1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

26 czerwca br. już po raz dwunasty odbył się Zjazd Kaszubów, tym razem w Pucku. Mieszkańcy gminy Brusy jak zwykle nie zawiedli – w tym roku reprezentacja  naszej gminy liczyła ok. 350 (...) więcej

W niedzielę, 27 czerwca br. w Czapiewicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 27 drużyn m.in. z: Czyczków, (...) więcej

26 czerwca br. na kompleksie boisk ORLIK w Brusach odbył się Młodzieżowy Turniej Piłkarski – „Wygraj z Visa”. Turnieje „Wygraj z Visa” są prowadzone pod honorowym (...) więcej
2010-06-29 • III Noc w Bibliotece

Już po raz trzeci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach z okazji rozpoczynających się wakacji zorganizowano zajęcia z cyklu „Noc w Bibliotece”. Biblioteka zamieniła się w (...) więcej

W piątek, 25 czerwca br. Pizzeria „Pablo” oraz Hurtownia Pokryć Dachowych „Dobry Dach” zorganizowały koncert na powitanie lata pod honorowym patronatem Burmistrza Brus. (...) więcej

Informujemy, iz można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych, które trwają od 28 do 30 czerwca br., w godz. 10.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00. Na mammografię zapraszają Urząd (...) więcej

Nie lada gratka czekała na miłośników historii w dniach 26 – 27 czerwca br., bowiem przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbył się VI Festyn Archeologiczny. Na przybyłych czekały atrakcje (...) więcej

Informujemy, że w okresie wakacyjnym – od 1 lipca do 31 sierpnia br. zmienią się godz. funkcjonowania bruskiego kompleksu boisk ORLIK. Boisko będzie czynne w godz.od poniedziałku do soboty (...) więcej

Porozumienie zostało podpisane w dniu 21 czerwca br. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach, a związane jest z oficjalnym rozpoczęciem zadania w bibliotekach w ramach Programu (...) więcej

27 czerwca br. w Czapiewicach o godz. 14.00 rozpoczną się Zawody w Sportach Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Brusy. Zmagania będą odbywały się w dwóch etapach: (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza na spotkania edukacyjne „Świadomy rodzic” w ramach projektu „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego ze (...) więcej

21 czerwca br. na naszej stronie internetowej został zamieszczony artykuł o rozgrywkach XXVI Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”, który informował, że drużynie (...) więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział w Brusach organizuje kolonie letnie pt. „Wyjazd po radość” dla dzieci z Gminy Brusy. Kolonie rozpoczynają się z dniem (...) więcej

Bruski Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej w dniach od 14 – 16 czerwca br. zorganizował wycieczkę dla osób niepełnosprawnych do Niepokalanowa, Warszawy i (...) więcej

Pizzeria „Pablo” i Hurtownia Pokryć Dachowych „Dobry Dach” zapraszają na koncert pod patronatem honorowym Burmistrza Brus, który odbędzie się 25 czerwca br.  w (...) więcej

Przypominamy, że 26 czerwca br. odbędzie się XII Zjazd Kaszubów w Pucku, na który zapraszają Miasto Puck we współpracy z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz Samorządem (...) więcej

W dniach 26 – 27 czerwca br. przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbędzie się VI Międzynarodowy Festyn Archeologiczny Festiwal Muzyki Średniowiecznej. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na (...) więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” zaprasza członków na trzy wycieczki do Sopotu oraz Chojnic. Na wyjazdy Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie dwóch (...) więcej

8 czerwca br., dzieci z Mikroprzedszkola w Leśnie odwiedziły tamtejszą  bibliotekę, gdzie miały okazję obejrzeć film pt. „Krowy na wypasie”. 18 czerwca br. na tę samą projekcję (...) więcej

W ubiegłą niedzielę, 20 czerwca br., mieszkańcy miasta i gminy Brusy poszli do urn, by oddać głos na kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich. Na 10 265 osób uprawnionych do (...) więcej

Tradycją lat poprzednich stała się organizacja wigilii św. Jana, tzw. „Sobótki” dla społeczności Czyczków i okolic. W tym roku odbyła się ona 22 czerwca br. Organizatorami tego (...) więcej

„Tam gdzie spotyka się Wschód z Zachodem” to kontynuacja projektu astronomiczno-fotograficzno-podróżniczego ShadowHunters, zapoczątkowanego w lipcu 2008 wyprawą na całkowite (...) więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 29 czerwca 2010 r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali (...) więcej

Trwa przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach. Wykonawcą jest Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” S.A. Lucjan Jakubczak Obecnie wykonuje się (...) więcej

Informujemy, iż zakończono budowę ulic Myśliwskiej i Okrężnej w Brusach. Wykonawcą była firma „EL-DRO” - Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski z (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach, Szpital specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach oraz NZOZ Mammo – Med centrum diagnostyki i usług medycznych zapraszają na bezpłatne badania (...) więcej

W gminie Brusy rozpoczyna się realizacja rządowego programu związanego z pomocą uczniom w zakupie podręczników w 2010 roku - „Wyprawka szkolna". Rodzice uprawnieni do pomocy, o (...) więcej

Mijający rok szkolny w Gimnazjum w Brusach obfitował w niespotykaną dotąd ilość osób nagrodzonych w Przedmiotowych Wojewódzkich Konkursach Kuratoryjnych. Niewątpliwą rekordzistką jest Marta (...) więcej

26 czerwca br., (sobota) o godz. 10.00 na kompleksie boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Brusach rozpocznie się Młodzieżowy Turniej Piłkarski. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie (...) więcej

Fundacja Wspomagania Wsi i Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Archiwum Wspomnień JP2” . Inspiracją do zorganizowania konkursu była (...) więcej

16 czerwca br. w Pelplinie odbyły się III Kociewskie Igrzyska Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych. Podczas tej imprezy nie zabrakło licznej reprezentacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. (...) więcej

W dniach 12-14 czerwca br. zawodnicy MLKS „Tęcza” Brusy wzięli udział w półfinale krajowym turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w Mielnie. W turnieju wzięli udział zawodnicy (...) więcej

15 maja br., zespoły z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach uczestniczyły w  Młodzieżowym Święcie Kultury w Sopocie. W koncercie wzięły udział Kaszubski Zespół Folklorystyczny (...) więcej

Głosuj na Brusy w Radiu Kaszebe Utwór "Z Brus" zespołu "Zaraz Wracam" trafił na Listę Przebojów Radia Kaszebe. Pomóżmy im wygrać! Wystarczy wysłać maila o treści "Lista 22" na adres (...) więcej
2010-06-17 • Noc w Bibliotece
2010-06-15 • Zbiórka dla powodzian

Burmistrz Brus zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Brusy o pomoc dla powodzian. Przypominamy, że zbiórka potrwa do 18 czerwca br. Wyznacza się następujące punkty odbioru:- remiza (...) więcej

9 czerwca br. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach zorganizowało Integracyjną Olimpiadę Sportową dla osób niepełnosprawnych z powiatu chojnickiego, (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach wraz z Filiami w Leśnie, Małych Chełmach i Męcikale w ramach Programu Rozwoju  Bibliotek otrzymały dotację do złożonego wniosku w programie Akademia (...) więcej

10 czerwca br. na stadionie miejskim w Brusach odbył się pokaz ratownictwa medycznego. Organizatorem tego wydarzenia było Gimnazjum w Brusach przy współudziale Posterunku Policji w Brusach, (...) więcej

Na terenie miasta i gminy Brusy po raz kolejny ruszyła kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do 10. edycji kampanii przystąpiło 1009 samorządów z całej Polski. Jest to ogólnopolska (...) więcej

W miesiącach maju br. wykonano remont mostu w miejscowości Broda. W ramach prac rozebrano drewnianą nawierzchnię mostu o wymiarach 6 x 12 metrów, oczyszczono i pomalowano elementy kratownicy . (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

7 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Służby ratownicze w oczach dziecka”  Wpłynęło łącznie 77 prac plastycznych wykonanych kredką, farbą lub techniką mieszaną. Jury (...) więcej

Miasto Puck we współpracy z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oraz Samorządem Powiatu Puckiego zaprasza na XII Ogólnoświatowy Zjazd Kaszubów, który odbędzie się 26 (...) więcej

6 czerwca br. Sołtys i Rada Sołecka Czapiewic zorganizowali obchody Dnia Dziecka. Najmłodsi wraz ze swoimi rodzicami mogli uczestniczyć w grach i konkursach takich jak: bieg z łyżką i kamieniem, (...) więcej

W maju br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaoferowała mieszkańcom gminy ciekawe propozycje czytelnicze. Przeprowadziliśmy dla czytelników różne imprezy i spotkania  popularyzujące (...) więcej

Informujemy, że wystawę pt. „Jan Karnowski – Sumienie Ruchu Kaszubskiego” do 18 czerwca br. można podziwiać w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach. Natomiast od 19 (...) więcej
2010-06-09 • Ostrzeżenie o burzach

4 czerwca br. gmina Brusy gościła uczestników XI Spływu Kajakowego Policjantów „Szlakiem Brdy”, którego głównym inicjatorem był Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach. Zakończenie (...) więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział w Brusach w dniach 14 - 16 czerwca br. organizuje wycieczkę krajoznawczą dla osób niepełnosprawnych trasą Niepokalanów – (...) więcej

Informujemy, iż trwa budowa ulic Myśliwskiej i Okrężnej w Brusach. Przetarg na jej budowę wygrało „EL-DRO” Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski z (...) więcej
2010-06-08 • Prognoza pogody

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w dniu 9 czerwca br. organizuje Integracyjną Olimpiadę Sportową dla osób niepełnosprawnych z powiatu chojnickiego. Patronat (...) więcej

Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach rozpoczął dostarczanie pojemników na szkło i tworzywa sztuczne do instytucji i gospodarstw domowych, które obecnie mają podpisane umowy z (...) więcej

29 maja br. odbył się po raz szósty Maraton Rowerowy „KaszebeRunda”, którego trasa przebiegała przez teren gminy Brusy. W miejscowości Laska znajdował się punkt regeneracyjny, gdzie (...) więcej

Na terenie gminy Brusy trwają obchody Dnia Dziecka. 6 czerwca br. - w Główczewicach, w godz. 15.00 – 20.00 na boisku – Turniej Wiedzy o Regionie; (w razie niepogody również zostanie (...) więcej

2 czerwca br. w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach wręczono nagrody uczniom, którzy zostali wyróżnieni w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: (...) więcej

31 maja br. w Brusach odbył się XXVI Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców pt. „PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2010”. Organizatorem turnieju byli: Pomorskie Zrzeszenie LZS oraz klub (...) więcej

1 czerwca br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach uroczyście zainaugurowano wystawę „Jan Karnowski – Sumienie Ruchu Kaszubskiego”. Uroczystość uświetnili swoją (...) więcej

1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach gościła uczniów ze Szkoły Podstawowej z Męcikała z dyrektorem Grzegorzem Leszczyńskim oraz wychowawcami: Hanną (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach w dniu 5 czerwca br. (sobota) na Półwyspie w Męcikale  organizuje Piknik z okazji Dnia Inwalidy. Atrakcją dnia będą (...) więcej

1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka, dzieci i młodzież z Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krëbane” wzięli udział w wycieczce do Trójmiasta. Wśród uczestników podróży były (...) więcej

W piątek 28 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zorganizowała zajęcia dla dzieci z miasta i gminy Brusy z zakresu umiejętności wyboru Europejskiego Numeru Alarmowego. Zajęcia (...) więcej

29 maja br. na kompleksie boisk ,,Moje Boisko ORLIK 2012’’ odbył się Turniej Piłki Nożnej z Okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Gminę Brusy, Salezjańską Organizację (...) więcej

19 maja br. odbyły się obchody związane V rocznicą nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Leśnie, które rozpoczęły się Mszą Świętą miejscowym kościele w intencji (...) więcej

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano w poszczególnych sołectwach atrakcje dla najmłodszych. - w Czarnowie, 1 czerwca br. o godz. 16.00 na boisku  odbędzie Turniej Sportowy (w razie niepogody (...) więcej

W ramach obchodów Roku Karnowskiego, 1 czerwca br. o godz. 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się inauguracja wystawy pt.: „Jan Karnowski – Sumienie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!