1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, że w dniach 1 - 5 lipca br. będzie można nabywać bilety na przejazd Transcassubią na XV Zjazd Kaszubów we Władysławowie. Bilety będą sprzedawane w Centrum Kultury i Biblioteki im. (...) więcej

W piątek, 28 czerwca br., w sali gimnastycznej Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Gimnazjum w Brusach. Uczniowie szkoły wraz z (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego O/Brusy Stanisław Kobus zapraszają na XV Zjazd Kaszubów, który odbędzie się  już w przyszły weekend 6 (...) więcej

Dnia 23 czerwca br. pianiści z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach postanowili zrobić swoim tatom z okazji ich święta muzyczny upominek. Przed tłumnie zgromadzoną (...) więcej

Podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w Brusach, 26 czerwca br., radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, udzielając  (...) więcej

Zdjęcia: Sołectwo Orlik. więcej

Z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia „Ziemia Zaborska” w Leśnie w dniu 22 czerwca br. odbyły się, jak co roku, obchody Nocy Świętojańskiej. Bardzo (...) więcej

Już po raz dziewiąty zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Międzynarodowym Festynie Archeologicznym w Leśnie. Impreza odbędzie się w najbliższy weekend 29-30 czerwca br. Rozpoczęcie (...) więcej

W dniach 3 lipca - 28 sierpnia odbywać się będzie XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie.  Szczegóły na: http://mfpelplin.w.interia.pl/. (...) więcej

W środę,  19 czerwca br., na stadionie miejskim w Brusach odbyła się  III Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Jej organizatorami byli: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz (...) więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Paneszka” oraz Zespół Akordeonowy „Akord” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach uatrakcyjniły swymi występami (...) więcej

Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy” z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach uczestniczył w czerwcowym Wojewódzkim Spotkaniu Teatrów Obrzędu Ludowego. Organizatorami imprezy byli (...) więcej
2013-06-26 • Moja przygoda w muzeum

Wychowankowie pani Renaty Goebel z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach uczestniczyli w uroczystości rozdania nagród XXXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla (...) więcej
2013-06-25 • "Dzień Pola" w Lubaniu

więcej

W minioną niedzielę, 23 czerwca br. w Leśnie,  odbyły się Gminne Młodzieżowe Zawody Pożarnicze. Wzięło w nich udział 20 drużyn reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z całej gminy. (...) więcej

Zakończył się „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013”, który odbywał się na terenie całego kraju. W sportowych zmaganiach udział wzięła (...) więcej

Informujemy, że  26 czerwca 2013 roku (środa) o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Sołectwo Czyczkowy Data: 22 czerwca 2013 roku Godzina: 19:00 - uroczysta Msza Św. Miejsce: Plac przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach   Sołectwo (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zostało wyróżnione w konkursie dla partnerstw lokalnych „Biblioteka - przestrzeń szans i możliwości”. Nagrodą było (...) więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „PANESZKA” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach uświetnił czerwcowe obchody Dnia Dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w (...) więcej

Aby przeżyć coś niesamowitego i dobrze się bawić nie trzeba jechać do odległego parku rozrywki. Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Męcikale umożliwiły ich uczestnikom przeżycie (...) więcej
2013-06-17 • Dzień Dziecka w Lubni

Swój Dzień Dziecka obchodziło także Sołectwo Lubnia. Zapewniono mnóstwo atrakcji, a wśród nich dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Przygotowano również liczne konkurencje, m.in. skakanie na (...) więcej

W niedzielę, 16 czerwca br., odbył się piknik profilaktyczny pn. „Nasz kolorowy trzeźwy świat”, zorganizowany w ramach Gminnych Obchodów Dnia Dziecka oraz XXV-lecia nadania praw (...) więcej

Imprezę z okazji XXV-lecia nadania praw miejskich Brusom, która odbyła się 15 czerwca br., rozpoczęto przejazdem motocykli i terenówek ulicami miasta. Parada ruszyła z placu Jana Pawła II w (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Brusy zaprasza członków i sympatyków na zebranie sprawozdawcze za rok 2012, które odbędzie się dnia 20.06.2013 r. w  Pizzerii Pablo w Brusach o godz. 19.00. więcej

Nowa strzelnica Miejskiego Koła Ligi Obrony Kraju w Brusach, mieszcząca się przy gimnazjum w Brusach, nie świeci pustkami. Skupia ona nie tylko doświadczonych strzelców, ale i młodzież, która (...) więcej

           W sobotę, 8 czerwca br., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się XII Otwarty Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza (...) więcej

Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach działa aktywnie nie tylko w gminie Brusy, ale i poza jej granicami. Przykładem na to jest jego uczestnictwo w I Turze XII Wojewódzkich Zawodów (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską (...) więcej

Jeżeli jesteś posiadaczem samochodu, który pochodzi z czasów PRL zadzowń do nas lub przyjedź do Chaty Kaszubskiej w Brusach-Jagliach! Szczegóły podamy przez telefon lub osobiście. (...) więcej

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności (...) więcej

21 maja br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Lubni oraz umowę na budowę budynku społeczno-kulturalnego w Leśnie. Za pierwsze z zadań, wg (...) więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Paweł Wolter podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. (...) więcej

więcej

więcej

Informujemy, że 16 czerwca br. na boisku Orlik w Brusach,  podczas Gminnych Odchodów Dnia Dziecka pn. „Nasz kolorowy trzeźwy świat” odbędzie się Turniej Piłki Nożnej (...) więcej

Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa stołowego oraz kibiców na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Zaborskiej „Z pomocą innym”, który odbędzie się w sobotę, 15 czerwca 2013 (...) więcej

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa, która wprowadza zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym. Osoby uprawione do (...) więcej

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w konferencji: „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”   Spotkanie (...) więcej

więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji   Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

Zakończył się „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013”, który odbywał się na terenie całego kraju. Gmina Brusy w tym roku również (...) więcej

więcej

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Główczewice zorganizowali w minioną niedzielę 2 czerwca br. Turniej Wiedzy o Regionie dla dzieci z okazji dnia dziecka. Dla milusińskich przygotowano liczne (...) więcej

W Czyczkowach także nie zapomniano o najmłodszych. 31 maja br. w ramach Dnia Dziecka, zorganizowano dla dzieci liczne wesołe zabawy i konkurencje. Ponadto każdy mały uczestnik miał okazję (...) więcej

W minioną niedzielę, 2 czerwca br., Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wielkie Chełmy zorganizowali piknik z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in. różnorodne konkurencje, mecz (...) więcej

Dzieci z Sołectwa Czarniż, 1 czerwca br., z okazji Dnia Dziecka brały udział w licznych konkurencjach sportowych. Starszaki rywalizowały w zawodach indywidualnych takich jak: (...) więcej

Punkt konsultacyjny w miesiącu czerwcu 2013  roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki - dyżur PSYCHOLOGA w godz. 15.00 – 18.00: p. Daria Cupa – 03 i 17 czerwca br. p. (...) więcej

Już po raz siódmy, w minioną niedzielę 2 czerwca br., na Stadionie Miejskim w Brusach odbył się Zaborski Turniej Petanque. Jak co roku rozgrywki stanowiły świetną rozrywkę dla całych rodzin. (...) więcej

więcej

Informujmy, że Gmina Brusy, wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, ogłosiła konkurs (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!