1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Na ostatniej sesji, która odbyła się 27 grudnia br. radni Rady Miejskiej w Brusach uchwalili budżet Gminy Brusy na 2008 rok. Dochody Gminy Brusy będą wynosić 33.163.550 złotych, a wydatki (...) więcej
2007-12-28 • Świąteczne Życzenia

    20 grudnia br. w  Komendzie Powiatowej w Chojnicach odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczył Ks. Prałat Zdzisław (...) więcej

„Przygoda z rzeźbą ma swój początek w roku 1983, kiedy to miałem możliwość oglądania i podziwiania twórczości pana Janusza May. Patrząc na jego prace bardzo mnie to zafascynowało. (...) więcej

27 grudnia 2007roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie (...) więcej

    18 grudnia br. w Urzędzie Miejski w Brusach odbyło się spotkanie Burmistrza Brus oraz pracowników urzędu z sołtysami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających (...) więcej

W czwartek, 13 grudnia br. w Brusach odbyło się kilka spotkań poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy. O godz. 9:00 Zastępca Burmistrza Brus, Krzysztof Gierszewski (...) więcej

Jest taki dzień,bardzo ciepły choć grudniowy.Dzień, zwykły dzień,w którym gasną wszystkie spory...”     W niedzielę, 23 grudnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w (...) więcej
2007-12-21 • Bruszanie oddali krew...

Dnia 20 grudnia bieżącego roku w Domu Strażaka w Brusach odbyła się akcja pobierania krwi, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Łącznie zgłosiło się (...) więcej

Brusy, 2007.12.20 Zakład Gospodarki Komunalnejul. Bolta 1089-632 BrusyZGK 358/12/07 OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy o zbiorowym (...) więcej
2007-12-20 • OBWIESZCZENIE

Brusy, 2007-12-18 Nr IRG 7625-7/07 Obwieszczenie Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr (...) więcej

W poniedziałek, 17 grudnia br. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Burmistrz Brus - Witold (...) więcej

Burmistrz Brus serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Brusy na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 23 grudnia 2007 roku o godz. 16.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu (...) więcej

23 grudnia 2007 roku o godz. 15.00 w sali świetlicy wiejskiej w Czyczkowach odbędzie się Kaszubski Wieczór Wigilijny. Jego organizatorem w tym roku jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

    W niedzielę 16 grudnia br. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach odbył się Koncert Wigilijny. Uroczystość uświetniły występy (...) więcej

        W niedzielę, 16 grudnia br. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Czarniżu odbył się Wieczór Wigilijny, podczas którego dzieci zaprezentowały wcześniej (...) więcej

W piątek, 14grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach (sala „Kuźnia”) odbyło się Spotkanie Opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i (...) więcej

W niedzielę, 16 grudnia br. o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Leśnie odbył się V Zaborski Konkurs Kolędy Kaszubskiej. W konkursie wzięło udział 60 uczestników . W porównaniu z latami (...) więcej

Kobiety ciężarne z terenu gminy Brusy mogą korzystać z bezpłatnej opieki położniczo-ginekologicznej w gabinecie doktora Rafała Lipińskiego mieszczącego się w Brusach przy ul. Pocztowej 8. Opieka (...) więcej
2007-12-13 • Obwieszczenie

Obwieszczenie     Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. (...) więcej

We wtorek, 11 grudnia br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się Spotkanie Opłatkowe emerytów tut. urzędu. Dla seniorów, spotkanie to było okazją do złożenia życzeń swoim (...) więcej

W niedzielę, 16 grudnia br. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Czarniżu odbędzie się Wieczór Wigilijny. W programie przewidziano wspólne śpiewanie kolęd, jasełka, dzielenie się opłatkiem, a na (...) więcej

14 grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach (sala widowiskowa) odbędzie się II Konkurs Ornitologiczny o Kulika Wielkiego. Konkurs skierowany jest do uczniów (...) więcej

W piątek, 14 grudnia br. o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach (sala „Kuźnia”) odbędzie się Spotkanie Opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, (...) więcej

17 grudnia 2007 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 1) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru tego dostąpi 11 (...) więcej

Brusy, 2007-12-10 Nr WKS 5010-1-40/07     Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) (...) więcej

  We wtorek 27 listopada br o godzinie 18.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się Wieczór poetycki poświęcony twórczości pani Janiny Głomskiej. Wieczór został (...) więcej

9 grudnia br w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się spektakl w języku kaszubskim pt. „Śpiącé wòjskò”. Spektakl był wyjątkową ucztą dla (...) więcej

Gmina Brusy przystąpiła do programu „Monitoring wizyjny w szkołach”. Dzięki staraniom bruskiego samorządu Gmina Brusy otrzymała dotację z Kuratorium Oświaty w Gdańsku na realizację (...) więcej

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku wymiany starych (książeczkowych) dowodów osobistych. Pomimo, że przedłużono termin ich wymiany do 31 marca 2008 roku wydłużenie to nie jest (...) więcej

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 1 grudnia 2007 r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków     Na podstawie art. 47 ust. 1 (...) więcej

        Gmina Brusy rozpoczęła prace nad aktualizacją obowiązującej od 2000 r. Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Brusy. Od przygotowania (...) więcej

więcej

Zapraszamy mieszkańców Miasta i gminy Brusy na spektakl  w języku kaszubskim pt. „Spiącè Wojsko” ks. Bernarda Sychty, który odbędzie się o godz. 16.00 w Powiatowym (...) więcej

Obwieszczenie     Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z (...) więcej

OBWIESZCZENIE     Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z (...) więcej

30 listopada br. w WDK w Męcikale  nastąpiło uroczyste podsumowanie warsztatów malarskich „Kaszubskie pejzaże i wzory” realizowanych przez Stowarzyszenie Kobiet „Nad (...) więcej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, Burmistrz Brus informuje, że w dniach 29,30 listopada i 1 grudnia br., do sklepu przy ulicy 2 Lutego 10 w (...) więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUSo wyłożeniu do publicznego wglądu projektówmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego         Na podstawie art. 17 (...) więcej

1 grudnia 2007 roku w Restauracji "Kaszubska"  w Brusach odbyło się doroczne spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Podczas spotkania (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!