1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 17 czerwca 2024r.
DLA TURYSTY • Podręczny informator teleadresowy Napisz do nas!
powrót

Kwatery Agroturystyczne

Dom letniskowy Marek Cuppa
Kaszuba 7
89-632 Leśno
tel. 516 347 806
e-mail: katarz_cuppa@wp.pl
ilość miejsc: 3 

Teresa i Marian Treder
Skoszewo 12
tel. (052) 3955233, kom. 666 839 322
89-634 Leśno

www.podjaworem.pl,  ilość miejsc: 20

zobacz na mapie gminy

 

Kwatery agroturystyczne Kazimierz i Maria Mikołajczyk
Skoszewo 13
tel. 0 52 395 52 32
tel.kom.664-785-244
89-634 Leśno
www.dkryjpomorze.pl
ilość miejsc: 12
zobacz na mapie gminy

Biały domek w Męcikale
Paweł Nakoneczny
ul. Wrzosowa 2
89-632 Brusy
tel. 604 272 904
www.borytucholskie.biz.pl
Kwatery agroturystyczne Danuta Kryst
Widno 7
tel.(052) 398 17 83
89-608 Swornegacie
ilość miejsc: 5
zobacz na mapie gminy

Kwatery agroturystyczne Leszek Kaszubowski
Skoszewo 3
tel. 52 398 17 67, 507 348 288
89-634 Leśno
ilość miejsc: 16


www.sielskoanielsko.info

sielsko_anielsko@wp.pl

zobacz na mapie gminy

Kwatery agroturystyczne Zofia Wielewska
tel. (052) 398 17 24, kom. 886 369 888
Rolbik 25
89-634 Leśno
pokoje: 5 (2 i 4 osobowe)
zobacz na mapie gminy

Kwatery agroturystyczne Waldemar Adamczyk
Leśn. Leśno wyb.31
tel. (052)398 17 70
tel.kom. 692 477 381
89-634 Leśno
www.idara.pl/adamczyk/
ilość miejsc: 8
zobacz na mapie gminy

Pokoje do wynajęcia
Barbara Olender
Skoszewo 8
89-634 Leśno
tel. 52 395 25 35
ilość oferowanych miejsc: 6
Zaborski. Kaszubski Pensjonat Agroturystyczny
Leśno wyb. 9
tel. 0 52 398 37 66
tel.kom. 604 718 381
89-634 Leśno
zaborski@web.de
www.zaborski.biz.pl
ilość miejsc: 3 pokoje
zobacz na mapie gminy

Kwatera agroturystyczna Irena Leszczyńska
Kaszuba 11
tel. +48 694 411 023, +48 600 022 623
89-634 Leśno
ilość miejsc: 20(4 pokoje)
www.e-paciorek.pl/turystyka/kaszuba
kaszuba-leszczynska@o2.pl
Oferta całoroczna, do dyspozycji ogólnodostępna kuchnia (w pełni wyposażona), każdy pokój posiada własną łazienkę. Posesja położona nad rzeką  Zbrzycą. Na terenie posesji znajduje się przestronny ogród - możliwość grilla na świeżym powietrzu; parking zamknięty na terenie posesji.
zobacz na mapie gminy

Kwatery Agroturystyczne Janusz Januszewski
Męcikał ul. Dąbek 11
89-632 Brusy
tel. 0 52 398 16 07
tel.kom.660 379 233
ilość miejsc: 20
Kliknij i sprawdź:  agroturystyka.mecikal.pl
e-mail:                    agroturystyka@mecikal.pl
www.agroturystyka.mecikal.pl
zobacz na mapie gminy

"Osiedle Leśne" Teresa Breska
Męcikał ul. Leśna 3
89-632 Brusy
tel. 0 52 398 16 82
tel.kom. 668 230 846
e-mail: teresabreska@wp.pl
Agroturystyka w sezonie letnim. „Osiedle Leśne zaprasza na wypoczynek. Wieś Męcikał położona nad Brdą. Przyczepy campingowe z pełnym wyposażeniem i zabudową, (lodówka, RTV), łazienka z prysznicem i ciepłą wodą.

„Osiedle Leśne” oferuje:
-udzielanie informacji turystycznych
-dostęp do wody i strzeżonego kąpieliska
-parking i plac zabaw dla dzieci
-możliwość zorganizowania ogniska lub grilla
-przejazdy bryczką
-pływanie łodzią, kajakami lub rowerami wodnymi
-możliwość korzystania z rowerów na przejazdy szlakami turystycznymi
-możliwość zakupu produktów pochodzących z gospodarstw rolnych
Wypoczynek wśród Lasówka rzeką umożliwia łowienie ryb, zbieranie grzybów oraz spacery.
zobacz na mapie gminy

Kwatery Agroturystyczne Halina Zblewska
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 51
89-634 Leśno
tel. 0 52 398 17 72
Dwa pokoje - 24m2 i 16m2 oddzielne łazienki.
Pomieszczenia - 6 osób rorosłych, możliwość wyżywienia,
 do dyspozycji ogród i gril.
zobacz na mapie gminy

 

Dom letniskowy
Piotr Paszkowski
Czernica, 89-631 Męcikał  woj. Pomorskie
Telefon: (058) 55 01 270  lub 0 606 108 124
ilość miejsc: 6

www.lato.pl

Domek letniskowy (ogrzewany) położony w Borach Tucholskich w miejscowości Czernica koło Brus. Okolice Chojnic. 6-7 os. całkowicie wyposażony. Kuchnia, łazienka z prysznicem, dwie sypialnie na pięterku, salon z TV satelitarną, duży taras
Możliwość przyjazdu z psem. Ogrodzony teren. 200 metrów do dużego jeziora, możliwość żywienia się w pobliskim ośrodku wczasowym. Nad jeziorem możliwość spływów kajakowych, wypożyczenia łódki i rowerów wodnych. Możliwość rozpalenia grilla lub ogniska (zazgodą leśniczego).       

 

"BORY ANTONIEWO" Gospodarstwo Agroturystyczne

 

Antoniewo Wyb. 4A

89-632 Brusy

tel. 694915249

e-mail: kontakt@bory-antoniewo.pl

ilość miejsc: 14

Kliknij i sprawdź: www.bory-antoniewo.pl

 

Gościniec "Jo - Jo"

Katarzyna Orzłowska

89-632 Brusy, ul. Karnowskiego 22

tel. 609667120, 501278824

www.gosciniecjojo.pl  email: biuro@gosciniecjojo.pl

 

Dom przy Sosnowej

89-62 Męcikał

ul. Sosnowa 6

tel: 606-499-625 ; 606-489-625

email: domprzysosnowej@wp.pl

http://www.domprzysosnowej.pl

 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!