1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  1 czerwca bre. na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” z okazji DNIA DZIECKA odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Młodzików. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 15.00. (...) więcej

W sobotę, 21 maja br. bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach zorganizowali Młodzieżowy Spływ Kajakowy dla uczestników projektu „Młodzież po kaszubsku”. Trasa spływu (...) więcej

W dniach 18 i 19 maja br. na zajęcia edukacyjne o czytelnictwie, książce i bibliotece zgłosiły się dzieci z przedszkola w Brusach. Maluchy poznały bibliotekę i pracę bibliotekarza. Z racji tego, (...) więcej

Zbliża się święto wszystkich dzieci – czyli tradycyjny DZIEŃ DZIECKA. Z tej okazji na terenie naszej gminy planowany jest szereg imprez – organizowanych m.in. przez szkoły i (...) więcej

W dniach 26 maja - 1 czerwca br. (od Dnia Matki do Dnia Dziecka) organizowana jest ogólnopolska akcja pn. „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowy Turniej Miast i (...) więcej

W ramach Mikrograntu „Podaj dalej” przyznanego bruskiej bibliotece przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 16 maja 2011 roku w bibliotece w (...) więcej

Na realizację w/w inwestycji lokalny samorząd pozyskał ponad 11 mln zł, co stanowi aż 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 17.327.489,85zł.Obecnie trwają (...) więcej

  31 maja br. o godz. 14.00  na boisku sportowym w Czyczkowach odbędzie się spotkanie podsumowujące wiosenną rundę rozgrywek piłkarskich odbywających się w ramach VII Gminnej Ligi (...) więcej

  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach w dniu 28 maja br. (sobota) na Półwyspie w Męcikale  organizuje Piknik z okazji Dnia Inwalidy. Atrakcją dnia (...) więcej

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie aktywizacyjne, które odbędzie się 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach, dotyczące (...) więcej

W dniu  14 maja 2011 roku Filia  Biblioteczna  w Leśnie wspólnie z Radą Sołecką zorganizowała Rajd rowerowy  Literackim Szlakiem  Turystycznym im. Anny  Łajming. W (...) więcej

 Zużyte urządzenia -  z pozoru nieszkodliwe -  zawierają wiele substancji niebezpiecznych, które degradują środowisko, powodują efekt cieplarniany, a przede wszystkim maja bardzo (...) więcej

28 maja br. odbędzie się VII edycja Maratonu Rowerowego KaszebeRunda,  którego trasa przebiega przez  teren gminy Brusy - Laska, Leśno, Lubnia, Przymuszewo. W miejscowości Laska będzie (...) więcej

  W dniu 20 maja br. na ulicach Gdańskiej i Karnowskiego w Brusach miały miejsce incydenty, w wyniku których zniszczono fragmenty zieleni przydrożnej. Na ulicy Gdańskiej, na odcinku od (...) więcej

W środę, 11 maja 2011 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyło się zakończenie kursu komputerowego dla seniorów w ramach projektu ,,Komputer polubił (...) więcej

Polski Związek Piłki Nożnej organizuje cykl szkoleń dla  animatorów pracujących na „Orlikach” oraz trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego pn. „Akademia Piłkarska (...) więcej

Miejska Biblioteka w Brusach w dniu 21 maja br. (sobota) nieczynna z powodu wyjazdu na spływ kajakowy z młodzieżą w ramach programu Równać więcej

Trwają prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. Ich wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z (...) więcej

  Trwa przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach. Dotychczas wykonano stan surowy wraz ze stolarką okienną, drzwiową i dachem, elewację północną i wschodnią, wewnętrzne (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza  Brusz dnia   17 maja  2011r.   Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) więcej

więcej

  W ostatni weekend Chojnickie Studio Rapsodyczne odniosło spory sukces. Spektakl "Dzieło Sztuki" dostał nagrodę główną na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym "SOFT" w (...) więcej

W piątek 6 maja młodzież z Brus i Leśna odwiedziła artystę ludowego Józefa Chełmowskiego.  Wyjazd z biblioteki w Brusach i w Leśnie zorganizowany był w ramach projektu „Młodzież po (...) więcej
2011-05-18 • II Żukowska Mila

Gminny Ośrodek Kultury w Żukowie zaprasza w dniu 4 czerwca 2011 roku na II Żukowską Milę św. Norberta. W biegu na 1 milę (1600 metrów) mogą startować wszyscy którzy ukończyli 14 rok życia. Bieg (...) więcej

10 maja br. Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach odwiedziły dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brusach z grupy „Misiaki”. Maluchy z opiekunkami Magdaleną Osowską i Teresą Bruską poznały (...) więcej

W niedzielę, 15 maja br.  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach odbył się Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Brus z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorem (...) więcej

W minioną sobotę (14 maja br.) 50 załóg m.in. z Malborka, Bydgoszczy, Gdańska, Tczewa, Skarszew, Chojnic, Człuchowa i Silna wzięło udział w specjalnej przeprawie - imprezie pod nazwą "Zlot (...) więcej

14 maja br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju wzięły udział cztery drużyny, a (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 18 maja br. od godz. 8.00 do godz. (...) więcej

RECITAL EDYTY GEPPERT odbędzie się w niedzielę, 29 maja 2011 r. godz. 19:00Miejscew: Chojnicki Dom Kultury. Scenariusz i reżyseria Piotr Loretz. Cena biletu: 60 zł (do nabycia w (...) więcej

Chojnickie Studio Rapsodyczne serdecznie zaprasza na kolejną odsłonę w ramach projektu "Młodzież kontra...". Po konfrontacji z Szymborską, poezją różną, Romantykach czas na (...) więcej

  Dziś, tj. 16 maja 2011 roku przypada 125 rocznica urodzin kaszubskiego poety Jana Karnowskiego. Jan Karnowski urodził się w Czarnowie koło Brus. Po zdaniu matury studiował teologię w (...) więcej

Dnia 10.05.2011 r. o godz. 10.00 w Człuchowie odbył się XXVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców p.n. „PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2011”. Organizatorem turnieju byli: Ministerstwo (...) więcej

6 maja br. roku o godz. 9.30  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się eliminacje powiatu chojnickiego w XXXX Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej (...) więcej

  15 maja 2011 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach odbędzie się Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Brus z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęcie – (...) więcej

14 maja 2011 roku odbędzie się Rajd Rowerowy Szlakiem Literackim im. Anny Łajming Start – godz. 10.00. Trasa: Leśno – Kaszuba – Parzyn – Leśno.Organizator: Sołectwo Leśno (...) więcej

14 maja 2011roku  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach – odbędzie się IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. Rozpoczęcie – (...) więcej
2011-05-11 • Zlot terenówek

14 maja br. Stowarzyszenie Miłośników Samochodów Terenowych „Ekipa 4 x 4 Brusy” organizuje Złot Samochodów Terenowych I OS-MANIA w Brusach. Rozpoczęcie zlotu o godz. 9.00 na terenie (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach otrzymała dotację w ramach konkursu „Mikrogranty – Podaj dalej”. Miejska Biblioteka Publiczna  w Brusach bierze udział w Programie (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach wraz z filiami w Leśnie, Małych Chełmach i Męcikale w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymały dotację do złożonego wniosku w programie Akademia Orange (...) więcej

W sobotę, w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II, 30 kwietnia  br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach miał miejsce niecodzienny wyjątkowy koncert zatytułowany (...) więcej
2011-05-10 • Narodowe Święto 3 Maja

  W narodowe święto 3 Maja 2011 Kaszubski Zespół Folklorystyczny Paneszka i  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach koncertowała w Chojnicach na (...) więcej
2011-05-10 • Odbili kolegę

W minioną niedzielę 8 maja br. członkowie Stowarzyszenia Miłośników  Historii Gryfa Pomorskiego „CIS”  z Męcikała przygotowali dla mieszkańców miasta i gminy Brusy Piknik (...) więcej

Brusy, dnia 9 maja 2011 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Brus zaprasza osoby (...) więcej

Brusy, 2011-05-09   OGŁOSZENIE Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. (...) więcej

6 maja 2011 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach zagości objazdowe Kino Orange.  Tego dnia wyświetlone zostaną 2 filmy:  „Miasto z morza” (godz. 17.00) (...) więcej

Stowarzyszenie Miłośników Gryfa Pomorskiego „Cis” z Męcikała zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy Brusy na Piknik Wojskowy, który odbędzie się 8 maja 2011 roku na Placu (...) więcej

Brusy, dnia 5 maja 2011 r. Nr więcej
2011-05-04 • Na rowerze przez gminę

Dnia 3 maja 2011 roku odbył się kolejny - bo IX Zaborski Rajd Rowerowy organizowany przez Gminę Brusy. Uczestnicy rajdu wyruszyli punktualnie o 14.00 spod Domu Strażaka w Brusach. Trasa wiodła (...) więcej

Festyn parafialny z okazji Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II odbył się 1 maja br. na stadionie miejskim w Brusach. Jego organizatorem była Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Brusach. Motywem (...) więcej

  Zakład Gospodarki Komunalnej  w Brusach organizuje akcję zbierania elektrośmieci z terenu gminy Brusy pn. „Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. Zbiórka odbędzie (...) więcej

  W poniedziałek, 2 maja br. na  kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” odbył się Turniej Piłki Nożnej dla roczników 1998/99 oraz 2000 i młodszych. (...) więcej

 6 maja 2011 roku o godz. 9.30 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędą się eliminacje powiatu chojnickiego w XXXX Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!