1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Informujemy, że w  dniu  2 kwietnia 2011 roku na stadionie miejskim w Brusach (ul. Armii Krajowej 1) odbędą się I Prima Aprilisowe Mini Zawody Psich Zaprzęgów organizowane (...) więcej

 Zbliżają się Święta Wielkanocne, a zatem i czas, aby przyozdobić nasze mieszkania świątecznymi ozdobami. Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach organizuje wielkanocny kiermasz prac (...) więcej

  Członkowie byłej 27 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza z Męcikała, jak co roku, w dzień 2 kwietnia organizują „Ognisko – Harcerskie – (...) więcej

  Mikroklimat ciechocińskich tężni pozytywnie wpłynął na bruską drużynę piłki siatkowej „GRYF”, która w sobotę 26 marca 2011 roku uczestniczyła w IV Turnieju Amatorskich Drużyn (...) więcej

  2 kwietnia br. (sobota) na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” odbędzie się Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 1998 oraz młodszych. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o (...) więcej

  W niedzielę, 27 marca br. w Domu Strażaka w Brusach odbyły się Indywidualne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej dla kobiet. Po zaciętej rywalizacji wyniki ukształtowały się (...) więcej

  Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Komisji Okręgowej Okręgu Wyborczego Nr 12 w Brusach z dnia 18 marca 2011 roku, kandydatami na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w (...) więcej

  Informujemy, iż 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek (...) więcej

21 marca 2011 roku na dużej sali PMDK odbył się XI Konkurs Piosenki na Powitanie Wiosny. Po wysłuchaniu 68 wykonawców uczestniczących w Przeglądzie, Jury w składzie: (...) więcej

  „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2010” – taki tytuł otrzymała Gmina Brusy w konkursie organizowanym przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz (...) więcej

23 marca br  Gminazjum w Brusach odwiedziła „mobilna kuchnia”. Jest to nagroda dla uczniów, przyznana w ramach programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”. (...) więcej

 Urząd Miejski oraz Przychodnia Lekarska  w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania profilaktyczne. I. Bezpłatne badania słuchu dla wszystkich (...) więcej

  Informujemy, że zaplanowany na bruskim  kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w dniu  26 marca br. (sobota) Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 1998 oraz (...) więcej

  Szanowne Panie!Serdecznie zapraszamy do udziału w Indywidualnych zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej dla kobiet z miasta i gminy Brusy, które odbędą się 27 marca 2011 roku  (...) więcej

Daniel Odija w ostatnią środę miesiąca, tj. 30 marca o godzinie 11.30 będzie gościem kolejnego autorskiego spotkania zorganizowanego w ramach projektu Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie (...) więcej

  Zgłoszeń można dokonywać w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach oraz w Urzędzie Miejskim w Brusach do dnia 1 kwietnia 2011 roku w następujących kategoriach: a) zagroda rolnicza (kat. (...) więcej

  Rozpoczęły się prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. Jej wykonawcą jest  Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska (...) więcej

  Wznowiono, po zimowej przerwie, prace związane z realizacją projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik – (...) więcej

  21 marca br. w Męcikale pod pomnikiem upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji "Gryf Pomorski" z oddziałami niemieckimi  odbyły się obchody (...) więcej

Celem konkursu było zaprezentowanie za pomocą fotografii tajemniczych zakątków Powiatu Chojnickiego lub przedstawienie mieszkańców czy powszechnie znanych miejsc w aureoli zimy. Technika (...) więcej

  Burmistrz Brus ogłasza nabór do przedszkola i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brusy na rok szkolny 2011/2012. Nabór prowadzony będzie w dniach od 23 marca do 08 kwietnia (...) więcej

  Bruszanie razem z setkami Kaszubów i Pomorzan 20 marca br. w Słupsku obchodzili „Dzień Jedności Kaszubów”. Tego dnia do Słupska pojechali m.in. członkowie Teatru Obrzędu (...) więcej

  W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców miasta i gminy Brusy oraz zarządców poszczególnych osiedli w sprawie niewłaściwego zagospodarowania popiołu i wyrzucania go na drogi przez (...) więcej

  W miniony weekend Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach już po raz VII był organizatorem Powiatowych Spotkań z Muzyką Kameralną. Spotkania mają charakter edukacyjno-dydaktyczny (...) więcej

  Gimnazjum w Brusach wzięło udział w programie edukacyjnym „Jedz smacznie i zdrowo” organizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności oraz markę WINIARY. Program został (...) więcej

  GMINA BRUSYogłasza nabór uzupełniający dzieci na  rok szkolny  2010/2011 do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kosobudach w ramach Projektu „Mikroprzedszkola na (...) więcej

  Dzisiaj, 21 marca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się inauguracyjna narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.  Podczas jej trwania omówiono m.in.:- (...) więcej

  Informujemy, że w dniu 21 maja br. odbędzie się IV Pomorski Kongres Obywatelski, w gmachu Politechniki Gdańskiej w godzinach 10.00-16.30. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie (...) więcej

  W sobotę 19 marca przypada Dzień Jedności Kaszubów, wielkie święto wszystkich Kaszubów. Z tej okazji zapraszamy do oglądania specjalnego programu Kaszubskiej Telewizji CSBTV w sobotę w (...) więcej

  W minioną sobotę 12 marca br. reprezentacja gminy Brusy wzięła udział w X Jubileuszowym Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych w Chojnicach. W turnieju udział wzięły: Miasto, (...) więcej

  Informujemy, że 20 marca 2001 roku w Słupsku odbędą się obchody Dnia Jedności Kaszubów. W programie m.in. msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz bogata prezentacja dorobku (...) więcej

  Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego oddział „Cis” w Męcikale zaprasza na obchody 67. rocznicy bitwy pod Męcikałem. Uroczystość odbędzie się 21 marca br. o (...) więcej

  Gminny Ośrodek w Iwkowej już po raz trzynasty organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego. Konkurs ma na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich jej (...) więcej

  Przychodnia Lekarska w Brusach zaprasza osoby urodzone  w następujących latach:1956, 1961, 1966, 1971, 1976u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia (...) więcej

  Zapraszamy do udziału w XX Żukowskich Biegach Przełajowych, które odbędą się 17 kwietnia 2011 roku o godz. 13.00 w Żukowie. Więcej informacji o imprezie w więcej

 Urząd Miejski oraz Przychodnia Lekarska  w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania profilaktyczne. (...) więcej

 Wczoraj zakończono zebrania sołeckie w gminie Brusy. Ostatnim, kończącym serię 25 sołeckich spotkań  sprawozdawczo – wyborczych, było zebranie  Sołectwa Męcikał. Podczas (...) więcej
2011-03-14 • Mammobus w Brusach

  W dniu dzisiejszym w Brusach (przy Urzędzie Miejskim)  stacjonuje  specjalny MAMMOBUS, w którym Paniom z terenu miasta i gminy Brusy wykonywana jest bezpłatna (...) więcej

  Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wspólnie z bruskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego zapraszają na promocję (...) więcej

Sołectwo Leśno  5 marca 2011 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Leśnie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyło w nim 44 Pań z Leśna. Panie spotkały się przy (...) więcej

Informujemy, że 14 marca 2011 roku w Brusach (przy Urzędzie Miejskim) stanie specjalny MAMMOBUS, w którym będzie można wykonać bezpłatną mammografię  (prześwietlenie piersi). Bezpłatnymi (...) więcej

              W sobotę 5 marca br. Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus świętowała 10 rocznicę powstania. W Świetlicy (...) więcej

Od 1 marca br. zmieniły się zasady dotyczące udzielania nocnej i świątecznej opieki medycznej. W większości województw zmniejszono liczbę przychodni udzielających tego rodzaju opieki, mimo to (...) więcej

  Zespół Akordeonowy "AKORD" z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach koncertował podczas uroczystej akademii z okazji rocznicy urodzin wielkiego polskiego i (...) więcej

Fundacja "Wspólnota Gdańska" kolejny raz, wspólnie z partnerami, ogłasza konkursy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  Wykaz ogłoszonych konkursów: KONKURS (...) więcej

  Piątek 11 marca 2011r.  9.30 - Otwarte zajęcia dla dzieci przedszkolnych - PMDK11.00 - Otwarte zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa) - PMDK13.00 - Wspólne (...) więcej
2011-03-08 • Z okazji Dnia Kobiet...

  Od początku lutego br. w gminie Brusy trwają zebrania sołeckie. Dotychczas odbyły się one już w ponad 20 sołectwach. Są to zebrania sprawozdawczo-wyborcze podczas których sołtysi (...) więcej

  W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r. przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów. Dokument jest ważny właśnie 10 lat. W (...) więcej

 Zbliża się 8 marca – dzień od wielu lat uznawany za święto wszystkich Pań – czyli tradycyjny „Dzień Kobiet”. Wiele rad sołeckich  oraz stowarzyszeń z terenu (...) więcej

Końca dobiegł I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań zleconych Gminy Brusy w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. W konkursie (...) więcej

  Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych powstałego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt czynny jest :• w dni nauki (...) więcej

  24 lutego br.  w   Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyło się  kolejne spotkanie integracyjne seniorów z gminy Brusy odbywające się w ramach programu (...) więcej

W niedzielę 27 lutego br. w Domu Strażaka w Brusach odbyły się Indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego, Radnych Rady Miejskiej w Brusach (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!