1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Od 1 stycznia 2013r. obowiązują nowe przepisy dotyczące spraw meldunkowych 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach (...) więcej

OBWIESZCZENIE  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 3 października (...) więcej

W niedzielę, 27 stycznia 2013 r., na scenie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach dzieci i młodzież z gminy Brusy zaprezentowały osiem przedstawień jasełkowych w ramach (...) więcej

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. j. informuje swoich pacjentów, iż w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00 odbywać się będą bezpłatne (...) więcej

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2012” zostało zakończone. Realizacja zadania była możliwa dzięki (...) więcej

Informujemy, że 4 lutego 2013r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  W sobotę, 26 stycznia br., odbył się V Bal Charytatywny Burmistrza Brus, którego współorganizatorem było Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Tradycyjnie (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych turniejach  Gminnej Ligii Tenisa Stołowego. Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach: - Szkoły (...) więcej

Stowarzyszenie Kosobudy zaprasza na koncert pt. "Kolędy świata" w wykonaniu muzyków zespołu "MISSIO MUSICA" z Sopotu. Występ odbędzie się w czwartek 31 stycznia br. (...) więcej

W piątkowe przedpołudnie, 25 stycznia br., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się II Gminny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”. (...) więcej

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza na V Bal Charytatywny Burmistrza Brus. Dochód z tegorocznej imprezy zostanie przeznaczony na zakup instrumentów muzycznych do nauki gry w bruskiej (...) więcej

Stowarzyszenie Kobiet Nad Brdą w Męcikale zaprasza na otwarcie wystawy prac z dziesięciolecia działalności, które odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w (...) więcej

Do 30 stycznia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach można oglądać wystawę pt. „Chronione krajobrazy Pomorza”. Ekspozycja jest związana z obchodami (...) więcej

Do końca lutego br. Chata Kaszubska w Brusach - Jagliach zaprasza na wystawę pod tytułem: „Zakochani w Kociewiu – Zakochani w Kaszubach”. Ekspozycja przedstawia kilka technik (...) więcej

Niedzielne popołudnie, 20 stycznia br., melomani oraz wielbiciele sztuk plastycznych spędzili w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Spotkanie rozpoczął koncert (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza informuje o trwającym projekcie „Chojnicki Pomysł na biznes”, skierowanym do osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. W załączniku (...) więcej

  19 stycznia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęła się XIV Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Tabela wyników I tury (...) więcej

Z przyjemnością informujemy, że zmodernizowana i rozbudowana świetlica wiejska w Czapiewicach oraz oczyszczalnia ścieków zakwalifikowały się do Finału Konkursu „Modernizacja Roku (...) więcej

W dniach 12 i 13 stycznia br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się III turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy – edycja 2012/2013, w którym (...) więcej
2013-01-17 • Z kolędą u Burmistrza

W miniony czwartek, 10 stycznia br., uczniowie z zespołu edukacyjno-terapeutycznego oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odwiedzili Burmistrza Brus Witolda (...) więcej

W minioną sobotę, 12 stycznia br., w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej IX Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. (...) więcej

W minioną niedzielę 30 wolontariuszy, w godzinach 7:00-19:00, kwestowało w Kosobudach, Leśnie, Męcikale, Orliku i oczywiście w Brusach w ramach 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (...) więcej

Ruszył ostatni konkurs na pozyskanie dotacji unijnych dla małych i średnich firm w województwie pomorskim.   Od 14 stycznia przedsiębiorcy mogą ubiegać się o  dotacje unijne (...) więcej

Zakończono prace nad przebudową i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. W ramach przedsięwzięcia wykonano elewację od strony posterunku policji w Brusach, od ul. (...) więcej

Rozpoczęły się prace budowlane związane z modernizacją ośrodka zdrowia w Leśnie. Wykonawcą robót jest firma Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch w Brusach. Zadanie pn. (...) więcej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach, 28 grudnia 2012 r. uchwalono budżet Gminy Brusy na 2013 rok. Dochody gminy, zgodnie z uchwalonym budżetem, to kwota 49.874,909 zł, natomiast (...) więcej

W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, 3 stycznia br., odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonych poszukiwań gazu łupkowego i ropy naftowej na (...) więcej

Poniżej znajdują się wszelkie informacje na temat organizowanego spotkania. W załącznikach zamieszczamy formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia. Zapraszamy do uczestnictwa w (...) więcej
2013-01-10 • Ostatnie pożegnanie…

  Organizatorzy Halowej Ligi Piłki Nożnej zapraszają wszystkich chętnych do udziału w turnieju.     Więcej nt. rozgrywek w harmonogramie więcej

W sobotę, 29 grudnia 2012r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Rodzinny Turnieju Piłki Nożnej. Rozgrywki zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi (...) więcej

Po raz pierwszy w historii, Brusy zostały zarejestrowane jako osobny sztab w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dotychczas zbiórka pieniędzy podlegała sztabowi w Chojnicach. (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w następnych turniejach  Gminnej Ligii Tenisa Stołowego.   Przypominamy, że turnieje zostaną rozegrane w następujących (...) więcej

Bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich. Zapraszamy! więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do uczestnictwa w zabawach karnawałowych. Plan zabaw na najbliższy czas: 05.01.2013 – „TY I (...) więcej

W  ślad za informacją Narodowego Funduszu Zdrowia  informujemy naszych mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadzony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do udziału w IX Konkursie Jasełek w Języku Kaszubskim, który odbędzie się 27 stycznia 2013 roku w sali (...) więcej

Od stycznia 2013 roku rozszerzamy działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz innych osób oczekujących wsparcia specjalistów ds. uzależnień o (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!