1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

27 maja br. na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali  się wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłkarskich VI Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Rozegrano mecze (...) więcej

Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie województwa pomorskiego. Zakaz ten obowiązuje od 24 maja br. (...) więcej

29 maja br.  o godzinie 10.00 na kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”  z okazji Dnia Dziecka odbędzie się Turniej Piłki Nożnej rocznika 1997 i (...) więcej

Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza na spotkanie promujące  książkę „Ziemia Chojnicka na starej widokówce ze zbiorów Tadeusza Święcickiego”, które  odbędzie się 2 (...) więcej

29 maja br. odbędzie się VI edycja Maratonu Rowerowego KaszebeRunda,  którego trasa przebiega przez  teren gminy Brusy - Laska, Leśno, Lubnia, Przymuszewo. W miejscowości Laska (...) więcej

W sobotę, 22 maja br. odbył się Majowy Spływ Kajakowy dla bibliotekarzy województwa pomorskiego pod patronatem Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego. Spływ zorganizowała Miejska Biblioteka (...) więcej

22 maja br. odbył się zlot samochodów terenowych pod nazwą I Bruskie Wertepy. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w gminie Brusy. W szranki stanęły 34 pojazdy, których załogę stanowili pilot i (...) więcej

22 maja br. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Grudziądzu obchodziło 10 – lecie powstania. W miejscowym kościele pw. Ducha Świętego odbyła się Msza Św., podczas której (...) więcej
2010-05-27 • Prognoza pogody
2010-05-27 • Dzień Dziecka w Orliku

Dnia 23 maja br. w świetlicy wiejskiej w Orliku odbył się Dzień Dziecka. Na przybyłych czekało wiele atrakcji m.in.  konkurs plastyczny „Moja piękna wieś”, w którym każdy z (...) więcej

W sobotę 22 maja br. „Na Cyplu” w Męcikale odbyło się ognisko, na którym spotkali się uczestnicy oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz ze swoimi rodzinami.   (...) więcej

18 maja br. do  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach przybyli miłośnicy przyrody i młodzież II klasy Kaszubskiego LO w Brusach z nauczycielem Zbigniewem Gierszewskim, by wysłuchać (...) więcej
2010-05-27 • Dzień Dziecka

Fundacja Radość Dzieciom „Pomóż nam pomagać innym”, Radio RCh+ i Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Familia” zapraszają na obchody Dnia Dziecka, które odbędą się 30 maja (...) więcej
2010-05-27 • Dzień Samorządowca

27 maja, w XX rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy Dzień Samorządowca. Z tej okazji Radnym każdego szczebla administracji samorządowej, (...) więcej
2010-05-27 • Prognoza pogody
2010-05-25 • Prognoza pogody

23 maja br. sprzed Urzędu Miejskiego w Brusach wyruszył VIII Zaborski Rajd Rowerowy. 52 cyklistów przemierzyło prawie 20 – kilometrową trasę przebiegającą przez Czarnowo, (...) więcej

22 maja br. odbył się III Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę” o Puchar Burmistrza Brus.W zawodach wzięło udział  20 zawodników z terenu gminy Brusy oraz z Chojnic i (...) więcej

20 maja br. w Domu Strażaka w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Jak zwykle nie zabrakło chętnych mieszkańców miasta i gminy Brusy do podzielenia się tym życiodajnym lekiem. Wśród 30 (...) więcej

W miesiącu maju br., w każdą środę w bibliotece w Męcikale odbywają się zajęcia dla dzieci. Podczas ostatniego spotkania, 19 maja uczestnicy warsztatów tworzyli kolorowe laurki z okazji Dnia (...) więcej

Miejska Biblioteka w Brusach organizuje bezpłatne zajęcia języka angielskiego dla dzieci klas 0-3 z terenu miasta i gminy Brusy pn. „Akademia języka angielskiego dla dziecka (...) więcej

 W dniach 26 maja - 1 czerwca br. organizowana jest ogólnopolska akcja pn. „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin”, w której wzorem (...) więcej

Informujemy, że w dniach 25 – 26 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach i jej filie będą nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. (...) więcej

Od kilku lat na terenie naszej gminy realizowana jest ogólnopolska kampania Cała Polska Czyta Dzieciom. Wzorem lat ubiegłych organizujemy różne spotkania w miesiącu maju dla dzieci ze szkół (...) więcej

W dniach 22 – 23 maja br. odbędzie się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Amsterdamie. W turnieju weźmie udział 17 drużyn, m.in.: z Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch i (...) więcej

23 maja br. odbędzie się VIII Zaborski Rajd Rowerowy. Rajd wyruszy o godz. 14.00 sprzed Urzędu Miejskiego w Brusach. Trasa będzie przebiegać przez Brusy, Czarnowo - tam uczestnicy rajdu (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach kontynuuje  realizację projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w (...) więcej

Maciej Cybulski, informatyk i fotografik, w 2008 roku wyruszył na Syberię, by sfotografować różnorodności napotkane na drodze, miasta, wioski, nietuzinkową przyrodę oraz niecodzienne zdarzenie (...) więcej

22 maja br. (sobota) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się Zaborski Turniej Gry w „Kaszubską Baśkę” o Puchar Burmistrza Brus. Początek imprezy zaplanowano na (...) więcej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach powstał Dyskusyjny Klub Książki. Funkcjonuje on w ramach ogólnopolskiego programu Instytutu Książki promującego czytelnictwo. W Wielkiej Brytanii (...) więcej
2010-05-18 • Najmłodsi w bibliotece

Drugi tydzień  maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach zdominowany był przez Andersena i Brzechwę oraz zdobywanie informacji przez naszych najmłodszych czytelników. (...) więcej

15 maja br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. Głównym organizatorem rozgrywek był Klub Sportowy (...) więcej

Informujemy, iż od 14 maja br. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na terenie łącznika pomiędzy ul. Ogrodową i ul. 2-go Lutego w Brusach. Zmianę tę wprowadzono na wniosek Centrum Handlowego (...) więcej

W dniach 6-8 maja odbyła się wycieczka dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich opiekunów z terenu gminy Brusy do Częstochowy, Krakowa i Wieliczki. Organizatorem wyjazdu była dyrekcja i (...) więcej

Brusy, dnia 17 maja 2010 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     Na (...) więcej

Tegoroczny XII Zjazd Kaszubów odbędzie się w Pucku 26 czerwca br. Wszyscy, którzy będą chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu, będą mogli jak co roku dojechać pociągiem Transcassubia, który (...) więcej

Wszystkich uczniów szkół podstawowych z powiatu chojnickiego zachęcamy do wzięcia udziału w biegach przełajowych dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Biegi przełajowe to część projektu pn. (...) więcej

Ogólnopolska Szkoła Języków Obcych eMKa powołana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na Wakacyjne Kolonie i Obozy Języków Obcych. W bieżącym roku obozy językowe odbędą się w (...) więcej
2010-05-14 • Prognoza pogody

7 maja br. w Brusach odbyły się biegi przełajowe  zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega.Oto wyniki: Wśród dziewcząt klas I-II:1. Marta Szczęsna    - (...) więcej
2010-05-13 • Akcja poboru krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej AKCJI (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość zamieszczania reklam na ogrodzeniu stadionu miejskiego w Brusach od strony ul. Gdańskiej i ul. Armii Krajowej. Opłata:1.    za zajęcie (...) więcej

W dniu 10 maja br. na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się  Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Uczniowie z pięciu szkół podstawowych (...) więcej

Zapraszamy na III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się 15 maja br. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej SP im. Jana Pawła II w Brusach. W rozgrywkach wezmą udział (...) więcej

W miesiącu maju Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w różnego rodzaju zajęciach bibliotecznych. W pierwszym tygodniu maja bibliotekę w (...) więcej

Informujemy, iż istnieje możliwość udziału w projekcie pt. „Takie same”. Projekt przeznaczony dla kobiet niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie lub miejsko – (...) więcej

Informujemy, iż istnieje możliwość udziału w projekcie  pt. „Aktywni życiowo i zawodowo”. Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie (...) więcej
2010-05-12 • Ostrzeżenie o burzach!

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

31 maja br. o godzinie 10.00 na Stadionie Miejskim w Brusach odbędzie się 26. Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców p.n. „Piłkarska Kadra Czeka” 2010, w którym wezmą udział (...) więcej
2010-05-11 • Rajd po Kosznajderii

W sobotę, 15 maja br. odbędzie się rowerowy „Rajd po Kosznajderii”. 36 – kilometrowa trasa przebiegać będzie przez Chojnice – Lichnowy – Sławęcin – Ciechocin (...) więcej

W niedzielę, 9 maja w Domu Strażaka w Brusach odbyły się Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej o Puchar Burmistrza Brus. Po zaciętej rywalizacji wyniki ukształtowały się następująco: (...) więcej

Informujemy, że w dniach od 11 do 25 maja br. będzie remontowany most w miejscowości Broda, w związku z czym nie będzie możliwy przejazd. Do Rudzin będzie można dojechać przez Chłopowy i Hutę. więcej

8 maja już od 26 lat jest obchodzony jako Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień ten jest świętem społeczności bibliotekarskiej. Po raz pierwszy został zorganizowany we Wrocławiu przy Okręgu (...) więcej

4 maja br. Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Leśnie rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka w jednostce OSP w Leśnie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do (...) więcej

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 (...) więcej

2 maja br. odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Brusach. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką strażaków z powiatu chojnickiego oraz gości na stadionie miejskim, po czym na czele z (...) więcej

W miesiącu maju Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zorganizowała szereg atrakcji i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców gminy Brusy. Poniżej zamieszczamy propozycje biblioteki na tegoroczną (...) więcej

3 maja br. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. więcej

Dnia 1 maja br. wyruszyła wycieczka rowerowa Literackim Szlakiem Turystycznym im. Anny Łajming zorganizowana przez Świetlicę Wiejską w Leśnie. Trasa wiodła skróconym szlakiem: Leśno - Wysoka (...) więcej

W dniu 1 maja br. na boisku sportowym Orlik w Brusach  odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus rocznika 1998 oraz młodsi. Turniej  cieszył się  bardzo dużym (...) więcej

30 kwietnia br. odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Komisja w składzie: Anna Gliszczyńska (...) więcej

Wymagania dla osób przystępujących do konkursów znajdują się w więcej

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 29 kwietnia br. radni zadecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Brus Witoldowi Ossowskiemu za wykonanie budżetu za (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!