1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  Z dniem dzisiejszym, po czterdziestu latach pracy, na emeryturę odchodzi Teresa Wojciechowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach. Odchodzącą na emeryturę (...) więcej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2009 roku (sobota) Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach jest nieczynna. Za wszelkie utrudnienia z tym związane więcej

  Informujemy, że w  maju br. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” organizować będzie cykl zajęć i spotkań dla osób niepełnosprawnych i (...) więcej

  Informujemy, że został uruchomiony i działa Ogólnopolski System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (System DZ). System ten został stworzony dla ochrony osób, które utraciły (...) więcej

  2 maja o godz. 10.00  na kompleksie boisk sportowych  „Moje boisko -Orlik 2012” w Brusach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus rocznika 1998 i (...) więcej

  25 kwietnia 2009 roku Chatę Kaszubską w Brusach-Jagliach odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach (klasy II). Wycieczka zrealizowana (...) więcej

  3 maja 2009 roku o godz. 14.00 odbędzie się VII Zaborski Rajd Rowerowy organizowany przez Burmistrza Brus z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Trasa rajdu: Brusy (plac przed urzędem) (...) więcej

  Na starcie VIII Zaborskiego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Brus stanęło 40 zawodników. Zawody odbyły się w sobotę 25 kwietnia 2009 roku  w sali Powiatowego (...) więcej

  Miniona kolejka ligowa była bardzo szczęśliwa dla drużyn „Tęczy” Brusy. W sobotę juniorzy pokonali na wyjeździe Atlas Goręczyno 4:1, natomiast w niedzielę drużyna (...) więcej

  23 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni Rady Miejskiej w Brusach zadecydowali o udzieleniu absolutorium (...) więcej

W dniu 02 maja 2009 r. (sobota)  o godz. 10.00  na kompleksie boisk sportowych  „Moje boisko -Orlik 2012” w Brusach  odbędzie  się Turniej Piłki Nożnej o (...) więcej

  25 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się VIII Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Turniej przeprowadzony zostanie systemem (...) więcej

  Cztery punkty w dwóch meczach na własnym boisku zdobyli zawodnicy „Tęczy” Brusy w miniony weekend. Drużyna seniorów grająca w klasie B zremisowała 2:2 (1:1) z (...) więcej

  21 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się eliminacje powiatu chojnickiego w XXXVIII Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej (...) więcej

  Informujemy, że w trosce o środowisko naturalne Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach w okresie od 23 do 25 kwietnia 2009 r. w godz. od 10.00 do 17.00 organizuje dla wszystkich (...) więcej

  Kiedy picie alkoholu staje się problemem? Jak sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne? W jaki sposób przeliczyć wypity alkohol na porcje standardowe? Jaka jest różnica (...) więcej

17 kwietnia br. w nowej sali multimedialnej Kaszubskiego LO w Brusach odbył się finał VI Zaborskiego Konkursu Ekologicznego o Złote Kocanki Piaskowe. W konkursie na rozpoznawanie (...) więcej

  23 kwietnia 2008 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXI sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji (...) więcej

  Zarząd Klubu MLKS ”Tęcza” Brusy zawiadamia, że zawody piłki nożnej o mistrzostwo seniorów klasy B grupa VI – rundy wiosennej sezon 2008/2009 rozegrane zostaną na (...) więcej

  Informujemy, że 10 kwietnia br. Burmistrz Brus ogłosił przetarg na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno - sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach”. W (...) więcej

  Przypominamy, że 21 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędą się eliminacje powiatu chojnickiego w XXXVIII Konkursie Recytatorskim (...) więcej

  Z inicjatywy Gminy Brusy w gabinecie nr 6 Przychodni Lekarskiej przy ul. Dworcowej w Brusach funkcjonuje „Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin”. (...) więcej
2009-04-10 • Życzenia wielkanocne

Brusy, 2009-04-09 Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z (...) więcej

  Z uwagi na nadchodzące Święta Wielkanocne  w sobotę- 11 kwietnia boisko ORLIK otwarte będzie do godz. 15.00. Natomiast w niedzielę i poniedziałek boisko będzie więcej

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 (...) więcej

  Urząd Miejski oraz Przychodnia Lekarska  w Brusach zapraszają mieszkańców, którzy: - palą lub palili papierosy, - cierpią na przewlekły kaszel z (...) więcej

  Urząd Miejski w Brusach oraz Przychodnia Lekarska w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania słuchu. Badania odbędą się w budynku Przychodni Lekarskiej (...) więcej

  Gmina Brusy złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na (...) więcej

Nr IRG 7625-7/09        Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 (...) więcej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r., (...) więcej

  Ruszyła budowa ulicy Karnowskiego w Brusach. W ramach, długo oczekiwanej przez mieszkańców tego osiedla inwestycji, utwardzona zostanie kostką polbrukową  nawierzchnia (...) więcej

  Na terenie Gminy Brusy trwa pozimowe sprzątanie. Prace porządkowe prowadzone są i na bruskich osiedlach, i na terenie poszczególnych sołectw. Porządkowane są drogi, ulice, tereny (...) więcej

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. (środa)  Centrum Kształcenia w Brusach Jagliach otwarte jest w następujących godzinach: Poniedziałek (...) więcej

  Informujemy, że w dniach 1 – 3 maja br. Centrum Handlowe Skiba organizuje przy swoim obiekcie „Dni Majowe”, w czasie których przewidziane są liczne atrakcje dla (...) więcej

  Znowelizowane przepisy prawa działalności gospodarczej  z dniem 31 marca 2009r. wprowadziły zasadę  „JEDNEGO OKIENKA”, która oznacza, że przedsiębiorcy (...) więcej

  2 kwietnia o godzinie 20.50 w Męcikale przy Figurze Matki Boskiej Fatimskiej odbyło się już V Ognisko Harcerskie 27 Drużyny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza poświęcone wielkiemu (...) więcej

  3 kwietnia br. roku w Urzędzie Miejskim w Brusach, pomiędzy Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz  Jarosławem Redzikowskim – przedstawicielem Przedsiębiorstwa Robót (...) więcej

   "a po maturze chodziliśmy na kremówki"  Jest to koncert poświęcony Janowi Pawłowi II Wielkiemu człowiekowi, z którego każdy Polak jest dumny. Koncert (...) więcej

  28 marca 2009 roku na kompleksie boisk Orlik 2012 w Brusach odbył się I Turniej Piłki Nożnej Młodzików pn. "Brusy szukają młodych talentów - Orlik 2012". Impreza (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!