1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zakończył realizację projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoza Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Informujemy, że 31 grudnia br. Urząd Miejski w Brusach czynny będzie do godz. 15.00, z wyjątkiem kasy, która będzie otwarta do godz. 11.30. Za wszelkie utrudnienia więcej

19 grudnia br. w Domu Strażaka w Brusach odbyły się zawody w strzelaniu z wiatrówki. Przed południem odbyły się mistrzostwa MK LOK Brusy, w których wzięło udział 17 zawodników. W kategorii (...) więcej

1 grudnia br. minął rok funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Poniżej zamieszczamy prezentację z dotychczasowej działalności Warsztatu. Zachęcamy do obejrzenia. (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach informuje, że w dniu 31 grudnia (piątek) br. czynna będzie do godziny 15.00. więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach informuje, że zakończono remont w Filii Bibliotecznej w Małych Chełmach. W ramach remontu zaadaptowano dodatkowe pomieszczenie dla celów biblioteki. (...) więcej

W nocy z 17 na 18 grudnia br. zorganizowano dla młodzieży "Noc w bibliotece" w świetlicy wiejskiej w Leśnie. Oglądanie filmów, zabawy towarzyskie, gry planszowe i komputerowe, turniej (...) więcej

19 i 22 grudnia br. odbyły się pierwsze rozgrywki w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Łącznie w turnieju wzięło udział 60 osób. Klasyfikacja po pierwszym spotkaniu kształtuje się (...) więcej

W środę, 29 grudnia br o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji i (...) więcej

17 grudnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbyła się wigilia  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zorganizowana przez Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego,  (...) więcej

Informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia”. W związku z powyższym w terminie do 30 grudnia br. właściciele (...) więcej

23 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości świadczonych (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” zaprasza do wzięcia udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w środę, 29 grudnia br. na sali gimnastycznej SP im. (...) więcej
2010-12-23 • Wigilia Samorządowa

21 grudnia br. odbyło się Samorządowe Spotkanie Wigilijne. Na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego i Przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Zblewskiej przybyli: Posłowie na Sejm RP (...) więcej

Burmistrz Brus w trosce o bezpieczeństwo zdrowia Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy zwraca się z prośbą, aby pamiętać o obowiązku odśnieżania terenu przy posesjach, a także, aby wyeliminować (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, iż w zgodnie z uchwałą Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułów (...) więcej

 15 grudnia br. uczestnicy WTZ w Brusach wybrali się do Gdyni na spektakl pt. „Mały Książę” wystawiany na deskach Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej. Na scenie można (...) więcej

18 grudnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęła się XII Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Oficjalnego otwarcia dokonali: Regina (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała podziękowanie za przeprowadzoną zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Akcja trwała w dniach od 7 do 18 czerwca br. Zebrane dary zostały przekazane gminie (...) więcej

W niedzielę, 19 grudnia br.  w Domu Strażaka w Czarniżu, odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Brus Witold Ossowski, Z-ca Burmistrza Krzysztof (...) więcej
2010-12-21 • Jasełka w Czyczkowach

19 grudnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbyło się Spotkanie Opłatkowe mieszkańców sołectwa Czyczkowy. Nie zabrakło wielu gości tak, jak przyjemnej i świątecznej atmosfery.  (...) więcej

15 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe z emerytami Urzędu Miejskiego. Wziął w nim udział Burmistrz Brus Witold Ossowski.  Swoją obecnością (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

6 grudnia br. czwórka uczniów z terenu miasta i gminy Brusy otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Wśród nich znaleźli się: Wiktor Januszewski – absolwent SP im. Jana (...) więcej

Informujemy, że 24 grudnia br. Urząd Miejski, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Sołecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Zarząd Oświaty oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach i (...) więcej

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania funduszy europejskich, które odbędą się 20 grudnia br. w Urzędzie (...) więcej

Masz ciekawy innowacyjny pomysł? Poszukujesz kapitału od inwestora? Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do udziału w konkursie „Od Pomysłu do Biznesu” – napisz biznesplan z (...) więcej

Najmłodsi mieszkańcy sołectwa Orlik postanowili wspomóc rodzinę z Rolbika,  która została poszkodowana w listopadowym pożarze. Zgrana grupa kolędników w składzie: Monika Warsińska, Emilia (...) więcej

Dziecino z nieba przysłana dlaczego na sianku drżyszczy smuci Cię złość ludzkaczy widzisz przed sobą krzyżDziecino Boża dziecinomoc Ojca nie zna granicczy los ludzi Cię wzruszyłże kochać umiesz (...) więcej

14 grudnia Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach gościła polską pisarkę współczesną, autorkę znanych powieści – HANNĘ KOWALEWSKĄ. Pani Hanna – poetka, dramatopisarka, autorka (...) więcej

Komisja zebrała się 13 grudnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach w składzie:1.    Pani Wanda Sawicka -  plastyk z Chojnickiego Domu Kultury (...) więcej

30 listopada br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom konkursu XV Pomorskiego Konkursu Plastycznego (...) więcej

Drogi Rodzicu! Chcesz zwiększyć swoją świadomość rodzicielską, podnieść swoje kompetencje wychowawcze, dowiedzieć się jak wzmocnić więź między Tobą a dziećmi? Miejsko-Gminny Ośrodek (...) więcej

Już w sobotę, 18 grudnia br. odbędą się pierwsze mecze w ramach XII Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Poniżej zamieszczamy dokładne terminy rozgrywek. Organizatorzy – (...) więcej

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania funduszy europejskich, które odbędą się 20 grudnia br. w Urzędzie (...) więcej

12 grudnia br. swoje XXX – lecie działalności obchodził bruski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. (...) więcej
2010-12-14 • Akcja poboru krwi

13 grudnia odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Do mobilnego punktu krwiodawstwa ustawionego przy remizie OSP w Brusach zgłosiło się 45 osób, które chciały się podzielić tym życiodajnym lekiem. (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, które odbędą się na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. Turnieje zostaną rozegrane w kategoriach:- (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

11 grudnia br. odbył się VI Rodzinny Turniej Piłki Nożnej tym razem odbył się w Szkole Podstawowej w Kosobudach  organizowany jak co roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

Burmistrz Brus – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych  do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Narodowy Spis (...) więcej

W niedzielę, 12 grudnia br. odbędą się uroczyste obchody XXX – lecia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach. Władze Zrzeszenia serdecznie zapraszają poczty sztandarowe (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach oraz Dyskusyjny Klub Książki zapraszają na spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską – pisarką, zdobywczynią nagrody w konkursie zorganizowanym przez (...) więcej

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Są one skierowane do 96 osób posiadających co najwyżej średnie (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał (...) więcej

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia, a wraz z nim okazja, by złożyć najlepsze życzenia tym, z którymi przebywamy na co dzień. Poniżej zamieszczamy terminy spotkań wigilijnych na terenie (...) więcej

Dnia 26 listopada w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyło się spotkanie poświęcone postaci pana Huberta Marchlewicza, ucznia tej szkoły w latach 1947-1954; krawca, architekta wnętrz, malarza, (...) więcej

Gmina Brusy pozyskała 2 mln zł na projekt „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” w (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Gmina Brusy pozyskała 500 tys. zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice” w ramach Działania 313,322,323 (...) więcej
2010-12-07 • Akcja poboru krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej AKCJI (...) więcej

GMINA BRUSY ogłasza nabór uzupełniający dzieci na  rok szkolny  2010/2011 do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w ramach (...) więcej

Gmina Brusy została wyróżniona w rankingu  samorządowców kadencji 2006 – 2010 „Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota”. Zestawienie przedstawia gminy, które w ostatnich (...) więcej

W piątek, 17 grudnia br. w Filii Bibliotecznej w Leśnie odbędzie się noc filmowa dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat. W programie nie zabraknie filmów sensacyjnych i komedii. Osoby, (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza na uroczyste obchody swojego XXX – lecia, które odbędą się w niedzielę, 12 grudnia br. W programie:- 10.30. -  (...) więcej

Informujemy, że 24 grudnia br. Urząd Miejski w Brusach będzie nieczynny. Zmiana ta została wprowadzona w związku ze świętem Bożego Narodzenia – jako dniem ustawowo wolnym od pracy (...) więcej

2 grudnia br. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brusach, podczas której 15 radnych VI kadencji złożyło uroczyste ślubowanie.  Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brusach wybrana (...) więcej

Zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg. W związku z tym pojawiła się konieczność odśnieżania dróg i chodników. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe osób i podmiotów odpowiedzialnych za zimowe (...) więcej

Zarząd Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska: - pracownik biura,- pracownik biura (...) więcej

Przypominamy, że do poniedziałku, 6 grudnia br. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Sandry Brdy można składać wnioski o przyznanie pomocy  w ramach działania (...) więcej

Informujemy, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, boisko Orlik od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. będzie nieczynne. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z sal (...) więcej

20 listopada br. odbyło się spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach podsumowujące rok 2010. Wśród obecnych byli: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Zastępca (...) więcej

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a zatem i czas, aby przyozdobić nasze mieszkania świątecznymi ozdobami. Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach organizuje bożonarodzeniowy kiermasz prac (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zdobyła kolejną dotację – tym razem 5 tys. zł w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna biblioteka” dla 11 województw. Komisja powołana przez (...) więcej

Dnia 25 listopada br. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach wraz z terapeutami oraz Prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” Anną (...) więcej

30 listopada br. bruska biblioteka stała się miejscem wyjątkowych, magicznych wróżb –tego dnia odbył się ”Wieczór Andrzejkowy”. Dzieci lały wosk, wróżyły sobie na liczne (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!