1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Zakończony został remont Przychodni Lekarskiej w Brusach przeprowadzony przez bruski samorząd. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów Sanepidu. Założono (...) więcej

W  terminie  19 – 21 maja  br. odbywały  się  w  Warszawskim Centrum EXPO XXI Międzynarodowe  Targi  Żywności i Napojów, Wyposażenia oraz (...) więcej

4 czerwca br. w Przymuszewie odbędzie się uroczystość z okazji 100 - lecia Szkoły Filialnej w Przymuszewie. Obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia (...) więcej

29 maja br. w Chojnicach odbędzie się uroczysta sesja Samorządów Powiatu Chojnickiego poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II. O godz. 9.30 w Bazylice Mniejszej odprawiona zostanie Msza św. z (...) więcej

Zauroczeni przyjęciem przez przyjaciół z Wilhelminy, opaleni w holenderskim słońcu, z muzyką w uszach i  wspaniałymi wspomnieniami z boiska wrócili do domu piłkarze z Klubu Sportowego (...) więcej

Najmłodsza grupa folklorystyczna PMDK "Męcikalaki" z okazji Dnia Matki przygotowała specjalny program dla swoich rodziców. Grupa prowadzona jest przez nauczycieli Powiatowego (...) więcej

Państwo Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają na IV OGÓLNOPOLSKI PLENER PLASTYCZNY malarsko-rzeźbiarsko-foto-graficzny, który odbędzie się od 2 do 11 sierpnia w Męcikale.   (...) więcej

Rozstrzygnięto VIII Pomorski Konkurs plastyczny „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”, organizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach.Na (...) więcej

1 czerwca br. w Konarzynach odbędzie się III Dzień Kaszubski.Zobacz, jakie atrakcje przygotowano na ten więcej

30 maja br. (piątek) o godz. 17.00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się spotkanie Zarządu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” w Brusach z przedstawicielami (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach w dniu 7 czerwca br. (sobota) organizuje Piknik z okazji Dnia Inwalidy na półwyspie w Męcikale.Koszt uczestnictwa wynosi 10 (...) więcej

Prezydent Miasta Gdańsk oraz Prezes Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego informują, że X Zjazd Kaszubów odbędzie się 12 lipca 2008 r. w Gdańsku. Jego hasło przewodnie: (...) więcej

Strażacy z Leśna przygotowują się do wielkiego wydarzenia, jakim są obchody 80-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 31 maja br. i (...) więcej

W sobotę 17 maja br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brusach rozegrano I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus.W turnieju wzięły udział dwie drużyny: Zespół Szkół (...) więcej

W dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca odbędzie się Rajd Rowerowy szlakiem bitw Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.  Rowerzyści z Brus pojadą przez Kosobudy i Brodę do (...) więcej

10 maja w Nakle odbył się III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego. Udział wzięło prawie 400 uczestników, między innymi silna reprezentacja Włocławka. Turniej trwał od 11.30 do 19.30, (...) więcej

15 maja br. do Klubu Jeździeckiego „Calimero” p. Rene Patricka Burakowskiego w Małych Chełmach trafiła para Niemców: 65 letni emerytowany rolnik – Friedrich Pohlmann i jego (...) więcej

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach rozpoczął realizację projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał (...) więcej

7 maja br. odbyła się wycieczka do Potulic i Górki Klasztornej zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach. Była to podróż historyczna do (...) więcej

"Impresje Teatralne" to wystawa fotograficzna, którą Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach oficjalnie otworzył w dniu 9 maja br. w pizzerii "Wenecka" przy Placu (...) więcej

13 maja 2008 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się I Eliminacje Powiatowe VI Pomorskiego Konkursu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë”. (...) więcej

W sklepie spożywczym "Kupiec " można nabyć nowy nr czasopisma regionalnego "Naju Goche". Jego tematyka nie ogranicza sie tylko do Gochów, jak sugeruje tytuł, ale zatacza (...) więcej

15 maja br. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie k/Gniewu odbyła się uroczystość 25–lecia działalności Duszpasterstwa Rolników w Diecezji (...) więcej

12 maja 2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach po raz szósty zorganizowała zajęcia dla dzieci z zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego w Brusach z okazji Dni Godności Osób (...) więcej

Park Narodowy „Bory Tucholskie" zaprasza na wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą", który poprowadzi prof. dr hab. Kazimierz Tobolski z Wydziału Nauk (...) więcej

W dniu 8 maja br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyły się Regionalne Potyczki Gimnazjalne, w których brała udział drużyna z bruskiego gimnazjum pod opieką p. Beaty Rekowskiej w (...) więcej

Bruskie gimnazjum w szczególności uczniowie dwóch klas IIc i IIf wraz z SKC dołączyły się do osób, którym nie obce są problemy dzieci i młodzieży z krajów trzeciego świata.Obecnie uczniowie (...) więcej

W dniu 12 maja  br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach.W (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Przodkowie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone życiu i twórczości Aleksandra Majkowskiego w dniu 15 maja 2008r. o godz. 17.00 do (...) więcej

     Uczniowie Gimnazjum w Brusach zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu religijnego pt. ,,Powołanie uczniów Chrystusa”. Wykazali się doskonałą (...) więcej

16 maja br. (piątek) w godzinach 10.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach dyżur poselski pełnić będzie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Stanke.Spotkanie mieszkańców miasta i (...) więcej

11 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano II Miejsko-Gminne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Zwycięzcami (...) więcej

17 maja 2008 roku o godz. 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju wezmą udział (...) więcej

14 maja 2008 roku o godz. 12.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach  odbędzie się spotkanie  akwizycyjne Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej (ADP) (czas trwania spotkania (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Czapiewicach została wykonana termomodernizacja budynku. Prace rozpoczęły się w drugiej połowie kwietnia i zakończyły na początku maja br. Budynek został ocieplony, co (...) więcej

  W dniu 07.05.2008 r. uczennice Szkoły Podstawowej w Lubni wzięły udział w mistrzostwach powiatu chojnickiego w czwórboju lekkoatletycznym. Po wcześniejszym wygraniu mistrzostw gminnych w (...) więcej

1 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w Kosobudach rozpoczęły się warsztaty rzeźbiarsko - malarsko - dziennikarsko - kulinarne. Zakończenie warsztatów nastąpi 9 maja br.Zobacz, jak wygląda praca więcej

W dniach 29.04.2008 -06.05.2008 kapela ludowa „Paneszka” z PMDK Brusy wraz z zespołem „Bławatki” z Chojnic gościła w Mozyrze na Białorusi. Wspaniałą gościnność (...) więcej

Gmina Brusy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem  EFS w Słupsku organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości i finansów w organizacjach pozarządowych,  które odbędzie się w (...) więcej

Dnia 31 maja 2008 roku o godz.9.00 w Szkole Podstawowej w Kosobudach /3km od Brus/ odbędą się eliminacje regionalne konkursu kaszubskiego „Czytamy Remusa".Konkurs przeznaczony jest (...) więcej

          W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się dnia 30 kwietnia powiatowy konkurs prozy i poezji kaszubskiej (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza      II USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na (...) więcej

Konkurs „Moje finanse - Z klasy do kasy” to konkurs organizowany przez spółkę Agora S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddział w Krakowie,  Narodowy Bank Polski i Fundację Bankową (...) więcej

Od połowy kwietnia br. trwa naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej będących w zarządzie Gminy Brusy. Do tej pory naprawiono już nierówności w ulicach: Polnej, Szkolnej oraz na (...) więcej

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego organizują konkurs na maskotkę promującą pomorskie fundusze europejskie.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą podjąć (...) więcej

Departament Programów Regionalnych przygotowuje cykl bezpłatnych seminariów poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkania (...) więcej

Drużyna Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Lubnia 8 maja wyjeżdża do Amsterdamu, gdzie po raz drugi jako jedyny zespół z Polski będzie reprezentować Gminę Brusy w Międzynarodowym (...) więcej

Dnia 30 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się powiatowy konkurs prozy i poezji kaszubskiej "Rodnô mòwa",  w którym uczestniczyło 4 (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

Miasto i Gmina Brusy uroczyście obchodziły dzień 3 maja, podczas którego świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wspominamy Matkę Bożą Królową Polski. W tym dniu obchodzono (...) więcej

Dnia 28 kwietnia 2008 Gimnazjum w Brusach  zostało zaproszone na uroczystą   Ogólnopolską Galę wręczania Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.Na  (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBurmistrza  Brusz dnia   5 maja  2008r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z (...) więcej

1 maja 2008 roku na boisku sportowym w Czyczkowach rozegrano Turniej Piłkarski z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju udział wzięły drużyny z gminy Brusy, (...) więcej

1 maja br. odbył się VI Zaborski Rajd Rowerowy zorganizowany przez Burmistrza Brus. Miłośnicy aktywnego wypoczynku zebrali się pod Urzędem Miejskim w Brusach, skąd wyruszyli w trasę liczącą (...) więcej

W dniu 28 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach odbyło się spotkanie z p. Cezarym Obracht – Prondzyńskim z okazji Światowego Dnia Książki i (...) więcej

Dnia 30 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się eliminacje do XXXVII konkursu "Rodnô mòwa", którego finał odbędzie się w Chmielnie.Udział w (...) więcej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza Konkurs Dotacji „Fundusze strukturalne na poziomie narodowej Strategii Spójności”, skierowany do środowisk naukowych oraz organizacji (...) więcej

Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zaprasza na cykl konferencji (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała długo oczekiwany autobus przeznaczony do przewozu uczniów do szkół. Do tej pory Ministerstwo Edukacji Narodowej zakupiło tylko jeden taki pojazd (w 1999 roku) spośród (...) więcej

27 kwietnia br. odbył się II Gminny Turniej w Boule. W turnieju wzięło udział blisko 50 osób. Rozgrywki przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy - to etap grupowy, gdzie zawodnicy podzieleni (...) więcej

25 kwietnia br. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbyło się rozdanie świadectw tegorocznym abiturientom.Tego dnia 42 wychowanków opuściło progi szkoły. Był to już XIV rocznik, (...) więcej

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta i gminy Brusy informujemy, że dnia 2 maja br. Urząd Miejski w Brusach będzie więcej

1 maja br. o godz. 14.00 odbędzie się VI Rajd Rowerowy organizowany przez Burmistrza Brus z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Trasa rajdu:Brusy – Brusy Jaglie – (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!