1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2008-04-30 • Bruszanie oddali krew...

29 kwietnia br. w Domu Strażaka w Brusach przeprowadzono kolejną akcję poboru krwi, zorganizowaną przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Osoby chętne do oddania (...) więcej

Dnia 30.04.2008 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędą się eliminacje XXXVII konkursu"Rodna mowa", na które wszystkich zainteresowanych serdecznie (...) więcej

1 maja 2008 roku na boisku sportowym w Czyczkowach odbędzie Turniej Piłkarski z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju udział wezmą drużyny z gminy Brusy, (...) więcej

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich dnia 23.04.2008 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbył się "Poranek z poezją Janiny Głomskiej," który został (...) więcej

28 kwietnia 2008 w Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyła się uroczystość  wręczenia nagród i wyróżnień w etapie powiatowym X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i (...) więcej

W niedzielę 11 maja br. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach (wejście boczne) rozpoczną się II Miejsko-Gminne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z okazji rocznicy (...) więcej

W dniach 9, 12, 14 i 16 maja br. w godz. 11.00-13.00 odbędzie się szkolenie emerytów w zakresie podstaw obsługi komputera oraz programów komputerowych. Szkolenie możliwe jest dzięki Wiosce (...) więcej

4 maja br. w Brusach od godz. 13.00 Burmistrz Brus zaprasza do udziału w XV Grand Prix w Kaszubskiej ,,Baśce” - Mistrzostwach Miasta Brusy oraz  XVI Grand Prix w Kaszubskiej (...) więcej

18 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie nt. Bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Brusy. Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach Janusz Gierszewski (...) więcej

1 maja organizowany jest VI Zaborski Rajd Rowerowy, a 3 maja odbędą się uroczyste obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminne Obchody Święta Strażaka. Uroczystości tego dnia (...) więcej

Aż 66 zawodników zgromadził na starcie VII Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus który odbył się w sobotę 19 kwietnia 2008r. w sali Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w  (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

Z okazji Światowego Dnia Książki Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach organizuje spotkanie z Panem Cezarym Obracht – Prondzyńskim, które odbędzie się 28 kwietnia 2008 r. (poniedziałek) (...) więcej

Nieformalna Grupa Poetycka „Na Oścież” organizuje w dniach 31 lipca-3 sierpnia 2008 r. VI Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie, na które zaprasza wszystkich chętnych twórców w wieku (...) więcej

Warunki uczestnictwa :1. Konkurs ma charakter otwarty.  Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.2. Każdy (...) więcej

W czwartek 17 kwietnia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych - Fizyki z Astronomią, Matematyki, (...) więcej

W dniu 17 kwietnia 2008 roku w Gdańsku odbyła się, pod patronatem Pana Jana Kozłowskiego Marszałka Województwa  Pomorskiego,  wojewódzka konferencja pod nazwą ,,Kształtowanie postaw (...) więcej

20 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się Charytatywny Turniej Gry w „Baśkę” o Puchar Burmistrza Brus na rzecz Mietka Tecy z Brus. Turniej został (...) więcej

20 kwietnia br. o godz. 11.00 w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach odbyła się uroczysta Msza św. podczas której nastąpiło poświęcenie Sztandaru Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i (...) więcej

20 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Brusach Koło LOK w Brusach zorganizowało II Drużynowe i Indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla Zakładów Pracy i Firm. W zawodach (...) więcej

W dniu 29 kwietnia br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBIERANIA KRWI.Organizatorami  akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

20 kwietnia br. mecz o mistrzostwo Juniorów Klasa B GKS Sierakowice – Tęcza Brusy zakończył się wynikiem więcej

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca (...) więcej

18 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: „112 w trudnej (...) więcej

27 kwietnia br. o godz. 12.00  na terenie Pizzerii Pablo w Brusach (teren za pizzerią)  rozpocznie się  II Gminny Turniej Gry w Pentanque (Boule) drużyn  mieszanych (...) więcej

Jeśli szukają Państwo kompetentnego i uczciwego partnera, który wynajmie Państwa domek letniskowy wczasowiczom niemieckim, może zająć się tym firma TUI Wolters z 30 – letnim (...) więcej

We wtorek 15 kwietnia br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach otwarto „Centrum Kształcenia – wioska internetowa, kształcenie na odległość”. W otwarciu uczestniczyli: (...) więcej

10 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej. Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku (...) więcej

W marcu br. dokonano odbioru końcowego ciągu pieszo- jezdnego pomiędzy ul. Ogrodową i 2- Lutego w Brusach. Pozostały jeszcze do wykonania prace wykończeniowe. Łączny koszt zadania wyniósł (...) więcej
2008-04-17 • Pozimowe sprzątanie.

W marcu br. na terenie Gminy Brusy wykonano  pozimowe sprzątanie dróg. Kontynuacją ich było zatrudnienie w kwietniu br. 16 osób na wykonanie robót publicznych. Osoby te przeprowadziły (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

Wymagania dla osób przystępujących do konkursu znajdują się w więcej

Gmina Brusy jako członek Lokalnej Organizacji Turystycznej Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby” w dniu 11 kwietnia br. zaprezentowała się na Gdańskich Targach Turystycznych, które (...) więcej

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę św., która odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 11.00 w kościele p.w. (...) więcej

Gmina Brusy przygotowała książeczkowy kalendarz imprez organizowanych na terenie gminy w 2008 r. Opracowanie to powstało na bazie planowanych cyklicznych imprez organizowanych przez Gminę (...) więcej

Od 3 kwietnia w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach można oglądać prace, które wyróżniono w konkursie plastycznym „Brusy 2020. Moje miasto, moja gmina w XXI wieku”. Tego samego (...) więcej

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CZŁUCHOWIE 77-300 CZŁUCHÓW, UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 Informuje, że WKU w Człuchowie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (...) więcej

Gmina Brusy jako członek Lokalnej Organizacji Turystycznej „Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby” w dniu 11 kwietnia br. zaprezentuje się na Gdańskich Targach Turystycznych, które (...) więcej

Dnia 30 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach o godzinie 10.00 odbędą sie eliminacje do XXXVII konkursu "Rodnô mòwa", którego finał odbędzie się w (...) więcej

Brusy, 2008-04-09 Nr WKS 5010-1-38/08 Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) (...) więcej

15 kwietnia br. o godz. 14.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach  nastąpi uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia na odległość, zorganizowanego w ramach projektu "Wioska (...) więcej

Podczas obrad XII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach nastąpi zatwierdzenie „Strategii Rozwoju Miasta (...) więcej

16 kwietnia br. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędą się badania słuchu przeznaczone dla osób powyżej 40 roku życia, które mają problemy ze słuchem. Badania bezpłatnie (...) więcej

31 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbyło się spotkanie z p. Tomaszem Fopke- wiceburmistrzem Żukowa , a prywatnie poetą i muzykiem połączone z promocją wydawnictwa (...) więcej

TERMINY:*    30.03.08- Tęcza Brusy- Kaszubia Kościerzyna (godz. 15.00) (niedziela)*    06.04.08 - Barsa Żukowo- Tęcza Brusy - (godz. 16.30) wyjazd 14.30 (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

 Mieszkańcy Lubni spotkali się 2-go kwietnia przy figurze Serca Pana Jezusa , aby upamiętnić  trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się o godzinie (...) więcej

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2008 r. (czwartek ) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach: (...) więcej

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. (...) więcej

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Woj. Pomorskiego w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zwraca (...) więcej

20 kwietnia o godz. 13.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się turniej gry w „Baśkę” o puchar Burmistrza Brus. Zapisy rozpoczną się o godz. 12.30. Turniej (...) więcej

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CZŁUCHOWIE77-300 CZŁUCHÓW, UL, WOJSKA POLSKIEGO 11 Informuje, że w resorcie Obrony Narodowej trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o (...) więcej

  BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza następujące przetargi na sprzedaż działek komunalnych w Lubni pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (...) więcej

3 kwietnia o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Brusy 2020. Moje miasto, moja gmina w XXI wieku". Zebranych powitał Burmistrz (...) więcej

2 kwietnia br. w Męcikale przy figurce przed domem Państwa Żarnów odbyły się obchody upamiętniające III rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.  Ognisko „Różaniec” (...) więcej

2 kwietnia br. w Męcikale przy figurce przed domem Państwa Żarnów odbędą się obchody upamiętniające III rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.  Ognisko „Różaniec” (...) więcej

Dnia 29 marca br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się  VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego. Organizacją turnieju zajęła się p. Monika (...) więcej

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ogłosiły konkurs grantowy skierowany do uniwersytetów trzeciego wieku i osób starszych zaangażowanych w (...) więcej
2008-04-01 • Uwaga Beneficjenci!

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2 oraz Działanie 9.3.Więcej informacji (m.in. ogłoszenie o (...) więcej

19 kwietnia 2008 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się VII Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Turniej przeprowadzony zostanie systemem (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!