1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2011-08-31 • Z narady sołtysów

24 sierpnia br. w sali nr 1 odbyła się narada sołtysów i przewodniczących zarządu bruskich osiedli z Burmistrzem Witoldem Ossowskim. Podczas zebrania dyskutowano m.in. na temat (...) więcej

23 sierpnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Brusach obradowali radni Rady Miejskiej w Brusach. Głównymi tematami VI sesji były działania samorządu dotyczące służby zdrowia w Gminie Brusy oraz (...) więcej

27 sierpnia br. w Konarzynach odbyły się Dożynki Powiatowe. Na obchodach, tegorocznego dziękczynienia za plony rolników powiatu chojnickiego, uczestniczyła delegacja Gminy Brusy - na czele (...) więcej

W sobotę 20 sierpnia br., o godz. 14:00, na boisku sportowym w Czyczkowach, odbyły się „Gminne Zawody Pożarnicze Seniorów”. W rywalizacji wzięło udział 12 (...) więcej

12 sierpnia br. na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy doszło do spotkania Pomorskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, w ramach odbywającego się Zlotu Chorągwi Gdańskiej ZHP z okazji (...) więcej

więcej

Trwają prace przy budowie nowej siedziby dla bruskiej Policji. Ich wykonawcą jest Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S- BUD S.A. ze Starogardu Gdańskiego (firma zajmująca się, zakończoną (...) więcej

Informujemy, że 27 sierpnia 2011 roku odbędą się „Dożynki Powiatu Chojnickiego”. Gospodarzem tegorocznej imprezy będzie Gmina Konarzyny. W programie imprezy: Msza Święta dożynkowa a (...) więcej

Wiara  i tradycja  naszych ojców nakazuje nam dziękować za szczęśliwie zakończone żniwa  i zebrane  plony, plony – które, w naszej gminie dają źródło pracy i utrzymania (...) więcej

19 sierpnia 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Polnicy odbyło się trzecie spotkanie Biblioteki Wiodącej z Bibliotekami Partnerskimi w ramach Mikrograntu „Podaj Dalej”,  (...) więcej

Urząd Miejski oraz Przychodnia Lekarska  w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania profilaktyczne. I. Bezpłatne badania słuchu dla wszystkich (...) więcej
2011-08-25 • Biblioteki w wakacje

Na filiach bibliotecznych w Męcikale, Leśnie i Małych Chełmach przez całe wakacje odbywają się różnorodne zajęcia dla dzieci. Pracownicy filii zorganizowali dzieciom miłe i aktywne spędzenie (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.zaprasza pomorskich przedsiębiorców do udziału w zorganizowanym wyjeździe na Targi LifeStyle Expo w Warszawiew dniach 21-22 września 2011 (...) więcej

17 sierpnia br. dwa podmioty - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej zafundowały swoim członkom i uczestnikom niezwykłą atrakcję, (...) więcej
2011-08-25 • Wędkowanie w Męcikale

W dniu 20 sierpnia br. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” wraz z  Warsztatem Terapii Zajęciowej z Brus, dzięki dofinansowaniu ze strony (...) więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”orazWarsztat Terapii Zajęciowej w Brusach Informują, że planowane są następujące wyjazdy:1.    29 sierpień (...) więcej

Trwają prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. Ich wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z (...) więcej

 Zapraszamy na Gminne Zawody Pożarnicze Seniorów, które odbędą się 20 sierpnia br. (sobota) na boisku sportowym w Czyczkowach. Rozpoczęcie - godz. 14.00. Organizatorem zawodów jest (...) więcej

Informuję, że na dzień 23 sierpnia 2011 roku (wtorek) została zwołana VI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Rozpoczęcie  - godz.  10.00 (sala  nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach). (...) więcej

Wniosek Gminy Brusy  pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” (...) więcej

 13 sierpnia br. (sobota) na boisku sportowym w Leśnie odbył się Festyn Śliwkowy. Dzieci, jak i dorośli mogli wziąć udział w licznych konkursach. Ciekawostką dla uczestników imprezy był (...) więcej

Nr  więcej

 Zakończono przebudowę i rozbudowę kompleksu budynków szkół w Brusach. W piątek, 5 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji.  W ramach realizacji powyższej (...) więcej

  Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego BZDZ w Czersku organizuje w najbliższym czasie  następujące kursy: - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż (...) więcej

W sobotę, 6 sierpnia br. w Widnie odbyło się „Kaszubskie spotkanie ryby z chlebem”. Specjalnie na tę okazję do degustacji przygotowano potrawy rybne oraz tradycyjny swojski chleb, (...) więcej

13 sierpnia br. (sobota) na boisku sportowym w Leśnie odbędzie się Festyn Śliwkowy. Rozpoczęcie – godz. 16.00. W programie m.in. konkursy dla dzieci i dorosłych, pokaz ratownictwa (...) więcej

Zapraszamy Państwa do udziału w tradycyjnym  Święcie Kaszubskiego Chleba, obchodzonym corocznie w Widnie pierwszą sobotę sierpnia. W tym roku święto to otrzymało nową nazwę (...) więcej
2011-08-02 • Apel Wójta Gminy Karsin

  Wójt Gminy Karsin Roman Brunke zaprasza mieszkańców woj. pomorskiego oraz sympatyków gminy Karsin i całego regionu do oddawania głosów na projekt "Rozbudowa infrastruktury (...) więcej

31 lipca br. na Placu Jana Pawła II w Brusach odbył się Jarmark Kaszubski, który został zorganizowany przez Gminę Brusy oraz Lokalną Grupą Działania Sandry Brdy. Zjechało na niego ponad 40 (...) więcej

Koncert finałowy, kończący XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni kultury kaszubskiej" odbył się bruskiej scenie 31 lipca br. Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z (...) więcej

W sobotę, 6 sierpnia br. w Brusach odbędzie się coroczne strzelanie o tytuł króla bruskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Turniej rozpocznie się zbiórką braci na targowisku przy ul. Dworcowej (...) więcej
2011-08-02 • Z wizytą w terenie

Drugiego dnia pobytu, w sobotę 30 lipca br.  Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, wspólnie z Burmistrzem Witoldem Ossowskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej  Beata (...) więcej

 Zespoły biorące udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Dni kultury kaszubkiej" w dniu finału festiwalu, tj. 31 lipca br. wzięły udział we Mszy Św. ekumenicznej, która (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!