1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z trzeciego dnia XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach. więcej

23 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Burmistrz Brus Witold Ossowski odebrał z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Minister Rozwoju Regionalnego (...) więcej

1 sierpnia br., podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru na płycie boiska stadionu miejskiego przy ul. Armii Krajowej w Brusach, o godz. 14.00 rozpocznie się Jarmark Kaszubski.  (...) więcej

1 sierpnia br. minie 66. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Dla uczczenia pamięci tego wydarzenia, w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy Brusy zostaną włączone (...) więcej

Od 28 lipca br. w Brusach trwa XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Poniżej prezentujemy  zdjęcia z drugiego dnia koncertów. (...) więcej

29 lipca br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach gościliśmy delegacje zespołów XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. W spotkaniu uczestniczyły grupy, które podczas festiwalu przebywają w (...) więcej

28 lipca br. w Brusach rozpoczęły się pierwsze koncerty zespołów biorących udział w tegorocznym XVI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru. Z powodu deszczowej aury odbyły się one w Powiatowym (...) więcej

20 lipca br. w Leśnie odbyło się  walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia „Ziemia Zaborska” w Leśnie.  W tym dniu do stowarzyszenia wstąpiło  29 (...) więcej

„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” Wniosek nr (...) więcej

Informujemy, że w związku z deszczową pogodą, dzisiejszy koncert XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach. Rozpoczęcie – godz. (...) więcej

Dzień 24 lipca br. jest obchodzony jako Święto Policji, na pamiątkę jej powołania w 1919 roku. Z tej okazji, 23 lipca odbyła się uroczysta akademia w chojnickim starostwie. Uroczystość była (...) więcej

Gmina Brusy po raz drugi znalazła się w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Znaleźliśmy się na 84. miejscu w Polsce i na 9. w województwie pomorskim w kategorii gminy miejskie i (...) więcej

W niedzielę, 1 sierpnia br. podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej”, na płycie boiska stadionu miejskiego w Brusach od godz. 12.00 odbędzie się (...) więcej

Od środy, 28 lipca br. na bruskim kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” odbywać się będą rozgrywki w piłkę nożną dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta i (...) więcej

30 lipca br. (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1.    (...) więcej

Informujemy, że z dniem 27 lipca br. został odwołany zakaz wstępu do lasu na terenie Parku Narodowego „Bory więcej

W sobotę, 24 lipca br. nad miastem i gminą Brusy przeszła ulewa, która spowodowała utrudnienia w ruchu drogowym. Mieszkańcy naszej gminy 44 razy wzywali jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do (...) więcej
2010-07-26 • Prognoza pogody

Informujemy, że z dniem 26 lipca br. odwołano zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

Z uwagi na odbywający się w najbliższych dniach na stadionie miejskim w Brusach XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej”, boisko Orlik w dniach 28 lipca – (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej
2010-07-23 • Turniej Sołecki w Lubni

Zachęcamy do wzięcia udziału w zmaganiach sołeckich,  które odbędą się 24 lipca br. (sobota) o godz. 16.00 przy Szkole Podstawowej w Lubni. W programie: - Turniej Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej

24 członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach wzięło udział w wycieczce krajoznawczej na trasie: Męcikał – Krojanty – Charzykowy – Bachorze - Małe (...) więcej
2010-07-22 • Ostrzeżenie o upałach

1 sierpnia br., podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru na płycie boiska stadionu miejskiego przy ul. Armii Krajowej w Brusach, o godz. 14.00 rozpocznie się Jarmark Kaszubski.  (...) więcej

Zapraszamy na XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej”, który odbywać się będzie w dniach 27 lipca – 1 sierpnia. Rozpocznie go koncert inauguracyjny, (...) więcej

17 lipca br. delegacja gminy Brusy wzięła udział w Potyczkach Samorządowych, w ramach Święta Powiatu Chojnickiego, które odbyły się na chojnickim Starym Rynku. Naszą gminę reprezentowali: (...) więcej

W związku z utrzymującym się najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego z dniem 20 lipca br. Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” Janusz Kochanowski wprowadził zakaz wstępu do (...) więcej

W dniu 19 lipca br. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” zorganizowało dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Brusy wyjazd do kręgielni (...) więcej

Dobiega końca dostarczanie pojemników do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych osobom z terenu Gminy Brusy, które posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów stałych z Zakładem (...) więcej

Zaborski Park Krajobrazowy i Miejska Biblioteka Publiczna – Filia w Męcikale zapraszają wszystkich na wystawę fotografii podwodnej pn. „Zaborski Świat Podwodny”. Wystawa (...) więcej
2010-07-19 • Prognoza pogody

Kawaleria „Hubal” z Wierzchowa – Dworzec, Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii Borów (...) więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach w dniu 12 lipca br. zorganizowało dla 40 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu miasta i gminy Brusy (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza wszystkich wielbicieli książek na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 21 lipca br. o godz. 17.00 w czytelni Miejskiej (...) więcej

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs fotograficzny pt. „A Ty co robisz w Pomorskiem?”, który potrwa do 30 września br. Celem konkursu jest zainteresowanie (...) więcej
2010-07-16 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

W dniu 10 lipca br. w Galerii Oczko w Męcikale odbył się wernisaż prac VI Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego poświęconego ziemi kaszubskiej. Organizatorami wystawy byli Państwo Joanna i (...) więcej

Uczestniczki projektu pn. „Aktywność drogą do sukcesu”, realizowanego przez  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, zakończyły etap aktywizacji (...) więcej

Drogi Rodzicu! Chcesz zwiększyć swoją świadomość rodzicielską, podnieść swoje kompetencje wychowawcze, dowiedzieć się jak wzmocnić więź między Tobą a dziećmi? Miejsko-Gminny Ośrodek (...) więcej

10 lipca br. na boisku sportowym w Kosobudach odbyło się zakończenie sezonu JESIEŃ 2009 - WIOSNA 2010 Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Ostateczna klasyfikacja:1. BRDA MĘCIKAŁ2. NOVI ORLIK3. SSK (...) więcej

W dniach od 25 czerwca do 1 lipca br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział w Brusach już po raz piętnasty było organizatorem kolonii letnich pn. „Wyjazd po (...) więcej

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów (...) więcej
2010-07-15 • Ostrzeżenie o upałach

W dniach 7 – 11 lipca br. odbył się IX Zaborski Spływ Kajakowy Gminy Brusy, który zorganizowała jednostka OSP w Brusach. W spływie wzięło udział 27 uczestników. Mieli do pokonania 4 (...) więcej

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo Artur Kowalski w związku z utrzymującym się zagrożeniem pożarowym III – najwyższego stopnia, wydał zarządzenie w sprawie zakazu wstępu do lasu na (...) więcej

11 lipca br. na kąpielisku gminnym w Czernicy odbyły  się VIII Igrzyska Plażowe. Organizatorem imprezy była Gmina Brusy, a współorganizatorami: Pizzeria PABLO, „SEGITTA” (...) więcej

15 lipca br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Czapiewicach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czapiewice. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania został wyznaczony na ten sam (...) więcej

8 lipca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyło się ostatnie szkolenie informatyczne dla bibliotekarzy uczestniczących w pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Wcześniejsze (...) więcej

Burmistrz Brus składa podziękowania wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Brusy za okazaną pomoc powodzianom. W dniach od 7 do 18 czerwca br. została przeprowadzona zbiórka najpotrzebniejszych (...) więcej
2010-07-12 • Prognoza pogody

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

W dniach 29 czerwca do 1 lipca Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Paneszka” z PMDK gościł w swoich domach zaprzyjaźniony chór gimnazjalny z Młodzieszyna (koło Warszawy). Przyjaźń (...) więcej

Serdecznie zapraszamy na VIII Igrzyska Plażowe w Czernicy, które odbędą się 11 lipca br. o godz. 14.00. na kąpielisku gminnym w Czernicy. W programie: -  turniej piłki siatkowej (...) więcej

Podsumowano XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, który odbywał się w dniach od 26 maja do 1 czerwca br. Organizatorem tego (...) więcej

4 lipca br. mieszkańcy miasta i gminy Brusy ponownie udali się do urn wyborczych, by oddać głos na jednego z kandydatów na Prezydenta RP: Jarosława Kaczyńskiego bądź Bronisława Komorowskiego. (...) więcej

10 lipca br. o godz. 20.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbędzie się koncert pamięci tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem Macieja Płażyńskiego, na który zapraszają rodzina i (...) więcej
2010-07-09 • Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 31 października br. odbędzie się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i jednocześnie (...) więcej

19 czerwca br. Zespół Akordeonowy z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach swoim 40 - minutowym koncertem uświetnił obchody Nocy Świętojańskiej w Dziemianach. Liczna publiczność (...) więcej
2010-07-08 • Ostrzeżenie o upałach

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Trwa dostarczanie pojemników do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych osobom z terenu Gminy Brusy, które posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów stałych z Zakładem Gospodarki (...) więcej

W dniu 9 czerwca br. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych wyłaniających kandydatów  na dyrektorów: Przedszkola Nr 1 w Brusach, Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Gimnazjum w Lubni. W (...) więcej

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach informuje, iż spotkania w okresie wakacji  odbywają się w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do (...) więcej

W dniach 25 czerwca – 5 lipca br. zawodnicy klubu MLKS „Tęcza” Brusy wzięli udział w finale XXVI Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława (...) więcej

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 29 czerwca br., podjęto uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy Brusy na 2010 rok., trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (...) więcej
2010-07-05 • Ostrzeżenie o burzach

W dniach 19 - 23 lipca br. w godz. od 15.00 – 17.00 w Centrum Kształcenia znajdującym się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się szkolenie z zakresu podstaw obsługi (...) więcej

Państwo Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają wszystkich zainteresowanych artystów na rozpoczęcie VI Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego malarsko – rzeźbiarko – foto – (...) więcej

Uczestniczki projektu realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach pn. „Aktywność drogą do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (...) więcej

Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu br. we wszystkie soboty Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach będzie więcej

28 czerwca br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska (...) więcej

Żurawina z jabłkiem i nalewka żurawinowa – te dwa produkty dają powody do dumy trzem przedsiębiorcom – panom: Tadeuszowi Skórczewskiemu, Jackowi Cis – Bankiewiczowi  i (...) więcej

5 czerwca br. na Półwyspie w Męcikale odbył się Piknik z okazji Dnia Inwalidy.  W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. Wśród atrakcji były m.in.: konkurencje w rzucie kapciem dla pań i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!