1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2004-07-30 • Utrzymać tytuł

Już niebawem w Brusach zostanie stworzony monitoring wizyjny centrum miasta. Już teraz gmina zakupiła dwie kamery, ale to początek, ponieważ w niedalekiej przyszłości planuje się rozbudować (...) więcej
2004-07-29 • Delegacja z Kaliningradu

Na zaproszenie Prezesa Klubu Przedsiębiorców Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Brusach Zbigniewa Felskiego i Burmistrza Brus Jerzego Fijasa 29 lipca (czwartek)do Brus przyjechała (...) więcej
2004-07-28 • WIELKIE OTWARCIE

więcej

więcej
2004-07-27 • Delegacja z Kaliningradu

Na zaproszenie Prezesa Koła Przedsiębiorców Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Brusach Zbigniewa Felskiego i Burmistrza Brus Jerzego Fijasa 29 lipca (czwartek)do Brus przyjedzie 25-osobowa (...) więcej

Już niedługo rozpocznie się przebudowa budynku szkolnego w Lubni. Przebudowa ma na celu przystosowanie obiektu dla oddziałów zerowych oraz świetlicy. Planuje się wymianę pokrycia dachowego oraz (...) więcej

Janusz Lewandowski został przewodniczącym jednej z najważniejszych komisji Parlamentu Europejskiego - komisji budżetowej. "Być może jest to najbardziej wymagające stanowisko w tym parlamencie" (...) więcej
2004-07-26 • Potrójny jubileusz

Bruska parafia pw. Wszystkich Świętych obchodziła w niedzielę 18 lipca 2004 roku potrójny jubileusz – 125-lecia istnienia świątyni (będącej największym kościołem na Pomorzu), 45-lecia (...) więcej

Na dzieci z Osiedla Kaszubskiego w Brusach czekała wakacyjna niespodzianka, przed wakacjami urządzono im bowiem plac zabaw, jakiego nigdy nie miały. Placyk znajduje się przy ul. Świętopełka. (...) więcej
2004-07-26 • Mecz Polska - Holandia

Mimo ulewnego deszczu mecz Polska - Holandia (Czyczkowy - Amsterdam), który odbył się w minioną sobotę w miejscowości Czyczkowy, cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców. Obie drużyny (...) więcej

22 lipca na zaproszenie Burmistrza Jerzego Fijasa do Brus przyjechały dzieci z Białych Błot koło Bydgoszczy. Wycieczkę zorganizował Gminny Zespół Ekonomiczno-Administarcyjny Szkół w Białych (...) więcej

Trwa konkurs na najładniejszą posesję w gminie Brusy. Do tej pory zgłosiło się 130 osób. Obecnie komisja konkursowa odwiedza mieszkańców i ocenia zgłoszone do konkursu ogrody. Rozstrzygnięcie (...) więcej

Już w najbliższą sobotę 24 lipca 2004 roku o godz. 11.30 mieszkańcy Brus, a także miłośnicy Leśna i piękna Ziemi Zaborskiej będą mieli okazję w programie drugim Telewizji Polskiej obejrzeć (...) więcej
2004-07-22 • Wojewoda o Brusach

więcej

W zeszłym tygodniu rozpoczęła się wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Małych Chełmach, w którym mieści się świetlica wiejska, biblioteka i dwa mieszkania komunalne. W sumie (...) więcej
2004-07-20 • Wizyta w Frankonii

więcej
2004-07-20 • Ruszają wykopaliska

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku wydał pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w Leśnie, na terenie na wschód od drogi Leśno – Zalesie. Badaniami kierować będzie dr (...) więcej

Rozegrane zostały konkursy w klasie LL o Puchary Fungopolu, w klasie L o Puchary Naszej Chaty, w klasie N o Puchar BCC w Brusach. Startowało około (...) więcej

24 lipca to dzień setnych urodzin Anny Łajming – zmarłej przed rokiem wybitnej pisarki kaszubskiej, pochodzącej z Przymuszewa w gm. Brusy. Z tej okazji samorząd i mieszkańcy gminy (...) więcej
2004-07-19 • EtnoRadio

EtnoRadio wciaz nadaje 2 razy w tygodniu. Zapraszamy na Domoce zwaczi w niedziele między 20 a 21 oraz w czwartki między 19 a 23. Wejdź na nasza strone i kliknij "Sluchaj-Listen". W centrum (...) więcej

Mimo, że dla wszystkich uczniów rozpoczęły się wakacje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach nie opustoszała. Dlaczego? Ponieważ na czas wakacji zaplanowano dokończenie przebudowy (...) więcej
2004-07-16 • Ogłoszenie

Kupię stare gospodarstwo przy lesie, położone na terenie gminy Brusy. Może być do remontu. tel. kontakt. 0 508 27 37 więcej
2004-07-16 • Ogłoszenie

Kupię lub wynajmę biuro wraz z pomieszczeniem gospodarczym w mieście Brusy. tel. kontakt. 0 508 27 37 więcej

12 lipca Burmistrz Brus Jerzy Fijas podpisał umowę na finansowanie budowy obiektu turystycznego w Męcikale w ramach programu SAPARD. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym, a (...) więcej

12 lipca Burmistrz Brus Jerzy Fijas podpisał umowę na finansowanie budowy obiektu turystycznego w Męcikale w ramach programu SAPARD. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym, a (...) więcej
2004-07-14 • Napisali do nas

Jestem uczniem Gimnazjum nr. 4 w Gdańsku. Przyjeżdżam zawsze do Brus, bo mieszka tam moja rodzina. Uważam ze Brusy to bardzo ładne miasto i warto je odwiedzać, najbardziej podoba mi się w (...) więcej

List otwarty Związku Miast Polskich w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych po 1 maja 2004 roku Zarząd Związku stwierdza, że – pomimo niestworzenia gminom podstawowych warunków (...) więcej

W tym roku już po raz VI odbył się Międzynarodowy Zjazd Kaszubów. Tym razem Kaszubi spotkali się w Kościerzynie. Mieszkańcy Gminy Brusy jak zwykle nie zawiedli i licznie pojechali do (...) więcej

Powstałe przed miesiącem stowarzyszenie pn. „Towarzystwo Wędkarskie – Dąbrówka” z Męcikała złożyło do Urzędu Miejskiego w Brusach wniosek o przekazanie pod opiekę dwóch oczek (...) więcej
2004-07-12 • Igrzyska Plażowe

W niedzielę 11 lipca już po raz drugi odbyły się Igrzyska Plażowe na kąpielisku gminnym w Czernicy. Pomimo zmiennej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Głównym (...) więcej

W niedziele 4 lipca na boisku sportowym w Kosobudach odbył się festyn sportowy. Zorganizowali go: Stowarzyszenie „Kosobudy”, Rada Sołecka w Kosobudach, Jednostka OSP z Kosobud i (...) więcej
2004-07-08 • Igrzyska Plażowe

Miejsce: kąpielisko gminne w Czernicy Termin: 11 lipca 2004 r., godz. 14.00 godz. 14.00 otwarcie imprezy przedstawienie programu imprezy ogłoszenie zapisów na konkurencje godz. 14.15 (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 7 lipca 2004r. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia (...) więcej

BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących działek (...) więcej

Z roboczą wizytą przebywał na naszym terenie Zarząd Ekofunduszu z Warszawy. Członkowie Zarządu spotkali się z wójtami i burmistrzami Brus, Bytowa, Chojnic, Karsina i Kościerzyny. Gminy te (...) więcej
2004-07-05 • Wakacyjni goście

Mimo, że dla wszystkich uczniów rozpoczęły się wakacje Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach tętni pełnią życia. Spowodowane jest ambitnymi planami realizacji prac remontowych, które (...) więcej

więcej
2004-07-05 • Nowi dyrektorzy

Jan Szulc i Janusz Topka otrzymali z rąk Burmistrza Brus nominacje na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach oraz Szkoły Podstawowej w Lubni. Przedłużenie ich (...) więcej

Od piątku w okręgu Środkowa Frankonia w Bawarii w Niemczech gości oficjalna delegacja przedstawicieli Województwa Pomorskiego. W skład delegacji weszli m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego, (...) więcej

W ostatnim dniu nauki roku szkolnego 2003/2004 w Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach została podsumowana całoroczna praca w ramach programu „POPO”, któremu patronuje (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!