1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Gmina Brusy przystąpiła do XV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, który przypada na dni od 26 maja do 1 czerwca 2009 r. - (...) więcej
2009-05-29 • „Noc w Bibliotece”

  Kochane dzieci! Drodzy przyjaciele książek dla dzieci! Czy słyszeliście już o nocy w bibliotece? Czy wiecie, co robią książki nocą ? Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meterologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

  Zużyte urządzenia – z pozoru nieszkodliwe – zawierają wiele substancji niebezpiecznych, które degradują środowisko, powodują efekt cieplarniany, a przede wszystkim (...) więcej

Zbliża się święto wszystkich dzieci – czyli tradycyjny DZIEŃ DZIECKA. Tej okazji na terenie naszej gminy planowany jest szereg imprez – organizowanych m.in. przez szkoły i (...) więcej

24 maja 2009 roku w sali PMDK Brusy  rozegrane zostały XVII Grand Prix w Kaszubskiej ,,Baśce” o Mistrzostwo Miasta i Gminy Brusy oraz  XVIII Grand Prix w Kaszubskiej (...) więcej

31 maja 2009 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbędzie się III Gminny Tuirniej Gry w Petanque Boule drużyn mieszanych (kobieta + mężczyzna).  Zapisy będą prowadzone do 28 maja br. w (...) więcej

  1 czerwca br. również na stadionie miejskim w Brusach odbędzie się XXXVIII Konkurs Ludowe Talenty 2009. Organizatorami imprezy  są: - Kaszubskie  Liceum (...) więcej

Informujemy, że Fundacja Aktywni zaprasza wszystkich chętnych na KURSY NA INSTRUKTORÓW NORDIC WALKING, jednej z najszybciej rozwijających się form aktywności ruchowej. Szkolenie Nordic (...) więcej

  Miniony tydzień w bibliotece obfitował kolejnymi odwiedzinami milusińskich. Kolejną grupą, która odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach w czwartek 21 maja br. były (...) więcej

Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”, złożony  o dofinansowanie (...) więcej

  W sobotę 30 maja 2009 r. zapraszamy na Integracyjne Rozgrywki Sportowe Osób Niepełnosprawnych pn. „CHCĘ POKAZAĆ CO POTRAFIĘ”. Rywalizacje w konkursach sprawnościowych (...) więcej

  W minioną sobotę, 23 maja b r. emeryci, renciści  i inwalidzi zrzeszeni w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusy i Chojnice (...) więcej

  23 maja br. przy Leśniczówce Młynek odbyła się Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Jana Bińczyka – dowódcy TOW „Gryf Pomorski” na Powiat (...) więcej

  21 maja br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Jego Ekscelencja Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga spotkał się z przedstawicielami bruskiego samorządu -  Burmistrzem Brus, Radą (...) więcej

Informujemy, że dniu 25 maja br., w związku z przebudową ul. Czarnowskiego w Brusach,  nastąpi przerwa w dostawie prądu w zachodniej części Brus. W związku z powyższym Kierownik Zakładu (...) więcej

  Klub MLKS „Tęcza” Brusy ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej na sezon 2009/2010 chłopców rocznik 1996 i 1997. Spotkanie organizacyjne wszystkich (...) więcej
2009-05-21 • Minikino w bibliotece

  We wtorek 19 maja 2009 r. Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach odwiedziły  3-latki z grupy „Promyczki Boże” z Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Brusach z (...) więcej

  W dnia 14 i 15 maja 2009 roku na scenie teatralnej PMDK w Brusach odbyła się już IV z kolei Wiosna Teatralna. 14 maja w czwartek w godzinach dopołudniowych można było podziwiać 12 (...) więcej

  Informujemy, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach w dniu 6 czerwca br. organizuje bezpłatny wyjazd do Częstochowy na Jasnogórskie Spotkania (...) więcej

Informujemy, że wniosek Gminy Brusy o dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Brusy – edycja III” otrzymał (...) więcej

23 maja br. o godz. 10.00 przy Leśniczówce Młynek odbędzie się Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej Jana Bińczyka – dowódcy TOW „Gryf Pomorski” na Powiat (...) więcej

  24 maja br. w Brusach od godz. 14.00 Burmistrz Brus zaprasza do udziału w XVII Grand Prix w Kaszubskiej ,,Baśce” - Mistrzostwach Miasta Brusy oraz XVIII Grand Prix w Kaszubskiej (...) więcej

21 maja br. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Brusach gościł będzie Jego Ekscelencja Biskup Pelpliński Jana Bernard Szlaga, który tego dnia przebywał będzie w bruskiej parafii z wizytą (...) więcej

  16 maja 2009 roku o godz. 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. Głównym jego (...) więcej
2009-05-20 • Piknik emerytów

  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach w dniu 23 maja br. (sobota) na Półwyspie w Męcikale  organizuje dla swoich (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meterologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej

Informujemy, że w dniach 26-28 czerwca 2009 r. w Lubaniu k. Kościerzyny, na terenie Bazy OWCZARNIA odbędzie się Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA 2009. (...) więcej

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach trwają nabory na szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. (...) więcej

W miniony weekend „Tęcza” Brusy zmierzyła się na własnym boisku z Orkanem Huta. Pomimo wielu okazji z obu stron pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Dopiero w (...) więcej

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach 16.05.2009 do 26.05.2009 roku będą prowadzone szczepienia przeciwko (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW  w Gdyni, przekazuje (...) więcej

  Pomysł wyjazdu do Aquaparku w Sopocie zrodził się wraz z powstaniem Stowarzyszenia Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”. Do o jego realizacji doszło, dzięki (...) więcej

  Od 11 maja br. trwa budowa ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach. Wykonawcą robót  jest Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych  „EL-DRO” z (...) więcej

 Brusy, 2009-05-13 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego                    (...) więcej

  Informujemy, że z dniem 17 maja 2009 roku zmieniają się niedzielne godziny otwarcia kompleksu boisk sportowych w Brusach powstałego w ramach rządowego programu „Moje boisko (...) więcej

29 maja 2009 roku o godz.10.00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbędzie się Konkurs Czytelniczy w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa". Konkurs (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje (...) więcej

  Informujemy, że w dniach 29-30 maja 2009 roku na terenie powiatu chojnickiego odbędzie się IV Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej. (...) więcej

    Zmienne nastroje mają sympatycy  „Tęczy” Brusy po ostatniej kolejce ligowej. W sobotę - 10 maja juniorzy przegrali 0:2 w Czersku z Borowiakiem, pomimo iż (...) więcej
2009-05-12 • Hipoterapia w Letniewie

  7 maja br. członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” uczestniczyli w wycieczce do Gdańska Letniewa. Celem wyjazdu były zajęcia w Mini Ośrodku (...) więcej
2009-05-12 • Jak powstaje książka?

  Dnia 8 maja 2009 roku już po raz trzeci Miejską Bibliotekę Publiczną w Brusach  odwiedziły 6-latki z grupy „Zuchy” z Przedszkola Nr 1 w Brusach z panią Renatą Sikorską. (...) więcej

  Trwa budowa ulicy Karnowskiego w Brusach. Obecnie na  ukończeniu znajdują się roboty budowlane związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej. Niebawem rozpoczną się prace (...) więcej

  Informujemy, że w związku z ostatnimi opadami deszczu i zmienionym zagrożeniem pożarowym lasu, odwołuje się od dnia 11 maja 2009 roku zakaz wstępu do lasu na terenach zarządzanych przez (...) więcej

Dnia 8 maja 2009 roku, w wieku 70 lat,  zmarła w Brusach emerytowana nauczycielka – pani Bogumiła Maszkowska. Pani Bogumiła Maszkowska od 1945 roku mieszkała ona na terenie naszej (...) więcej

  9 maja 2009 roku na sali widowiskowej  Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  w Brusach odbył się IX Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego. (...) więcej

  10 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się III Indywidualne Miejsko – Gminne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej o Puchar Burmistrza Brus (...) więcej

Informujemy, że Szpital Specjalistyczny w Chojnicach prowadzi bezpłatną akcję badań mammograficznych. Akcja skierowana jest do pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 (...) więcej

14 maja 2009 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie (...) więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do nabycia z mocy prawa przez GMINĘ  BRUSY Burmistrz  Brus podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (...) więcej

Informujemy, że 9 maja 2009 roku na sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach odbędzie się IX Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego i Współczesnego (...) więcej

  30 kwietnia br. nastąpiło przekazanie placu pod budowę części ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach. Prace budowlane rozpoczną się na początku przyszłego tygodnia. Wykonawcą (...) więcej

  Informujemy, że w dniu 16 maja 2009r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową organizuje w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej  III Pomorski Kongres Obywatelski. Ideą tego (...) więcej

  Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizuje spotkania mające na celu szerzenie czytelnictwa szczególnie wśród (...) więcej

  Informujemy, że Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I zaprasza mieszkańców powiatów województwa pomorskiego: puckiego, chojnickiego, kościerskiego, (...) więcej

  Burmistrz Brus i Koło Miejskie LOK w Brusach zapraszają mieszkańców miasta i gminy Brusy do udziału w Zawodach strzeleckich z wiatrówek o Puchar Burmistrza Brus (...) więcej

  W dniu 11 maja br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBORU KRWI. Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie (...) więcej

  Nowe rozwiązania prawne zawarte w projekcie ustawy o ewidencji ludności dotyczą nowych zasad rejestracji zamieszkania. Rządowy projekt ustawy całkowicie znosi obowiązek meldunkowy (...) więcej

  Informujemy, że od dnia 29 kwietnia 2009 roku funkcjonyje specjalna infolinia, za pomocą której można uzyskać wszelkich informacji nt. wirusa grypy świń. Na (...) więcej

  4 maja 2009 roku o godz. 18:00 w Kościele p.w. Podniesienia Krzyża Świętego w Leśnie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji braci strażackiej z jednostki OSP Leśno oraz jednostek (...) więcej

  Miasto i Gmina Brusy uroczyście obchodziły dzień 3 maja, podczas którego świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wspominamy Matkę Bożą Królową Polski. W tym (...) więcej

Brusy, dnia 4 maja 2009 r. Nr IRG 7321-4,5,6/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o (...) więcej

  2 maja 2009 r. na  Orliku w Brusach został  rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus rocznika 1998 i młodsi.  W turnieju uczestniczyło  6 (...) więcej

  W dniach 7 – 14 kwietnia br. uczestnicy „Koła szachowego” PMDK Brusy przebywali w Czechach, gdzie brali udział w turnieju szachowym. Na zawody, razem z opiekunem i (...) więcej

3 maja 2009 roku odbył się już po raz siódmy Zaborski Rajd Rowerowy, organizowany przez Burmistrza Brus z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Przed oficjalnym rozpoczęciem rajdu Burmistrz (...) więcej

  Ze zmiennym szczęściem grały w sobotę drużyny „Tęczy” Brusy. W Łubianie  juniorzy pokonali  „Ceramik”  3:1, natomiast drużyna seniorów, na (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!