1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 czerwca 2024r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W miniony czwartek, 25 czerwca br., w świetlicy wiejskiej w Kosobudach miała miejsce V sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podczas obrad radni jednogłośnie  zatwierdzili sprawozdanie oraz (...) więcej

W minioną niedzielę, 21 czerwca buski Orlik stał się miejscem rodzinnej rywalizacji. W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn, które z dużym zaangażowaniem wykonywały przygotowane przez (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Burmistrz Redy  zapraszają Kaszubów, Pomorzan i wszystkich odwiedzających nasz region do udziału w XVII Światowym Zjeździe Kaszubów, który (...) więcej

  Gmina Brusy i Sklep „Segitta” zapraszają do wzięcia udziału w IX Zaborskim Turnieju Petanque. Przyłącz się i zagraj z nami! więcej

Od końca XIX wieku Wielkimi Chełmami władała rodzina Sikorskich, która w latach 1852-53 wybudowała na skraju wsi dworek w stylu neogotyckim. Kilkakrotnie przebudowywany budynek, mieszczący dziś (...) więcej

Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca br. Rodzinne Igrzyska na Orliku!W rywalizacji mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny reprezentujące najbliższą rodzinę. W jej skład mogą wchodzić: (...) więcej

Burmistrz Brus oraz Zaborskie Towarzystwo Naukowe zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.   Szczegóły w załączonym (...) więcej

W sobotę 13 czerwca 2015 roku odbył się rajd Odjazdowy Bibliotekarz. Organizatorami spotkania było Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna w (...) więcej

więcej

Informujemy, że 25 czerwca br. (czwartek) o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Brusach. (...) więcej

więcej

Sołtysi i Rady Sołeckie oraz lokalne stowarzyszenia i organizacje zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw do uczestnictwa w obchodach Nocy Świętojańskiej.   (...) więcej

Już po raz dziewiąty Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Leśno zaprosili miłośników kolarstwa do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym szlakiem Anny Łajming. W tym roku impreza odbyła się w 6 czerwca, (...) więcej

Maskotka Gminy Brusy świętowała swoje drugie urodziny! Impreza z tej okazji odbyła się 14 czerwca br. na placu przy Urzędzie Miejskim w Brusach.   Wraz z Bruskiem, w urodzinowej (...) więcej

W niedzielę, 14 czerwca br. na boisku w Czernicy,  odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Seniorów. Wzięły w nich udział drużyny (...) więcej

więcej

Zarząd Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Brusach zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się we wtorek 23 czerwca br. o godz. (...) więcej

Trwają rozgrywki II Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Oto wyniki kolejnych starć na korcie: Tomasz Ostrowski vs Robert Gierszewski – 6:1, 6:1 Albin Kiedrowski vs Janusz Topka – (...) więcej

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2014r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (...) więcej

Zespół Staccato miał przyjemność wystąpić podczas IX Festynu Charytatywnego „Chojnickie Aniołowo”. Młodzież została bardzo serdecznie przyjęta przez organizatorów i publiczność. (...) więcej
2015-06-16 • Gitarowy piątek

W piątek, 5 czerwca br., odbyły się warsztaty gitarowe dla uczestników zajęć Centrum Kultury i biblioteki w Brusach.  Uczniowie, podzieleni  na grupy o różnym stopniu (...) więcej
2015-06-16 • Dzień pola w Lubaniu

więcej

Dzień Dziecka – święto ważne nie tylko dla najmłodszych, ale i dla ich rodziców. W tym właśnie dniu chciałoby się, aby każde dziecko było zadowolone i radosne, oraz by przeżyło ten dzień (...) więcej
2015-06-12 • Uwaga burze!

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. (...) więcej

Już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca w Czernicy odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Seniorów. Wezmą w nich udział drużyny reprezentujące Ochotnicze (...) więcej

Rada Miejska w Brusach informuje, że przystępuje do wyboru: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Chojnicach Podstawa prawna:  - ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów (...) więcej
2015-06-11 • Dzień Dziecka w Brusach

Z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Brus Witold Ossowski, Centrum Kultury i Biblioteki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach zaprosili dzieci i młodzież z całej gminy (...) więcej

Od 18 maja do 18 czerwca 2015 r.we wszystkich sołectwach Gminy Brusy (zgodnie z załączonym harmonogramem)Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach przeprowadza zbiórkę:   - ODPADÓW (...) więcej

Twórców ludowych, miłośników rękodzieła ludowego i kultury kaszubskiej, Gmina Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają do udziału (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach oraz Stowarzyszenie LekTURa z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach zapraszają na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, organizowany w ramach (...) więcej

W przypadku niepogody impreza odbędzie się w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego! więcej

Trzy drużyny zmierzyły się z sobą w VIII Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus. 30 maja, w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rywalizowały z sobą (...) więcej

Burmistrz Brus oraz Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zapraszają do udziału w 3. edycji konkursu fotograficznego  „Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie (...) więcej

W sobotę 30 maja w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się XIV Otwarty Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Zawody, które zgromadziły na starcie 43 uczestników, (...) więcej

więcej

W Łubianie odbył się Piknik Rodzinny połączony z obchodami 71. rocznicy boju pod tą miejscowością. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, po której (...) więcej

więcej

Trwa II Turniej Tenisa Ziemnego w Brusach. Za nami kolejne dwa mecze. W pierwszym z nich, po przeciwnych stronach kortu, stanęli Józef Cysewski i Tomasz Ostrowski. Zwyciężył drugi z (...) więcej

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z procesji Bożego Ciała w Parafii Wszystkich Świętych w Brusach, która miała miejsce w dniu wczorajszym, 4 czerwca. (...) więcej

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach – Mieczysław Spierewka oraz uczennice klasy Ib Gimnazjum w Brusach – Sandra Hamerska oraz Maria Kiedrowska (...) więcej

więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia (...) więcej
2015-06-03 • Rowerem przez gminę

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Gmina Brusy zaprosiła miłośników kolarstwa do uczestnictwa w rekreacyjnej przejażdżce rowerowej szlakiem Kaszubskiej Marszruty. 43 rowerzystów (...) więcej
2015-06-03 • KaszebeRunda 2015

KaszebeRunda to maraton rowerowy skierowany do wszystkich kolarzy zawodowców i amatorów, chcących zmierzyć się z głównym dystansem 225 km lub krótszymi: 121 km (...) więcej
2015-06-03 • II Gminny Test Coopera

W tradycję sportowych przedsięwzięć w Brusach powoli wpisuje się Gminny Test Coopera. W tym roku, 27 maja, odbyła się już jego druga edycja. Swoją formę sprawdzało 14 biegaczy, zarówno (...) więcej

1 czerwca br., do Urzędu Miejskiego, zawitała grupka przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Brusach. Spacer i wizyta w urzędzie były jednymi z kilku atrakcji, przygotowanych dla dzieci z (...) więcej

Rozpoczęto rozgrywki II Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Trzy pierwsze mecze zostały rozegrane w poniedziałek, 1 czerwca i wtorek, 2 czerwca na kompleksie boisk „Moje Boisko (...) więcej

31 maja br. odbyły się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Rolnicy mogli oddać głos maksymalnie na dwóch z pięciu kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 148 osób. Komisja odnotowała 144 (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!