1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

                       18 maja 2012r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie (...) więcej

         W trosce o zdrowie swoich mieszkanek, Gmina Brusy przy współpracy z NZOZ Medica z Łodzi, organizuje bezpłatne badania mammograficzne. Na terenie (...) więcej

          Zbliża się święto wszystkich dzieci – czyli tradycyjny DZIEŃ  DZIECKA. Z tej okazji na terenie naszej gminy planowany jest (...) więcej

           29 maja br. na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego odbyło się spotkanie ws. planów poszukiwania gazu łupkowego na (...) więcej

           W sobotę, 26 maja w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się XI Zaborski Turniej Szachowy o Puchar (...) więcej

          26 maja br. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego Filia Biblioteczna w Leśnie wspólnie z Radą Sołecką Sołectwa Leśno (...) więcej

             24 maja w samo południe w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się spotkanie (...) więcej
2012-05-29 • Warsztaty origami

         Młodzież biorąca udział w warsztatach „ Z prostego coś wielkiego”, dofinansowanych z  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w (...) więcej

           W sobotę, 26 maja br. odbył się rajd rowerowy KaszebeRunda. Jest to cykliczna impreza skierowana do wszystkich kolarzy i amatorów (...) więcej

           Jutro, tj. 29 maja br., o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach, na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego (...) więcej

           W piątek 25 maja w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach nagrodzono i wyróżniono 45 laureatów XII Pomorskiego Konkursu Plastycznego (...) więcej
2012-05-28 • WTZ na Zawodach w Bule

          18 maja br. drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach po raz pierwszy wzięła udział w Zawodach w Bule. Turniej został zorganizowany (...) więcej

                         Informujemy, że 9 czerwca br. na boisku Orlik w (...) więcej

          Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach organizuje po wakacjach bezpłatne  zajęcia języka angielskiego dla dzieci klas I - III z terenu (...) więcej

        Tegoroczny, XIV Zjazd Kaszubów odbędzie się 7 lipca 2012 roku w Sopocie. O wyborze tego niezwykłego miejsca zadecydował fakt, że w tym roku mija 100. (...) więcej

         W sobotę, 19 maja w Leśnictwie Młynek odbyły się uroczystości związane z 69. rocznicą bohaterskiej śmierci Jana Bińczyka oraz 3. rocznicą (...) więcej

            Gimnazjum w Brusach zaprasza na Festyn rodzinny „Czas na zdrowie”, który odbędzie się w sobotę, 26 maja br. Na (...) więcej

           W niedzielę, 27 maja br. w świetlicy OSP w Brusach odbędą się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla uczniów szkół (...) więcej

          Burmistrz Brus oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XI Zaborskim (...) więcej

           W sobotę, 26 maja br. odbędzie się rekreacyjno – sportowy rajd rowerowy KaszebeRunda. Jest on skierowany do wszystkich kolarzy (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCIprzeznaczonych do  sprzedaży           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o (...) więcej

         W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, dnia 18 maja 2012 roku odbyły się dwa spektakle teatralne pt. (...) więcej

       Informujemy, że są już znane wyniki XII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia Kaszubska Słoneczna i czysta”. Komisja zebrała się  w (...) więcej

Centrum Kultury i Bibliotek im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na spotkanie autorskie z Hanną Cygler, które odbędzie się w czwartek, 24 maja o godz. 12.00. w sali Centrum Kultury i (...) więcej

 Informujemy, że zmieniły się godziny funkcjonowania Chaty Kaszubskiej w Brusach – Jagliach. Chata Kaszubska jest czynna w następujących godzinach: - poniedziałek – nieczynne- (...) więcej

          Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu – organizacja pozarządowa, zrzeszająca podmioty gospodarcze wykorzystujące do swych celów (...) więcej

           Dnia 17.05.2012 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją (...) więcej

16 maja br.  nastąpiła zmiana organizacji ruchu na Placu Jana Pawła II  oraz przyległych ulicach: Kościuszki, Dworcowej, Młyńskiej, 2-go Lutego oraz Pocztowej. W wyniku nowego (...) więcej

         Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości (...) więcej

       Trwają prace związane z zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach – etap I”.     W ubiegłym (...) więcej

          Informujemy, że trwają prace związane z budową ul. Wykopaliskowej w Leśnie. Zakres prac obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, (...) więcej

Stowarzyszenie Miłośników Historii TOW Gryfa Pomorskiego oddział „Cis” w Męcikale informuje, że w sobotę, 19 maja br. odbęda się uroczyste obchody 69. rocznicy bohaterskiej śmierci (...) więcej

            więcej

             Informujemy, że PUNKT KONSULTACYJNY Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzony przez (...) więcej

           Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się uroczystościami odpustowymi na Kalwarii we Wielu, zabawa i dyskoteka w Centrum Kultury (...) więcej

         Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w (...) więcej

        Nieformalna Grupa Poetycka „Na Oścież” organizuje w dniach od 2 do 5 sierpnia br. X Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie, na które zaprasza (...) więcej

Burmistrz Brus w imieniu bruskiego samorządu oraz Dyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Kosobudach żegnają zasłużonego nauczyciela, a  w latach 1962- 1977 Dyrektora Szkoły (...) więcej

Państwo Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają na VIII Ogólnopolski Plener Plastyczny, który odbędzie się w Męcikale, w dniach 20 – 29 lipca br.  Zgłaszać można się telefonicznie pod (...) więcej

          Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zwraca się z apelem o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku trzech pożarów, jakie miały miejsce w (...) więcej

           W sobotę, 12 maja br. Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Mała Paneszka”  z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana (...) więcej

         Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza, który jest organizowany w ramach XVIII (...) więcej

          Data 21 marca jest obchodzona jako Międzynarodowy Dzień Poezji, którego celem jest promocja pisania, czytania, publikowania i nauczania (...) więcej

        26 kwietnia br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach  uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w Ośrodku Readaptacji (...) więcej

        W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2012 roku organizowany jest już po raz XVIII na terenie całego kraju „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - (...) więcej

W załączniku przedstawiamy wyniki z rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Brusy w roku 2012 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej

Z okazji przypadającego 5 maja Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach oraz (...) więcej

 Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na spotkanie autorskie połączone z promocją najnowszej ksiązki Stanisława Pestki (pseudonim Jan Zbrzyca) pt. „W (...) więcej

         Informujemy, że od dnia 30 czerwca br.  numer tel. 52 398 22 85 do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach nie będzie (...) więcej

         9 maja br. odbyły się eliminacje powiatowe 41. Konkursu recytatorskiego literatury kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Łącznie do (...) więcej

           W maju, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje dla mieszkańców Miasta i Gminy Brusy szereg atrakcji. (...) więcej

        Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach zapraszają wszystkie osoby (...) więcej

         Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki na V Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się w sobotę, 12 (...) więcej

                  Informujemy, że wniosek Gminy Brusy o dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie (...) więcej

        W niedzielę, 6 maja w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach odbyły się zawody strzeleckie dla firm i zakładów pracy. W kategorii drużynowej (...) więcej

          Firma Centrum Energii WIATROPOL  zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Brusy na spotkanie informacyjne dotyczące ODNAWIALNYCH (...) więcej

           Z przyjemnością informujemy, że w 4. numerze czasopisma National Geographic Traveler, ukazał się artykuł autorstwa Julii Lachowicz (...) więcej

           Informujemy, że już jutro 9 maja br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędą się eliminacje powiatowe (...) więcej

          Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” zaprasza do wzięcia udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie (...) więcej

             Chojnicki Dom Kultury serdecznie zaprasza na koncert „Przeboje światowe” z okazji Dnia Matki, który odbędzie (...) więcej

         Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej serdecznie zapraszają na obchody Dnia (...) więcej
2012-05-07 • „Krëbane” w Klukach

       Grupy "Młodzi Krëbane" i "Krëbane" wraz z kapelą pod opieką kierownika Władysława Czarnowskiego oraz kadry instruktorskiej (...) więcej

W środę, 2 maja br. na kompleksie boisk ,, Orlik 2012” odbył się Turniej Piłki Nożnej chłopców o puchar Burmistrza Gminy Brusy, dla roczników 1999-2000 oraz 2001 i młodsi.W turnieju wzięły (...) więcej

 3 maja br. odbyły się obchody związane z 221. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych (...) więcej

          W 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 137 rowerzystów wzięło udział w jubileuszowym, X Zaborskim Rajdzie Rowerowym. 22 – (...) więcej

        Informujemy, że PUNKT KONSULTACYJNY Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. udziela (...) więcej

           W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zgodnie z (...) więcej

             KM LOK w Brusach oraz Gmina Brusy zapraszają do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich z karabinka pneumatycznego o (...) więcej

KM LOK w Brusach zaprasza na „IV Drużynowe i Indywidualne Zawody Strzeleckie dla Zakładów Pracy i Firm” z terenu miasta i gminy Brusy, które odbędą się w niedzielę, 6 maja 2012 roku (...) więcej

          Zapraszamy do wzięcia udziału w X Zaborskim Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w czwartek, 3 maja 2012 roku. Zgłaszać można się w Chacie (...) więcej

            3 maja br. mija 221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, natomiast 4 maja przypada Dzień Strażaka. Z tej okazji, w (...) więcej

           Dzisiaj, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP. Dzień (...) więcej

         Z inicjatywy Burmistrza Brus oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach rozszerzono działalność funkcjonującego w (...) więcej

         W sobotę, 28 kwietnia br. odbył się pogrzeb Pierwszego Biskupa Diecezji Pelplińskiej Ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi. Honorowego Obywatela (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!