1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Wczoraj, 30 maja br. odbyły się wybory na sołtysa w Przmuszewie. Powodem nowych wyborów była śmierć poprzedniego sołtysa tego sołectwa – Władysława Peplińskiego. W nowych wyborach (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza        USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na (...) więcej

Dnia 29 maja 2007r. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczestniczyli w akcji "Czysty las".Uchwycone w obiektywie: więcej

31 maja 2007 roku o godz. 16-tej na boisku sportowym w Czyczkowach odbędzie się uroczyste zakończenie Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych.Jest to już III edycja tych rozgrywek. Wzięły w (...) więcej

Dnia 27 maja 2007 r. grupa 33 uczniów z dekanatu bruskiego wraz z opiekunami uczestniczyła w uroczystości przyjęcia sakramentu kapłaństwa przez diakona Wiesława Szucę. Uroczystość ta odbyła (...) więcej

W dniu 29 maja w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach odbył się konkurs recytatorski dla kl. I - III. Do konkursu przystąpiło 8 szkół podstawowych z Gminy Brusy: Wielkie (...) więcej

Uczniowie klas O-III w Leśnie z okazji Dnia Matki przygotowali w dniu 25 maja 2007r. spotkanie z mamami. Pod kierunkiem nauczycieli: H. Majkowskiej, B. Hoffmann, I. Butowskiej  i  J. (...) więcej

Dnia 27.05.2007r., w upalne niedzielne popołudnie, na sali gimnastycznej SP i Gimnazjum w Lubni odbyły sie wystepy Sopockiej Sceny Off de BICZ  Teatru na Plaży. Artyści występowali pod (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach, pod opieką pani Renaty Stoltmann i Sabiny Krzoska-Szreder przygotowali w dniu 25 maja 2006r. uroczystą akademię dla mam. Uroczystość ta (...) więcej

Dnia 26 maja 2007r. w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz dworku rodzinnym Wybickich w Sikorzynie odbyła się III Majówka z Józefem Wybickim. Na majówce obecna była delegacja SP w Zalesiu (...) więcej

Maj - to miesiąc zakochanych, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu kochają swoje mamy! Z  tej okazji - Dnia Matki uczniowie klas 0-III przygotowali niespodzianki dla swoich (...) więcej

Dnia 27 maja br. rozegrano czwartą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na boiskach w : Kosobudach i Zalesiu. Wyniki:Gwiazda Kosobudy - Perła Czyczkowy   (...) więcej

28 maja 2007 roku  pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach przygotowali dla dzieci z Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego działającego przy przy Szkole Podstawowej w Brusach (...) więcej

W związku z ogromnym zainteresowaniem bezpłatnymi badaniami słuchu dnia 24 maja br. Urząd Miejski w Brusach we współpracy z NZOZ GEMINI w Chojnicach zorganizował już drugie w tym miesiącu tego (...) więcej

24 maja 2007 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubni odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów i nagród zwycięzcom etapu powiatowego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu (...) więcej

„Już od początku świata – przy mamie musi być tata! (…)”Takimi słowami uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie rozpoczęli (...) więcej

W czwartek, 24 maja br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie z parami małżeńskimi, które wspólnie przeżyły 50 lat. Burmistrz Brus - Witold Ossowski wręczył jubilatom medale za (...) więcej

Uczniowie  Gimnazjum w Brusach: Emilia Lemańczyk, Alicja Szczepańska i Bartłomiej Kitzermann pod opieką Beaty Lubińskiej wzięli udział w regionalnym etapie konkursu „Gimnazjalne (...) więcej
2007-05-25 • Bruscy filmowcy najlepsi

Dwie ekipy uczniów Gimnazjum w Brusach wzięły udział w Międzyszkolnym powiatowym konkursie filmowym. Opiekunem obu grup jest nauczyciel sztuki Marek Czarnowski. Konkurs zorganizowało Gimnazjum (...) więcej

  Dnia 23maja 2007 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uprzątnęli las w obrębie Leśnictwa Asmus.  Na zakończenie działań , leśnicy (...) więcej

„Ojczyznę moją kocham więcej           niż własne serce .... „       więcej

W Szkole Podstawowej w Lubni w dniu 23 maja 2007 roku odbył się półfinał wojewódzki Turnieju o XII Puchar TP w Piłce Nożnej dla Dzieci im. Marka Wielgsa. Dziewczęta z SP w  Lubni rocznika (...) więcej
2007-05-24 • ,,Nie lękajcie się"

18 maja 2007roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubni odbył się apel związany z 87 rocznicą urodzin Papieża Polaka JANA PAWŁA II. Uczniowie kl. IV,ViVI Szkoły Podstawowej w Lubni (...) więcej
2007-05-24 • UWAGA MATURZYSTO!!!

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku uprzejmie informuje, że rozpoczęły się nabory do programu Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2007/2008. Program polega na finansowaniu (...) więcej

2 czerwca 2007 roku  w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędą się plenerowe zajęcia plastyczne pod nazwą „Inspirowani Przyrodą” organizowane przez Fundację Ekologiczną (...) więcej

24 maja 2007 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 18) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru tego dostąpi 7 par (...) więcej
2007-05-23 • II Teatralna Wiosna

24 maja - czwartek, PMDK Brusy17.00 „Lekcja”17.50 „Pinokie”18.30 „Gałązka Jaśminu albo Ilion”19.30 „Terroryzm”25 maja - piątek, Wszechnica (...) więcej
2007-05-23 • Dzień Dziecka w Brusach

 Narkotykom Nie! Przemocy Nie! Bezpieczne Dzieciństwo! To hasła, które będą przyświecać tegorocznym koncertom, które pojawią się na Dzień Dziecka  - 1 czerwca w sali PMDK w Brusach i w (...) więcej
2007-05-23 • Kaszuby wołają nas...

Kaszuby wołają nas...Te  słowa znanej kaszubskiej piosenki rozbrzmiewały głośno i wesoło podczas wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach do (...) więcej

więcej
2007-05-22 • Litewska rewizyta...

W marcu nasza najmłodsza grupa "Purtki" i grupa z Leśna występowała przed publicznością w Panveżys na Litwie. Utrzymujemy kontakt z miejcowym zespołem "Pynimelis" już od (...) więcej

  Tysiące produktów najwyższej jakości prezentowali wystawcy z 26 państw świata  na Targach IFE POLAND, które odbywały się  16 – 18 maja w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI (...) więcej

Burmistrz Brusogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:     ·        Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosobudach (...) więcej

Dnia 15.05.2007r. w Gimnazjum w Lubni odbył się konkurs czytelniczy dotyczący wiedzy o Brusach i okolicy. Uczniowie zmagali się z testem składającym się z 30 pytań. Konkurs miał na celu (...) więcej

W dniach 18 i 19 maja br. odbył się organizowany przez Burmistrza Brus oraz 27 Środowiskową Drużynę Harcerską im. Adama Mickiewicza w Męcikale III Bieg Patrolowy szlakami walk TOW „Gryf (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań słuchu  połączonych z konsultacją laryngologa. Uczestnicy badań będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów (...) więcej

Zjazdy Kaszubów na stałe wpisały się w kalendarz corocznych imprez odbywających się na terenie województwa pomorskiego. Znamy już termin 9 edycji Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się w tym roku w (...) więcej

BURMISTRZ   BRUSul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusyogłasza       USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż (...) więcej

Zarejestrowany 4 kwietnia 2007r. Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia, którego nazwa sięga przedwojennych tradycji sportu w Lubni, 23 maja wyjeżdża na kilka dni do Amsterdamu, gdzie (...) więcej

20 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Indywidualne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej o „Puchar Burmistrza Brus – 2007”. W zawodach (...) więcej

Dnia 20 maja br. rozegrano trzecią kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na boiskach w : Kosobudach, Czyczkowach i Lubni.Wyniki:Speed Główczewice – Gwiazda Kosobudy (...) więcej
2007-05-18 • Wystawa gadów

Dnia 18 maja 2007r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie udali się do Domu Kultury w Brusach na wystawę egzotycznych owadów i pajęczaków.Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek z (...) więcej
2007-05-18 • Wycieczka po Kaszubach

Dnia 15 maja bieżącego roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Męcikale wyruszyły na wycieczkę do Będomina i Wiela. W Będominie uczniowie dowiedzieli się wszystkiego o symbolach narodowych - (...) więcej

    Pole pana Mieczysława Rudnika znane jest archeologom z wcześniejszych odkryć osady z okresu rzymskiego (rzymskiego I-III wiek n.e.) Odkryta  została tu unikalna budowla (...) więcej
2007-05-17 • Badania mammograficzne...

Burmistrz Brus w ramach programu profilaktycznego zorganizował dnia 12 maja bieżącego roku bezpłatny wyjazd na badania mammograficzne. Badania odbyły się w Wojewódzkim Centrum Onkologii w (...) więcej

    W listopadzie 2007 roku Gimnazjum w Brusach przystąpiło do realizacji Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego pt. ,,Moja Rodzina”. Koordynatorem Programu była (...) więcej

    Dnia 12 maja 2007 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się I Konkurs „Czytamy Remusa”. Inicjatorem konkursu była Felicja (...) więcej

OBWIESZCZENIE     Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z (...) więcej

OBWIESZCZENIE     Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z (...) więcej

OBWIESZCZENIE     Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 (...) więcej

14 maja 2007 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach spędzili na wycieczce w Gdańsku. Głównym celem wyprawy było zwiedzenie i obejrzenie miejsc, którymi chodził główny bohater powieści A. (...) więcej

Dnia 11 maja bieżącego roku na stadionie miejskim w Brusach odbył się I Bieg Wiosny, który  został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji  „Polska biega”.  Udział (...) więcej
2007-05-15 • „Wiosenne Popisy”

13 maja br. o godzinie 16 odbyły się „Wiosenne Popisy”. W czasie popisów zaprezentowali się uczniowie uczęszczający od września ubiegłego roku w zajęciach muzycznych. Zajęcia te są (...) więcej

W dniach 7- 10 maja 2007 odbyła się wycieczka do Warszawy. Brały w niej udział klasy VI a i VI d Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach z opiekunami p. I. Ryżek, p. M. Daniłko, p. I. (...) więcej

11 maja odbył się  w Gimnazjum w Brusach konkurs czytelniczy  pt. „ Dzieciństwo i młodość Ani z Zielonego Wzgórza”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przeczytanie (...) więcej

Wczoraj gościł w Brusach Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadkom. Andrzej Siwek. Celem jego wizyty było podpisanie z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim porozumienia w sprawie budowy (...) więcej

W sobotę, 12 maja br. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kościoła pw Błogosławionego Ks. Józefa Jankowskiego w Męcikale. (...) więcej

Dnia 13 maja br. rozegrano drugą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na boiskach w : Czyczkowach, Zalesiu i Lubni.Wyniki:Gwiazda Kosobudy - Brda Męcikał:   (...) więcej

Burmistrz Brus informuje mieszkanki miasta i gminy Brusy o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Badania odbędą się w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Z badań (...) więcej

24 kwietnia 2007 roku odbyła się wycieczka, której trasa zaczęła się w osadzie leśnej i letniskowej Małe Swornegacie i wiodła przez Bachorze i Funkę do miejscowości Charzykowy.Szliśmy przez (...) więcej

To już pewne, że w Brusach zostanie wybudowany nowy Posterunek Policji. Stanie on obok remizy strażackiej przy ul. Gdańskiej w Brusach. Właśnie w tym celu w poniedziałek do Brus przyjedzie (...) więcej

     Dnia 12 maja 2007 roku o godz.9,00 w Szkole Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbędzie się I edycja konkursu "Czytamy Remusa".Przewiduje (...) więcej

    Warsztaty ornitologiczne prowadzone przez doktora Andrzeja Kruszewicza odbyły się 25 kwietnia 2007 roku w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.W (...) więcej
2007-05-11 • Wycieczka na Hel

    Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 9 maja 2007 roku uczestniczyli w wycieczce na Hel. Celem wyjazdu było m.in. poznanie zabytków, (...) więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŚNIE ZAPRASZA NA DRUGIE GMINNE ZAWODY W BIEGU NA ORIENTACJĘ 1. Organizator:Dyrektor Szkoły mgr Piotr Elszkowski oraz nauczyciel (...) więcej

10 maja w Urzędzie Miejskim w Brusach przeprowadzono bezpłatne badania dla mieszkańców miasta i gminy Brusy. 60 osób skorzystało z badania słuchu przeprowadzonego specjalistycznym (...) więcej

    12 maja 2007r. (sobota)  w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach odbędzie się Powiatowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy. O godz. 10.00 odbędzie się uroczyste otwarcie (...) więcej

30 kwietnia 2007r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs ten odbył się 16 kwietnia (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 tyś. zł na modernizację II etapu przebudowy drogi Kosobudy – Broda – Rudziny. Pieniądze przekazano z Urzędu Marszałkowskiego (...) więcej

Już niedługo zaświecą latarnie na ulicach na ulicach Targowej i Armii Krajowej w Brusach. A to za sprawą 14 nowych lamp oświetleniowych. Dzięki nowym lampom będzie jaśniej i bezpieczniej – (...) więcej

  W najbliższy piątek (11 maja) w Brusach odbędzie się Bieg Wiosny, który zostanie zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Medialnie akcję wspierają (...) więcej

W dniu 28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kosobudach uroczyście obchodzono „Dzień Ziemi”.Mottem przewodnim tegorocznych obchodów” Dnia Ziemi” są słowa św. Franciszka z (...) więcej

Gmina Brusy planuje utwardzić plac przy Stadionie Miejskim w Brusach, gdzie powstaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Cały teren utwardzony zostanie kostką typu polbruk. Ogłoszony (...) więcej

20 maja o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Brusach odbędą się zawody strzeleckie z wiatrówek dla mieszkańców miasta i gminy Brusy o Puchar Burmistrza Brus. Kategoria wieku: 18 lat (rocznik (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz (...) więcej
2007-05-08 • Wrócili z Turcji

Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń, członkowie dwóch kaszubskich zespołów, bruskiej „Paneszki” i chojnickich „Bławatków”, powrócili w sobotę 28 kwietnia, do domów, (...) więcej

W czwartek, 10 maja br. od godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (parter budynku – biura  nr  13 – 15) odbędą się w bezpłatne badania słuchu połączone z konsultacją (...) więcej

6 maja br. rozegrano pierwszą kolejkę Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się na trzech boiskach: w Kosobudach, Czyczkowach i Lubni. Wyniki:Gwiazda Kosobudy - SSK (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań słuchu  połączonych z konsultacją laryngologa. Uczestnicy badań będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów (...) więcej
2007-05-04 • Wiosna w Męcikale

3 maja br. strażacy z OSP Męcikał zorganizowali dla dzieci “Festyn wiosenny”. Impreza rozpoczęła się na Półwyspie w Męcikale już o godz. 16.00 . Najpierw bawiły się najmłodsi dla (...) więcej
2007-05-04 • Majowa "Pomerania"

Majowy numer „Pomeranii” już wkrótce. A w nim... niespodzianka.  Do każdego egzemplarza dołączona zostanie książeczka-sztuka 20-letniej Klaudii Rogowicz (Ślązaczki!) pt. (...) więcej

Miasto i gmina Brusy uroczyście obchodziły dzień 3 maja, podczas którego świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wspominamy Matkę Bożą Królową Polski. W tym dniu obchodzono (...) więcej

3 maja br. odbył się V Zaborski Rajd Rowerowy zorganizowany przez Burmistrza Brus. Miłośnicy aktywnego wypoczynku zebrali się pod Urzędem Miejskim w Brusach, skąd wyruszyli w (...) więcej
2007-05-02 • Kociewie w internecie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnejw Gdańsku Filia w Tczewie serdecznie zapraszają do wzięcia (...) więcej

Jak co roku, społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczciła apelem rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegorocznym obchodom 216. rocznicy przyświecało hasło: Bóg, Honor, (...) więcej

W gminie Brusy trwają przygotowania do pierwszego majowego weekendu. Na dzień 3 maja  Burmistrz Brus zaplanował  dla wszystkich mieszkańców gminy Zaborski Rajd Rowerowy. Jest to (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!