1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  „Pracownie komputerowe dla szkół” to program wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki temu (...) więcej
2007-06-29 • Żegnaj szkoło!

Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pożegnała uczniów rocznika 1994. W Wiejskim Domu Kultury 15 absolwentów odebrało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. (...) więcej

Dnia 22 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu uroczyście zakończyli rok szkolny 2006/2007. Dzień wcześniej uczniowie klasy programowo najwyższej przygotowali uroczysty apel, oraz (...) więcej

Uczennica Gimnazjum w Brusach Marta Lubińska  została laureatem VI edycji konkursu na „Najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego” w (...) więcej

• 30 czerwiec, 1 lipiec 2007 - Festyn Archeologiczny w Leśnie Program:Sobota 30.06 2007r. 12.00 – Rozpoczęcie Festynu – prezentacja drużyn12.15 – Koncert zespołu (...) więcej

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że wraz z końcem 2007 roku upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych. Stare dowody tracą ważność od 1 stycznia 2008 roku i dokonanie (...) więcej

Wczoraj, 27 czerwca br. w Muzeum Zachodnio-Pomorskim w Bytowie nastąpiło otwarcie wystawy „Dekalog” autorstwa dwóch mieszkańców gminy Brusy. Prace na powyższą wystawę wykonał znany (...) więcej

  22 czerwca 2007 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach uroczyście zakończyli rok szkolny 2006/2007. Po Mszy Świętej w kościele w Brusach, wspólnie z Panią Dyrektor, (...) więcej

  24 czerwca br. na na Stadionie Miejskim w Brusach miały miejsce zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Brusy. W zawodach udział wzięło udział 17 drużyn. Uczestnicy (...) więcej

W czwartek 21 czerwca 2007 roku punktualnie o godzinie 16 rozpoczęła się w naszej szkole uroczystość pożegnania 17 uczniów klasy VI. Oprócz przyszłych absolwentów przybyli także licznie (...) więcej

    20 czerwca br. Gmina Brusy gościła samorządowców z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorami wizyty były Urzędy Marszałkowskie Województwa Mazowieckiego i Pomorskiego. (...) więcej

BURMISTRZ  BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza    USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż:•    (...) więcej

  W dniu 15 czerwca br. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych wyłaniających kandydatów  na dyrektorów następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Kosobudach, Szkoła Podstawowa w (...) więcej

Gmina Brusy wzięła udział w ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku konkursie na lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 r. Złożony wniosek (...) więcej

    W piątek, 22 czerwca 2007r. w PMDK odbyło uroczyste pożegnanie absolwentów Gimnazjum w Brusach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Brus, Pan Witold Ossowski, (...) więcej

   Gmina Brusy po raz czwarty przystępuje do programu: „Powszechna nauka pływania”, którego efektem będzie masowe opanowanie umiejętności pływania wśród uczniów szkół (...) więcej

Kosobudy – Częstochowa – Kraków – Ojców – Wieliczka – Wadowice – Kosobudy     W środę 13 czerwca 2007 roku 44 uczniów Szkoły Podstawowej w (...) więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach  oferuje pomoc finansową osobom bezrobotnym, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.Dotacje te są udzielane w ramach projektu współfinansowanego (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyli w wyjątkowej lekcji przyrody na szkółce leśnej w Dąbrowie.Leśniczy pan Andrzej Zblewski w zajmujący sposób opowiadał i wyjaśniał zasady (...) więcej

21 czerwca 2007 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Leśnie odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klasy szóstej. W części oficjalnej nagrody, dyplomy, listy gratulacyjne (...) więcej

Dnia 24 czerwca br. rozegrano siódmą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na boisku w Lubni.Wyniki:    * Sokół Lubnia - Gwiazda (...) więcej

Uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie byli na wycieczce na Helu. Oglądali kutry rybackie, byli w fokarium w czasie karmienia fok. Wszystkim podobały się popisy tych zwierząt. Najbardziej (...) więcej

22 czerwca 2007r. uczniowie klas I – V  Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Brusach uroczyście zakończyli rok szkolny 2006/2007. O godz. 8.00 odprawiona została Msza Św. (...) więcej

22 czerwca 2007 roku 105 uczniów klas VI zakończyło naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dzień wcześniej uczniowie  wraz z nauczycielami uroczyście żegnali się ze (...) więcej

Zaledwie 10 miesięcy temu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Leśnie rozpoczęli rok szkolny 2006/2007 ,a już  22 czerwca .2007r. nastąpił czas (...) więcej

23 czerwca br. na Półwyspie  w Męcikale odbył się Piknik Świętojański z okazji Wigilii Św. Jana. Organizatorzy przygotowali dla uczestników pikniku liczne konkursy i zabawy. Chętni mogli (...) więcej

W Brusach trwają przygotowania do IX Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się 28 lipca br. Tradycyjnie jak poprzednie jego edycje, tegoroczny Zjazd rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w intencji (...) więcej

  Wydział Komunikacji i Transportu mieści się na parterze lewego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice Telefony: (...) więcej

  Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” w Męcikale wspólnie oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcikale zapraszają na Piknik Świętojański, który odbędzie się 23 czerwca o (...) więcej

  Od kilku dni na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Brusach znajduje się nowy samochód osobowy Opel Vectra Combi. Zakupiono go w trybie przetargu zapytania ocenę, na który wpłynęły 2 oferty. (...) więcej
2007-06-21 • Akcja "Czysty Las"

Dnia 13 czerwca br. uczniowie SP w Leśnie po raz ostatni uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Czysty Las‘. Nie oznacza to jednak końca prac porządkowych. Młodzi przyrodnicy (...) więcej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. świętego Józefa Kalasancjusza przy udziale Zakonu Pijarów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pijarskiego Centrum Edukacyjnego (...) więcej

    Uczniowie kl. Ia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz ich koleżanki i koledzy z klas starszych w dniach 9 – 10 br. uczestniczyli w „X Spotkaniach Aniołków (...) więcej

Dnia 17 czerwca br. rozegrano szóstą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na boiskach w : Kosobudach, Czyczkowach i Zalesiu. Wyniki: Gwiazda Kosobudy - Novi Orlik (...) więcej

OBWIESZCZENIEPrzewodniczący Osiedla nr 1 i  nr 2z w o ł u j ąZ E B R A N I E   M I E S Z K A Ń C Ó W  O S I E D L A   N R 1 i  N R 2 które odbędzie (...) więcej

    W niedzielę, 17 czerwca br. na kąpielisku gminnym w Czernicy odbył się  „Piknik Integracyjny” dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jego (...) więcej

 OBWIESZCZENIEBurmistrza Bruso wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego  fragmentów  gminy  Brusy Na (...) więcej

Lokalna Grupa Działania "Sandry Brdy" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na debaty szkoleniowe na temat możliwości finansowania działalności rolniczej oraz inwestycji na (...) więcej

  Lokalna Grupa Działania "Sandry Brdy" serdecznie zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów z obszarów wiejskich. W programie: praktyczne (...) więcej

  12  czerwca 2007 roku uczniowie klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Czyczkowach byli   na wycieczce w Gdańsku i Gdyni . Dzieci podziwiały egzotyczne zwierzęta w oliwskim (...) więcej

Od 11 czerwca br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach można oglądać Dekalog - zbiór X przykazań autorstwa Józefa Chełmowskiego. Dzieło to powstało na prośbę księdza Reszki z Ameryki na (...) więcej

Zapraszamy na festyny archeologiczne: 23 - 24 czerwiec 2007 - Festyn Archeologiczny w Odrach 30 czerwiec, 1 lipiec 2007 - Festyn Archeologiczny w Leśnie Program festynu (...) więcej
2007-06-14 • Wycieczka do Trójmiasta

Dnia 12 czerwca br. uczniowie klas 0-III w Leśnie wybrali się na wycieczkę do Trójmiasta. Trasa wycieczki wiodła przez Gdynię - Skwer Kościuszki, Gdynię Orłowo – Molo, Gdańsk Oliwę – (...) więcej

Dnia 11 czerwca br. Szkoła Podstawowa w Leśnie obchodziła "Dzień Leśnika". Zaproszonych gości leśników powitał dyrektor szkoły pan Piotr Elszkowski. Podziękował za lata współpracy (...) więcej

Od 7do 15 lipca 2007 roku trwać będzie XXII Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa. Na teren gminy Brusy uczestnicy zawitają już drugiego dnia spływu. Zaczną od zwiedzania Leśna, potem  (...) więcej

  Burmistrz Brus  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) OGŁASZA  NABÓRNA (...) więcej

  Rozpoczęły się prace z wiązane z utwardzeniem kostką betonową typu „Polbruk” terenu przy Stadionie Miejskim w Brusach, gdzie powstaną miejsca postojowe dla samochodów (...) więcej

W dniach 7 – 10 czerwca br. odbył się VIII Spływ Kajakowy Policjantów "Szlakiem Brdy". Organizatorami imprezy byli: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, Zarząd Terenowy NSZZ (...) więcej
2007-06-13 • Sukces plastyków z Lubni

W dniu 30 maja 2007 roku w Muzeum Historyczno - Etnograficznym w Chojnicach miało miejsce posiedzenie Jury I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży ”Moja (...) więcej

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” już 27 lat śpiewem i tańcem towarzyszy  bruszanom. W minioną sobotę – z okazji jubileuszu swojego istnienia -  (...) więcej

  W związku z kończącą się kadencją ławników uprzejmie proszę o wytypowanie i zgłoszenie w terminie nieprzekraczalnym do 30 czerwca br. kandydatów na : 1) ławników Sądu Rejonowego w (...) więcej
2007-06-12 • Trwa nabór na szkolenia

  Urząd Miejski w Brusach wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach w ramach Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i (...) więcej

16 czerwca 2007r. na kąpielisku gminnym w Czernicy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach wspólnie z Burmistrzem Brus po raz drugi organizuje „ Piknik integracyjny” dla (...) więcej

Dnia 10 czerwca br. rozegrano piątą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na boiskach w : Lubni i Zalesiu. Wyniki:Novi Orlik – Brda Męcikał     (...) więcej

W minioną niedzielę, 10 czerwca 2007 roku na Placu Targowym w Brusach odbył się Piknik Muzyczno-Taneczny zorganizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach. Na scenie zaprezentowały (...) więcej

INSTYTUT KASZUBSKI zaprasza na promocję książki Nasze korzenie Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich oraz książek Leon Heyke. Świętopełk literatury kaszubskiej Pro (...) więcej

W dniach 9 – 10 czerwca bieżącego roku Zespół Folklorystyczny „Krëbane” obchodzić będzie 27 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji 9 czerwca (sobota) o godzinie 19:00 (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach serdecznie zaprasza na Piknik Rodzinny Muzyczno-Taneczny w niedzielę 10 czerwca 2007 roku o godz. 15.00 na Plac Targowy przy ul. Dworcowej (w razie (...) więcej
2007-06-08 • Gimnazjaliści na medal!

Tomasz Rodzeń i Maciej Żmuda-Trzebiatowski zdobyli brązowe medale VIII Wojewódzkiej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce w Słupsku. Uczniowie Gimnazjum w Brusach wspólnie z kolegami z Czerska i  (...) więcej

  26 kwietnia br. Rada Miejska w Brusach zatwierdziła „Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie (...) więcej

2 czerwca br. emeryci, renciści i inwalidzi zrzeszeni w bruskim i chojnickim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczyli w Pikniku Wiosennym w Męcikle, (...) więcej

Tradycją jest, że policjanci z całej Polski uczestniczą w corocznym spływie kajakowym szlakiem Brdy organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Chojnicach, Zarząd Terenowy NSZZ P.KPP (...) więcej

1 czerwca br. w Dzień Dziecka Chatę Kaszubską odwiedziła grupa  dzieci z klasy 3A i 3B ze Szkoły Podstawowej we Wielu wraz opiekunami. Dzieci zwiedziły wystawę prezentującą prace (...) więcej

Dziewięciolatkowie przeżywają swój wyjątkowy czas. Maj i czerwiec to okres komunii świętych, czyli pierwszego dojrzałego uczestnictwa we mszy świętej. 3 czerwca br. uroczystość  I Komunii (...) więcej

W  dniu 30 maja 2007 roku w stołówce szkolnej odbyła  się dyskoteka dla  uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II. Podczas dyskoteki przeprowadzono kwestę pieniężną dla Ani (...) więcej

    Dnia 31 maja 2007r. na boisku sportowym w Czyczkowach odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy.    (...) więcej

1 czerwca 2007 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Męcikale rozpoczęły się gry i zabawy dla dzieci, zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Dla wszystkich uczniów przygotowano wiele (...) więcej

Dzień Dziecka w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie rozpoczął się od pogadanki na temat przemocy fizycznej i psychicznej. Przeprowadzono również konkurs na wykonanie plakatu o (...) więcej
2007-06-04 • Z wizytą w Warszawie

Uczniowie kl. IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedzili Warszawę. Trasa wycieczki prowadziła przez Niepokalanów gdzie dzieci zwiedziły Muzeum (...) więcej

Już tradycyjnie jak to ma miejsce od wielu  lat w Szkole Podstawowej w Lubni w dniu 1 czerwca obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka. W szkolnej imprezie wzięli udział uczniowie klasy (...) więcej

Dnia 1 czerwca 2007r. w Gimnazjum w Lubni odbyły się obchody Dnia Dziecka. Z  tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował program, który obejmował zawody sportowe - rozgrywki międzyklasowe (...) więcej

Trwają zapisy na kolejne wyjazdy do Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku w ramach bezpłatnych badań mammograficznych. Z powyższych badań mogą korzystać Panie urodzone w latach 1938 – (...) więcej

24  maja 2007r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie nastąpiło podsumowanie konkursu Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W ramach konkursu uczniowie klasy IV (...) więcej
2007-06-01 • Granty podzielone

  Burmistrz Brus  zarządzeniem nr 62 z dnia 30 maja 2007 roku podjął decyzję o podziale środków  na realizację zadań gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz (...) więcej

    Dnia 29 maja 2007 r. przy Szkole Podstawowej w Leśnie odbył się   II GMINNY  BIEG NA ORIENTACJĘdla  uczniów szkół podstawowych gminy Brusy organizowany (...) więcej

28 maja br. sportowcy z Klubu Sportowego „SOKÓŁ” Lubnia wrócili do Polski z kilkudniowego pobytu w Amsterdamie. Celem wyjazdu był udział drużyny w Międzynarodowym (...) więcej

Bardzo udany start w Mistrzostwach Powiatu odnotowali lekkoatleci z Gimnazjum w Brusach. Wywalczyli 14 miejsc na podium (w tym 5 pierwszych), ustanowili dwa rekordy szkoły i wiele rekordów (...) więcej

Dnia 31 maja 2007r. w Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach obchodzono Dzień Dziecka. Z tej okazji zaproszony został przedstawiciel straży pożarnej, by pokazać możliwości wozu strażackiego, (...) więcej

28 maja br. Burmistrz Brus ogłosił przetarg na budowę części ulicy Wincentego Witosa w Brusach.Zakres zadania obejmuje utwardzenie ok. 80 mb nawierzchni ulicy kostką betonową typu (...) więcej
2007-06-01 • Ogłoszenie o dzierżawie

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brusz  dnia  29 maja 2007r.  Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.z (...) więcej

Pod koniec kwietnia br. zakończono prace przy utwardzaniu odcinka łączącego ulicę Wojska Polskiego i Wincentego Witosa. Nawierzchnię tzw. ,,łącznika” stanowi kostka typu (...) więcej
2007-06-01 • Zakupiono nową kosiarkę

30 maja na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Brusach trafiła nowa kosiarka samobieżna typu traktor wraz z osprzętem. Maszyna będzie służyło do koszenia płyt boisk sportowych na terenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!