowcy Teresa Pruska-Kołodziej, Małgorzata Korzeniowska i Bogusław Nowak – mistrzowie i zdobywcy medali krajowych, międzynarodowych i (...) więcej

Doradcy Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU w Agencji Rozwoju Pomorza SA pomogą przedsiębiorcom w pozyskaniu pożyczki z Inicjatywy Jeremie. To wyjątkowa oferta pożyczki w (...) więcej

  Zdjęcia: Stowarzyszenie Młodych Archeologów z Brus. więcej

Konkurs fotograficzny „Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś” jest organizowany z okazji 25-lecia nadania praw miejskich Brusom. Jego celem jest (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!