1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2009-07-01 • XI Zjazd Kaszubów w Bytowie

XI Zjazd Kaszubów w Bytowie


Burmistrz Miasta Bytowa Ryszard Sylka oraz Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie informują, że XI Zjazd Kaszubów odbędzie się 4 lipca 2009 roku w Bytowie.
O godz. 9.30 na dworzec PKP w Bytowie wjadą specjalne pociągi - TRANSCASUBIA. Przyjadą nimi goście z całych Kaszub, m.in. z Helu, Gdyni, Gdańska, Kościerzyny, Lipusza, Chojnic.

Wizytę w Bytowie potwierdzili również Premier RP Donald Tusk oraz były Prezydent RP Lech Wałęsa.

Po przywitaniu gości na dworcu nastąpi uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego XI Zjazd Kaszubów. Następnie barwny korowód przejdzie ulicami Nad Borują, Parkową, Dworcową, Wojska Polskiego, Kościelną na Plac Św. Katarzyny, gdzie o godz. 11.00 zostanie odprawiona msza św. z liturgią słowa w języku kaszubskim. Mszy będzie przewodniczył ks. Biskup Piotr Krupa.
Po mszy świętej na dziedzińcu bytowskiego zamku nastąpi uroczyste rozpoczęcie XI Zjazdu Kaszubów. Na scenach zaprezentują się zespoły z różnych rejonów Kaszub. Dla twórców ludowych na czas Zjazdu zostaną przygotowane stoiska, będą również stoiska z regionalną kuchnią oraz stoiska promujące poszczególne regiony Kaszub. Imprezami towarzyszącymi będzie m.in. próba bicia rekordu w gotowaniu kaszubskiej zupy z wrëków (zupa z brukwi).
Wśród wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień zaplanowano również koncert Maryli Rodowicz oraz wielkie gotowanie zupy czerniny z Robertem Makłowiczem.

Tego dnia w Gimnazjum Nr 1 w Bytowie przy ul. Mierosławskiego 7 zostanie rozegrany turniej "Baśki".
Zapisy chętnych do udziału w turnieju będą odbywały się w dniu rozgrywek - 4 lipca br. Drużyna turniejowa powinna się składać z 4 graczy. Więcej informacji dot. turnieju można uzyskać pod numerem telefonu: 0 662 186 097
Organizatorzy przewidzieli nagrody specjalne dla graczy. Trafią one do najlepszego zawodnika z gminy lub powiatu. Puchary będą wręczać włodarze poszczególnych gmin. Natomiast Prezes Biura Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku ufunduje puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju.

 Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl/aktualnosci_swiatowyzjazdkaszubow.php.


Szczegółowy program:
9.00 – 9.45 – przyjazd pociągów TRANSCASUBIA z Helu, Gdyni i Chojnice
10.00 – odsłonięcie kamienia upamiętniającego XI Zjazd Kaszubów
10.15 – przemarsz z Dworca PKP na Pac św. Katarzyny
11.00 – Masza św. w intencji Kaszubów  celebrowana przez Ks. Biskupa Piotra Krupę
13.00 – uroczyste otwarcie XI Zjazdu Kaszubów na dziedzińcu zamkowym
15.20 – wyróżnienie działaczy społecznych i samorządowych medalem Lecha Bądkowskiego
16.00 – udział w uroczystym otwarciu Bytowskiej Warty


W tym roku uczestników XI Zjazdu Kaszubów w Bytowie na miejsce dowiezie pociąg Transcassubia, który wyruszy 4 lipca br. z dwóch kierunków:
- z Helu o godz. 4:02,
- z Chojnic o godz. 7:00.

W drogę powrotną z Bytowa na Hel oraz do Chojnic pociągi  wyruszą odpowiednio o 23:24 (na Hel) oraz o godz. 20:20 (do Chojnic).

Szczegółowy rozkład jazdy pociągu TRANSCASSUBIA relacji Chojnice – Bytów znajduje się poniżej.

Odjazd                                                         Powrót

 7.00               Chojnice                                20.20 
 7.10               Powałki                                  20.11 
 7.23               Męcikał                                   19.58 
 7.29               Żabno k/Chojnic                   19.35 
 7.35               Brusy                                      19.48 
 7.43               Lubnia                                    19.39 
 7.50               Raduń                                    19.32 
 7.58               Dziemiany Kaszubskie       19.25 
 8.04               Kalisz Kaszubski                 19.19 
 8.09               Lipuska Huta                        19.13 
 przyj. 8.15     Lipusz                                    odj. 19.07  
 odj. 8.22       Libusz                                    przyj.18.17 
 8.34               Róg                                        18.06 
 8.41               Osława Dąbrowa                17.59 
 8.48               Studzienice                           17.52 
 8.53               Ugoszcz                                17.47 
 8.59               Bytów                                     17.40 


Zjazdy Kaszubów zapoczątkowane zostały po reformie administracyjnej, która zwiększyła powierzchnię województw, jednocześnie redukując ich liczbę do 16. Dzięki temu obszar Kaszub znalazł się w całości w granicach nowego województwa – pomorskiego.

Od początku przedsięwzięcia te gromadzą tysiące osób i są szczególną okazją do promocji kaszubszczyzny, podtrzymywania tradycji regionu oraz integracji Kaszubów, których na Pomorzu, według szacunkowych danych, żyje obecnie około pół miliona.

Pierwszy zjazd odbył się w 1999 r. w Chojnicach. Rok później pociąg zawiózł Kaszubów z południa Kaszub aż do Helu. Później były Wejherowo, Kartuzy, Słupsk, Kościerzyna, Łeba, Gdynia, Brusy i kaszubska  stolica- Gdańsk.  W tym roku spotykamy się w Bytowie!

Burmistrz Brus serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy do udziału w Zjeździe, który jest wyjątkowym corocznym wydarzeniem kulturalnym w życiu Kaszubów. Na uczestników czeka niezapomniana podróż pociągiem w rytmie śpiewów kapeli kaszubskiej. Natomiast Bractwo Kurkowe jak co roku przygotowało wystrzał armatni z okazji odjazdu i przyjazdu pociągu TRANSCASSUBII. Na powitanie i pożegnanie zachęcamy Bruszan do stworzenia wspólnego barwnego korowodu. 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!