1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

28 września br. w Chacie Kaszubskiej miało miejsce spotkanie  ze Zbigniewem Jankowskim -  autorem przekładu na język kaszubski albumu opowiadającego o przygodach "Kajko i (...) więcej

Bruska podstawówka ostatnio przeszła generalny ramont. Wzbogaciła się o nowe okna, ogrzewanie na sali gimnastycznej i nową elewację budynku.Obiekty wchodzące w skład Szkoły Podstawowej im. Jana (...) więcej

Już wkrótce zostanie oddana do użytku po remoncie  świetlica wiejska i remiza OSP w Kosobudach. Obecnie trwają jeszcze drobne prace związane z wykończeniem pomieszczeń sanitarnych i (...) więcej
2006-09-29 • Z myślą o noworodkach

Gmina Brusy udzieli pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu na zakup specjalistycznego  sprzętu medycznego. Taką decyzję jednogłośnie podjęli na ostatniej sesji Radni Rady Miejskiej w (...) więcej
2006-09-29 • Uwolnią książki!

Miejska Biblioteka Publiczna  w Brusach w przyszłym tygodniu włącza się do akcji BookCrossing, czyli „Uwolnij Książkę”. Rozpoczęcie nastąpi 4 października o godz. 11.00. Książki (...) więcej

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Brusach  gościł Benedykt Derda, ojciec Krystiana i Łukasza - absolwentów prestiżowej uczelni wojskowej West Point w Nowym Jorku. Pan Benedykt spotkał się z (...) więcej

Gmina Brusy została uznana za teren dotknięty klęską suszy. Na terenie gminy średnio uległo uszkodzeniu i zniszczeniu 50% upraw, najbardziej  ucierpiały rośliny okopowe. Z tytułu strat w (...) więcej

Dzisiaj w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach o godz. 17.00 rozpocznie się spotkanie ze Zbigniewem Jankowskim - autorem przekładu na język kaszubski albumu opowiadającego o przygodach Kajko i (...) więcej

Rozpoczęto prace na drodze powiatowej Brusy-Kosobudy. W tej chwili drogowcy dokonują wypoziomowania i poszerzenia poboczy, w miejscu których w przyszłości ma  powstać ścieżka rowerowa. (...) więcej

W gminie Brusy dobiegają końca modernizacje świetlic wiejskich. W ostatnim czasie zmodernizowano instalację elektryczną i umieszczono nowe przyłącze o zwiększonej mocy na Wiejskim Domu Kultury w (...) więcej

Kwestia toalet to zawsze problematyczny i kłopotliwy temat. Nie dotyczy to jednak toalety na parkinkgu przy bruskim kościele. Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Brusach (...) więcej

W powiecie chojnickim zakończył się projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim”, opracowany przez Powiat (...) więcej

    W czwartek 21 września br. przy remizie OSP w Brusach odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klasy IA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, ich rodziców oraz (...) więcej

Gmina Brusy wzbogaciła się o złoty medal. 18 września br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich firma Fungopol z Brus zdobyła złoty medal za swój specjał „Borowik Szlachetny marynowany, (...) więcej
2006-09-26 • Dla cukrzyków

W gminie Brusy zakończono program p.n. „Szkolenie nieprofesjonalistów w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na cukrzycę” – zorganizowany przez Fundację Palium (...) więcej
2006-09-25 • Pożegnali lato

W minioną sobotę, 23 września br. emeryci  i inwalidzi zrzeszeni w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego z Brus i Chojnic żegnali lato. Piknik z tej okazji odbył się na (...) więcej

Gmina Brusy przygotowała na Samorządowo – Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego Lubań 2006 stoisko gminne. Brusy jako jedyne z Powiatu Chojnickiego prezentowały się na stoisku. Celem (...) więcej

21 września br. w Męcikale odbyło się spotkanie integracyjne klas „0”  ze Szkół Podstawowych z Kosobud, Wielkich Chełmów oraz Męcikała. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania (...) więcej
2006-09-25 • Sprzątaliśmy świat

Przez ostatnie kilka dni cała Polska sprzątała świat. Do akcji „Sprzątanie świata-Polska 2006” włączyła się również gmina Brusy. Wspólnie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym i (...) więcej

28 września br. o godz. 17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Jankowskim - autorem przekładu na język kaszubski albumu opowiadającego o (...) więcej

W dniu 15 września 2006 roku młodzież klas pierwszych ZSZ im.K.Sikorskiego wraz z opiekunami wybrała się na piknik integracyjny do Czernicy. Uczniowie zwiedzili również pod kierunkiem pana (...) więcej

Dnia 15 września 2006 r. uczniowie kl. 0-VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach włączyli się do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie ś¦wiata". Zajęcia odbyły się zgodnie z wcześniej (...) więcej

' ZARZĄDZENIE NR 613/06 Burmistrza Brus z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych (...) więcej
2006-09-22 • Park z trasami konnymi

Rada Miejska w Brusach na ostatniej sesji pozytywnie zaopiniowała  projekt planu ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Radni przyjęli zaproponowany projekt obejmujący (...) więcej

Na ostatniej sesji w dniu 21 września br. radni Rady Miejskiej w Brusach podjęli decyzję  w sprawie  emisji obligacji komunalnych. Gmina Brusy wyemituje 300 obligacji o wartości (...) więcej

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W BRUSACH zaprasza      na BRUSKIE SPOTKANIA TEATRALNE  ‘JESIEŃ 2006 Impreza z inicjatywy dyrektora PMDK Zenona Graszka (...) więcej

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku zawiadamia, że w dniach od 20 września do 30 września 2006 roku przeprowadzone będzie szczepienie dzikich lisów przeciw wściekliźnie na terenie (...) więcej

Dwóm uczennicom ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach – Monice Frymark i Joannie Sikorskiej oraz jednemu uczniowi ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego z Czyczków – (...) więcej

Gmina Brusy otrzyma około 137 tys. zł. dofinansowania na zakup środka transportu do dowozu osób niepełnosprawnych. Pieniądze zostały przyznane na realizację projektów w ramach Programu (...) więcej
2006-09-21 • Komisja zarekomendowała

Kilka dni temu Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Brus w sprawie wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyczkowach, dokonała wyboru. Na posiedzeniu w dniu 15 września (...) więcej

Nowy rok szkolny to również powrót dzieci do obiektów, które udało się wyremontować w trakcie wakacji.Ostatnio ukończono budowę nowego placu zabaw dla dzieci z bruskiego przedszkola. Inwestycję (...) więcej
2006-09-20 • Szybciej do Rudzin

W Urzędzie Miejskim w Brusach wyłoniono wykonawcę, który w najbliższym czasie wyremontuje drogę Kosobudy – Broda – Rudziny. W przetargu uczestniczyły 2 firmy. Ta, która okazała się (...) więcej

Końca dobiega remont świetlicy wiejskiej w Czyczkowach. Obejmował on przebudowę dachu,wentylacji mechanicznej oraz remont instalacji elektrycznej. Ponadto odnowiono pomieszczenia wewnętrzne (...) więcej

Dzisiaj w Brusach gościł z roboczą wizytą prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Artur Jabłoński. Głównym celem wizyty było spotkanie z burmistrzem Brus, Jerzym Fijasem oraz (...) więcej

21 września 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad : 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie (...) więcej

4 października br. już po raz dziesiąty w Brusach zostanie zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach Bieg „Gryfa”. W biegu tym uczestniczyć będą  dzieci (...) więcej

Pod koniec sierpnia br. została podpisana umowa  dotycząca zaprojektowania ulicy Karnowskiego w Brusach. Firma "ZISS Wod. Kan. C. O. Gaz" Mirosława Janowskiego z Chojnic opracuje (...) więcej
2006-09-18 • 60 - lecie OSP Czarniż

    W sobotę 16 września 2006r. odbyły się uroczystości związane z  60 - leciem istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarniżu. Obchody te rozpoczęła Msza (...) więcej

15 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego pożegnano długoletniego  wiceburmistrza Brus, Władysława Czarnowskiego. Życzenia przyszłemu (...) więcej

    Jak co roku, tak i teraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach uczestniczyły w sprzątaniu świata. Każda z  klas pod opieką swoich wychowawców wyruszyła na zbieranie (...) więcej

  W sierpniu 2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa (...) więcej

W środę, 13 września  o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i (...) więcej
2006-09-13 • Mianowanie nauczycieli

11 września br. o godzinie 14.30 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Brusach wręczone zostały stopnie awansu zawodowego dla kolejnych nauczycieli gminy Brusy. Tym razem awans otrzymało 7 nauczycieli (...) więcej

    W środę, 13 września  o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół (...) więcej

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku uprzejmie informuje, że przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie stypendium pomostowego.O włączenie do programu ubiegać (...) więcej
2006-09-11 • Zjazd mandolinistów

    16 września 2006 roku o godz. 16.00 w restauracji „Kaszubska” rozpocznie się zjazd mandolinistów. Myśl zorganizowania takiego spotkania zakiełkowała wśród byłych (...) więcej

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku uprzejmie informuje, że przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie stypendium pomostowego.O włączenie do programu ubiegać (...) więcej

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale oraz strażacy z OSP Męcikał zorganizowali Festyn Grzybowy. Tradycyjnie odbył się on na Półwyspie w Męcikale. W tym (...) więcej

Po raz kolejny 7 września 2006r. odbyło się spotkanie nauczycieli regionalistów z terenu Zaborów i Gochów. Miało ono miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach. Podczas spotkania (...) więcej
2006-09-11 • Basen dla wszystkich

Uczniowie wszystkich szkół z gminy Brusy mają możliwość wyjazdu na basen. Od  września do listopada 2006r. będą oni mogli odwiedzać Park Wodny w Chojnicach w zorganizowanych (...) więcej

Marian Coppa urodził się 14 czerwca 1934 roku. W swoim życiu pełnił wiele funkcji. W latach 1990 – 1998 był Radnym Rady Miejskiej w Brusach, gdzie swoją pracą przyczynił (...) więcej

    Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Brusach Zakład Gospodarki Komunalnej  Brusy wraz z Nadleśnictwem Przymuszewo dokonali remontu mostu w Widnie. Wzmocniono przyczółki, (...) więcej

11 września br. o godzinie 14.30 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Brusach wręczone zostaną stopnie awansu zawodowego dla kolejnych nauczycieli gminy Brusy. Tym razem awans otrzyma 7 nauczycieli (...) więcej

Na terenie gminy Brusy gościła czterdziestoosobowa grupa bibliotekarzy z województwa pomorskiego. 6 września o godzinie 10.00 przybyli oni do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Zostali tam (...) więcej

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach dokonują remontu nawierzchni jezdni. Poprawi to odprowadzenie wód deszczowych. Obecnie prace prowadzone są na ulicy Pocztowej. Remont ten (...) więcej
2006-09-07 • Żegnajcie wakacje!

W poniedziałek 4 września w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek, który rozpoczął nowy rok szkolny. Na terenie gminy Brusy naukę rozpoczęli uczniowie dziewięciu szkół podstawowych. Uczniom (...) więcej

Burmistrz Brus, Stowarzyszenie Kobiet Nas Brdą i OSP w Męcikale zapraszają na IV Festyn Grzybowy. Festyn odbędzie się 9 września o godzinie 15.00 na Półwyspie w Męcikale.Organizatorzy zapewniają (...) więcej

2 września br. w czasie obchodów Powiatowych Dożynek w Brusach ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Posesję Gminy Brusy”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach, (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała  zaproszenie do wzięcia udziału w dożynkach, które będą się odbywały w gminie partnerskiej Ożarów Mazowiecki. Uroczystości będą miały miejsce w niedzielę 10 września (...) więcej

4 września o godzinie 900 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny 2006/2007. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie i nauczyciele, (...) więcej

Rok szkolny 2006/2007 rozpoczął się w strugach deszczu, nie odstraszyło to jednak uczniów i wszyscy, chociaż pod parasolami, dotarli do szkoły. Pierwszy dzwonek wzywający na lekcje wykonała (...) więcej

2 września br. miały miejsce Dożynki Powiatowe. Tym razem odbywały się one w Brusach. Jak co roku uroczystości przewodniczyli starosta i starościna dożynek: w tym roku Beata Karnowska i Marek (...) więcej

Gminę Brusy odwiedziła młodzież z gimnazjów z terenu gminy Chojnice.  Wycieczka zorganizowana była pod hasłem "Młodzież na tropie tożsamości kulturowej Powiatu Chojnickiego" i (...) więcej

Mimo czerwcowych problemów, jakie dotknęły Gminny Zarząd Oświaty w Brusach, jednostka ta wywiąże się ze swego obowiązku dowozu dzieci do szkół. 31 sierpnia br. do Brus trafił nowoczesny (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!