1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Starania o utworzenie w Brusach punktu wyjazdowego wypadkowego podejmowane były od wielu lat. Samorząd gminy niejednokrotnie występował w tym względzie. Dzięki zapewnieniu przez gminę (...) więcej
2005-12-30 • Budżet jednogłośnie

Rada Miejska w Brusach jednogłośnie przyjęła budżet gminy Brusy na 2006 rok. Przyszłoroczne wydatki gminy będą się kształtować na poziomie 30.074.372 zł. Dochody skalkulowano na kwotę 26.762.589 (...) więcej
2005-12-23 • Kaszëbi na Gòdë II

W grudniu uczniowie naszej szkoły brali również udział w konkursach plastycznych. Pierwszy z nich to X Pomorski Konkurs Plastyczny „Jesień na Kaszubach”, organizowany przez (...) więcej
2005-12-23 • Rozśpiewane Leśno

Uczestnicy koła muzycznego działającego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, którego opiekunem jest Iwona Butowska, jak co roku reprezentowali szkołę w XVI (...) więcej

19 grudnia 2005 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego na najładniejszą szopkę (...) więcej

„Jest taki dzieńbardzo ciepły choć grudniowy.dzień, zwykły dzień,w którym gasną wszystkie spory...”W tak ciepłej atmosferze w zwykły, grudniowy wieczór w Szkole Podstawowej im. (...) więcej

XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 29 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. (...) więcej

Funkcjonujące w bruskim gimnazjum koło teatralne, które pracuje pod kierunkiem Marka Czarnowskiego, przygotowało na ostatni dzień nauki w szkole okolicznościowy spektakl. To dwie współczesne (...) więcej
2005-12-22 • Prezent gwiazdkowy

15 grudnia 2005r. Gimnazjum w Brusach otrzymało 5 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych z ministerialnego projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach (...) więcej

' Informuje się, że zgodnie z wymogami Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (...) więcej

Po raz czwarty zuchy z IV Gromady Zuchowej ,,Kubusia Puchatka” zbierały pieniądze dla dzieci z Domu Dziecka w Wierzchowie Człuchowskim. Akcja objęła swym zasięgiem miasto Brusy. W (...) więcej
2005-12-21 • Po prostu My

6 grudnia 2005 roku grupa amatorskich aktorów po raz pierwszy uczestniczyła w występach wyjazdowych Występ ten związany był z realizacją projektu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej
2005-12-21 • Niespokojna Ziemia

10.12.2005r. odbył się w Chojnicach II etap konkursu geograficznego o tematyce: Niespokojna Ziemia. Z Gimnazjum w Lubni, w konkursie wzięły udział trzy uczennice: Elżbieta Łukowicz, Paula (...) więcej

' W minioną sobotę 17 grudnia i niedzielę 18 grudnia 2005r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawłą II w Brusach rozegrano kolejne dwie tury meczów (...) więcej

20 grudnia w Brusach gościł Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Marszałek Struk spotkał się z Burmistrzem Brus Jerzym Fijasem. Podczas spotkania poinformował o wczorajszym (...) więcej
2005-12-20 • Jasełka w Czarniżu
2005-12-19 • Gwiżdże w Czyczkowach

Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego sięgnęli do starej tradycji kaszubskiej, związanej z Bożym Narodzeniem, jaką jest kolędowanie. (...) więcej
2005-12-19 • Jest taki dzień

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory Dnia 15.12.2005r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa (...) więcej

Samorządowe Spotkanie Wigilijne  W czwartek 15 grudnia o godz. 17.00 w Sali Bractwa  Kurkowego w Brusach odbyło się doroczne spotkanie wigilijne przedstawicieli samorządu Brus z kierownikami (...) więcej

Bal Sylwestrowy z przeznaczeniem na cel dobroczynny w Męcikale. Rada sołecka w Męcikale organizuje i zaprasza na zabawę sylwestrową 31.12.2005 godz. 20:00. Wstęp od osoby 15 zł. bez (...) więcej

Dnia 22 grudnia 2005r.do Męcikała przybędzie "Betlejemskie Światełko Pokoju". Od godziny 19.00 do 23 grudnia pełnić będą przy nim warty harcerze z 27 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej (...) więcej

Promocja Regionu Chojnickiegoserdecznie zaprasza na:I Prezentacje Gospodarcze Powiatu Chojnickiegoktóre odbędą się dnia 16.12.2005r.(piątek)w Hali Widowiskowo-Sportowej "Parku Wodnego" (...) więcej

Sukces Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wydawana jest od kilku lat gazetka szkolna „To i owo o nas”. We (...) więcej

MUZEUM HISTORYCZNO - ETNOGRAFICZNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACHserdecznie zaprasza na:UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE V OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU DLA (...) więcej

1 grudnia w Gimnazjum w Brusach odbył się konkurs czytelniczy pt. „Życie i działalność Karola Wojtyły” zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza Bogumiłę Klonowską. Uczestnicy (...) więcej

21 grudnia 2005 roku o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbędą się Jasełka Kaszubskie.W przedstawieniu brać będą uczniowie klas IV - VI pod kierunkiem pani Felicji (...) więcej

więcej

' W sobotę 10 grudnia i niedzielę 11 grudnia 2005r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano dwie kolejki meczów piłkarskich w ramach VII Halowej Ligi (...) więcej
2005-12-10 • Niebezpieczne zapadlisko

W czwartek na ulicy Wojska Polskiego w Brusach miała miejsce groźna awaria. Uszkodzeniu uległ rurociąg kanalizacji deszczowej przebiegający pod tą ulicą. W wyniku intensywnych opadów w (...) więcej

Burmistrz Brus zachęca wszystkich Mieszkańców gminy Brusy do wzięcia udziału w „Konkursie na najładniej udekorowaną posesję przed Świętami Bożego Narodzenia”. Celem organizacji (...) więcej

Na zaproszenie Władz Samorządowych i Przedsiębiorców Obwodu Kaliningradzkiego z wizytą gospodarczą w Kaliningradzie przebywała delegacja Miasta i Gminy Brusy.W programie jednodniowego pobytu (...) więcej

Komisja Profilaktyki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach i Dyrektor SP z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zapraszają  w dniach 20 grudnia 2005 (...) więcej

BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących działek komunalnych w Brusach przy (...) więcej

  W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach  zapanowała już niemal świąteczna atmosfera. Boże Narodzenie jeszcze przed nami, lecz przygotowania do wspólnego (...) więcej

Mikołajki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w BrusachWe wtorek 6 grudnia Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach odwiedził Święty Mikołaj. Spotkał się ze wszystkimi uczniami oraz (...) więcej

Z inicjatywy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NPB w piątek, 25.11.2005 roku Gimnazjum w Brusach zorganizowało warsztaty dla nauczycieli realizujących program ,,Ekonomia na co (...) więcej

W Brusach ruszyła halówka o puchar Burmistrza Brus: W sobotę 3 grudnia 2005r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawłą II w Brusach rozpoczęła się VII Halowa Liga Piłki Nożnej. Tradycyjnie już, (...) więcej

więcej

W dniu 2 grudnia 13 par małżeńskich zostalo odznaczonych medalami za dlugoletnie pożycie małżeńskie, nadawynymi przez prezydenta rzeczypospolitej poskej.Medale otrzymali: Zofiia i Leonard (...) więcej
2005-12-02 • Rewizyta w Kaliningradzie

Rewizyta w Kaliningradzie. Na zaproszenie władz samorządowych i przedsiębiorców Obwodu Kaliningradzkiego przedstawiciele Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz członkowie Rady Miejskiej (...) więcej

Radni uchwalili podatki na 2006 rok Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Brusach radni uchwalili nowe stawki podatków, które będą obowiązywać w gminie Brusy w 2006 roku. Nowe stawki podatków (...) więcej
2005-12-01 • Spotakanie Wigilijne

Burmistrz Brus  serdecznie zapraszana Spotkanie Wigilijne „Hej kolęda, kolęda…” które odbędzie się18 grudnia 2005 o godzinie 16:00Na Placu Jana Pawła II w BrusachW (...) więcej
2005-12-01 • Jasełka Patriotyczne

13 grudnia o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczną się Jasełka Patriotyczne. W przedstawieniu brać udział będą dzieci z klasy III a pod kierunkiem pani (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Kosobudach na ogólnoszkolnym apelu ogłoszono wyniki konkursów, których tematem był Papież Jan Paweł II. W walce o zwycięstwo uczestniczyło ponad sześćdziesiąt (...) więcej

28 XI w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się szkolny przegląd piosenki harcerskiej i kolędowej. W konkursie udział wzięło prawie trzydziestu uczniów. Najlepsi w środę będą (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!