1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Maskotka Gminy Brusy". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki Gminy Bursy wraz (...) więcej

więcej

Urząd Miejski oraz Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp.j. w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania profilaktyczne.     1. Bezpłatne (...) więcej

Informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych (31.03-01.04.2013 r.) boisko Orlik będzie nieczynne. Jutro, 30.01.2013 r., boisko czynne do godziny 15:00.Przepraszamy za wszelkie więcej

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmie obowiązki wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. W związku z tym opłatę za wywóz śmieci będziemy ponosić na rzecz Gminy Brusy, a nie tak jak do (...) więcej

Trwa konkurs „Nasz Rolnik 2013” organizowany przez „Gazetę Pomorską”. Głosowanie potrwa do 2 kwietnia br. W plebiscycie wyróżniono trzy kategorie: - produkcja (...) więcej

W dniu wczorajszym, 26 marca br., odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Brusach. Prócz uchwały w sprawie emisji obligacji, zmian w budżecie Gminy Brusy na 2013 r. oraz zmian Wieloletniej (...) więcej

Zakończono główne prace budowlane związane z modernizacją ośrodka zdrowia w Leśnie. Wykonawcą robót była firma Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch w Brusach. Zadanie pn. (...) więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji   Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” serdecznie zaprasza na serię szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej. Grupą, do (...) więcej

Uśmiechnięci, sympatyczni, przystojni mężczyźni podający herbatę, kawę, cukier a nawet, wedle życzeń bardziej wymagających kobiet- cytrynę, żeby nie było aż tak słodko. Marzenia? (...) więcej

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp.j. zaprasza swoich pacjentów (osoby pełnoletnie) na bezpłatne komputerowe badania wzroku, które odbędą się 9 kwietnia br. w budynku (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym Poświątecznym Marszu Nordic Walking, którego koordynatorkami są Jolanta Peplińska i Izabela Dudek – Rogalla, nauczycielki wychowania fizycznego w (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach co miesiąc zaprasza do uczestnictwa w zabawach organizowanych w każdą sobotę miesiąca. Szczegóły dotyczące imprez znajdują się na (...) więcej

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi prace związane z weryfikacją i aktualizacją danych w mapach popytu, które wskazują stan dostępu oraz zapotrzebowanie mieszkańców na usługi (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w Dniu dla Zdrowia, tzw. „Białej Niedzieli” organizowanej przez Sołtys i Radę Sołecką Sołectwa Czyczkowy. więcej

„Święci Kaszub” – pod taką nazwą w minioną sobotę, 16 marca br., otwarto wystawę w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ekspozycja zawiera (...) więcej

W minioną niedzielę, 17 marca br., świętowano w Kościerzynie Dzień Jedności Kaszubów – uroczystość obchodzoną na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach, która pojawiła się (...) więcej

W Kościerzynie, 7 marca 2013r., odbyła się uroczysta Gala Wojewódzka II Edycji Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. Delegację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła (...) więcej

Już w najbliższy piątek, 22 marca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbędzie się kiermasz prac wykonanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej. Serdecznie zapraszamy! więcej

Burmistrz Brus ogłasza nabór do przedszkola i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brusy na rok szkolny 2013/2014. Nabór prowadzony będzie w dniach od 19 marca do 12 kwietnia (...) więcej

Informujemy, że 26 marca br. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. W załączniku został zamieszczony (...) więcej

Smaczne potrawy, pięknie udekorowane stoły, występ kapeli kaszubskiej to tylko niektóre atrakcje, jakie związane były z organizacją Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się 15 marca br. w (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej. Zapraszamy do udziału! więcej

Trwa przebudowa ośrodka zdrowia w Brusach. Wykonawcą inwestycji jest firma Handlowo – Usługowo – Budowlana „MAXI-MIX” z Lipusza. Nadzór inwestorski pełni Rejonowy (...) więcej

W związku z zakończoną w styczniu modernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach informujemy, że w wyniku realizacji zadania p.n. „Podniesienie efektywności (...) więcej

W świetlicy wiejskiej w Kosobudach, 7 marca br., odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Specjalną atrakcją imprezy był Kabaret Trzeciego Wieku z Czerska, który zaprezentował skecz (...) więcej

Dnia  8 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbyły się obchody Dnia Kobiet przez mieszkanki sołectwa Czayczkowy. Panie spędziły miłe spotkanie przy przygotowanym, przez (...) więcej

W minioną sobotę, 9 marca br., w Wiejskim Domu Kultury w Leśnie uczczono tegoroczne święto kobiet. 36 zebranych pań świętowało swój dzień w znakomitej atmosferze przy wspólnie (...) więcej

Kolorowe stroje, znakomity taniec, świetna gra na instrumentach i ubarwiający to wszystko śpiew – tak w skrócie można opisać „Weselë na Kaszëbach” zorganizowane (...) więcej

W związku ze zbliżającymi się zebraniami sołectw i osiedli prosimy mieszkańców poszczególnych miejscowości o zwrócenie uwagi na zakładkę "Zebrania sołeckie i osiedlowe", znajdującą się (...) więcej

W związku z odbywającym się w najbliższą niedzielę, tj. 17 marca br., Dniem Jedności Kaszubów informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego dojazdu autokarem, przygotowanym na tą okazję. (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznym Dniu Jedności Kaszubów, który w tym roku odbywa się 17 marca w Kościerzynie. Szczegóły znajdują się na plakacie załączonym poniżej. więcej

Do Urzędu Miejskiego w Brusach, w piątek 8 marca br., zawitała grupa przedszkolaków z Przedszkola Nr 1 w Brusach. Milusińscy, z okazji Dnia Kobiet, przygotowali niespodziankę w postaci (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w ramach programu (...) więcej
2013-03-08 • Dokonania Roku 2012

W ubiegłym tygodniu, 1 marca br., w Chojnickim Domu Kultury odbyła się już 9. gala „Dokonań Roku”. Uroczystość poprowadzili Roman Guzelak i Mariusz Paluch. Wśród nominowanych i (...) więcej
2013-03-08 • Z okazji Dnia Kobiet...

więcej

OBWIESZCZENIE Na podstawie § 11 pkt 1 a) Statutu Osiedla Nr 1 i 2 w Brusach zwołujemy ZEBRANIE OSIEDLA NR 1 i 2 W BRUSACH które odbędzie się  19 marca 2013 r. o (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu monografii gminy Brusy - „Historia Brus i okolicy” oraz płyty grupy Karno Zaraz Wracam „Trans Kaszebia”. Książkę za 80 zł (...) więcej

W dniach 1-3 marca br. w Puławach odbywał się XII Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”, w którym, po kilkuletniej przerwie, zaprezentowały się pary (...) więcej

Informujemy o realizowanym projekcie „Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi”, współfinansowanym ze (...) więcej

Konkurs jest organizowany z okazji 418 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w, proponowanych przez Sołectwa gminy Brusy, obchodach Dnia Kobiet:- Sołectwo Czyczkowy zaprasza do Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach 8 marca br. na godz. 18:00- (...) więcej

W niedziele 24 lutego br. na sali sportowej w Kosobudach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w Tenisa Stołowego, „Mężczyźni OPEN”. W turnieju wzięło udział 21 (...) więcej

Bubliczki, jak sami o sobie piszą, są „grupą hulaszczo - muzyczną z kaszubskim rytmem i zachodniopomorskim zadęciem”. Zespół reprezentuje: Brusy, Szczecin oraz Trzemeszno (...) więcej

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje szereg konkursów  skierowanych do osób z różnych grup wiekowych. W najbliższym czasie zachęcamy do (...) więcej

Informujemy, że oferta lokalnego Punktu Konsultacyjnego jest bardziej interdyscyplinarna niż dotychczas. Jego zadaniem jest zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie (...) więcej

Informujemy, że z dniem 1 marca 2013 roku ruszyła Akcja Tematyczna „PIT-Y”, która prowadzona jest przez Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Chojnicach (...) więcej

Zapraszamy wszystkie Panie z Sołectwa Czyczkowy do uczestnictwa w obchodach Dnia Kobiet. Szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na plakacie poniżej. więcej

Chcesz wypromować swoją firmę w Internecie? Współpracować z najaktywniejszymi przedsiębiorcami w branży? Obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej? Zapisz się na szkolenie i (...) więcej

Koło Miłośników Biblioteki z Męcikała działa coraz prężniej, a dowodem tego są dwa ostatnie spotkania, które odbyły się 5 i 21 lutego br. Panie, podczas swoich zebrań, czytają i zapoznają się (...) więcej

W dniach 11 – 15 lutego w bibliotece w Leśnie, w ramach zimowiska, odbywały się zajęcia dla dzieci do lat 10. Codziennie bibliotekę odwiedzało ponad 30 osób. Podczas wspólnych spotkań (...) więcej
2013-03-04 • Tenis stołowy w Leśnie

W ubiegłym tygodniu w świetlicy w Leśnie odbył się Turniej Tenisa Stołowego Chłopców. W kategorii uczniowie klas IV-VI zwycięzcami zostali: I miejsce – Cezary Literski II miejsce (...) więcej

Informujemy, że w celu usprawnienia składania zeznań rocznych w okresie od 1 marca do 26 kwietnia br., w porozumieniu z Burmistrzem Brus, Urząd Skarbowy w Chojnicach uruchamia dodatkowy punkt (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!