1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

28 marca br. odbyły się obchody 60- lecia Szkolnictwa Zawodowego w Brusach oraz 10 rocznicy nadania imienia Kazimierza Sikorskiego Zespołowi Szkół Zawodowych w Brusach. Uroczystości rozpoczęły (...) więcej

    29 marca 2008r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyła się ostatnia seria spotkań w ramach IX Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej

Dekanalne Rozgrywki Halowej Piłki Nożnej Ministrantów odbyły się 29 marca 2008 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Uczestniczyli w nich ministranci z (...) więcej

"Dla każdego coś dobrego" - takie hasło przyświecało  IV edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów. 28 marca 2008 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w (...) więcej

W najbliższy poniedziałek 31 marca o godz. 18.00 w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach odbędzie się spotkanie z p. Tomaszem Fopke- poetą kaszubskim, kompozytorem muzyki do (...) więcej

Zaborski Park KrajobrazowyMuzeum Historyczno- Etnograficzne w ChojnicachKaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w SwornegaciachChata Kaszubska w Brusach JagliachZapraszają na wystawę zdjęć (...) więcej

W sobotę 29 marca 2008 r. o godz. 16.00 odbędzie się ostatnia, a zarazem decydująca o zdobyciu nagrody głównej, seria spotkań IX Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. (...) więcej

2 kwietnia br. w Męcikale przy figurce przed domem Państwa Żarnów odbędą się obchody upamiętniające III rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.  Ognisko „Różaniec” (...) więcej

W dniu 27 marca 2008 r. w godzinach 14-22 zostanie przeprowadzony rejonowy trening sytemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz nasłuchu sygnałów w sieci (...) więcej

Koło LOK w Brusach organizuje „II Drużynowe i Indywidualne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla Zakładów Pracy i Firm" w dniu 20.04.2008 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej (...) więcej

Folk irlandzki po kaszubsku – tym zaskoczy Państwa zespół Fucus z Wejherowa. Zespół istnieje od 1997 roku. Wykonuje muzykę folkową, szkocką i irlandzką. Trzon zespołu tworzą Kaszubi z (...) więcej

21 marca br. przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych z okazji 64 rocznicy bitwy pod (...) więcej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy... więcej

W Przychodni Lekarskiej w Brusach trwają prace remontowe, które zakończą się pod koniec kwietnia. Celem remontu jest dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów oraz umożliwienie (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Cech Rzemiosł Różnych w Chojnicach  oraz  Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach  Organizują Dzień Rzemiosła i obchody 10 rocznicy nadania ZSZ w Brusach (...) więcej
2008-03-20 • Porozumienie z Ukrainą.

W marcu br. Burmistrz Brus Witold Ossowski i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Zbigniew Łomiński podpisali porozumienie w sprawie zasad współpracy w zakresie realizacji projektu (...) więcej

 21 marca br. o godzinie 16:00 w Męcikale przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji "Gryf Pomorski" odbędzie się Apel Poległych. więcej
2008-03-20 • Dotacje rozdzielone!

Burmistrz Brus Zarządzeniem nr 162/08 z dnia 12 marca 2008 roku przyznał dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury i ochrony  dziedzictwa narodowego oraz kultury (...) więcej
2008-03-19 • Z żałobnej karty...

Wspomnienie o księdzu Alojzym Krzosce z Brus. Dnia 16 marca 2008 roku zmarł w Brusach ostatni z 3 braci księży z rodziny Krzosków. Miał 90 lat. W drodze do wieczności poprzedzili go bracia (...) więcej

Przypominamy, że z dniem 31 marca br. upływa termin ważności wszystkich książeczkowych dowodów osobistych i dokonywanie jakiejkolwiek czynności na ich podstawie będzie niemożliwe. Osoby, które (...) więcej

Wkrótce w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach  nastąpi uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia na odległość, zorganizowanego w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na (...) więcej

Turniej Polskich Tańców „O naszyjnik Księżniczki Gerd z Leśna” odbył się po raz szósty. Już pierwszy turniej okazał się sukcesem. Nie inaczej było w ostatnią sobotę. Do Brus (...) więcej

16 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się VII Indywidualne Mistrzostwa Kobiet w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wzięło udział 17 pań z 7 sołectw, (...) więcej

 Bruszanie razem z setkami Kaszubów i Pomorzan 15 marca br. w Gdańsku obchodzić będą „Dzień Jedności Kaszubów”. Do Gdańska pojadą dzieci uczące się języka kaszubskiego ze szkół (...) więcej

8 marca br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Turniej halowej piłki nożnej kobiet o puchar Burmistrza Brus. Mecz zorganizowano z okazji Dnia Kobiet, a (...) więcej

Dzień Jedności Kaszubów Prezydent Miasta GdańskaPaweł Adamowicz ma zaszczyt zaprosić na okolicznościowe spotkanie w 770 rocznicę ukazania się pierwszej pisemnej informacji o Kaszubach (...) więcej

Obwieszczenie Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z (...) więcej

Zarząd Klubu MLKS „Tęcza” Brusy zaprasza na mecze piłki nożnej Klasa Junior B Grupa III- wiosna 2008- stadion sportowy w Brusach, ul. Armii Krajowej 1. JB III- 94 -   (...) więcej

W dniu 9 marca 2008 r. w Klubie Sportowym MLKS „TĘCZA” Brusy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze. Wybrano władze Klubu:1.    Prezes: Czesław (...) więcej

8 i 9 marca 2008r. na sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyła się kolejna seria spotkań rundy rewanżowej  w ramach IX Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. W (...) więcej

W sobotę 15 marca br. około godziny 16:00 w Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Brusach (sala sportowa) odbędzie się Finał VI Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Naszyjnik (...) więcej

W niedzielę 16 marca o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Brusach rozpoczną się VII Indywidualne Mistrzostwa Kobiet z gminy Brusy  w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wezmą (...) więcej

      Dnia 9 marca 2008 w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbył się po raz drugi Dzień dla zdrowia zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Klub Studencki Pomorania serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich i studentów do udziału w Warsztatach Regionalnych „Remusowa (...) więcej

Nowy program więcej

          Dnia 8 marca  w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, przygotowane przez panów ze stowarzyszenia Rozwoju (...) więcej

Zaproszenie na wernisaż. więcej

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Klub Studencki Pomorania serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich i studentów do udziału w Warsztatach Regionalnych „Remusowa (...) więcej

Program więcej

Dzień dla zdrowia WDK CzyczkowyDnia 9.03.2008r. NIEDZIELA początek o godz. 14.00W programie:•    Występy taneczne dziewcząt•    Strzelanie z (...) więcej
2008-03-07 • Dla wszystkich Pań.

Z okazji Dnia Kobiet... więcej

 1 i 2 marca 2008r. na sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyła się kolejna seria spotkań w ramach IX Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. W rozegranych meczach padły (...) więcej

  1 marca 2008 roku odbył się w Człuchowie  VI Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów. W konkursie tym zostali nagrodzeni przedstawiciele Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury (...) więcej

W dniach 3-5 marca 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbyła się polska edycja ogólnoświatowej akcji ,pt.: "Narody świata przepisują Biblię".Każda osoba miała (...) więcej

  Dnia 3.03.2008 roku  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach gościł wybitny poeta, pisarz , dziennikarz i działacz kaszubski-Stanisław Pestka /pseudonim Jan Zbrzyca (...) więcej

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił  konkurs o przyznanie stypendium dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2008 1. Stypendium przyznaje się na rok budżetowy na (...) więcej

Turnusy rehabilitacyjne będą organizowane w zakresie: • wad i chorób układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie: 13.07.2008r. - (...) więcej
2008-03-03 • Konkurs fotograficzny.

Szanowni Państwo, Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów (Grupa PPE w Komitecie Regionów) podjęła decyzję o przeprowadzeniu konkursu fotograficznego pod tytułem (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!