1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

30 lipca na stadionie miejskim w Brusach, na scenie festiwalowej odbyły się pierwsze koncerty tegorocznego XIV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Na scenie wystąpiły zespoły: „Danca E (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

31 lipca (czwartek) godz. 10.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach odbędzie się spotkanie Burmistrza Brus z delegacjami 5 zespołów folklorystycznych – są to zespoły przebywające w (...) więcej

Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy wypoczywały na koloniach i obozach zorganizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach.  W koloniach profilaktycznych (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza na wystawę zdjęć lotniczychZABORSKIE KRAJOBRAZYOtwarcie wystawy odbędzie się 4 sierpnia br. o godz. 17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Wystawa czynna będzie (...) więcej
2008-07-29 • Turniej Sołecki w Lubni.

26 lipca br. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lubni odbył się Turniej Sołecki, połączony z zabawą taneczną. Przygotowano atrakcje dla dzieci i dorosłych, a miłośnicy sportu mogli (...) więcej

W związku ze zbliżającą się 64. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego dla uczczenia pamięci tego wydarzenia, w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy Brusy zostaną (...) więcej

W dniach 26 i 27 lipca br. Zaborskie Towarzystwo Naukowe zaprasza miłośników polsko – kaszubskiej literatury i kultury na V Literacki Rajd Turystyczny im. Anny Łajming szlakiem jej (...) więcej

W bieżącym roku wykonano remonty w kilku świetlicach wiejskich na terenie gminy Brusy. W świetlicy w Małym Gliśnie w ramach remontu wymieniono boazerię, oszklono okna, pomalowane zostały sale (...) więcej

W związku z planowanym podłączeniem kolejnych miejscowości do bruskiej oczyszczalni ścieków, zachodzi potrzeba jej modernizacji i zwiększenia przepustowości. Opracowano koncepcję modernizacji (...) więcej

Trwają wakacje. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z gminy Brusy na terenie stadionu miejskiego w Brusach utworzono drugie boisko do piłki plażowej. Dzięki inwestycji możliwe (...) więcej

Trwają prace związane z planowaną budową nawierzchni ulic w Brusach. Zatwierdzony został projekt i pozwolenie na budowę nawierzchni jezdni ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej oraz (...) więcej

Do końca tego roku trwa realizacja „Programu PEAD” na 2008 rok dla najuboższych rodzin miasta i gminy Brusy. Jest to Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który (...) więcej

Przy ul. Witosa na osiedlu kaszubskim w Brusach powstaje nowy plac zabaw, natomiast na istniejącym już placu przy ul. Świętopełka zadbano o uzupełnienie zieleni i wyposażono go w nową (...) więcej

Tegoroczne Igrzyska plażowe w Czernicy odbyły się w niedzielę, 20 lipca. Na gminnej plaży rozegrano m.in. turniej piłki plażowej, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. (...) więcej
2008-07-21 • Turniej Sołecki w Lubni.

26 lipca 2008 roku o godz. 16.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lubni rozpocznie się Turniej Sołecki, połączony z wieczorową zabawą taneczną. W programie zaplanowano m.in. (...) więcej

W gminie Brusy nastąpiło merytoryczne i finansowe podsumowanie programu „Uczeń na wsi” za rok szkolny 2007/2008. Za realizację programu na terenie Gminy Brusy odpowiadał (...) więcej

Gmina Brusy zleciła opracowanie 2 projektów budowlanych dla inwestycji oświatowych:1.    „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Czyczkowach wraz z (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Brusy oraz turystów na VI Igrzyska plażowe w Czernicy. więcej

Od dnia 17 lipca br. (czwartek) następuje zmiana godzin funkcjonowania Centrum Kształcenia w Brusach Jagliach.PON. - PT. 9.00 - 17.00SOB. - ND. 9.00 - więcej

W dniu 22 lipca br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBIERANIA KRWI.Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem przy udziale Posła na Sejm RP Stanisława Lamczyka. Tematem spotkania było omówienie (...) więcej

W tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakłada się wybudowanie przydomowych oczyszczalni w technologii osadu czynnego. Gmina Brusy uzyskała (...) więcej

20 lipca br. o godz. 14.00 na kąpielisku gminnym w Czernicy odbędą się VI Igrzyska plażowe. W programie przewidziano m.in. turniej piłki plażowej, wyścigi kajaków, konkurencje dla dzieci, (...) więcej

15 lipca br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym, w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012, w Brusach (...) więcej

W niedzielę 13 lipca 2008 roku odbył się wyścig kolarski „POMORSKI CLASSIC - Szlakiem Kaszubskiego Pierścienia”. Zawodnicy wystartowali z Bytowa o godz. 9.00, przejechali około 300 (...) więcej

W sobotę 12 lipca br. o 6.37 z bruskiego dworca wyruszył pociąg Transcassubia. W jego wagonach mieniły się barwne kaszubskie stroje, słychać było dźwięk instrumentów i śpiew rozbawionych (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

Informujemy, że ostała ogłoszona 4. runda konkursu grantowego dot. walki z epidemią palenia tytoniu. Termin składania pomysłów na projekty (jeszcze nie pełnych wniosków) to 13 sierpnia br. (...) więcej

W niedzielę 13 lipca 2008 roku odbędzie się wyścig kolarski „POMORSKI CLASSIC - Szlakiem Kaszubskiego Pierścienia”. Zawodnicy wystartują z Bytowa o godz. 9.00, następnie przejadą (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

12 lipca br. w Gdańsku pod hasłem „Kaszubi zjeżdżają do swojej stolicy” odbędzie się X Zjazd Kaszubów. Tradycyjnie wezmą w nim udział przedstawiciele gminy Brusy. Swój udział (...) więcej

Akt nadania praw miejskich wsi Brusy został wręczony przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Państwa Ob. Kazimierza Barcikowskiego na ręce ówczesnego Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy (...) więcej

Osoby posiadające prywatne obiekty noclegowe na terenie gminy Brusy mogą zamieścić bezpłatne ogłoszenie w portalu www.nocleg.info.pl. Do portalu zgłaszają się osoby ze stowarzyszeń i (...) więcej

Organizatorzy X  Zjazdu Kaszubów Gdańsku zapraszają na Kaszubski Maraton Filmowy, który odbędzie się 12 lipca podczas Zjazdu. W Domu Harcerza, w sali byłego kina Warta-Syrena (Za (...) więcej

W związku z organizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Miasto Gdańsk X Zjazdem Kaszubów w Gdańsku w dniu 12 lipca 2008 roku, organizatorzy serdecznie zapraszają twórców ludowych do (...) więcej

1. Przyjazd pociągów - 10.00-10.452. Zbiórka uczestników na d. Targu Kaszubskim (róg Gnilnej i Rajskiej-Galeria „Madison”)3. Przemarsz ulicami Rajską, Wielkie Młyny, Grobla na (...) więcej

Prezydent Miasta Gdańsk oraz Prezes Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego informują, że X Zjazd Kaszubów odbędzie się 12 lipca 2008 r. w Gdańsku. Jego hasło przewodnie: (...) więcej

Informujemy, że Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza instytucje nienastawione na zysk, działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do konkursu o dofinansowanie Na dobry (...) więcej

W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zgodnie z przepisami powinny być selektywnie gromadzone i oddawane (...) więcej

24 czerwca br. odbyła się  XIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Poseł na Sejm RP- Stanisław Lamczyk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) więcej

W dniach 1-4 lipca br. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Marszałek Jan Kozłowski wręczył najzdolniejszym pomorskim uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze (...) więcej

W dniach 4-6 lipca br. miasto Brusy obchodzić będzie XX – lecie Nadania Praw Miejskich. Z tej okazji zaplanowano szereg atrakcji dla osób pragnących wziąć udział w tych uroczystych (...) więcej

W dniach 28 – 29 czerwca br. przy Kręgach Kamiennych w Leśnie odbył się IV Międzynarodowy Festyn Archeologiczny. Można było na nim zobaczyć m.in.: Walkę ze sztandarem, Turniej Łuczniczy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!