1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  5 marca 2009 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się  XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  26 lutego br.  w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach odbył się wykład nt. „Jak pomagać nietoperzom?” przeprowadzony przez Dyrektora Zaborskiego Parku (...) więcej

  Urząd  Miejski  w  Brusach, przy współpracy Wydawnictwa Pomorza i Kujaw  „PiK” s.c. z Bydgoszczy  i przedsiębiorców z terenu gminy (...) więcej

  22 marca br. w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Ks. Domańskiego 13 w Bytowie odbędzie się Dzień Jedności Kaszubów .  W ramach   tego  święta  (...) więcej

  23 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Brusach dokonano odbioru końcowego, długo oczekiwanej przez mieszkańców gminy, inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z (...) więcej

  Informujemy, że Powiatowy Młodzieżowy Dom   Kultury w  Brusach  ogłosił  konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej pt. "ZIMA W (...) więcej

  Dobiegł końca ogłoszony przez Burmistrza Brus na początku grudnia 2008 roku konkurs na „Najładniej  udekorowaną  posesję na Święta  Bożego  (...) więcej

  20 stycznia 2009 roku odbył się II Turniej Strzelecki Sołectwa Zalesie o Puchar Sołectwa Zalesie. Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00 i zgromadziła 26 zawodników, którzy (...) więcej

  Od 9 lutego br. trwają zebrania sołeckie i osiedlowe na terenie miasta i gminy Brusy. Dotychczas spotkania odbyły się z mieszkańcami Brus,  Męcikała i Kosobud.  Jutro, tj. 24 (...) więcej

  W najbliższy czwartek 26 lutego br.  o godz. 10.20 w  czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach odbędzie się wykład na temat nietoperzy chronionych w naszym (...) więcej

  Informujemy, że 3 marca 2009 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1 odbędzie się spotkanie (...) więcej

  Ewidencja działalności gospodarczej po zmianach od 31 marca 2009 r. JEDNO OKIENKO W GMINIE Znowelizowane przepisy prawa działalności gospodarczej  z dniem 31 marca 2009r. (...) więcej

  W okresie ferii zimowych Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach przygotowała wiele ciekawych form spędzenia wolnego czasu. W ramach akcji „Biblioteka uczy i bawi” (...) więcej

   W sobotę - 14 lutego br.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” zorganizowało w WDK w Czyczkowach integracyjny bal karnawałowy dla (...) więcej

  DYŻUR pracowników URZĘDU SKARBOWEGO w Chojnicach: KAŻDY PIĄTEK od godz. 9.00 do 14.00 Sala nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach ( parter Urzędu ) Pierwszy dyżur 6 marca więcej

W minioną niedzielę (15 lutego 2009 roku) w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się III Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla radnych, sołtysów i (...) więcej

  14 lutego 2009 roku w Chojnicach w hali Parku Wodnego odbył się VIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych. W turnieju, oprócz Gminy Brusy,   (...) więcej

  11 lutego br. roku w Urzędzie Miejskim w Brusach, pomiędzy Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz Marcinem Olejniczakiem – przedstawicielem Firmy KRESEK Sp. z o. o. i Sp. k. z (...) więcej

  W dniach 02-03 lutego oraz 12-13 lutego 2009 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. (...) więcej

  29 stycznia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację wspólnego projektu Powiatu Chojnickiego i Gminy Brusy dotyczącego przebudowy drogi (...) więcej

  3 lutego 2009 w Chojnicach  rozpoczęła się  kolejna edycja Turnieju Piłki Halowej Schroeibera. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z terenu powiatu chojnickiego, podzielonych na (...) więcej

  Od 9 lutego br. trwają zebrania sołeckie i osiedlowe na terenie miasta i gminy Brusy. Pierwsze spotkania z mieszkańcami odbyły w Brusach – w miniony poniedziałek i wtorek. Dzisiaj (...) więcej

  W ramach trwającej inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Czyczkowach wraz z budową sali  gimnastycznej i infrastrukturą towarzyszącą - I (...) więcej

  Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Główczewicach. W ramach prac remontowych  wymieniono system ogrzewania - dotychczasowy piec kaflowy zastąpiono ogrzewaniem (...) więcej

   1.  Cel zawodów: - popularyzacja strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej   2. Organizatorzy: - Gmina Brusy - Zarząd Miejski LOK w Brusach   3. (...) więcej

7 lutego br. w świetlicy wiejskiej Męcikale odbyły się III Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Brus. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10.00 zapisami zawodników (...) więcej

W minioną sobotę 7 lutego 2009 roku o godz. 15.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się III Turniej Rodzinnej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza (...) więcej
2009-02-09 • Trening wojów

  W dniach 31 styczeń – 1 luty odbył się wspólny trening kilku drużyn z północnej Polski. Do Brus przybyli przedstawiciele drużyny Niddhog, Białozór, Elag Nord, (...) więcej

  3 lutego br. (wtorek) w Powiatowym Młodziezowym Domu Kultury w Brusach w godzinach 15.00 - 18.00 odbył się BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI.  Prowadziła go pani Wioletta (...) więcej

Początek roku to czas zebrań sołeckich i osiedlowych oraz zebrań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Brusy.  Pierwsze z nich odbyło się już 3 lutego (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

  W piątek, 30 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie z parami małżeńskimi, które wspólnie przeżyły 50 lat. Burmistrz Brus - Witold Ossowski wręczył (...) więcej
2009-02-04 • Trwają ferie zimowe

Od poniedziałku w pomorskim trwają ferie. Dzieciom i młodzieży z terenu gminy Brusy  nie grozi nuda, gdyż wiele szkół i innych placówek przygotowało dla swoich podopiecznych (...) więcej

  Tegoroczny turniej „Zima z szachami” odbył się 31 stycznia 2009 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach. W turnieju wzięło udział łącznie 58 (...) więcej

  Komitet organizacyjny zaprasza na IV Dzień Jedności Kaszubów  w Bytowie, czyli m.in. na próbę bica kaszubskiego rekordu Polski w jednoczesnej grze na (...) więcej

  31 stycznia br. na sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach odbył się Bal Charytatywny  z którego dochód przeznaczony zostanie na rzecz utworzenia w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!