1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, że 29 czerwca 2011 roku na sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbywała się V sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad: Na sesji radni m.in. wysłuchali (...) więcej

11 lipca br. na kompleksie boisk  w Brusach „Moje Boisko Orlik 2012” rozpoczną się rozgrywki piłkarskie dla roczników: • 1993 i młodsi• 1998 i (...) więcej

3 lipca br. na boisku sportowym w Kosobudach odbędzie się Festyn Sportowy. Rozpoczęcie - godz. 15.00. W programie imprezy m. in.: - gry i zabawy dla dzieci - strzelanie z (...) więcej

Z radością informujemy, że Gmina Brusy została laureatem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbywającego się w ramach XVII Sportowego Turnieju Miasta i Gmin 2011. W ramach przyznanego (...) więcej

XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ CHOJNICKA FIESTA startujemy 7 lipca 2011 boisko SP nr 1 godz. 21.45 – uroczyste otwarciePROGRAM XIX MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI (...) więcej

W dniu 26 czerwca 2011 roku w Nakle nad Notecią odbył się Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych. Na deskach nakielskiego amfiteatru występowały również grupy z Kaszubskiego Zespołu (...) więcej

Już po raz drugi drużyna Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach wzięła udział w Kociewskich Igrzyskach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie. 16 czerwca tego roku odbyła się już IV (...) więcej

25 i 26 czerwca br. już po raz siódmy przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbył się Międzynarodowy Festyn Archeologiczny. W tym roku przybyło do Leśna blisko 200 uczestników zrzeszonych w (...) więcej

Informujemy, że Gmina Brusy przy współpracy z Niepublicznym zakładem Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA” z Człuchowa i Przychodnią Lekarską w Brusach, w ramach profilaktyki wczesnego (...) więcej

  26 czerwca 2011 roku w świetlicy wiejskiej w Orliku odbyła się podwójna impreza – piknik z okazji Nocy Świętojańskiej oraz dzień dziecka dla dzieci z całego sołectwa. Poniżej (...) więcej
2011-06-29 • Akcja poboru krwi

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej (...) więcej
2011-06-28 • WTZ podbija kosmos

 Uczestnicy bruskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej  zostali wyróżnieni w konkursie Człowiek – Ziemia – Kosmos zorganizowanym przez  Fundaję „Wspólnota (...) więcej
2011-06-28 • WTZ w kręgielni

  W środę, 8 czerwca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zbijaniu kręgli.  Mimo, iż kule częściej lądowały w rynnie (...) więcej

25 czerwca br. w Brusach pod patronatem Burmistrza Brus odbyła się impreza pod hasłem „Powitanie lata”. Impreza rozpoczęła się od parady motocykli i samochodów terenowych. Pojazdy (...) więcej

Dnia 25 czerwca 2011 roku na półwyspie w Męcikale odbył się Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej, podczas którego nastąpiło  podsumowanie warsztatów kulinarnych pt. „Smakołyki na (...) więcej

Szanowni czytelnicy! Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach będzie czynna od wtorku do piątkuw godzinach od 9.00 do 17.00.  soboty (...) więcej

Brusy, dnia 16 czerwca 2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    Na podstawie art. 17 (...) więcej

 W minioną środę (15 czerwca) Brusy stały się stolicą sportu. W tym roku po raz pierwszy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja’ oraz Warsztat Terapii (...) więcej

  więcej
2011-06-25 • Konkurs rozstrzygnięty!

W piątek 10 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach nagrodzono i wyróżniono 43 laureatów XI Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”. (...) więcej

Dnia 17 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania polegającego na wymianie tablic informacyjnych na terenie Gminy Brusy na tablice zawierające dodatkowe nazwy (...) więcej

26 czerwca br. przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbędzie się VII Międzynarodowy Festyn Archeologiczny.  Rozpoczęcie  -  godz. 11.00. W programie imprezy m.in.:11.00 – (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do  sprzedaży           Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o (...) więcej

Informujemy, że 29 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 na sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i (...) więcej
2011-06-22 • Powitanie lata w Brusach

25 czerwca br. w Brusach odbędzie się impreza pod hasłem „Powitanie lata”. Impreza rozpocznie się od parady motocykli i samochodów terenowych. Pojazdy przejadą się ulicami Brus (...) więcej

Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerwca, zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie, germańskie (...) więcej

Brusy, 2011-06-21 OBWIESZCZENIEo podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa     Na podstawie art.  33 ust. 1, w związku (...) więcej

Z uwagi na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w najbliższy czwartek - 23 czerwca - boisko ORLIK w Brusach będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia więcej

    Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 8 do 15 lat na zajęcia „Noc w Bibliotece”. Jest to już czwarte spotkanie z książką (...) więcej

  W sobotę 11 czerwca 2011 r. w Leśnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Młodzież po kaszubsku” oraz obchody Nocy Świętojańskiej. Spotkanie zorganizowali uczestnicy (...) więcej

30 maja br. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych wyłaniających kandydatów  na dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach  oraz Szkoły (...) więcej

10 czerwca br. w Gdańsku na stadionie Lechii  odbył się finał wojewódzki Coca-Cola Cup, największego w Polsce turnieju piłkarskiego dla młodzieży szkolnej. W Gdańsku o awans do finału (...) więcej

Urząd Miejski oraz Przychodnia Lekarska  w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania profilaktyczne. I. Bezpłatne badania słuchu dla wszystkich (...) więcej

  Państwo Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają na VII Ogólnopolski Plener Plastyczny malarsko-rzeźbiarsko-foto-graficzny, kóry odbędzie sie w Męcikale w dniach od 1 do 10 (...) więcej

7 czerwca br. w trzynastu wychowanków Pani Renaty Goebel z koła plastycznego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach odebrało nagrody w I etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego (...) więcej

I N F O R M A C J A W związku z kończącą się kadencją ławników uprzejmie proszę o wytypowanie i zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 roku kandydatów na: ławników Sądu (...) więcej

8 czerwca 2011 na plaży w Czernicy odbyło się podsumowanie profilaktycznego konkursu plastycznego dla małych pierwszoklasistów. Konkurs pod tytułem „Wakacje, urlop, wolny czas, czeka woda, (...) więcej

Z okazji Dnia Dziecka na bruskim ORLIKU odbył się turniej w piłce nożnej młodzików . W turnieju wzięło udział prawie 70 młodych piłkarzy z terenu gminy Brusy (7 drużyn). Uczestnicy turnieju (...) więcej

Organizatorem konkursu był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem na szczeblu (...) więcej

Dzielenie się pomysłami i działaniami zrealizowanymi we własnych bibliotekach oraz praktyczne wykorzystanie pomysłów z innych placówek  – to temat drugiego spotkania bibliotekarzy (...) więcej

12 czerwca br. na boisku sportowym w Czyczkowach odbyły się "Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Sportach Pożarniczych". Drużyny konkurowały ze sobą w dwóch etapach: w (...) więcej

Bardzo dobra pogoda, rodzinny udział wielu szachistów, zapewniony przez organizatora poczęstunek i kiełbaski to wszystko, dla postronnych obserwatorów, mogło sprawiać wrażenie, że na placu (...) więcej

 Sukces piłkarzy MLKS Tęcza Brusy w finale wojewódzkim XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dnia 07.06.2011 r. o godz. 10.00 w Skarszewach odbył się finał wojewódzki XXVII (...) więcej
2011-06-14 • Przeżyli razem 50 lat

7 czerwca 2011 roku  roku w Urzędzie Miejskim w Brusach obchodzono uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystej dekoracji par, w imieniu (...) więcej

  Sieć Informacyjna Funduszy europejskich "Pomorskie w Unii" 14 czerwca br. (wtorek) zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich, (...) więcej

Informujemy, że dzisiaj tj. 13 czerwca  2011 roku w Brusach (przy Urzędzie Miejskim) stanie specjalny MAMMOBUS, w którym będzie można wykonać bezpłatną mammografię  (prześwietlenie (...) więcej

29 maja br. -Główczewice W loterii fantowej szczęśliwcami okazali się:1. Sebastian Skiba2. Mariusz Warnke3. Agnieszka Górska 4. Asia Górska   29 maja br. - Brusy-Jaglie (...) więcej

Zakończono rozgrywki odbywające się w ramach Gminnjej Ligii Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Odbywały się one w Czyczkowach, a uczestniczyło w nich 9 drużyn. Lącznie w rundzie wiosennej (...) więcej

Końca dobiegł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Brusy w 2011 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W konkursie wzięło udział 3 organizacje (...) więcej

11 czerwca br. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Leśnie odbędzie się uroczyste zakończenie projektu „Młodzież po kaszubsku”  - realizowanego przez Miejską Bibliotekę (...) więcej

Trwają prace związane z realizacją projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci (...) więcej

Informujemy, że 16 czerwca br.kończy się termin samospisu internetowego, prowadzonego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Osoby które nie dopełniły tego obowiązku (...) więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja" oraz bruski Warsztat Terapii Zajęciowej zapraszają do wzięcia udziału w „I Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej Osób (...) więcej

Z końcem 2011 roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. W związku z tym do października 2011 roku Rada Miejska w Brusach ma obowiązek dokonać wyboru ławników do orzekania w Sądzie (...) więcej

 7 czerwca 2011 roku  roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 18) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru (...) więcej

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach rozpoczął realizację projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na (...) więcej

Zapraszamy na Rajd Ekoturystyczny, organizowany z okazji Międzynarodowego Roku Lasów, który odbędzie się 11 czerwca br. na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Dla uczestników (...) więcej

W sobotę 4 czerwca odbędzie się Doroczny Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Sanktuarium Kalwaryjnym we Wielu. Z Gminy Brusy w uroczystości wezmą udział Pielgrzymi z trzech parafii: p.w. (...) więcej

28 maja br. odbył się po raz siódmy Maraton Rowerowy „KaszebeRunda”, którego trasa przebiegała przez teren gminy Brusy (Lubnia – Leśno - Wysoka Zaborska – Parzyn – (...) więcej

28 czerwca br. na Półwyspie w Męcikale odbył się Piknik z okazji Dnia Inwalidy.  W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób. Atrakcją dnia były liczne konkursy, a w nich m.in. przeciąganie liny (...) więcej

29 maja br. na polanie w Żabnie (przy posesji sołtysa) zorganizowany został festyn z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyło w nim około 50 dzieci wraz z rodzinami. Na maluchów czekały atrakcje m. (...) więcej

Informujemy, że Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.Poszukiwania mają związek z projektem „Wsparcie osób (...) więcej

Kaszubski Instytut Rozwoju w Koscierzynie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. Pracownicy kaszub z Kompetencjami przyszłości. Projekt skierowany jest do osób pracujących (powyżej 18 (...) więcej

- Z dniem 1 lipca 2011 r. zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej zacznie funkcjonować Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG. - W (...) więcej

31 maja br. przedstawiciel przedsiębiorstwa Z.P.H.U. „WB-DUET” Zakład Meblowy w Kościerzynie przekazał Gminie Brusy na 14 dni pokazowy sprzęt do ćwiczeń 3 w 1 w celu próbnego (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!