1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 29 grudnia br. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Brusach miało miejsce spotkanie 7 par  z 50 – letnim stażem małżeńskim. Jubilaci zostali uhonorowani medalami Prezydenta (...) więcej
2009-12-31 • ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Informujemy, że od stycznia 2010 roku zmienią się godziny udostępniania księgozbioru dla czytelników w bibliotece w Brusach i w filiach w Leśnie i Męcikale. Miejską Bibliotekę Publiczną (...) więcej

27 grudnia br. na sali gimnastycznej SP w Brusach odbył się V Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Głównym organizatorem turnieju był pan Stanisław Kobierowski z Brus (...) więcej

  Informujemy, że Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują XI Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Miejsce rozgrywek - sala (...) więcej

  29 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach p. Henryk Molski MK LOK Brusy  wręczył na ręce Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego MEDAL ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU nadany przez (...) więcej
2009-12-24 • Życzenia Świąteczne

  Informuję, iż 30 grudnia 2009 r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

 22 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie pn. „Wigilijny Krąg Pojednania”. Tradycyjnym elementem spotkań wigilijnych są jasełka, (...) więcej

  Informujemy, że 24 grudnia br. Urząd Miejski w Brusach będzie nieczynny. Zmiana ta została wprowadzona w związku ze świętem Bożego Narodzenia – jako dniem ustawowo wolnym od pracy (...) więcej

  Dnia 21 grudnia 2009 roku o godz. 17.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, odbyło się  Samorządowe Spotkanie Wigilijne, na którym gościli Posłowie na Sejm RP – (...) więcej

  Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2009 roku ruszyła kolejna edycja konkursu na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia”. W związku z powyższym w (...) więcej

  29 grudnia 2009 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 18) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru tego (...) więcej

21 grudnia br. w Gdańsku Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak wręczył ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI - odznaczenie nadane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zasłużonemu krwiodawcy z terenu gminy (...) więcej

  18 grudnia  br. w Hali Sportowej „Sokolnia” w Kościerzynie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Z (...) więcej

           W sobotę, 19 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, które odbyło (...) więcej
2009-12-21 • Koncert Wigilijny w PMDK

  20 grudnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się Koncert Wigilijny.     W koncercie udział wzieli: 1. Wychowankowie p. Agnieszki (...) więcej
2009-12-21 • Jasełka w Czyczkowach

   Dnia 20 grudnia 2009 roku o godz. 15.00 w Czyczkowach odbyły się Jasełka. Nie zabrakło wielu gości tak, jak przyjemnej i świątecznej atmosfery.  Inscenizacja ta została (...) więcej

  W niedzielę, 20 grudnia br.  w Domu Strażaka w Czarniżu, odbyło się Spotkanie Wigilijne, podczas którego dzieci zaprezentowały wcześniej przygotowane jasełka. Wszystko (...) więcej

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 18 grudnia br. w Przedszkolu Nr 1 w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni rodzice dzieci  z (...) więcej

  17 grudnia br. o godz. 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach  odbyła się promocja książki pt. „SOWIZDRZÔŁ U KRËBANÓW” Jana (...) więcej

15 grudnia br. w sali regionalnej Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach odbyło się otwarcie wystawy „Archeologia Wokół Nas”. Wystawa jest podsumowaniem 34 (...) więcej

W dniach 25 – 26 listopada 2009r. w Ośrodku BOBO w Koczale odbyło się pierwsze szkolenie wyjazdowe w ramach Programu Rozwoju Bibliotek czwartej grupy, w której skład wchodzą dwie (...) więcej

  17 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe z emerytami Urzędu Miejskiego. Jak, co roku tak i tym razem w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Brus Witold (...) więcej

  16 grudnia br. w Przedszkolu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach odbyły się JASEŁKA, na które zaproszeni m.in. zostali rodzice występujących dzieci.  (...) więcej

  16 grudnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyło się Spotkanie Wigilijne Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. (...) więcej

  Dzięki kompleksowej modernizacji obiektu poszerzyła się oferta edukacyjna filii bibliotecznej w Męcikale. Obiekt ten wzbogacił się o m.in. o czytelnię z pracownią komputerową. (...) więcej

  Burmistrz Brus informuje, iż w zgodnie z uchwałą Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie (...) więcej

  Od 1 grudnia br. w budynku socjalno – sportowym swoją działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach. 25 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Brusy (...) więcej
2009-12-17 • Wigilia w Czyczkowach

  Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” serdecznie zapraszają na uroczystą Wigilię, która odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 15.00 w (...) więcej

  13 grudnia br.w Leśnie odbył się VII Zaborski Przegląd Kolędy Kaszubskiej, na który wpłynęło 60 zgłoszeń z całej Gminy Brusy. Na deskach Domu Kultury w Leśnie stanęli (...) więcej

  11 grudnia br.  w Powiatowym  Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach  odbył się IV Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego. Jego organizatorami byli: zaborskie (...) więcej

  20 grudnia o godz. 16.00  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się Koncert Wigilijny. W koncercie udział wezmą:  1. Wychowankowie p. Agnieszki Mrozek - (...) więcej

    Dnia 16 grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się Spotkanie Wigilijne Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, (...) więcej

Informujemy, iż 22 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Brusach o godz. 10.00 odbędzie się przedświąteczne spotkanie „Wigilijny Krąg Pojednania”. W programie m.in.: śpiewanie kolęd, (...) więcej

  Informujemy, że 17 grudnia br. o godz. 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach  odbędzie się promocja książki pt. „SOWIZDRZÔŁ Ù (...) więcej

    W związku z licznymi niepokojącymi informacjami, które w ostatnim czasie docierają do Urzędu Miejskiego oraz Posterunku Policji w Brusach - a dotyczą wałęsających się (...) więcej

W niedzielę, 20 grudnia 2009 roku o godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w Czarniżu odbędzie się coroczne Spotkanie Wigilijne. W programie m.in. jasełka, występ Teatru Obrzędu Ludowego (...) więcej

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia, czyli okres, który wypełniony jest serdecznością wobec tych, których znamy i na co dzień spędzamy z nimi  czas, w domu jak i w (...) więcej

Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach  zapraszają na wystawę ARCHEOLOGIA WOKÓŁ NAS. (...) więcej

  Rok 2009 jest szczególnym dla Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy”. 22 listopada 2009 r. obchodzili 30 – lecie swojej działalności. Natomiast pokłosiem tak (...) więcej

30 listopada br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyły się warsztaty dla członków Wdzydzko – Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka”. (...) więcej

  Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach informuje wszystkich czytelników, że 24 grudnia br. biblioteka będzie nieczynna. Zmiana ta została wprowadzona w związku ze świętem Bożego (...) więcej

    7 grudnia br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie (...) więcej

     Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”serdecznie zaprasza członków i sympatykównaszego Stowarzyszenia na SPOTKANIE (...) więcej

  Informujemy, że Burmistrz Brus i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach organizują na sali gimnastycznej szkoły podstawowej XI Halową Ligę Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej

  Trwa budowa ul. Ogrodowej w Brusach. Do połowy grudnia br. zostanie wybudowane 145 metrów tej ulicy (pomiędzy  ul. Młyńską i ul. Nad Dworcem). W ramach prac, (...) więcej

  Informujemy, że od 4 grudnia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach jest czynna w następujące dni: Poniedziałek - nieczynne Wtorek (...) więcej

  1 grudnia br.  w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, którą Gminna Komisja Rozwiązywania (...) więcej

  W dniu 7 grudnia br. (poniedziałek) w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi (...) więcej

    Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją  Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich  IMGW w Gdyni, (...) więcej

28 listopada br. w Restauracji „Kaszubska” odbyło się doroczne spotkanie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Wśród obecnych znaleźli się Poseł na (...) więcej

  Na badania ultrasonograficzne piersi zapraszamy mieszkanki miasta i gminy Brusy, które mają ukończone co najmniej 20 lat. Badania odbędą się 5 grudnia  2009 roku (...) więcej

    Informujemy, że w okresie od 1 grudnia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku bruski kompleks boisk ORLIK będzie nieczynny z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jednocześnie (...) więcej
2009-12-01 • UWAGA! SZKOLENIE

  W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader PROW, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych (...) więcej

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach ul. Armii Krajowej 1 89-632 Brusy tel. (052) 398 30 53 e-mail: wtz@brusy.pl więcej

  Gmina Brusy pozyskała z Unii Europejskiej 4 mln zł na przebudowę bruskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki tym środkom możliwe będzie przeprowadzenie niezbędnej modernizacji (...) więcej

  Informuję, że 4 grudnia 2009 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!