1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

29 marca 2007 roku Klub Studencki Pomorania po raz czterdziesty w historii przyznał Medal Stolema. Tegorocznym laureatem jest Tomasz Fopke. TOMASZ FOPKE (ur. 1973 w Gdyni), animator kultury, (...) więcej
2007-03-30 • Wiosenne prace w lesie

28 marca 2007 r. w Szkole Podstawowej w Męcikale odbyło się spotkanie z leśniczym Leśnictwa Spierwia Panem Andrzejem Pestka podsumowujące  wiosenną akcję porządkową. Tematem spotkania (...) więcej
2007-03-30 • Wiosenne porządki

Gmina Brusy jest w trakcie wiosennych porządków. Do sprzątania i pielęgnowania zieleni na terenie całej gminy zatrudniono 10 osób w ramach prac publicznych, 3 osoby na zlecenie oraz 2 firmy (...) więcej

Dnia 14 marca 2007 roku w Gimnazjum w Brusach odbył się szkolny etap konkursu ornitologicznego „Ptaki drapieżne – nasi sprzymierzeńcy”. Wzięło w nim udział 43 uczniów. Etap (...) więcej

            W dniu 20 marca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbył się Sejmik Ekologiczny, zorganozowany w ramach projektu (...) więcej

 28 marca 2007 roku odbyło się  VII z kolei spotkanie regionalistów. Tym razem gościła nas Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Swoją obecnością (...) więcej

    24 marca br. uczniowie z klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego zafundowali sobie tournee po Kaszubach. (...) więcej

    W dniach 24-25 marca br. reprezentacja gminy Brusy brała udział w VI Międzynarodowym Halowym Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych w Chojnicach. Turniej rozgrywał się na (...) więcej
2007-03-27 • Wiosennie w Męcikale

 Tradycją są już coroczne pochody z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Również i w tym roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale 20 marca br. wraz ze swoimi  nauczycielami  (...) więcej

W niedzielę, 25 marca 2007r. w Czyczkowach  w Wiejskim Domu Kultury odbyła się impreza pod nazwą „ Dzień dla zdrowia”. W dniu tym można było zmierzyć glukometrem poziom cukru, (...) więcej

26 marca 2007r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, którzy uczą się języka kaszubskiego byli na drodze krzyżowej na Kalwarii Wielewskiej. Część z (...) więcej

16 marca uczniowie z Męcikała pojechali do siedziby Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach. Młodsza grupa uczestniczyła w zajęciach pt. "Szukamy wiosny - pierwsze (...) więcej

    Dnia 22 marca 2007 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.W turnieju wzięło udział 9  trzy- osobowych (...) więcej
2007-03-26 • UWAGA! "Trujące ciepło"

Od października Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej rozpoczęła realizację projektu „Trujące ciepło”, który jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony (...) więcej

    23 marca 2007 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyła się uroczystość szkolna pt. „Człowiek sukcesu w moim regionie”. Organizatorem imprezy (...) więcej

Na przełomie lutego i marca br. specjalna 3-osobowa komisja składająca się z pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrolowała wykonanie inwestycji pn. "Budowa ul. Gen. Bema, ul. (...) więcej

15 marca 2007 r. po raz drugi odbyły się turniejowe rozgrywki pomiędzy uczniami Szkoły  Podstawowej w Męcikale i z Wielkich Chełmów. W kategorii dziewcząt (kl. IV – VI) (...) więcej

W dniach 24-25 marca br. w hali Parku Wodnego w Chojnicach odbędzie się VI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych. Udział w turnieju weźmie udział m.in. drużyna Brus, (...) więcej

    21 marca 2007 r. odbyła się VII edycja konkursu ortograficznego dla szkół podstawowych naszej gminy. Tegoroczne zmagania zostały przygotowane przez polonistki bruskiej (...) więcej

 21 marca br. o godzinie 17:00 w Męcikale przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych. Patronat nad tą (...) więcej

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGOO NAGRODĘDYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH I. Na konkurs nadesłano 68 wierszy z siedmiu szkół podstawowych Gminy Brusy: Brus, Czyczków, Czapiewic, (...) więcej

    Dnia 25.03.2007r. w WDK Czyczkowy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”, Rada Sołecka  i Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Józefa Jankowskiego (...) więcej

       Uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach znudziła się już zima, gdyż z jednodniowym wyprzedzeniem witali wiosnę. Jak co roku, wszyscy (...) więcej
2007-03-21 • Wiosna w SP w Zalesiu

 Z okazj Dnia Wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu przygotowali "Marzanny" i razem ze swoimi wychowawcami udali się kolorowym korowodem na spacer przez wieś. Po (...) więcej

 Bruszanie razem z setkami Kaszubów i Pomorzan 19 marca br. w Gdańsku obchodzili „Dzień Jedności Kaszubów”. Do Gdańska pojechały dzieci uczące się języka kaszubskiego ze szkół (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach odbył się 15 marca „Wieczór Twórczości Anny Łajming", przygotowany przez uczniów klasy V,  tworzących szkolny teatrzyk (...) więcej

17 marca br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się V Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Naszyjnik księżniczki Gerd z Leśna”. Jego (...) więcej

18 marca 2007 roku już po raz szósty spotkały się miłośniczki strzelectwa. Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju przy współudziale Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego zorganizował w tym dniu w Szkole (...) więcej

  Komunikat z Powiatowych Zawodów Piłki Siatkowej Chłopców.   14 marca 2007 w Gimnazjum w Brusach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego Piłki Siatkowej Chłopców (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informujeiż w związku z pracami remontowymi sieci energetycznej zasilającej ujęcie wody w Brusach w dniu 20 marca br (wtorek)  w godz. 8.00 (...) więcej

W dniu 15 marca 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach po raz kolejny odbył się  Międzynarodowy   Konkurs Matematyczny KANGUR,  którego głównym organizatorem (...) więcej

Kierownik Zakładu Gospodarki ogłasza II aukcję na sprzedaż ciągnika ogrodniczego typ TZ - 4K - więcej

W najbliższą sobotę, 17 marca br., na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się  V Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Naszyjnik  (...) więcej
2007-03-14 • Rycerze w Czyczkowach

Dnia 13 marca 2007r. Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach nawiedziła BRAĆ RYCERSKA KERIN z Gniewu, by zaprezentować uczniom pokaz szlachecki. Dzięki temu (...) więcej

W niedzielę 18 marca o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Brusach rozpoczną się VI Indywidualne Mistrzostwa Kobiet z gminy Brusy  w strzelaniu z broni pneumatycznej. W zawodach wezmą udział (...) więcej

10 marca 2007 roku odbył się w Luzinie IV Sejmik Kaszubski. Głównym punktem spotkania był Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Z gminy Brusy swoich uczestników wyłoniło zarówno (...) więcej

W dniu 15 marca br, odbędzie się kolejna edycja programu pn. "Dzień przedsiębiorczości". Tegoroczna edycja programu objęta została honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospoliej (...) więcej

W minioną sobotę, 10 marca br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brusach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. O puchar Burmistrza Brus (...) więcej

Dodatkowe  egzemplarze monografii trafiły do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach.  Burmistrz Brus Witold Ossowski przekazał dzisiaj, na ręce Dyrektor Miejskiej Biblioteki (...) więcej

"Ku przyszłości" - takie hasło przyświeca  III edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów. Szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu chojnickiego prezentują swą (...) więcej

W dniach 6 i 7 marca w Szkole Podstawowej w Kosobudach  uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskich konkursach: humanistycznym, j. angielskiego i matematyczno-przyrodniczym.Konkursy (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zakończono realizację projektu zajęć logopedycznych w ramach programu „Wolontariat studencki”. Głównym, jasno (...) więcej

7 marca 2007 w Gimnazjum w Brusach odbyła się Gminna Gimnazjada w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców. W zawodach uczestniczyły gimnazja z Lubni i Brus.  Zarówno w kategorii dziewcząt jak i (...) więcej

 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Burmistrz Brus OGŁASZA  NABÓRNA WOLNE (...) więcej
2007-03-09 • Tadeusz Ross dla Kobiet

W czwartek, 8 marca 2007 roku – z okazji Dnia Kobiet  w Brusach gościł z występem kabaretowym znany satyryk Tadeusz Ross. Artysta śpiewał, opowiadał, rozśmieszał i bawił do łez  (...) więcej

 8 marca bieżącego roku Szkołę Podstawową w Męcikale odwiedził specjalny gość.  Była to dziennikarka Radia Gdańsk pani Anna Cupa.  Pani Ania przyjechała do szkoły aby porozmawiać (...) więcej

8 marca chłopcy wraz z opiekunem Panem Łukaszem Gerigkiem przygotowali montaż słowno – muzyczny dla Pań  i dziewczynek. Podczas występów widownia dowiedziała się o bolączkach i (...) więcej

8 marca,  jak co roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyło się miłe spotkanie poświęconePaniom. Tradycyjnie w leśnieńskiej szkole spotkali się nie tylko (...) więcej

Od 1 lutego 2007 roku trwały zebrania wiejskie wyborcze w gminie Brusy, gdzie mieszkańcy wybierali Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Sołectwo Męcikał było ostatnim sołectwem w gminie Brusy, w (...) więcej

 7 marca 2007 roku w WDK w Czyczkowach odbyło się spotkanie Teatru Obrzędu Ludowego "Zaboracy" z rodzicami młodych aktorów. W pierwszej części spotkania odbyło się przedstawienie, (...) więcej

W dniu 3 marca 2007 roku w Grudziądzu odbyły się XVI Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach tych uczestniczył mieszkaniec gminy Brusy,  Albin Kiedrowski. Nasz (...) więcej

23 marca 2007 roku w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Giełda Pracy organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Giełda odbędzie się na  terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich, (...) więcej
2007-03-02 • OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 KPA (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r poz. 1071 z późn. zm) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo (...) więcej
2007-03-02 • Dostępna monografia

Aby stworzyć mieszkańcom większą dostępność do publikacji „Historia Brus i okolicy” Burmistrz Brus Witold Ossowski zdecydował, że będzie ona sprzedawana jeszcze w jednym punkcie w (...) więcej

Od 2 marca do 27 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Brusach dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Chojnicach. Dzięki temu mieszakńcy gminy Brusy będą mogli na miejscu pobrać (...) więcej

W dniach 15-18  lutego 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach  przebywali harcerze Hufca Brusy-Chojnice-Czersk-Konarzyny. Podczas pobytu harcerze uczestniczyli w (...) więcej

1 marca 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbyło się VI spotkanie nauczycieli regionalistów z Zaborów i Gochów. Tematem wiodącym narady było zagadnienie "Jaskra, czyli (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów czeka na Ciebie. Gdy zostaniesz emerytem czy rencistą, bądź nadal aktywny i wstąp do naszego Koła Seniorów w Brusach. Czekają na Ciebie wycieczki, (...) więcej

Zakończono gminne eliminacje IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla dzieci i młodzieży  pt. „Kiedy dzwonię po straż pożarną” zorganizowanego przez Komendę (...) więcej

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Klub Studencki Pomorania serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich i studentów do udziału w Warsztatach Regionalnych „Remusowa (...) więcej

UWAGA!  SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSOBUDACH OGŁASZA KONKURS POETYCKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BRUSY  O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH ZASADY (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!