1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

        W dniu 26 stycznia 2006 (czwartek) dzień uczniów zerówki w S.P. w Kosobudach zorganizowany został pod hasłem zabawy - balu przebierańców. Uczniowie (...) więcej
2006-01-30 • Hokejowo w Leśnie

Dnia 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Leśnie rozegrano szkolny turniej unihokeja. W zawodach wzięły udział  drużyny chłopców i dziewcząt wyłonione w trakcie wcześniejszych rozgrywek (...) więcej

28 stycznia br. w Brusach gościła na zaproszenie burmistrza Jerzego Fijasa delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Gross Laasch oraz Powiatu Ludwigslust z Niemiec. Wizyta rozpoczęła się oficjalnym (...) więcej

    Poniżej przedstawiamy zdjęcia wszystkich posesji, które zostały wyróżnione w konkursie. Państwo Janina i Józef Stawcy z Brus Jagliów – najpiękniej udekorowana posesja na (...) więcej

           Mimo, że ostatnia fala silnych mrozów zaskoczyła wielu to w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zajęcia odbywają się bez (...) więcej

26 stycznia br.  w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie w trakcie którego podsumowano wyniki III edycji konkursu Burmistrza Brus na „Najładniej udekorowaną posesję na (...) więcej

'   Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska w Leśnie ”   organizuje Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa   w dniu 7 lutego 2006r. w godz. (...) więcej
2006-01-26 • Ferie zimowe w SP w Lubni

' Zapraszamy uczniów do udziału w następujących imprezach organizowanych przez szkołę:   Poniedziałek 30 stycznia 2006r. (...) więcej

         Dnia 23 stycznia b.r. odbyła się w naszej szkole niezwykła uroczystość związana z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie z klasy I a przygotowali (...) więcej

Dnia 25 stycznia 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyła się inauguracja powiatowej akcji policji „Bądź widoczny na drodze”. Spotkanie zorganizował (...) więcej
2006-01-25 • Goście z Niemiec.

' Na zaproszenie Starosty Chojnickiego Marka Buzy, Burmistrza Brus Jerzego Fijasa i Prezesa MLKS „Tęcza” Brusy Czesława Gierszewskiego w Powiecie Chojnickim (...) więcej
2006-01-25 • Pomoc dla Kacperka.

  '   Uczniowie Gimnazjum w Brusach po raz kolejny zwracają się z prośbą do wszystkich rodziców i pracowników szkoły   o wsparcie finansowe (...) więcej

Niech dziadzio z babunią tak nam długo żyją , póki komar i mucha morza nie wypiją...                   (...) więcej

Komisja przetargowa powołana w celu wyłonienia dzierżawcy działki wraz z wyposażonym budynkiem komunalnym (parter i piętro) o powierzchni użytkowej 964,38 m2 położonej w Brusach przy ul. Armii (...) więcej

'     Dla dzieci i młodzieży Sołectwa Męcikał organizowane przez 27 Środowiskową Drużynę Harcerską z Męcikała w dniach 30.01. - 05.02. 2006 roku w Świetlicy Wiejskiej. (...) więcej

'   Program zajęć na okres ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach     W dniach od 6.02-10.02.2006 r.   w godzinach od (...) więcej

20 stycznia 2006 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyły się, jak co roku, obchody Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klasy zerowej, pierwszej, drugiej oraz (...) więcej

  '     Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyli w żywej lekcji historii pt. „Brać rycerska”, (...) więcej

         22 stycznia w Brusach 84 zawodników walczyło w Brusach o zwycięstwo w XIV Grand Prix Pomorsko - Kaszubskiej Ligi ,,Baśki” - Otwartych (...) więcej
2006-01-23 • Dzień Babci i Dziadka

'  19 stycznia br. Przedszkole Nr 1 w Brusach obchodziło Dzień Babci i  Dziadka. Uroczystość, na którą zostały zaproszone wszystkie Babcie i wszyscy Dziadkowie oraz (...) więcej

' W ostatnią sobotę 21 stycznia 2006r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano ostatnią kolejkę w ramach VII Halowej Ligi Piłki (...) więcej

29 stycznia 2006 roku o godz. 16.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach rozpocznie się koncert kolęd. Koncert kolęd i pastorałek tych mniej znanych i znanych przygotował Chór Parafialny (...) więcej
2006-01-19 • Wysiedlenia na Pomorzu

Egzemplarz książki "Wysiedlenia na Pomorzu w latach 1939-1948. Materiały pokonferencyjne pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk-Wejherowo 2004 jest już dostępny w zbiorach biblioteki (...) więcej
2006-01-19 • Dla babci i dziadka

19 stycznia o godz. 9:30 Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Brusach organizuje spotkanie okazjonalne z okazji Dnia Babci i Dziadka w PMDK dla babć i dziadków dzieci uczęszczających  (...) więcej
2006-01-19 • Zagrają w Baśkę.

22 stycznia w Brusach od godz. 13 Burmistrz Brus zaprasza do udziału w XIV Grand Prix Pomorsko - Kaszubskiej Ligi ,,Baśki” - Otwartych Mistrzostwach Miasta i Gminy Brusy. (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Biura Meteorologicznych Prognoz, Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje ostrzeżenie (...) więcej
2006-01-17 • Jasełka w Czyczkowach

      15 stycznia b.r. odbył się coroczny przegląd Jasełek kaszubskich  w Czyczkowach. Wśród występujących grup znalazła się także młodzież z Gimnazjum w Lubni. (...) więcej
2006-01-16 • Jasełka w klasztorze

         Piątek 06 stycznia 2006r., Święto Objawienia Pańskiego zwane też Święto Trzech Króli, uczniowie klasy trzeciej i szóstej Szkoły Podstawowej w (...) więcej

Jednostka OSP z Brus otrzyma nowoczesny samochód pożarniczy od Państwowej Straży Pożarnej z Chojnic. Taką decyzję na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Brusach podjęli Burmistrz Brus Jerzy Fijas i (...) więcej

      (...) więcej

W kolejną rocznicę utworzenia samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, w rok jubileuszu Ślubów Narodu Polskiego Miasto Częstochowa wspólnie z Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze (...) więcej
2006-01-13 • Jest karetka

Negocjacje samorządu gminy Brusy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia  zakończyły się sukcesem. Od 1 lutego karetka będzie stacjonować w Brusach całodobowo. Starania o (...) więcej
2006-01-12 • Bal karnawałowy

W Brusach odbył się „Bal karnawałowy” dla 122 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta i gminy Brusy. W spotkaniu uczestniczyły dzieci uczęszczające do (...) więcej

Narada sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli odbędzie się 16 stycznia 2006 roku o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w więcej

W sobotę 7 stycznia w parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach odbył się pogrzeb Księdza Prałata Zdzisława Wyrowińskiego. KS. ZDZISŁAW BOLESŁAW FELIKS WYROWIŃSKI urodził się 17 maja 1950 roku w (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza trzecią edycję Nagrody Burmistrza Brus w siedmiu kategoriach:  Inicjatywy na rzecz rozwoju oświaty i edukacji,  Inicjatywy na rzecz kultury, (...) więcej

'   W ostatnią sobotę i niedzielę, pierwszy weekend 2006 r, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano kolejne mecze VII Halowej Ligi Piłki (...) więcej

Zarząd Główny ZK-P serdecznie zaprasza na mszę św. pod przewodnictwem J. E. Abp. Tadeusza Gocłowskiego, na której homilię wygłosi Bp. Jan Bernard Szlaga, inaugurującą obchody jubileuszu 50-lecia (...) więcej
2006-01-05 • Będzie sucho w Zalesiu

W Urzędzie Miejskim w Brusach trwają przygotowania do budowy kanalizacji deszczowej w Zalesiu. Jej realizacja pozwoli na likwidację odwiecznego problemu mieszkańców tej wsi, jakim są częste (...) więcej
2006-01-04 • Podwyżki dla nauczycieli

Pensje nauczycieli w gminie Brusy wzrosną w 2006 roku o 1,5%. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podwyższające pensję zasadniczą powoduje wzrost wydatków na oświatę w Brusach o prawie (...) więcej
2006-01-03 • Są oferenci

Pierwsza część przetargu na oddanie w dzierżawę hotelu w Brusach zakończyła się sukcesem. Podczas części jawnej przetargu komisja otworzyła i zweryfikowała 4 złożone oferty. Trzy z nich zostały (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!