1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2006-04-28 • Żegnaj szkoło!

28 kwietnia br. o godz. 13.00 miało miejsce uroczyste zakończenie edukacji III klas Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach. Do ostatecznego pożegnania ze szkołą została im tylko (...) więcej

„Kochana przyrodo pozostań ludziom bliska” – pod takim hasłem dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodziły Dzień Ziemi. Z inscenizacji (...) więcej

W województwie pomorskim rozpoczęła się realizacja projektu „Turystyka-Wspólna Sprawa”. Jest to największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy, skierowany do branży turystycznej. (...) więcej
2006-04-27 • Znają się na ortografii

Dnia 26 kwietnia 2006 roku o godzinie 1100 w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach nastąpiło wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w VI konkursie (...) więcej

25 kwietnia 2006 r. uczniowie klasy IIIa oraz uczniowie niepełnosprawni intelektualnie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wystąpili w VII (...) więcej

 W poniedziałek 24kwietnia 2006r. z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach przygotowali akademię  w czasie której (...) więcej

    24 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie obchodzono Światowy Dzień Ziemi. Głównym celem tej uroczystości było zwrócenie uwagi na to, (...) więcej

5 maja br. w gminie Brusy będzie gościł z roboczą wizytą Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kozłowski. Na godzinę 1100 w Urzędzie Miejskim w Brusach zaplanowane jest spotkanie Marszałka z (...) więcej

1 maja br.gmina Brusy weźmie udział w obchodach 100-lecia Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodora i Izydory Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Brusy wystawią tan swoje stoisko (...) więcej
2006-04-25 • IV Turniej Badmintona

6 maja br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brusach odbędzie się IV Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Brus. Rozpoczęcie turnieju zaplanowane jest na godzinę 1000. Wszyscy chętni (...) więcej
2006-04-24 • Skąd mamy na te wydatki?

W dniu 22 kwietnia 2006r. (sobota) odbyło się w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez ten urząd pod nazwą:„Skąd mamy na te wydatki? Wszyscy płacimy (...) więcej
2006-04-24 • Druhowie zapraszają

30 kwietnia Burmistrz Brus, Druhowie Strażacy z OSP Męcikał, Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” oraz Szkoła Podstawowa w Męcikale organizują z okazji święta strażaków FESTYN WIOSENNY. (...) więcej

W gminie Brusy trwają przygotowania do pierwszego majowego weekendu. Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczną się mszą św. z udziałem bruskich samorządowców o godz. 11.00 w (...) więcej
2006-04-24 • 26 lat minęło ...

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” obchodził wczoraj 26 rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 11.00 w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w (...) więcej

Po Szkole Podstawowej w Leśnie i w Wielkich Chełmach również Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach otrzymała w ramach projektu “Pracownie komputerowe dla szkół”, 9 komputerów (...) więcej
2006-04-24 • Nowe życie puszki

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Lubni rozpoczęły się projekcją filmu edukacyjnego „Nowe życie puszki” dla klas IV-VI.Następnie uczniowie zebrali się na wspólnym apelu, (...) więcej

W dniu 21 kwietnia 2006 roku, w przeddzień “Dnia Ziemi”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosobudach wzięli udział w uroczystych zajęciach w całości poświęconych problemom ochrony (...) więcej
2006-04-21 • Dbają o środowisko

Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach obchodzono Światowy Dzień Ziemi, na którym podsumowano działania związane z ochroną środowiska. Jednym z ważnych działań była (...) więcej

Prace prowadzące do wyrównania gruntowych dróg gminnych rozpoczęły się zaraz po Wielkanocy. Wałowanie i równanie obejmie 200 km zarówno dróg publicznych, jak i wewnętrznych. Przetarg na powyższe (...) więcej
2006-04-20 • Samochód dla strażaków

Bruscy strażacy są od niedawna pełnoprawnym właścicielem 10-letniego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz-010. Samochód już od kilku miesięcy wspomagał pracę bruszan, ale (...) więcej
2006-04-20 • Porządki w Brusach

W tym tygodniu zakończy się pozimowe porządkowanie dróg w gminie Brusy. Porządkowane jest nie tylko same miasto Brusy, ale także większe miejscowości z terenu gminy. Miasto sprzątane jest przez (...) więcej

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach jako pierwsza w powiecie chojnickim ma dostępny katalog biblioteczny w wersji online. Baza danych o zbiorach tworzona jest w systemie SOWA. Od kwietnia (...) więcej
2006-04-14 • 26 lat Krëbanów

Dnia 23 kwietnia br. Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” obchodzić będzie 26 rocznicę powstania. Uroczystości obchodów tego dnia rozpoczną się o godz. 11.00 się mszą św. (...) więcej

Rada Miejska w Brusach na ostatniej sesji podjęła decyzję w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej w Lubni Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Chojnicach. (...) więcej

Ostatniego dnia przed świętami w Szkole Podstawowej w Męcikale nauczyciele wraz z rodzicami zorganizowali dla wszystkich dzieci śniadanie wielkanocne. Były jajka, baby wielkanocne, mazurki i (...) więcej
2006-04-13 • Jastre w Czyczkowach

W ostatni dzień nauki przed przerwą świąteczną uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przygotowali przedstawienie pt.” Jastre na (...) więcej

12 kwietnia 2006 roku w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się ogólnoszkolna impreza poświęcona kultywowaniu tradycji wielkanocnych na Kaszubach. Tego dnia przeprowadzona została również (...) więcej

Halina Kiedrowicz z Brus Wybudowania zdobyła kolejne wyróżnienie. Podczas organizowanego 11 kwietnia br. przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach (...) więcej

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyczkowach i Opiekun Koła Tańca Regionalnego ogłosili  szkolny konkurs na najładniejsze klasowe stroiki i dekoracje wielkanocne. W konkursie wzięły (...) więcej

Pierwsza edycja kursu „języka kaszubskiego dla pracujących” w Brusach została zakończona. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, (...) więcej
2006-04-12 • Multimedia dla uczniów
2006-04-12 • Wielkanoc 2006
2006-04-10 • Po naradzie sołtysów

W Brusach obradowali Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli. W trakcie ponad 3 – godzinnego spotkania podsumowano przebieg zebrań sołeckich, zakończonych niedawno w gminie Brusy. (...) więcej
2006-04-07 • Spotkanie sołtysów

10 kwietnia 2006 roku o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się narada sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.Proponowana tematyka spotkania : 1.    (...) więcej
2006-04-07 • Leśno bliżej świata

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie dołączyła do grona szkół będących "bliżej świata". Dnia 5 kwietnia bieżącego roku    o godzinie 10.00  (...) więcej

Już tradycyjnie od kilku lat w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubni uczniowie pod bacznym okiem nauczyciela Marka Blecha wykonują palmy wielkanocne. Wytwarzane są one z materiałów (...) więcej
2006-04-06 • Poezja Karola Wojtyły

W poniedziałek tj. 3 kwietnia 2006 roku w Szkole Podstawowej w Lubni uczniowie zaprezentowali montaż słowno muzyczny poświęcony pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świetnego Jana Pawła II. (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Kosobudach w piątkowe popołudnia odbywają się zajęcia plastyczne prowadzone w ramach projektu Stowarzyszenia Kosobudy „ Przesz sztukę odkrywam siebie czyli Kaszubi (...) więcej

Rok 2005 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II naznaczony był szczególną obecnością Ojca Świętego. W kwietniu straciliśmy, jak każdy chrześcijanin, Przewodnika Duchowego, jak każdy Polak, (...) więcej
2006-04-05 • Komputery dla szkół

Senator RP Edmund Wittbrodt gościł dzisiaj w gminie Brusy. Powodem wizyty było otwarcie i uruchomienie dwóch sal komputerowych w szkołach podstawowych w Leśnie i Wielkich Chełmach. Dzięki (...) więcej

W dniu 4 kwietnia o godzinie 9.20 uczniowie szóstych klas przystąpili do pisania sprawdzianu.  Przebiegał on bez zakłóceń, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zestawy egzaminacyjne (...) więcej

W poniedziałek 3.04.2006r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach przygotowali montaż słowno – muzyczny upamiętniający I  rocznicę śmierci papieża (...) więcej

Mieszkańcy Brus spotkali się o godz. 21.00 w kościele na wspólnym nabożeństwie różańcowym. Następnie wszyscy przeszli za zapalonymi świecami i zniczami na Plac Jana Pawła, by tam modlić się o (...) więcej

3 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach  odbył się III Zaborski Konkurs o Złote Kocanki Piaskowe. Organizatorem tego konkursu byli: Zespół Szkół Podadgimnazjalnych i (...) więcej

5 kwietnia br. nastąpi uroczyste otwarcie sal komputerowych w dwóch szkołach na terenie gminy Brusy. O godz. 10.00 w Leśnie, a o 12.30 w Wielkich Chełmach. Od dłuższego czasu trwały (...) więcej

Rada Miejska w Brusach udzieliła Burmistrzowi Brus z wykonania budżetu gminy Brusy w 2005 roku. Radni w swoich wypowiedziach podkreślali, że w ciągu roku dochody gminy wzrosły o około 2 mln (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach informuje, że wprowadził usprawnienia w funkcjonowaniu centrali telefonicznej. Osoby posiadające aparat telefoniczny z funkcją flash (*) mogą łączyć rozmowy bezpośrednio (...) więcej

  30 marca 2006r. w Gimnazjum w Brusach odbył się kolejny turniej wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Zmagania uczestników odbyły się w dwóch etapach; rozwiązywanie testu z zakresu (...) więcej
2006-04-03 • Poeci - Ojcu Świętemu


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!