1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

27 listopada br. odbyło się otwarcie Posterunku Policji w Brusach. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11:00 na placu przed nową siedzibą policjantów, gdzie asp. szt. Olgierd Chylewski (...) więcej

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” z Męcikała (...) więcej

Oficjalne ogłoszenie laureatów II edycji „Samorządowego Lidera Edukacji” odbyło się 14 listopada 2012 roku podczas uroczystej gali finałowej w auli Collegium Novum (...) więcej
2012-11-28 • Ostatnie pożegnanie

28 listopada br. na Cmentarzu Parafialnym w Brusach pożegnaliśmy Wacława Leszczyńskiego – Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Brusach, który pełnił to stanowisko w latach 1957 (...) więcej

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie Posterunku Policji w Brusach. Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia. Szczegóły uroczystości pojawią się wkrótce. (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki Zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej XVII Pomorskiego Konkursu Plastycznego "Jesień na Kaszubach". więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że Biblioteka Publiczna w Brusach będzie czynna w godz. 13:00 – 17:00. Za utrudnienia więcej

20 listopada br. dokonano otwarcia i poświęcenia oczyszczalni ścieków w Brusach.     Uroczystość rozpoczęła się w Urzędzie Miejskim w Brusach, gdzie powitano gości, a następnie (...) więcej

„Filozofia refleksji JÓZEFA CHEŁMOWSKIEGO” pod taką nazwą, 8 listopada br., otwarto wystawę dzieł wielkiego rzeźbiarza i filozofa pana Józefa Chełmowskiego. Ekspozycję można (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje o zmianie godzin otwarcia Biblioteki w Brusach, która będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 15:00 - 17:00. Za (...) więcej

Informujemy, że  już 28 listopada br. na terenie województwa pomorskiego nastąpią pierwsze wyłączenia analogowego sygnału telewizyjnego. Całościowo proces cyfryzacji (DVB-T), (...) więcej

27 listopada br. odbędzie się otwarcie Posterunku Policji w Brusach. Uroczystość odbędzie się o godz. 11:00 w Posterunku Policji w Brusach (ul. Wojska Polskiego 35). W programie m.in. - (...) więcej

W dniu dzisiejszym otwarto i poświęcono oczyszczalnię ścieków w Brusach. Poniżej zamieszczamy fotorelację z uroczystości. Więcej informacji pojawi się wkrótce. Burmistrz (...) więcej

16 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni podjęli uchwały m.in. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji (...) więcej

Zapraszamy wszystkie punkty przedszkolne z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU” zorganizowanym przez Agencje (...) więcej

Z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 11 listopada br. o godz. 16:00 odbył się koncert wspomnień poświęcony (...) więcej

Dnia 16 października  w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono XII rocznicę nadania imienia Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła (...) więcej

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Brusy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.   (...) więcej

10 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Hucie odbyła się promocja książki Antoniego Ciemińskiego pt. „Nad Niechwaszczą i Parzenicą. Przeszłość i teraźniejszość wsi Huta, Broda, Chłopowy (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach i Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus informują, że XVII Pomorski Konkurs Plastyczny „Jesień na Kaszubach” został rozstrzygnięty. W (...) więcej

Bruski Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał w tym roku zaproszenie na III Integracyjne Zawody w Warcaby 100- polowe, których organizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie (...) więcej

24 października 2012r. odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych w miejscowości Swornegacie. W kategorii dziewcząt Gimnazjum w Brusach i Gminę Brusy (...) więcej

25 października 2012r. w miejscowości Swornegacie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Naszą Gminę Brusy reprezentowali uczniowie: (...) więcej

Dnia 28 października 2012 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach zorganizowali wyjazd do Teatru Muzycznego (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Gminnej Lidze Tenisa Stołowego. Zawody są organizowane ze środków finansowych budżetu Gminy Brusy w ramach konkursu ofert na (...) więcej

8 listopada br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach miał miejsce wernisaż prac wykonanych w ramach VIII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego organizowanego co roku w Męcikale w (...) więcej

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia inwestycji pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice" Zakład (...) więcej

Rada Rodziców oraz Punkt Przedszkolny działający przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zapraszają na II BAL DOBROCZYNNY, z którego dochód zostanie przeznaczony (...) więcej

Dnia 27.09.2012r. odbyła się Gminna Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Lubni. Reprezentacje Gimnazjum w Brusach, pokonując przeciwników, zakwalifikowały się do Powiatowej (...) więcej

20 listopada 2012 roku odbędzie się otwarcie i poświęcenie oczyszczalni ścieków w Brusach. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. W programie m.in. (...) więcej

Z satysfakcją informujemy, iż projekt pt. „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w ramach programu Kaszubska Marszruta” został nominowany w konkursie (...) więcej

11 listopada br. obchodziliśmy 94. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Jak co roku w atmosferę powagi tego święta wprowadziła wszystkich zgromadzonych uroczysta Msza Św. w intencji (...) więcej

Informujemy, iż 16 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach obędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

9 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się narada sołtysów i przewodniczących osiedli z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim. Na spotkaniu przedyskutowano m.in. zimowe (...) więcej

BURMISTRZ  BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY do oddania w najem lokal (kiosk, szalet publiczny ) o powierzchni użytkowej 5,8 m2 (...) więcej

W związku ze zbliżającą się 94. rocznicą Odzyskania Niepodległości, 11 listopada br. (niedziela) o godz. 11.00 odbędzie się Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Wszystkich (...) więcej

31 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z przedstawicielką Rejonowego Zarządu Inwestycji Człuchów Spółka z o.o., Dyrektorem Zarządu (...) więcej

Gmina Brusy, mając na uwadze poprawę stanu środowiska wodnego, podjęła się realizacji zadania pn. ”Rekultywacja zbiornika wodnego we wsi Zalesie”. Łączna wartość inwestycji to (...) więcej

  Brusy, dnia 8 listopada 2012 r.     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) więcej

  Brusy, dnia 8 listopada 2012 r.   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (...) więcej

  Brusy, dnia 8 listopada 2012 r.     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (...) więcej

Zapraszamy na kiermasz prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. Szczegóły kiermaszu znajdują się na zamieszczonym poniżej plakacie. Serdecznie (...) więcej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” zapraszają na konferencję „Aktualności i nowości w (...) więcej

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Sołtys Sołectwa Huta Pani Małgorzata Warnke oraz Pan Antoni Ciemiński zapraszają na promocję książki „Nad Niechwaszczą i Parzenicą. Przeszłość i (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach pragnie poinformować wszystkich użytkowników o zmianie adresu strony internetowej naszej instytucji, na której znajdziecie Państwo (...) więcej

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania funduszy europejskich, które odbędzie się we wtorek, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!