1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 7 października br. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach odbędą się szkolenia dla 30 absolwentów i bezrobotnych z terenu miasta i gminy Brusy w zakresie pracy wolontarystycznej w (...) więcej

Od 19 listopada br. Urząd Miejski w Brusach ropoczyna kolejny cykl bezpłatnych badań mammograficznych. Badania przeznaczone są dla kobiet z terenu miasta i gminy Brusy, a będą wykonywane w (...) więcej

Gmina Brusy w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "GEMINI" w Chojnicach w dniach 18 maja br, 8 czerwca br, 6 lipca br. 3 września br. organizowała bezpłatne badania (...) więcej

28 września w Chacie Kaszubskiej w Brusach odbyła się konferencja pn. „Regionalizm w bibliotece szkolnej na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brusach”. Spotkanie (...) więcej

Ogłoszonego na 28 września br. przetargu na dzierżawę pomieszczeń przychodni w Brusach i w Leśnie oraz prowadzenie tam świadczeń lekarskich nie udało się rozstrzygnąć. Na przetarg wpłynęła tylko (...) więcej

28-29 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbywał się pierwszy etap szkoleń dla absolwentów i bezrobotnych z terenu miasta i gminy Brusy w ramach realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej (...) więcej

Dzięki staraniom Burmistrza Brus Jerzego Fijasa gmina Brusy otrzyma ok. 400 tyś zł na modernizację ośrodka kulturalnego sołectwa Kosobudy. Jutro (piątek, 30 września) o godz. 10.00 w Urzędzie (...) więcej

Untitled Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy Jesień 2005 - kolejka II Kosobudy - Męcikał (2:2) Lubnia - Czapiewice (...) więcej

2 października br. na terenie Klubu Jeździeckiego „Calimero” w Małych Chełmach odbędzie się Finał VII edycji Pomorskiej Ligi Jeździeckiej. Zawody w skokach przez przeszkody rozpoczną (...) więcej
2005-09-27 • UWAGA! Bezpłatne badania

6 października 2005r. (czwartek) w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach od godz. 9.00 realizowane będą bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców miasta i gminy Brusy. 1."Populacyjny (...) więcej
2005-09-25 • Bibliotekarze konferują

28 września 2005 roku o godz. 12.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach rozpocznie się konferencja z udziałem bibliotekarzy województwa pomorskiego. Zebrani rozmawiać będą na temat (...) więcej

W dniu 19 września Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach gościła Burmistrza Brus, pana Jerzego Fijasa, dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty, pana Piotra Elszkowskiego, dyrektorów szkół z (...) więcej

Untitled Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy Jesień 2005 - kolejka I Lubnia - Kosobudy (10:4) Wielkie Chełmy - (...) więcej

Pani Halina została wyróżniona za swojego "lina po zaborsku", a my popatrzmy na inne stoiska. więcej

Burmistrz Brus ogłasza nabór na staż w Urzędzie Miejskim w Brusach w okresie od 1 października 2005 r (...) więcej

W Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbędzie się 22 września o godz. 9.30 konferencja pod nazwą „Turystyka szansą na rozwój gospodarczy”. Gościem specjalnym konferencji będzie (...) więcej
2005-09-16 • Spotkanie stowarzyszeń

Stowarzyszenia obecne na spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych jednogłośnie przyjęły projekt Programu Współpracy na 2006 rok. Oznacza to, że na najbliższej sesji Rada Miejska będzie (...) więcej

„Lin po zaborsku” autorstwa Haliny Kiedrowicz z Brus zakwalifikował się do finału regionalnego krajowego konkursu pn. „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Dzisiaj pani Halina (...) więcej

W związku z budową ulic Młyńskiej i Kościuszki w Brusach uległa zmianie organizacja ruchu drogowego. Urząd Miejski w Brusach apeluje do mieszkańców o zastosowanie się do nowych oznaczeń. Dojazd (...) więcej

17 września 2005 roku odbędzie się Druga Sesja Świętojańska „Etos pracy i solidarności”. Od godz. 11.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury można będzie wysłuchać wykładów o solidaryzmie (...) więcej

Sebastian Kurs, strażak OSP Leśno, który został ranny w czasie akcji gaśniczej, dzięki staraniom gminy Brusy otrzymał już 19,5 tys. zł. Urząd Miejski w Brusach zabiega o wypłacenie kolejnej (...) więcej

Ogłoszenie więcej

W okresie letnich wakacji w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubni wykonano szereg prac remontowych. Pomalowano wszystkie sale lekcyjne Odnowiono również zaplecza, świetlicę, (...) więcej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła realizazję projektu szkoleniowego dla rolników w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora (...) więcej

Prezydent Miasta Gdyni, dr Wojciech Szczurek zaprasza na Międzynarodowe Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Gdyni w dniach 22-23 września 2005 roku. Tegoroczne Forum poświęcone będzie (...) więcej

Październik 2004 – otwarcie Sali komputerowej, której wyposażenie szkoła otrzymała w ramach programu MENiS „Szkoła z Internetem” Wrzesień i czerwiec – kapitalny (...) więcej

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "GRYF" otrzyma dofinansowanie z UE i wraz z dotychczasowym swoim kapitałem (3,5 mln zł) dysponować będzie jednym z największych kapitałów w Regionie - kwotą (...) więcej

więcej

W bieżącym roku szkolnym w Męcikale dokonano kapitalnego remontu dachu budynku szkolnego i dachu pomieszczenia gospodarczego. Za kwotę ponad. 14,5 tyś zł zakupiono dachówkę, blachę na opierzenia (...) więcej

ZARZĄD GMINY BRUSY BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza PRZETARG PISEMNY (...) więcej

ZARZĄD GMINY BRUSY BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (...) więcej
2005-09-08 • Sesja Rady Miejskiej

XX sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 15 września 2005 r XX sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 15 września 2005 r. ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 w (...) więcej

Najważniejszą i największa inwestycją w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach była wymiana pokrycia dachowego, wykonano obróbkę blacharską dachu oraz przerobiono i (...) więcej
2005-09-08 • W Chacie o kaszubskim

23 września br. (piątek) w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie pt. „Organizacja nauczania języka kaszubskiego z punktu widzenia nauczyciela, (...) więcej

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zapraszają na konferencję prasową poświęconą realizacji (...) więcej

Od dwóch lat w gminie Brusy prowadzona jest akcja pod nazwą „Podręcznik zapewnia szkoła”. W ramach tej akcji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr VI-73/03 z dnia 15 września 2003 (...) więcej

Zakończono prace przy wymianie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Kaszubskiej w Leśnie. Wykonano również nowe orynnowanie dachu i wyremontowano kominy. Wykonawcę wyłoniono w (...) więcej

Dziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów z Brus brała udział w trójstronnym spotkaniu młodzieży w Eichstätt (Niemcy). W spotkaniu, które odbywało się w dniach 18-27 sierpnia brały udział również (...) więcej

7 września br. (środa) w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozstrzygnięta zostanie IV edycja konkursu „Bezpieczna Gmina”. Przypomnijmy! Gmina Brusy (...) więcej

więcej

więcej
2005-09-05 • Badania cytologiczne

Trwają badania cytologiczne dla mieszkanek miasta i gminy Brusy. Nadal istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w gabinecie p. Krystyny Jasińskiej w Brusach przy ul. (...) więcej
2005-09-05 • Badania spirometryczne

W sobotę 24 wrześnie br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbędą się bezpłatne badania spirometryczne, na które zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Brusy. Rejestracja tel. pod nr 398 22 04 wew. więcej

3 września br. w godz. od 900 do 1400 w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyły się bezpłatne badania słuchu wraz konsultacja lekarza laryngologa z poradni Otolaryngologicznej Szpitala (...) więcej

Zaborskie Dożynki Gminne zakończyły cykl imprez plenerowych w gminie Brusy Zaborskie Dożynki Gminne zakończyły cykl imprez plenerowych w gminie Brusy. Sołtysi przygotowali (...) więcej
2005-09-05 • Grzyby w Męcikale

Po raz trzeci Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale oraz Rada Sołecka zorganizowali Festyn Grzybowy. Tradycyjnie odbył się on na Półwyspie w Męcikale, jednak po raz pierwszy (...) więcej
2005-09-05 • Grzyby w Męcikale

Po raz trzeci Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale oraz Rada Sołecka zorganizowali Festyn Grzybowy. Tradycyjnie odbył się on na Półwyspie w Męcikale, jednak po raz pierwszy (...) więcej

Corocznie w gminie Brusy organizowany jest konkurs na najładniejszą posesję z terenu miasta i gminy Brusy. Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych miasta i gminy Brusy, ogólnego (...) więcej
2005-09-05 • ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE Instytut Kaszubski zaprasza na promocję książek: Róża Ostrowska, Wyspa Pro memoria. Maria Kowalewska (1923-2004), red. J. (...) więcej

więcej
2005-09-03 • Grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach z uwagi na realne zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz mając na uwadze zagrożenie ludzi i zwierząt, prosi o pilne powiadomienie gospodarzy (...) więcej

Dnia 1 września o godzinie 900 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny 2005/2006. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie i (...) więcej
2005-09-01 • Zaborskie Dożynki Gminne

Burmistrz Brus zaprasza wszystkich mieszkańców na Zaborskie Dożynki Gminne w dniu 4 września. Początek: Msza Święta Dziękczynna o godz. 11.00, przemarsz przez centrum Brus. Godz. 12.30 (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!