1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

 W środę 20 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach gościła ekipa telewizyjna telewizji CSBTV Kaszebe która realizowała nagranie do programu "Zakreceniu w tóńcu" (...) więcej

2 maja (poniedziałek) o godz. 10.00  na kompleksie boisk sportowych  „Moje boisko -Orlik 2012” w Brusach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus (...) więcej

  2 maja br. (poniedziałek) na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” odbędzie się Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 1998/99 oraz 2000 i młodszych. Rozpoczęcie (...) więcej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach i Filii Bibliotecznej w Leśnie trwają warsztaty z tradycji kultury realizowane w ramach projektu „Młodzież po kaszubsku” z programu (...) więcej

3 maja br. odbędzie się IX Zaborski Rajd Rowerowy. Trasa rajdu liczy około 37 km i przebiegać będzie głównie drogami asfaltowymi. Pomimo nieco dłuższej trasy jak w latach ubiegłych, z pewnością (...) więcej

W tym roku uroczystości Europejskiego Dnia Morza odbędą  się w dniach 19-22 maja w Gdańsku i organizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Urząd Miasta Gdańsk we (...) więcej
2011-04-24 • ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Gimnazjum w Brusach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w I POŚWIĄTECZNYM MARSZU NORDIC WALKING PO ZDROWIE. Marsz odbędzie się 27 kwietnia 2011 roku. Więcej informacji o marszu w załączeniu. więcej

Informujemy, że w dniach 23-25 kwietnia br.  boisko Orlik w Brusach będzie nieczynne.  Za wszelkie utrudnienia więcej

Trwa przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach. Dotychczas wykonano stan surowy wraz ze stolarką okienną, drzwiową i dachem, elewację północną i wschodnią, wewnętrzne instalacje (...) więcej

Tegoroczny Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę” odbył się 16 kwietnia 2011 roku w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach. Tego dnia w Brusach (...) więcej

17 kwietnia br.  (w budynku OSP w Brusach) już po raz III odbyły się Drużynowe i Indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla Zakładów Pracy i Firm.  W sumie w (...) więcej

 3 maja br.na Rynku Starego Miasta w Chojnicach odbędzie się uroczysty Apel Jasnogórski. W czasie wieczoru wystąpi młodzież z Chojnic  i z terenu powiatu (...) więcej

Urząd Miejski w ChojnicachChojnicki Dom Kultury zapraszają W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II  2.V.2011 godz. 15:30  - koncert pn. „PAPIESKIE GOŁĘBIE” czyli (...) więcej

  W dniu 5 marca w Chojnicach z udziałem 44 uczestników odbył się turniej szachowy „Bawmy się razem”. W zawodach wystartowało 5 naszych zawodników. Wszyscy rozegrali 9 partii, (...) więcej

Trwają prace związane z realizacją projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci (...) więcej

16 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się V Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Jego organizatorami było Zrzeszenie Kaszubsko (...) więcej

 15 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus podpisał umowę z Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Spółka  z o. o. z siedzibą w Człuchowie  na pełnienie (...) więcej

 Trwają prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. Ich wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach informuje mieszkańców, że w dniach 23 (sobota) i 30 kwietnia (sobota) br. biblioteka będzie nieczynna. więcej

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach i Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach przy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. mają zaszczyt zaprosić na spotkanie (...) więcej

  16 kwietnia br. (sobota) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę” o Puchar Burmistrza Brus. Początek imprezy (...) więcej

  Informujemy, że finał VIII Zaborskiego Konkursu Ekologicznego o "Złote Kocanki Piaskowe" odbędzie 15 kwietnia 2011 roku (piątek) o godz. 10.00 w Kaszubskim  Liceum (...) więcej

  Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Brusach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zapraszają do udziału w V Konkursie Czytelniczym w Języku (...) więcej

  30 marca 2011 roku o godzinie 11.30 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach odbyło się spotkanie autorskie realizowane w ramach projektu Dyskusyjnego Klubu Książki. Gościem (...) więcej

 W niedzielne przedpołudnie, 10 kwietnia br. przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brusach Beatą Zblewską (...) więcej
2011-04-08 • Brusy pamiętają...
2011-04-08 • Z okazji XX-ecia KLO

23 marca 2011 roku w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach gościł z wykładem pt. „Tajemnice rodnej mowy„ prof. Marek Cybulski. Na spotkaniu profesor przybliżył zasady (...) więcej

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA W GMINIE BRUSY   BRUSY 1.    PORADNIA OGÓLNAPodmiot świadczący usługi:- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska z (...) więcej

  W VI rocznicę śmierci Jana Pawła II mieszkańcy Męcikała spotkali się na wieczornej modlitwie przy figurce Matki Boskiej Fatimskiej. Wieczorne czuwanie rozpoczęło się już o godz. (...) więcej
2011-04-08 • Turniej na bruskim Orliku

  W sobotę, 2 kwietnia br. na  kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” odbył się Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 1998 oraz młodszych. W turnieju wzięło udział 11 (...) więcej

  W wyborach zarządzonych na dzień 3 kwietnia br. poszczególni kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów: - Przytarski Michał Henryk – 54,- Frymark Robert Krzysztof (...) więcej

2 kwietnia 2011 roku na stadionie miejskim w Brusach odbyły się I Prima Aprilisowe Mini Zawody Psich Zaprzęgów organizowane przez Klub Sportowy Psich Zaprzęgów ”Szara Wilczyca” z (...) więcej

  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach zaprasza na wystawę fotografii pt. "Trzy dni...". Otwarcie wystawy - 7 kwietnia br. o godz. 16.30 w kawiarni (...) więcej
2011-04-05 • Nowy stomatolog w Leśnie

  Informujemy, że od 14 kwietnia br. w gabinecie stomatologicznym w Leśnie pacjentów przyjmował będzie lek. stom. Leon Chasov, który będzie świadczył usługi w ramach umowy z Narodowym (...) więcej

  Wzorem roku ubiegłego w dniach 16-17 marca 2011 r. miało miejsce spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z przedstawicielami organu prowadzącego oraz dyrekcją i nauczycielami ze Szkoły (...) więcej

  Podczas IV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 31 marca br., podjęto m.in. uchwałę w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu (...) więcej

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym „Dobro powraca”serdecznie dziękuje wszystkim biorącym udział w niedzielnej akcji  pn.„Dzień Dawcy Szpiku dla (...) więcej

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym „Dobro powraca” pod patronatem Burmistrza Brus organizuje „Dzień Dawcy Szpiku dla Kubusia i innych”. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!