1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędą się w dniach 4 i 18  (...) więcej

więcej
2012-08-31 • UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

więcej

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 29 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach, radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2012 rok oraz zmian (...) więcej

W najbliższą sobotę, 1 września br. na boisku przy placu zabaw w Czarnowie odbędzie się Festyn dożynkowy. Rozpoczęcie imprezy – godz. 18.00. W programie m.in. konkursy dla dzieci (...) więcej

Informujemy, że w trosce o zdrowie swoich mieszkanek, Gmina Brusy zaplanowała na terenie Brus  kolejne stacjonowanie  MAMMOBUSU w dniach:  - 9 września br.  – podczas (...) więcej

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach rozpoczyna projekt „Aktywny samorząd”. Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych, które mogą otrzymać  (...) więcej

Informujemy, że od września br. wznowione zostaną w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zabawy taneczne. Czas trwania – od godz. 20.00 – 4.00. Cena biletu: (...) więcej

Zarząd Klubu MLKS „Tęcza” Brusy informuje, że na stadionie miejskim w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 odbędą się następujące mecze piłki nożnejo mistrzostwo: -  SKO juniorów (...) więcej

W niedzielę, 26 sierpnia br. mieszkańcy Parafii Kosobudy obchodzili Dożynki Parafialne.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną o godz. 11.00 w tamtejszym kościele. Starostami (...) więcej

W sobotę, 25 sierpnia  br. o godz. 15.00 na półwyspie w Męcikale odbył się Festyn Grzybowy. Festyn rozpoczęto wręczeniem dyplomów dla najlepszych „grzybiarzy”. Na podstawie (...) więcej
2012-08-27 • Ze śliwką w tle

  25 sierpnia br. na boisku sportowym w Leśnie odbył się Festyn Śliwkowy. Dzieci, jak i dorośli mogli wziąć udział w licznych konkursach. Na festynie nie mogło zabraknąć przetworów i (...) więcej

22 sierpnia o godz. 19.00 w Brusach odbyło się spotkanie upamiętniające Młodokaszubów w 100. rocznicę powstania tego ruchu. W uroczystości udział wzięli Zastępca Burmistrza Brus Krzysztof (...) więcej

25 sierpnia br. w Krojantach odbyły się Dożynki Powiatowe. Na obchodach, tegorocznego dziękczynienia za plony rolników powiatu chojnickiego, uczestniczyła delegacja Gminy Brusy - na czele (...) więcej

22 sierpnia Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz małżonką spotkał się z uczestnikami kursu drużynowych Macierzystej Akademii Kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP. Kurs dla drużynowych, (...) więcej

 23 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się narada sołtysów i przewodniczących zarządów bruskich osiedli z Burmistrzem Witoldem Ossowskim.  Podczas zebrania dyskutowano (...) więcej

W niedzielę, 26 sierpnia br. mieszkańcy Kosobud obchodzić będą Dożynki Parafialne.  Uroczystości rozpoczną się Mszą św. dziękczynną o godz. 11.00 w kościele w Kosobudach. O godz. 14.00 na (...) więcej

Dzisiaj (22.08.2012), Prezydent RP Bronisław Komorowski spotka się uczestnikami kursu drużynowych Macierzystej Akademii Kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP. Kurs dla drużynowych, harcerskich, (...) więcej

Informujemy, że w środę 29 sierpnia br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji (...) więcej

 Rok 2012 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Rokiem Młodokaszubów. Dzisiaj, (22.08.2012) mija dokładnie 100 lat od zjazdu założycielskiego Towarzystwa (...) więcej
2012-08-22 • Ostrzeżenie o burzach

Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy  Sp. j. w Brusach informuje, że od września 2012 roku w przychodni ( Brusy, ul. Dworcowa 24) przyjmować będą następujący specjaliści: (...) więcej

W najbliższy weekend odbędzie się grzybobranie w Męcikale. Rozpocznie się w piątek, 24 sierpnia br. Około godz. 15.00 – 16.00, uczestnicy grzybobrania wyruszą spod świetlicy na (...) więcej

W sobotę, 25 sierpnia br. o godz. 15.00 na boisku sportowym w Leśnie odbędzie się Festyn Śliwkowy. W programie:15.00 – Turniej piłkarski promujący miejscowość 16.00 – Konkursy dla (...) więcej

         Miłośnicy gry w Boule już po raz VI spotkali się na Zaborskim Turnieju Gry w Petanque. W tegorocznych zmaganiach rywalizowano w następujących (...) więcej
2012-08-20 • V Noc w Bibliotece

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza dzieci w wieku od 8 do 15 lat na zajęcia „Noc w Bibliotece”. Jest to już piąte spotkanie z książką i biblioteką. (...) więcej

                  Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbędą się 25 sierpnia w Krojantach. Gospodarzem święta plonów jest (...) więcej

Bracia Kurkowi z Brus, w sobotę (11.08.2012) zebrali się na dorocznym spotkaniu, podczas którego wyłoniono nowego Króla Kurkowego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele p.w. (...) więcej

W ubiegłą niedzielę (12.08.2012), miłośnicy siatkówki plażowej oraz sportów wodnych przybyli do Czernicy na X Igrzyska Plażowe. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli wybrać spośród szeregu (...) więcej

               Jeszcze w październiku tego roku, bruska jednostka OSP będzie korzystać z odnowionego budynku remizy. 8 (...) więcej

        W dniach 8-9 sierpnia br., na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego, 168 mieszkanek miasta i gminy Brusy skorzystało z bezpłatnej (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez LGR Mòrénka w (...) więcej

         Dzisiaj (08.08.2012) rozpoczęły się badania mammograficzne, które odbywają się przy Urzędzie Miejskim w Brusach w  specjalnym mammobusie. (...) więcej

       W sobotę, 11 sierpnia br., Bracia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego będą walczyć o tytuł XV Króla Kurkowego. Obecnie królem KBS w Brusach jest Marian (...) więcej

         W sobotę, 4 sierpnia, mała miejscowość Widno zamieniła się już po raz 15. w stolicę swojskiego chleba. Frekwencja nie zawiodła – tłumy (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, że ze względu na duże zainteresowanie mammografią, kolejne badania w Brusach odbędą się 8 i 9 sierpnia 2012 roku. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. (...) więcej

          Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność (...) więcej

                     Od dnia 28 sierpnia w Przychodni Rodzinnej Thielemann i Wspólnicy Sp. j. w (...) więcej

       W dniach 20 – 29 lipca 2012 w gospodarstwie artystyczno – ekologicznym Joanny i Sławomira Mankiewiczów w Męcikale odbył się VIII (...) więcej

Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa nad wodą. Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki dostępna jest książeczka informacyjna „Zasady bezpiecznego zachowania się  nad wodą, w (...) więcej

       Od 18 czerwca mieszkańcy miasta i gminy Brusy, a także przyjezdni turyści mogą korzystać z trzech infomatów, które znajdują się w Urzędzie Miejskim w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!