1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Sobota – 30 lipca 2011 roku   -  w godz. porannych próba koncertu finałowego; - godz. 19.00 koncert,  podczas którego  wystąpią  zespoły z Serbii, Kolumbii, (...) więcej

  W gminie Brusy z roboczą wizytą gości  Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski . Wczoraj, 29 lipca br. Wicemarszałek spotkał się z władzami samorządowymi – (...) więcej

Informujemy mieszkańców i gości wypoczywających na terenie gminy Brusy, że biblioteka w Męcikale jest otwarta codziennie: Poniedziałek  (...) więcej

Informujemy, że dniu 30 lipca 2011 r. (sobota) Centrum Kształcenia  działające przy Chacie Kaszubkiej w Brusach-Jagliach będzie więcej

Informujemy, że w  ramach projektu “Teatr Zajechał” na scenie Chojnickiego Domu Kultury zawita teatr Stajnia Pegaza z Sopotu z dwoma spektaklami:1 sierpnia (poniedziałek):- o (...) więcej

  XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni kultury kaszubskiej" zainaugurowano koncertem, który odbył się we wtorek -  26 lipca br. o godz. 20.00 w Wielu . Poprzedzony on (...) więcej

27 lipca br. (środa) na bruskim stadionie odbyły się pierwsze koncerty zespołów biorących udział w tegorocznym XVII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Dni kultury kaszubskiej”. Mimo (...) więcej

27 lipca br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach odbyło się spotkanie delegacji zespołów XVII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru ”Dni kultury kaszubskiej” z Burmistrzem Brus (...) więcej

29 lipca br. z roboczą wizytą w gminie Brusy gościł będzie Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski. Spotka się on o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 1) z (...) więcej

 27 lipca br. odbyło się oficjalne odsłonięcie dwujęzycznych tablic miejscowości – w języku polskim oraz regionalnym – kaszubskim. Uroczystość odsłonięcia tablic z podwójnym (...) więcej

W ramach projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, 22 lipca br. odbył się  wyjazd (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza do udziału  w koncertach odbywających się na bruskiej scenie w ramach trwającego w dniach 26 – 31  lipca br. XVII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru (...) więcej

  Gmina Brusy oraz Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” ogłasza Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę związaną z Kaszubami. Wybór najsmaczniejszej potrawy w konkursie (...) więcej

Z uwagi na odbywający się w najbliższych dniach na stadionie miejskim w Brusach XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej”, boisko Orlik w dniach 27-31 lipca br. (...) więcej

    Działając na podstawie  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz.U.z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późń. zm.)  (...) więcej
2011-07-25 • KOMUNIKAT BURMISTRZA BRUS

 W związku ze zbliżającą się 67. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w celu upamiętnienia rocznicy tego wydarzenia zostaną włączone syreny alarmowe na terenie miasta i gminy Brusy w (...) więcej

W sobotę, 23 lipca br. na placu przy Szkole Podstawowej w Lubni odbył się Turniej Sołecki.Impreza rozpoczął się od rozgrywek piłkarskich o Puchar Burmistrza Brus pomiędzy trzema sołectwami. (...) więcej

23 lipca br. liczna delegacja gminy Brusy uczestniczyła w XIII Zjeździe Kaszubów – Lębork 2011. Transcassubia wyruszyła z Brus o godz. 3.48. Około 9.30 „kaszubska bana” (...) więcej

 Z okazji ŚWIĘTA POLICJI  dnia 24 lipca br. w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach o godz. 11.00 odbyła sie uroczysta Msza Św. w intencji Policjantów i ich rodzin z terenu (...) więcej
2011-07-23 • Turniej Czterech Sołectw

23 lipca 2011 roku o godz. 16.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lubni rozpocznie się tradycyjny Turniej Czterech Sołectw. Wezmą w nim udział reprezentanci sołectw Lubnia, (...) więcej

23 lipca br. wszyscy Kaszubi zjadą do Lęborka. To tam tym razem odbędzie się doroczny, 13. już, Ogólnoświatowy Zjazd Kaszubów 2011. Będzie mnóstwo tabaczenia, rodnej mowy, kaszubskich specjałów (...) więcej
2011-07-22 • Z okazji ŚWIĘTA POLICJI

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. (...) więcej

W nocy z 15 na 16 lipca 2011r.w bibliotece w Leśnie odbyła się już druga „Noc filmowa” dla młodzieży z Leśna w wieku od 13 do 18 lat.Chętnych osób nie zabrakło, zgłosiły się 32 osoby (...) więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny "PANESZKA" z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach w dniach od 6 do 11 lipca uczestniczył w największym folklorstycznym święcie w Niemczech (...) więcej

Nr GP więcej

W minioną sobotę (16 lipca br.) Sołectwo Gacnik cieszyło się zakończeniem prac związanych z sianokosami. Sołtys Henryk Zblewski wspólnie z Radą Sołecką zorganizował spotkanie, na które (...) więcej

W dniu 13 czerwca br.  wyruszyliśmy na wycieczkę gdzie trasa wiodła na Warmię i Mazury dojechaliśmy do Gietrzwałdu, który słynie z objawień Matki Bożej – w roku 1877 od 27 czerwca (...) więcej

  Tegoroczne IX Igrzyska Plażowe w Czernicy odbyły się 17 lipca br.  Rozpoczęciu Igrzysk towarzyszyło zakończenie X Zaborskiego Spływu Kajakowego. Jak co roku organizatorzy (...) więcej

Zapraszamy na IX Igrzyska Plażowe, które odbędą się 17 lipca br. na plaży gminnej w Czernicy. W programie moc atrakcji - nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Na zakończenie nowość (...) więcej

16 lipca br. w Gacniku (teren posesji sołtysa) odbędzie się Konkurs Wiedzy o Staropolskich Sianokosach „DZIADY”. Rozpoczęcie - godz. 18.00. Organizatorem imprezy jest Sołtys oraz (...) więcej

W dniach 11-14 lipiec br. odbyły się warsztaty twórcze dla matek i ich dzieci w ramach projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Miejsko – Gminny (...) więcej
2011-07-15 • 38. Jarmark Wdzydzki

      Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich serdecznie zaprasza na największą folklorystyczną imprezę na Kaszubach: 38. Jarmark Wdzydzki Sobota i niedziela, 16 i 17 lipca, (...) więcej

W ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, a dofinansowanego m.in. przez Gminę Brusy  (w ramach środków pochodzących z opłat za wydawane (...) więcej

11 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Brusach podpisano umowę na wykonanie projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze (...) więcej

9 lipca br. w Męcikale odbył się Wernisaż Wystawy Poplenerowej VII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego, którego pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli Państwo Joanna i Sławomir (...) więcej
2011-07-13 • "Na Jagody" do Osieka

 5 lipca br. uczestnicy kół plastycznych z PMDK w Brusach pod kierunkiem Pani Renaty Goebel brali udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Państwo Joannę i Sławomira (...) więcej

Informujemy, że ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOogłasił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2011 obejmujących realizację i finansowanie (...) więcej

                W wyniku prowadzonej weryfikacji umów pomiędzy właścicielami nieruchomości a jednostkami wywozowymi (...) więcej
2011-07-11 • IV Noc w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach po raz czwarty zorganizowała „Noc w Bibliotece”. Nocne zajęcia rozpoczęły się w piątek 1 lipca o godzinie 21.00 i trwały do godziny 8.00 rano w (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do  sprzedaży           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o (...) więcej

Masz bóle pleców, karku, drętwienie kończyn?  Zapraszamy na KOMPUTEROWE BADANIE CAŁEGO KRĘGOSŁUPA (POSTAWY CIAŁA)- badanie jest nieszkodliwe, nieinwazyjne, bezbolesne- rekomendowane dla (...) więcej

 Po raz kolejny, w tym roku, w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI.  W piątek, 1 lipca br. krew oddało 23 osoby. W ciągu całej akcji udało się jej uzbierać nieco (...) więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim na fraszkę i aforyzm. Prace można nadsyłać do 16 sierpnia br. Więcej informacji nt. konkursu w załączeniu. Publikacja XII (...) więcej

W imieniu Stowarzyszenia Wdzydzko - CharzykowskaLokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”oraz Gminy Czersk mamy zaszczyt zaprosić na „Święto Pstrąga”, które odbędzie (...) więcej
2011-07-07 • Wyremontowano mosty

  W ostatnim czasie na terenie gminy   Brusy wykonano remonty 2 mostów  na rzece Zbrzycy – w Windorpiu i Kaszubie. Polegały one na rozebraniu istniejących jezdni (...) więcej
2011-07-07 • Zaproszenie na wernisaż

Informujemy, że Państwo Joanna i Sławomir Mankiewiczs e r d e c z n i e   z a p r a s z a j ą   na Wernisaż Wystawy PoplenerowejVII Ogólnopolskiego Pleneru (...) więcej
2011-07-06 • Festyn JANA w Zalesiu

9 lipca br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Zalesiu odbędzie się Festyn Jana. Rozpoczęcie - godz. 16.00. W programie imprezy m. in.: - igrzyska wiejskie dla dzieci , młodzieży i (...) więcej

  Szanowni czytelnicy FiliI bibliotecznej w Męcikale informujemy, że w okresie od lipca do końca sierpnia biblioteka będzie czynna w godzinach: (...) więcej
2011-07-06 • Na sportowo w Kosobudach

3 lipca br. na boisku sportowym w Kosobudach odbył się Festyn Sportowy. Podczas festynu nie zabrakło, jak sama nazwa wskazuje,  konkurencji sportowych, takich jak: strzelanie z broni (...) więcej

Puszczanie wianków, ścinanie kani, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych to największe atrakcje towarzyszące Piknikowi Świętojańskiemu w Czyczkowach. Noc Świętojańską obchodzono tam 28 czerwca (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!