1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach prosi wszystkich krwiodawców z terenu miasta i gminy Brusy o niezwłoczną informację o ilości oddanej krwi, a w szczególności (...) więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dnach od 28 września do 3 października br. będą prowadzone szczepienia przeciwko wściekliźnie (...) więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” oraz Z-ca Burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski wybrali się na Festiwal Tamizy, który odbył się w dniach 11 i 12 września br. w (...) więcej
2010-09-29 • Prognoza pogody

W dniach 25 - 26 września br. KZF „Krëbane” obchodził XXX – lecie swojej działalności. Koncert jubileuszowy odbył się na sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w (...) więcej

11 października br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 18) o godz. 13.00 – odbędzie się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Honoru tego dostąpi 7 par (...) więcej
2010-09-27 • XIV Bieg "Gryfa"

23 września br. na stadionie miejskim w  Brusach zebrało się kilkaset dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy Brusy, aby rywalizować w XIV edycji Biegu „Gryfa”. W piękne, (...) więcej

Informujemy, że zmarła matka pani Hanny Kowalewskiej. W związku z tym,  spotkanie autorskie, które było planowane na dzień 29 września br. w Miejskiej Bibliotece publicznej w Brusach (...) więcej

23 września br. w Czarnem  odbył się VI Przegląd Twórczości Integracyjnej Czarne 2010. Podczas imprezy nie zabrakło reprezentacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. Spotkanie (...) więcej

22 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Z (...) więcej

W dniu 20 września br. na  kompleksie  sportowym „Orlik  2012”  w Brusach  rozegrany  został  Turniej Orlika  o Puchar Premiera Donalda Tuska. (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Baninie zaprasza do wzięcia udziału w dwóch konkursach: I.  IV Festiwal Humoru Kaszubskiego „SZPORT MÙSZI BËC” (...) więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dnia 29 września 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr (...) więcej

Zbliżają się uroczyste obchody 30 – lecia Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krëbane” z Brus, które odbędą się w dniach 25-26 września br. Sobotnie występy poprzedzi (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Jeden wiersz o Janie Karnowskim”. (...) więcej

Zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy do udziału w bezpłatnych badaniach. Gmina Brusy sukcesywnie od 2009 roku realizuje program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Brusach organizuje akcję zbierania elektrośmieci z terenu gminy Brusy pn. „Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. Zbiórka odbędzie się w (...) więcej

Z myślą o osobach niepełnosprawnych i dla ich przyjaciół Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach 18 września 2010 r. na Cyplu w Męcikale zorganizowało (...) więcej

Ruszył Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Środowiska. Kampania przekonuje kierowców o negatywnym wpływie jazdy samochodem osobowym na krótkich (...) więcej

Trwa rozbudowa i przebudowa kompleksu budynków szkół w Brusach W ramach prac wykonano roboty budowlane związane z budową ścian zewnętrznych i działowych parteru. Ułożono strop z płyt (...) więcej

W dniach 8-10 września br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brusach wraz z terapeutami brali udział w integracyjnym biwaku we Wielu. W środę, po zakwaterowaniu i pysznym obiedzie (...) więcej
2010-09-17 • Prognoza pogody

Trwają prace związane z projektem „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa (...) więcej

Informujemy, że 20 września na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” odbędą się gminne rozgrywki Turnieju Orlików o Puchar Premiera, który został (...) więcej

W tym roku Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” z Brus obchodzi 30 – lecie swojej działalności. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, które odbędą się w dniach (...) więcej
2010-09-13 • Prognoza pogody
2010-09-10 • Prognoza pogody
2010-09-09 • Kijów zdobyty!

W dniach 25-30 sierpnia wojowie z Brus wraz ze swoimi przyjaciółmi z kilku innych drużyn przebywali w Kijowie. W tym czasie odbywał się tam III Międzynarodowy Festiwal Rusi Kijowskiej pod nazwą (...) więcej
2010-09-08 • Prognoza pogody

W sobotę, 4 września br. o godz. 16.00 na półwyspie w Męcikale odbył się Festyn Grzybowy. Zebranych powitała Krystyna Spierewka Prezes Stowarzyszenia Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale (...) więcej

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w sołectwie Męcikał. Zebranie wiejskie w Męcikale odbędzie się w dniu 24 września 2010 roku o godz. 18.00.Pozostałe terminy zebrań (...) więcej
2010-09-03 • Prognoza pogody

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy. Miesięczna (...) więcej

Od 1 września br. policjanci na terenie naszej gminy rozpoczęli akcję pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Stróże prawa czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas drogi do i ze szkoły. (...) więcej

1 września br. w naszym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 31 października br. Jest to pierwszy spis przeprowadzany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Odbywa (...) więcej

W sobotę, 4 września br. o godz. 16.00 na półwyspie w Męcikale odbędzie się Festyn Grzybowy. Atrakcjami festynu będą konkurencje dla dzieci i dorosłych, a także ognisko i zabawa przy muzyce. (...) więcej

1 września br., w dniu inauguracji roku szkolnego 2010/2011, Biskup Diecezjalny ks. Jan Bernard Szlaga dokonał poświęcenia kamienia węgielnego, który został wmurowany pod budowę Gimnazjum w (...) więcej
2010-09-02 • Prognoza pogody

Dnia 26 sierpnia br. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach wraz z terapeutami wybrali się na wycieczkę do Szymbarku. Na miejscu odbyło się spotkanie z Piotrem Szumnym – (...) więcej
2010-09-01 • Mianowanie nauczycieli

31 sierpnia br. Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył awanse zawodowe nauczycielom z terenu miasta i gminy Brusy. Tym razem otrzymały je trzy nauczycielki, które uzyskały stopień nauczyciela (...) więcej
2010-09-01 • Dożynki w Kosobudach

W niedzielę, 29 sierpnia br. w Kosobudach odbyły się Dożynki. Rozpoczęły się zbiórką przy świetlicy wiejskiej, po czym nastąpił przemarsz do kościoła, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Św. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!