1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

30 stycznia 2007 r. nauczyciele wspólnie z uczniami klas drugich i trzecich z Gimnazjum w Brusach mieli okazję przenieść się na chwilę w antyczny świat  Antygony, bohaterki dramatu (...) więcej

24 stycznia br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Nasza Mała Ojczyzna wczoraj i dziś”. Powyższa ekspozycja została przygotowana przez (...) więcej

Dnia 10 stycznia 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbyło się V spotkanie nauczycieli regionalistów z Zaborów i Gochów.Zaszczyciła je swoją obecnością pani konsultant z (...) więcej

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Okręg Wyborczy NR 12 w Brusach z dnia: 17 stycznia 2007 o zarejestrowanych kandydatach na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie (...) więcej
2007-01-29 • Przed ostatnią rundą…

 W ostatnią sobotę i niedzielę stycznia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano szóstą rundę spotkań w ramach VIII Halowej Ligi Piłki nożnej o Puchar (...) więcej
2007-01-29 • Gwiazdka w Przymuszewie

    W Szkole Filialnej w Przymuszewie  dnia 25 stycznia 2007r. odbyła się tradycyjna „Gwiazdka”. Wzięło w niej udział 49 dzieci  z okolicznych miejscowości. (...) więcej
2007-01-29 • Dla Babci i dla Dziadka

    24 stycznia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka . Uczniowie klas I – III zaprosili (...) więcej

Organizatorzy balu Sylwestrowego w Leśnie wspólnie z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej  zorganizowali bale karnawałowe dla uczniów tutejszej szkoły i dzieci młodszych. Paczki ze (...) więcej

Dobiegł końca ogłoszony przez Burmistrza Brus na początku grudnia 2006 roku konkurs na „Najładniej  udekorowane  posesje  przed  Świętami  Bożego  (...) więcej

22stycznia 2007 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Czapiewicach. Uczniowie klas O-VI przedstawili program słowno-muzyczny. Po gromkich brawach (...) więcej

24 stycznia w PMDK Brusy odbyła się doroczna zabawa karnawałowa Koła Terenowego w Brusach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak zwykle dopisała frekwencja, bo (...) więcej

24 stycznia odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Nasza Mała Ojczyzna wczoraj i dziś”, który był finansowany ze środków gminy Brusy w ramach zeszłorocznego konkursu grantowego. (...) więcej

24 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się narada sołtysów i przewodniczących osiedli. W trakcie jej trwania omówiono m.in. organizację zebrań wyborczych w (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E  Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Brus (...) więcej

18 stycznia br. minęła I rocznica śmierci Ks. Jana Twardowskiego, który wielokrotnie podkreślał jak wiele zawdzięczał dzieciom. Zarówno tym, których uczył religii, jak też tym, dla których (...) więcej

 Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zaprezentowali 21 stycznia br. w kościele parafialnym „Misterium Bożego Narodzenia”.  Dzieci przybliżyły (...) więcej

 24 stycznia 2007 r. o godz. 16 30 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej i podsumowanie programu „ Nasza Mała Ojczyzna Wczoraj (...) więcej

  22 stycznia odbyło się spotkanie członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach i Burmistrza Brus z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Brusy. (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Zalesiu uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie klas "0" - III wraz z nauczycielami   p. I. Śledź, p. A. Skórczewską, p. K.  (...) więcej

20 stycznia w SP w Zalesiu Rada Rodziców wspólnie  z p. dyrektor Bożeną Rolbiecką zorganizowała zabawę charytatywną na rzecz szkoły. Pracownicy SP w Zalesiu zakupili fanty, które były (...) więcej

Dnia, 22stycznia 2007 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Leśnie. Uczniowie klas O-III przedstawili program słowno-muzyczny. Po gromkich (...) więcej

W niedzielę, 21 stycznia 2007 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie pod opieką nauczycieli udali się do Starogardu Gdańskiego, gdzie odbył się koncert dziecięcego zespołu Arka Noego. Koncert (...) więcej

Zgodnie z art. 28 ust. 3. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych  ( j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Brusach,  w (...) więcej

  W ostatni weekend  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano piątą rundę spotkań w ramach VIII Halowej Ligi Piłki nożnej o Puchar Burmistrza (...) więcej

 Dnia 22 stycznia bierzącego roku odbyła się uroczystość z okazji pięćdziesięciolecia działalności Filii Bibliotecznej w Męcikale MBP w Brusach.Dyrektor MBP w Brusach pani Teresa (...) więcej

„Cóż mam życzyć Babciu Dziadku To co serce czuje A więc zdrowia, pomyślności Dzisiaj Wam winszuję Lecz życzenia te powtarzam codziennie I trwać będą w moim sercu zawsze i (...) więcej

Dnia 17 stycznia 2007 roku w Świetlicy Wiejskiej w Męcikale odbył się „Wieczór kaszubski” zorganizowany dla mieszkańców miejscowości. Pomysłodawcami byli uczniowie ze Szkoły (...) więcej

W piątek, 19 stycznia br. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Brusach spotkanie z parami małżeńskimi, które wspólnie przeżyły 50 lat. Burmistrz Brus - Witold Ossowski wspólnie z Przewodniczącym (...) więcej

24 stycznia br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli. Proponowana tematyka spotkania:1. Organizacja zebrań (...) więcej

W dniu 17 stycznia br w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyła sie zabawa karnawałowa dla dzieci. Podczas zabawy uczniów odwiedził Mikołaj i obdarował wszyskich prezentami. Prezenty zostały (...) więcej

22 stycznia br.o godz.10.00 w Szkole Podstawowej w Leśnie odbędzie się uroczyste spotkanie babć i dziadków z okazji ich święta. Uroczystość przygotują uczniowie klas 0-III ,nauczyciele oraz (...) więcej

Początek roku to czas zebrań sołeckich i osiedlowych oraz zebrań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Brusy.  Pierwsze z nich rozpoczną się już 2 lutego br. (...) więcej

W dniu 16 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie poświęcone projektowanej modernizacji koryta rzeki  Niechwaszcz, z udziałem przedstawicieli Biura Projektów i (...) więcej

W poniedziałek, 22 stycznia br. o godz. 10.00 w Męcikale odbędzie się uroczystość z okazji pięćdziesięciolecia działalności Filii w Męcikale MBP w Brusach. W trakcie uroczystości Burmistrz Brus (...) więcej

 19 stycznia 2007 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 1) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru tego dostąpi (...) więcej
2007-01-15 • 4 runda halówki - wyniki

W ostatnią sobotę i niedzielę na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano czwartą rundę spotkań w ramach VIII Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza (...) więcej

XV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończony! Wolontariusze z terenu gminy Brusy, którzy już od samego rana w dniu 14 stycznia br. kwestowali na rzecz ratowania życia dzieci (...) więcej

14 grudnia w Czyczkowach odbył się V Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek Kaszubskich. W Przeglądzie wystąpiło 11 zespołów w 3 kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe i (...) więcej

11 stycznia 2007r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach mieli możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego opartego na kanwie powieści Kornela (...) więcej

10 stycznia 2007 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Leśnie uczestniczyła w wyjątkowym koncercie edukacyjnym zatytułowanym „ W kręgu sceny”. Prowadzący spotkanie Antoni (...) więcej

Gduńsk, stëcznik 2007 RÔCZBA Zapraszamy serdecznie na spotkanie opłatkoweczłonków i sympatyków Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego,które odbędzie się 20 stycznia 2007 r. w (...) więcej

Dnia 09.01.2007r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się III Gminny Konkurs Szopek. Jury, grono pedagogiczne leśnieńskiej szkoły, oceniało14 szopek (...) więcej

ObwieszczenieWojewódzkiej Komisji Wyborczejw Pruszczu Gdańskimz dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie: Okręgów Wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej (...) więcej

10 stycznia br. członkowie Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach odwiedzili pana Romana Szczodrowskiego – honorowego krwiodawcę zamieszkałego w (...) więcej

Podobnie jak w latach poprzednich Brusy i w tym roku włączą się w akcję pomocy na rzecz chorych dzieci organizując w dniu 14 stycznia 2007 roku  koncerty z okazji XV Finału Wielkiej (...) więcej

14 stycznia 2007 roku o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbędzie się V Powiatowy Konkurs Zespołów Kolędniczych i Jasełek Kaszubskich. Organizatorzy - Kaszubski Zespół (...) więcej

9 stycznia 2007r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbędzie się rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. (...) więcej

W pierwszą sobotę i niedzielę roku 2007 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano trzecią rundę spotkań w ramach VIII Halowej Ligi Piłki nożnej o Puchar (...) więcej

Dzisiaj o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Radni na spotkaniu zajmowali się przede wszystkim analizą projektu budżetu gminy na 2007 rok. W (...) więcej

Na terenie gminy Brusy trwa konkurs na „Najładniej udekorowaną posesję przed Świętami Bożego Narodzenia w 2006 roku”. W chwili obecnej trwają prace przy zbieraniu dokumentacji (...) więcej

Smak Bożego Narodzenia 2006 wielokrotnie dotykał Szkołę Podstawową w Kosobudach. Na uroczystej Wigilii, którą poprzedziły Jasełka szóstoklasistów spotkały się maluchy, ich rodzice oraz dyrektor (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!