1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy s.j. zaprasza swoich pacjentów ( osoby powyżej 16 roku zycia) na bezpłatne badania wzroku oraz pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, które (...) więcej
2012-02-29 • Mammobus w Brusach

 Dzisiaj, tj. 29 lutego br. w Brusach (targowisko miejskie przy Urzędzie Miejskim) stacjonuje MAMMOBUS, w którym Paniom z terenu miasta i gminy Brusy wykonywana jest bezpłatna mammografia. (...) więcej

Dzisiaj, tj. 29 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku miało miejsce podpisanie, z udziałem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektrocznicznej p. Magdaleną Graj, umów o (...) więcej

          Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w tenisie stołowym, które odbędą się w niedzielę, 26 lutego br. na sali sportowej w (...) więcej

         19 lutego br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się VI Gminny Turniej Stołowego o Puchar Burmistrza Brus. Uczestniczyli (...) więcej

            Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz władzami samorządowymi realizuje od (...) więcej
2012-02-23 • "Karnawał po kaszubsku"

            W czwartek, 16 lutego br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyła się zabawa „Karnawał po (...) więcej

                  Informujemy, że dzięki staraniom lokalnego samorządu, 29 lutego br. (środa) na targowisku (...) więcej

           Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza do Chaty Kaszubskiej na dwie wystawy  prezentujące rodzimą twórczość mieszkańców (...) więcej

            W styczniu br. w Filii Bibliotecznej w Męcikale powstał Klub Miłośników Biblioteki. Jego celem jest propagowanie czytelnictwa (...) więcej

           Wczoraj, 20 lutego br. odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Tym razem, do mobilnego punktu poboru krwi zgłosiło się około 40 osób, (...) więcej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie kulturyi ochrony dziedzictwa (...) więcej

BURMISTRZ BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632 BrusyogłaszaUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wynajem 25 m2 dwustronnej powierzchni reklamowej na nośniku typu billboard o wymiarach 5,00 m (...) więcej

             W niedzielę,  26 lutego br. Koło Miejskie Ligi Obrony Kraju i Gmina Brusy organizują VI Zawody Strzeleckie z (...) więcej

                 Pan Marian Jutrzenka Trzebiatowski i Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach zostali (...) więcej

          Regionalny Ośrodek Europejskiego funduszu Społecznego w Chojnicach poszukuje pracownika na stanowisko animatora i doradcy. Szczegóły oferty (...) więcej

            Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Brusach w Biurze Interesanta (parter, biuro nr 9), dostępne są druki zeznań podatkowych, (...) więcej

                NZOZ „Brusmed” informuje, że od dnia 20 lutego br., gabinet rehabilitacji oraz pielęgniarek (...) więcej

            Dzisiaj, 17 lutego, Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego - Marszałkiem Mieczysławem (...) więcej

                   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub (...) więcej

          Zapraszamy na VI Gminny Turniej Tenisa  Stołowego o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się 19 lutego br. roku na sali sportowej (...) więcej

Informujemy, iż zakończyły się rozgrywki Gminnej Ligi Tenisa Stołowego - edycja 2011/2012. Po finale IV turnieju nastąpiło podsumowanie ogólne oraz wręczenie nagród i pucharów wg (...) więcej

W dniach 11 i 12 lutego br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się czwarty turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy - edycja 2011 -2012, w którym wzięło (...) więcej

11 lutego br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej juniorów rocznika 1993 i młodszych o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju (...) więcej

          Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr (...) więcej
2012-02-15 • Z PIT-em do urzędu

           Informujemy, że w każdy piątek, od 2 marca do 27 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach, dyżurować będą pracownicy Urzędu (...) więcej

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach i Pan Marian Jutrzenka Trzebiatowski z Brus zostali nagrodzeni wyróżnieniami Bazuny edycji 2011, przyznanymi przez Fundację Naji Gòchë. (...) więcej

Drugi tydzień ferii zimowych w  Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach minął pod hasłem „W poszukiwaniu ZIMY”. Zima, która zawitała na Zaborach z chwilą (...) więcej

            Przypominamy Państwu, że tegoroczny Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się w Brusach, w niedzielę, 18 marca. (...) więcej

Brusy, dnia 7 lutego 2012 r. OBWIESZCZENIEBURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.  Na podstawie art. 39 (...) więcej

              Informujemy wszystkich zainteresowanych nauką tańca towarzyskiego, że zajęcia w Centrum Kultury i Biblioteki im. (...) więcej

          Informujemy, że grupa 22 uczennic z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach będzie czynnie uczestniczyć w działaniach na (...) więcej

             W sobotę, 4 lutego br. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” zorganizowało zabawę (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w ramach programu (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej turze rozgrywek Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, które odbędą się w dniach 11 – 12 lutego br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. (...) więcej

28 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Czapiewicach odbyła się zabawa karnawałowa. Wzięło w niej udział około 60 osób. Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Czapiewice. W związku z (...) więcej

  Informujemy, że w sobotę 11 lutego br. o godz. 14.00 odbędzie się Turniej Halowej Piłki Nożnej juniorów rocznika 1993 i młodszych o Puchar Burmistrza Brus. Miejsce rozgrywek – sala (...) więcej

          W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbywały się zajęcia muzyczne, taneczne i wokalne przygotowane (...) więcej

               Informujemy, że spotkania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz innych osób (...) więcej

            Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zaprasza na bezpłatną konferencję „Nawożenie jako jeden z głównych (...) więcej

             W 2011 roku Gmina Brusy przystąpiła do realizacji projektu systemowego pn. „Szansa dla uczniów i uczennic – (...) więcej

               W niedzielę, 5 lutego br. odbyło się zebranie członków Koła Miejskiego Ligi Obrony Kraju w Brusach. Spotkanie (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza dzieci na bal karnawałowy, który odbędzie się 7 lutego br. w godz. 15.00 – 18.00 więcej

                Zapraszamy Państwa na obchody Dnia Jedności Kaszubów, które w tym roku odbędą się w Brusach, w (...) więcej

                            Informujemy, że od jutra, tj. 4 lutego (...) więcej

            Informujemy, że w niedzielę, 5 lutego br. odbędzie się zebranie członków Koła Miejskiego LOK w Domu Strażaka w Brusach przy ul. (...) więcej

                2 lutego br. mija 92. rocznica wkroczenia Wojska Polskiego do Brus. I wojna światowa, po której Polska (...) więcej

             Informujemy, że tegoroczny VI Konkurs „Czytanie Remusa” odbędzie się w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w (...) więcej

              26 stycznia br. w Czersku  odbył się V Przegląd Przedstawień Jasełkowych „Jasełka 2012” (...) więcej

             Dnia 29 stycznia 2012 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się VIII Konkurs Jasełek w (...) więcej

            28 stycznia r. odbył się wieczór wigilijny w świetlicy wiejskiej  w  Główczewicach. Na spotkanie przybyło około 50 (...) więcej

W ramach inwestycji w Nowym Dworze na obszarze ponad 23 ha powstaje Zakład Zagospodarowania Odpadów. Realizacja ta ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez wprowadzenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!