1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Kodeks Etyki Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Brusach Rozdział I Zasady ogólne (...) więcej

więcej

5 września o godz. 14.00 w gabinecie Burmistrza Brus odbędzie się uroczyste wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli z gminy Brusy. Akty otrzymają Bogumiła Klonowska, Magdalena Orzłowska, (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Czyczkowy „Zaboracy” z dniem 1 sierpnia rozpoczęło realizacje projektu A może mam talent aktorski? Projekt realizowany jest w ramach konkursu Polskiej (...) więcej

Untitled Informacja Burmistrza Brus z 29 sierpnia 2005 roku Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja (...) więcej
2005-08-26 • Zaproszenie

Burmistrz Brus i Oddział Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” zapraszają na uroczystość obchodów 25 - lecia Solidarności i porozumień sierpniowych z 1980 roku, która (...) więcej

Burmistrz Brus, Stowarzyszenie Kobiet “Nad Brdą” w Męcikale oraz Rada Sołecka zapraszają na III Festyn Grzybowy na Półwyspie w Męcikale w dniu 3 września 2005 roku. Początek - godz. (...) więcej

30 sierpnia w Brusach odbędą się gminne obchody Sierpnia’80. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą świętą z okazji 25-lecia “Solidarności”, celebrowaną przez księdza (...) więcej

27 sierpnia Miastecki Oddział Zreszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Urząd Miejski w Miastku zapraszają na Kaszubską Sobotę oraz Pożegnanie Lata na placu rekreacyjnym przy ul. Dworcowej w Miastku. (...) więcej

Untitled BEZPŁATNE SZKOLENIA dla ABSOLWENTÓW oraz BEZROBOTNYCH W ZAKRESIE - TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - dla (...) więcej

więcej

Młodzież z sołectwa Główczewice otrzymała od Burmistrza Brus, Jerzego Fijasa komplet strojów piłkarskich. W przekazaniu uczestniczyli sołtys sołectwa Główczewice pan Czesław Plata oraz prezes (...) więcej

Gmina Brusy od stycznia 2005 roku bierze udział w akcji społecznej "Przejrzysta Polska", prowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko - Amerykańskiej Fundacji (...) więcej
2005-08-19 • FESTYN RODZINNY

Burmistrz Brus oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na FESTYN RODZINNY w dniu 21 sierpnia 2005 na Stadionie Miejskim w Brusach. Początek godz. 15.00, w programie występy (...) więcej

Gimnazjaliści z Brus biorą udział w trójstronnym spotkaniu młodzieży w Eischtatt (Bawaria). Udział w wymianie był możliwy dzięki nawiązanej współpracy burmistrzów: Gunzenhausen, Marcelem Faucher (...) więcej
2005-08-19 • Strzelania Myśliwskie

10 września o godz. 9.00 na strzelnicy w Rytlu rozpoczną się Powiatowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich. więcej

W dniach 29 – 30 sierpnia 2005 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja „Solidarność dla Przyszłości” zorganizowana we współpracy (...) więcej

3 września 2005 roku przy Parku Wodnym w Chojnicach odbędzie się V Festyn Pielęgniarek i Położnych. W programie mecze piłki nożnej, promocja zdrowia, występy artystyczne, konkursy dla dzieci i (...) więcej

Pobierz plik więcej
2005-08-11 • Bezpłatne szkolenia

BEZPŁATNE SZKOLENIA BEZPŁATNE SZKOLENIA dla ABSOLWENTÓW oraz BEZROBOTNYCH W ZAKRESIE - TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - (...) więcej

26 sierpnia br. komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Brus zbierze się po raz pierwszy, by przeanalizować zgłoszenia, jakie wpłynęły na konkurs na „Najładniejszą posesję na (...) więcej
2005-08-11 • Marszałek przyjeżdża

Również 19 sierpnia 2005 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się spotkanie z sołtysów i radnych z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. W trakcie spotkania gmina (...) więcej
2005-08-11 • Narada sołtysów

19 sierpnia 2005 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się tradycyjnie narada sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli. Tematyka spotkania obejmuje przede (...) więcej

20.08.2005 na Stadionie Miejskim w Brusach (ul. Armii Krajowej 1)odbędzie się kolejne Święto Powiatu Chojnickiego, na które serdecznie zapraszamy. Program: 16.00-17.00 - potyczki (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E O G Ł O S Z E N I E Dnia 03 września br. w godz. od 900 do 1400 przeprowadzone zostaną bezpłatne badania słuchu dla (...) więcej
2005-08-10 • Festyn Śliwkowy

Burmistrz Brus, rada Sołecka i Stowarzyszenie Ziemia Zaborska zapraszają na Festyn Śliwkowy, który odbędzie się w dniu 14 sierpnia o godz. 14.00 na boisku sportowym w Leśnie. W programie mecz (...) więcej

„Bòże pòmagôj. Jan Paweł II do Kaszubów” – taki tytuł nosi najnowsza książka Eugeniusza Pryczkowskiego, która ukazała się tuż przed odpustem MB Królowej Kaszub w (...) więcej
2005-08-08 • Turniej Czterech Sołectw

15 sierpnia 2005 roku o godz. 15.00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Lubni rozpocznie się tradycyjny Turniej Czterech Sołectw. Wezmą w nim udział reprezentanci sołectw Lubnia, (...) więcej

5 sierpnia na patio PMDK odbyło się spotkanie podsumowujące XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni Kultury Kaszubskiej". Zaproszono na nie wszystkie osoby, które pracowały przy festiwalu. (...) więcej
2005-08-08 • Będą kopać

Pracownicy Zakładu Archeologii Pomorza Instytutu Uniwersytetu Łódzkiego będą prowadzić badania archeologiczne na wschód od drogi Leśno – Zalesie w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska (...) więcej

W okresie od 15 do 31 lipca 4-krotnie dokonywano kontroli prędkości na terenach miasta i gminy Brusy ( w miejscowościach Zalesie, Męcikał Lubnia, Brusy). Podczas tych pomiarów stwierdzono (...) więcej
2005-08-05 • Święto cebuli

Krajowa Sieć Konsultantów Rolnych „AGROFARMER” i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zapraszają do udziału w imprezie „ŚWIĘTO CEBULI – HENRYKOWO (...) więcej

Informujemy, że do 15 sierpnia br. trwa konkurs na "Najładniejszą posesję na terenie miasta i gminy Brusy w 2005r". Zgłoszenia do konkursu należy składać w Urzędzie Miejskim w Brusach w godz. od (...) więcej
2005-08-03 • Święto Pstrąga

6 sierpnia br. w Wojtalu odbędzie się Święto Pstrąga. Program: 15.00: otwarcie imprezy 15.30-16.30: bezpłatnma degustacja wędzonego pstrąga 15.30: "tylko dla dzieci" - gry, konkursy (OK (...) więcej

W dniach 4-5 sierpnia br. w Chojnckim Klubie Żeglarskim odbędzie się Konferencja Turystyczna pt. "Rozwój Turystyki Wodnej na Ziemi Chojnickiej". więcej

4 września br. odbędą się uroczyste obchody 66 rocznicy Szarży pod Krojantami. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 W programie: -składanie raportów przez kluby jeździeckie -składanie (...) więcej

7 września br. (środa) w gamchu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się Ogólnoposlka Konferencja na temat "Bezpieczeństwa lokalnego. Organizatorem konferencji jest (...) więcej
2005-08-02 • Pomorska Baza Projektów

9 sierpnia br. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Piwnej 36/39 w Gdańsku odbędą się konsultacje propozycji projektu Pomorska Baza Projektów. Będzie on zgłoszony (...) więcej
2005-08-02 • XI Chojnicka Noc Poetów

6 sierpnia (sobota) o godz. 19.00 w Fosie Miejskiej w Chojnicach rozpocznie się XI Chojnicka Noc Poetów. Goście: Aktorzy: Krystyna Tkacz, Joanna Kurowska, Wiktor Zborowski Poeci: Zdzisław (...) więcej

Tekst pochodzi z Rzeczpospolitej z dnia 26 lipca br. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na inwestycje, powinien dokładnie przeanalizować dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska (...) więcej

W sobotę 30 lipca odbyło się VII strzelanie do kura. Bracia Kukowi rozpoczęli zawody uroczystą Mszą Św., którą celebrował Ks. Prałat Zdzisław Wirwicki, Proboszcz Parafii Brusy a zarazem (...) więcej

Kolorowy korowód kultur, strojów, tańców, więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!