1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Brusach, w nocy z soboty (1 października br.) na niedzielę (2 (...) więcej
2011-09-29 • PIAF PO POLSKU

Chojnicki Dom Kultury serdecznie zaprasza na koncertPIAF PO POLSKUśpiewa Dorota Lulka Paweł Nowak - akordeonDariusz Gutomski - kontrabas 15 października 2011 r. godz. 20:00 ChDKbilet: 18 zł do (...) więcej

Serdecznie zapraszamy 6 października o godz. 19.00 do Chojnickiego Domu Kultury na długo oczekiwany spektakl renomowanego teatru z Kielc – Ecce Homo. Chociaż nasze spotkanie z projektem (...) więcej

Sołtys Sołectwa Lubnia p. Anna Pestka wraz z Radą Sołecką oraz Radnym Rady Miejskiej Michałem Szczepańskim ogłaszają KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY I NAJORYGINALNIEJSZY LATAWIEC – czyli (...) więcej

W środę 28 września na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się Jesienny Turniej Piłki Nożnej w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorami rozgrywek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi (...) więcej

Opracowanie: Punkt Przedszkolny w więcej

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr (...) więcej
2011-09-29 • XV Bieg „Gryfa”

Pierwszego dnia jesieni, 23 września 2011 r.,  na stadionie miejskim w  Brusach kilkaset dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Brusy, aby rywalizować w XV (...) więcej

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Środowiska. Kampania przekonuje kierowców o negatywnym wpływie jazdy samochodem osobowym na krótkich (...) więcej

W tym roku ogólnopolski Program „Równać Szanse” obchodzi dziesięciolecie. Z tej okazji w dniach 22-23 września w Pałacu w Łochowie odbyło się uroczyste podsumowanie dotychczasowych (...) więcej

Dzień 23 września 2011 roku na długo zapisze się w pamięci społeczności Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach. Tego dnia odbyła się uroczystość XX – lecia działalności szkoły (...) więcej

W niedzielę, 25 września br. na stadionie miejskim w Brusach rozegrano V Zaborski Turniej Gry w Boule Petanque. W turnieju wzięło udział blisko 60 osób, które rywalizowały w 2 kategoriach: (...) więcej

Informujemy, że na dzień 29 września 2011 roku (czwartek) została zwołana VII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Rozpoczęcie  - godz. 10.00 (sala  nr 1 Urzędu Miejskiego w (...) więcej

Na terenie gminy Brusy trwają prace związane z polepszeniem stanu dróg gminnych. Polegają one przede wszystkim na  równaniu, wałowaniu oraz - w miejscach szczególnie zniszczonych – (...) więcej
2011-09-22 • XX-lecie bruskiego KLO

Jutro, 23 września br. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące  z Brus świętować będzie  swoje XX-lecie. Uroczystość  rozpocznie się mszą św. o godz. 11.00 w Kościele p.w. Wszystkich (...) więcej

Zakończono, trwające od 1 września br., na terenie gminy Brusy zebrania sołeckie. Ostatnim, kończącym serię 23  spotkań mieszkańców,  było zebranie  Sołectwa Czarniż, do którego (...) więcej

Trwają prace związane z realizacją  inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i (...) więcej

Trwają prace przy budowie nowej siedziby dla bruskiej Policji. Ich wykonawcą jest Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S- BUD S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Koszt robót budowlanych, zgodnie (...) więcej

23 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbędzie się kiermasz prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne z terenu miasta i gminy Brusy. Godziny trwania kiermaszu: 9.00-12.00. Do (...) więcej

W ostatni dzień sierpnia Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach wybrał się do Swornychgaci, aby wziął udział w warsztatach wypieku chleba metodami tradycyjnymi. Uczestnicy zapoznali się z (...) więcej

25 września 2011 roku na stadionie miejskim w Brusach odbędzie się V Zaborski Turniej Gry w Pentanque. Rozpoczęcie - godz. 13.00 (zbiórka - godz. 12.30). więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Wolontariat w oczach (...) więcej
2011-09-20 • Integracyjne grzybobranie

8 września w lasach Leśnictwa Dąbrowa odbyło się Integracyjne Grzybobranie, w którym wzięli udział członkowie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Warsztatu (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza na spotkanie edukacyjne pn. „Świadomy rodzic” dla osób, które chcą  zwiększyć swoją świadomość rodzicielską, podnieść (...) więcej

Informujemy, że tylko do końca września 2011r. producent rolny  może składać wnioski (wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (...) więcej

 Po raz kolejny, w tym roku, w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI.  W środę, 7 września br. krew oddało łącznie 30 osób. W ciągu całej akcji udało się jej uzbierać 13,5 litra (...) więcej

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 22 do 24 września 2011 r. w godz. 10:00 – 18:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach przy ul. Bolta 10 odbędzie się zbiórka zużytego (...) więcej

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku informuje, że w dniach 20 – 30 września br. prowadzone będą szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących (...) więcej

W sobotę 10 września br., na bruskim Orliku, odbyły się wojewódzkie eliminacje do „Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska”. Eliminacje odbywały się w dwóch kategoriach: (...) więcej

„Czterolistna koniczyna” – taki tytuł nosi książka Anny Łajming; zbiór opowiadań, który doczekał się tłumaczenia na język angielski. Tego wyzwania podjęli się – (...) więcej

Zaborski Park Krajobrazowy przeprowadził remont oznakowania szlaku kajakowego Zbrzycy. Cały szlak ma 42 km długości, z czego na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się blisko 40 (...) więcej

W niedzielę, 11 września br. w Brusach miały miejsce Zaborskie Dożynki Gminne. Obchody święta Rolników rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Po  niej - (...) więcej

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Brusy, a w szczególności rolników i ich rodziny, do uczestnictwa w tegorocznych Zaborskich Dożynkach Gminnych, które odbędą się 11 września br. Rozpocznie (...) więcej

28 sierpnia br. mieszkańcy Kosobud obchodzili Dożynki Parafialne.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną o godz. 11.00. Po niej, rolnicy wraz ze swoimi rodzinami, przeszli (...) więcej

9 września br. był ważnym dniem dla 464 bruskich gimnazjalistów. Tego dnia został uroczyście otwarty nowy budynek Gimnazjum w Brusach. Symboliczną wstęgę przecięli: Burmistrz Brus Witold (...) więcej

Dzisiaj o godz. 12.00  nastąpi gminna inauguracja roku szkolnego 2011/2012 połączona z otwarciem nowego budynku Gimnazjum w Brusach.Dzięki staraniom bruskiego samorządu od nowego roku (...) więcej

Na terenie gminy Brusy trwają zebrania sołeckie. Pierwsze spotkania odbyły się – 1 września br. z mieszkańcami Sołectwa Przymuszewo i Sołectwa Skoszewo.  Po nich, 2 września (...) więcej
2011-09-08 • Mianowanie nauczycieli

30 sierpnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył awanse zawodowe nauczycielom z terenu miasta i gminy Brusy. Tym razem otrzymało je 7 nauczycielek, które ubiegały się o awans na stopień (...) więcej

BURMISTRZ BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632 BrusyogłaszaUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących działek komunalnych w obrębie geodezyjnym Czyczkowy z przeznaczeniem na cele (...) więcej

Informujmy, że do Urzędu Miejskiego w Brusach wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz składania (...) więcej

Informujemy, że we wrześniu rusza już III edycja programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Akcję organizuje firma Maspex i Komenda Główna Policji. Program przeznaczony jest dla klas I szkół (...) więcej

Informujemy, że Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty zaprasza wszystkich młodych ludzi w wieku 16-24 do wzięcia udziału w Eliminacjach do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode (...) więcej

Takiego wyjazdu jeszcze nie było. Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach mieli okazję skorzystania (...) więcej

Mowa tu o zupie grzybowej, która jest tradycyjną potrawą kaszubską. Przysmak był serwowany podczas tegorocznego Festynu grzybowego w Męcikale, a miał on miejsce 27 sierpnia br. Potrawa (...) więcej

  Ostatnią sobotę wakacji mieszkańcy sołectwa Wielkie Chełmy postanowili spędzić na spływie kajakowym. Pogoda była wymarzona, toteż uczestnicy dopisali. Trasa spływu wiodła od miejscowości (...) więcej

Informujemy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła"Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. (...) więcej
2011-09-05 • Akcja poboru krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej AKCJI (...) więcej

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy.   Miesięczna (...) więcej

  O świcie w dniu 1 września w 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę z lądu, morza i powietrza. Niemiecki plan podboju zakładał wojnę błyskawiczną, której efektem miało być (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!