1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Od 29 lipca br. trwa w Brusach XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z drugiego dnia trwania festiwalu: Występ zespołu "Hayastan" z Armenii: (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

  Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 28 lipca br.  zatwierdził do realizacji wszystkie trzy projekty z terenu naszej gminy. Powyższe dofinansowanie jest odpowiedzią na 2 (...) więcej

  29 lipca br. na bruskiej scenie odbyły się pierwsze koncerty tegorocznego XV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Na scenie wystąpiły następujące zespoły: - „Chudesija” (...) więcej

  29 lipca br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach zespoły MFF w raz z jego głównym organizatorem spotkały się z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim. Były to: - 4 zespoły (...) więcej

  W dniach 20-26 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział Brusy  już po raz 14 było organizatorem kolonii letnich „Wyjazd po (...) więcej

Gmina Brusy, jako jedyny samorząd z powiatu chojnickiego i jeden z dziewięciu w województwie pomorskim, znalazła się w gronie 100 samorządów  nagrodzonych w Sportowym (...) więcej

    Wczoraj we Wielu nastąpiło uroczyste otwarcie XV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Dni kultury kaszubskiej”. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z otwarcia: (...) więcej

Informujemy, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej o/ Brusy w dniu 5 sierpnia 2009 roku organizuje dla osób niepełnosprawnych wycieczkę do Lichenia pod hasłem (...) więcej

   Z uwagi na odbywający się w najbliższych dniach na Stadionie Miejskim w Brusach XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni kultury kaszubskiej” Boisko Orlik w Brusach w (...) więcej

  BRUSY 1. PORADNIA OGÓLNA Podmiot świadczący usługi: - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska z Brus  Miejsce świadczenia usług: (...) więcej

  W sobotę 25 lipca br. o godzinie 16.00 w Lubni rozpoczął się Turniej Sołecki w Lubni. Uczestników przywitał deszcz, który początkowo przeszkodził nieco organizatorom w (...) więcej

  19 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbył się Festyn rodzinny na zakończenie, realizowanego od marca do lipca 2009 roku projektu pn. „Super Mama, Super Tata”. (...) więcej

  22 lipca br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach (...) więcej
2009-07-23 • Z okazji ŚWIĘTA POLICJI

  W związku ze zbliżającą się 65. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, dla uczczenia pamięci tego wydarzenia, w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00  na terenie miasta i gminy (...) więcej

  W sobotę 18 lipca br. na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się Festyn na Powitanie Lata. Organizatorami festynu byli: Rada Sołecka Sołectwa Czyczkowy,  Stowarzyszenie Rozwoju (...) więcej

  Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca z trzema Bibliotekami Partnerskimi: • Gminną Biblioteką (...) więcej

  Od grudnia br. osoby niepełnosprawne z miasta i gminy Brusy będą miały możliwość zdobywania nowych umiejętności w ramach działających Warsztatów Terapii Zajęciowej, które (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

Tegoroczny XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” odbywał się będzie w dniach 28 lipca – 2 sierpnia. Rozpocznie go koncert inauguracyjny, (...) więcej

  Od września br. do dyspozycji mieszkańców Brus zostanie oddana nowo wybudowana ul. Ks. Czarnowskiego.  Budowa tej ulicy trwa od połowy maja br. Wykonawcą robót jest (...) więcej

Trwa budowa ulicy Karnowskiego w Brusach. W ramach, długo oczekiwanej przez mieszkańców tego osiedla inwestycji, utwardzona zostanie kostką polbrukową  nawierzchnia drogi, (...) więcej

  Informujemy, że 24 lipca 2009 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odnbędzie się  XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  Prace modernizacyjne starej szkoły w Lubni trwają od 16 czerwca br. Wykonawcą robót jest  Firma „Lemar” – Przedsiębiorstwo wielobranżowe z Czerska.  Na (...) więcej

     25 lipca 2009 roku o godz. 16.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lubni rozpocznie się Turniej Sołecki, połączony z wieczorną zabawą taneczną. W programie (...) więcej

  19 lipca 2009 roku na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbędzie się Festyn rodzinny podczas którego nastąpi uroczyste podsumowanie projektu „SUPER (...) więcej

  Informujemy, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach w dniu 25 lipca br. organizuje wyjazd do Lichenia na XVII Ogólnopolskie Spotkania (...) więcej

  7 i 8 lipca 2009 roku Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach gościł reprezentacyjny zespół tańca "Imedi" z Kachetii. Zespół z Gruzji uczestniczył w (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

    16 lipca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło uroczyste powierzenie przez Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego obowiązków dyrektora na okres 5 lat, z mocą od (...) więcej

Gmina Brusy  oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus  i okolic na:   BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU  BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRYCZNE (...) więcej

     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach rozpoczął kolejny etap realizacji projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” (...) więcej

      Zakończono rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Gminy Brusy – wiosna 2009 trwające od 10 maja br. Uroczyste zakończenie i podsumowanie rozgrywek sezonu (...) więcej

  Trwa letnia edycja konkursu pn. „Najładniejsza posesja na terenie miasta i gminy Brusy w 2009 roku", organizowana przez Burmistrza Brus. Powyższy konkurs ma na celu zachęcenie (...) więcej

  W niedzielę 12 lipca br. Ks. Prałat Zdzisław Wirwicki – Proboszcz bruskiej parafii obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. Uroczysta Masza Św. w intencji Jubilata, której (...) więcej

    Tak wynika z Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009. Gmina Brusy uplasowała się na 32. miejscu w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska” (...) więcej

Kilka dni temu zakończono budowę kolejnego odcinka chodnika przy ul. Głównej w Czyczkowach. Powyższa budowa wykonywana jest etapowo – od 100 do 200 metrów rocznie. W (...) więcej

Tegoroczne Igrzyska Plażowe w Czernicy odbyły się 12 lipca br.  Rozpoczęciu Igrzysk towarzyszyło zakończenie VIII Zaborskiego Spływu Kajakowego, którego uczestnicy wyruszyli w środę (...) więcej
2009-07-13 • Festyn Jana w Zalesiu

27 czerwca br. na boisku sportowym w Zalesiu odbył się Festyn Jana. Podczas jego trwania zawodnicy drużyny piłkarskiej z Zalesia (juniorzy i seniorzy)  rozegrali pomiędzy sobą mecz (...) więcej

  Biblioteka w Męcikale rozpoczęła zajęcia z cyklu „Wakacyjne Spotkania”.   W ramach tego programu 9 czerwca, filię biblioteczną w Męcikale odwiedziły dzieci, wraz z (...) więcej

  Wraz z początkiem czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach 5 stażystów rozpoczęło przygotowanie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PRIORYTET VI (...) więcej
2009-07-10 • Kolejna AKCJA POBORU KRWI

  W dniu 22 lipca br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorami akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

  Z inicjatywy Gminy Brusy rozszerzono działalność, funkcjonującego w Przychodni Lekarskiej w Brusach przy ul. Dworcowej, „Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich (...) więcej

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brusy na IGRZYSKA PLAŻOWE, które odbędą się w niedzielę 12 lipca 2009 roku  na kąpielisku gminnym w Czernicy. (...) więcej

  8 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach miało miejsce uroczyste zakończenie bezpłatnego kursu językowego „Język angielski w administracji  samorządowej” (...) więcej

  Od 26 czerwca 2009r. w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach można zwiedzać dwie wystawy. Autorami powyższych ekspozycji są: -  Blanche Krbechek z USA  - rodzina Państwa (...) więcej

  Właściciele Galerii Oczko w Męcikale – Państwo Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają na wernisaż wystawy poplenerowej V Ogólnopolskiego Pleneru (...) więcej

    8 lipca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się uroczyste wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Helenie i Władysławowi Wielińskim. (...) więcej

Cztery medale, 2 złote i 2 srebrne, zdobył w Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce Albin Kiedrowski.  Złote medale wywalczył w skoku w dal z wynikiem 5,65m i w (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

     W dniach 3 – 6 lipca br.  zawodnicy oraz działacze MLKS „Tęcza” Brusy przebywali w zaprzyjaźnionej z Brusami gminie Gross Laasch w Niemczech. (...) więcej

    4 lipca br., już po raz jedenasty odbył się Międzynarodowy Zjazd Kaszubów. Tym razem Kaszubi spotkali się w Bytowie. Mieszkańcy Gminy Brusy jak zwykle nie zawiedli i (...) więcej
2009-07-07 • Ostrzeżenie o burzach!

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

  Gmina Brusy jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie gminy w ramach wspólnego projektu „Kaszubska Marszruta”. W dniu 1 lipca (...) więcej

  Gmina Brusy po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Realizacji projektu na terenie Miasta i Gminy Brusy podjęła (...) więcej

W dniach 26 – 28 czerwca br. przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbył się V Międzynarodowy Festyn Archeologiczny. Można było na nim zobaczyć m.in.: Walkę ze sztandarem, Turniej Łuczniczy i (...) więcej

8 lipca 2009r. Burmistrz Brus w imieniu Prezydenta RP udekoruje „Medalami  za długoletnie pożycie małżeńskie” dostojnych jubilatów Państwa Helenę  i Władysława (...) więcej

30 czerwca 2009r. w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podczas Sesji radni podjęli dwie uchwały związane z utworzeniem pięciu punktów (...) więcej

Biblioteka w Męcikale zaprasza wszystkie dzieci na Wakacyjne Spotkania, które odbywać się będą w każdy czwartek w lipcu i sierpniu w godzinach  od 16.00 do 18.00. W programie m.in.: (...) więcej

Dnia 7 lipca 2009r. o godz. 18.00 na placu przy Centrum Handlowym „SKIBA” odbędzie się koncert zespołu „Imedia” z Gruzji. Zespół tańca „Imedia”, co po (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

5 lipca 2009r. o godz. 14.30 na boisku sportowym w Czyczkowach odbędzie się Festyn na powitanie lata. W programie m.in.: Turniej Trzech Sołectw (Czyczkowy – Kosobudy – Męcikał), (...) więcej

29 czerwca 2009 odbyła się narada sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.  Główny temat zebrania dotyczył wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Pani Elżbieta Łońska (...) więcej

XI Zjazd Kaszubów w Bytowie Burmistrz Miasta Bytowa Ryszard Sylka oraz Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie informują, że XI Zjazd Kaszubów odbędzie się 4 (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!