1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

"Mała szkoła o wielkim sercu dla kaszubszczyzny" - takiego wpisu do kroniki szkolnej dokonał jeden z jurorów konkursu, z czego niezmiernie się cieszymy. Mimo pewnego stresu i ogromnych (...) więcej
2010-11-30 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni przekazuje prognozę pogody na (...) więcej

Związek Szlachty Polskiej oddział w Chojnicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zapraszają na promocję książki „Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin (...) więcej

2 grudnia br. (czwartek) odbędzie się I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brusach, która rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. Przed sesją o godz. 8.30 w (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej
2010-11-26 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje prognozę pogody na (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach pozyskała dotację w wysokości 7.000 zł na realizację projektu „Młodzież po kaszubsku” w ramach regionalnego Konkursu Grantowego Programu (...) więcej

Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują na sali gimnastycznej szkoły podstawowej, XII Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Turniej (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach oraz Dyskusyjny Klub Książki zapraszają na spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską – pisarką, zdobywczynią nagrody w konkursie zorganizowanym przez (...) więcej
2010-11-25 • Szkolenie bibliotekarzy

W dniach 8 – 10 listopada br. odbyło się w Gdańsku pierwsze szkolenie dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek pn. „Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób (...) więcej

10 listopada br. w Gdańsku w Sali Mieszczańskiej w Ratuszu Miejskim odbyła się I Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w województwie pomorskim. Organizatorami konferencji byli: (...) więcej

We wtorek, 30 listopada br. o godz. 10.00 w Chacie Kaszubskiej odbędzie się szkolenie dla osób, które starają się o wsparcie z tzw. „małych projektów” w ramach działania (...) więcej
2010-11-24 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje prognozę pogody na (...) więcej

Informujemy, że za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Sandry Brdy trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (...) więcej
2010-11-23 • Prognoza pogody

Znane są już nazwiska: burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Brusach, którzy zostali wybrani 21 listopada br. Frekwencja w wyborach na terenie gminy Brusy wyniosła 59,15%Burmistrzem Brus został (...) więcej

Dnia 26 listopada o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbędzie się spotkanie poświęcone postaci Pana Huberta Marchlewicza, ucznia tej szkoły w latach 1947-1954; krawca, architekta (...) więcej

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego zatwierdzona została lista stypendystów projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnejdla uczniów szczególnie (...) więcej

Klub Turystyczno-Ekologiczny przy PMDK w Brusach 30 października br. wybrał się koleją do Jaru Raduni. Wczesnym rankiem grupa wysiadła na stacji Borkowo (k. Żukowa) i przez 4 godziny (...) więcej
2010-11-19 • Prognoza pogody

W najbliższą niedzielę, 21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia, od godz. 8.00 do 22.00, będziemy wybierać burmistrza Brus, radnych Rady Miejskiej w Brusach, radnych Rady Powiatu (...) więcej

Gmina Brusy pozyskała 500.000 zł dofinansowania na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice” w ramach Działania 313,322,323 (...) więcej

Gmina Brusy sfinalizowała projekt pn. „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa (...) więcej

Zakończyły się prace związane z budową drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż. Zadanie obejmowało modernizację ponad 2,25 km drogi -  wykonanie koryta, warstwy odsączającej i (...) więcej

Drogi Rodzicu! Chcesz zwiększyć swoją świadomość rodzicielską, podnieść swoje kompetencje wychowawcze, dowiedzieć się jak wzmocnić więź między Tobą a dziećmi? Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy (...) więcej

Zakończyły się prace związane z projektem pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikał” w ramach Osi 4 działanie Wdrażanie (...) więcej

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. W tym roku obchodziliśmy 92. rocznicę tego wydarzenia. W przeddzień święta w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w (...) więcej
2010-11-16 • Prognoza pogody

Z okazji 92. rocznicy obchodów Święta Niepodległości, 14 listopada br. odbyły się X Drużynowe i Indywidualne mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki. W zawodach wzięły udział drużyny: OSP II Brusy, (...) więcej

Rozbudowa budynku socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu – to przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do ścisłej 18 – tki tegorocznej V (...) więcej
2010-11-12 • Prognoza pogody

Gmina Brusy zajęła III miejsce w rankingu „Elita Zarządzania – Samorząd 2010” w kategorii gmin miejsko – wiejskich  województwa pomorskiego. Brano w nim pod uwagę (...) więcej

30 października br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyło się podsumowanie „Gminnego konkursu wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina”, którego organizatorami (...) więcej

27 października br. odbyło się podsumowanie konkursu „Jeden wiersz o Janie Karnowskim”. Komisja w składzie: Janina Głomska – przewodnicząca, Felicja Baska- Borzyszkowska i (...) więcej

Zbliża się 92. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, w przeddzień święta (w środę, 10 listopada) Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się montaż (...) więcej

Informujemy, że 11 listopada br. w związku z Dniem Niepodległości boisko Orlik w Brusach będzie nieczynne, z wyjątkiem godzin 18 – 20, kiedy to odbędzie się trening drużyny (...) więcej

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA BRUS o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o (...) więcej

Z okazji 92. rocznicy obchodów Święta Niepodległości, 14 listopada br. (niedziela) o godz. 15.00 odbędą się X Drużynowe i Indywidualne mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki. Zgłaszać można się do (...) więcej
2010-11-08 • Prognoza pogody

Informujemy, że w miesiącu listopadzie br. zmieniły się godziny funkcjonowania bruskiego Orlika. W soboty i niedziele z kompleksu boisk można korzystać do godz. 19.00 – pozostałe dni (...) więcej
2010-11-04 • Prognoza pogody

26 października br. o godzinie 11.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się eliminacje gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Eko – Art 2010”. (...) więcej
2010-11-04 • Halloween w bibliotece

28 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyła się 11. lekcja języka angielskiego dla dzieci. Ze względu na zbliżające się Święto Zmarłych, zajęcia dotyczyły Halloween, (...) więcej

Jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i gminy Brusy pozbędą się około 110 ton szkodliwego azbestu. Do 15 sierpnia br. do Urzędu Miejskiego w Brusach wpłynęły 54 wnioski o dotację na rozbiórkę i (...) więcej

Trwają prace związane z budową Gimnazjum w Brusach. Przypomnijmy, że całkowite zakończenie realizacji zadania nastąpi w lipcu 2011 roku. więcej
2010-11-03 • Prognoza pogody

Mieszkańcy Leśna mogą korzystać z 1,35 km zmodernizowanych dróg. Prace w ramach zadania objęły przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Leśno. Nowa nawierzchnia została (...) więcej

29 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło podsumowanie X jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2010. Jest ona realizowana  jako ogólnopolska (...) więcej

Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach i filie w Małych Chełmach, Męcikale i Leśnie w dniach 12 i 13 listopada br. (piątek i sobota) będą nieczynne. Za wszelkie utrudnienia z (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!