1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 czerwca 2024r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

       Burmistrz Brus Witold Ossowski podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego (29.06.2012) wyróżnił najlepszych gimnazjalistów klas III z terenu gminy (...) więcej

         Zapraszamy na VIII Międzynarodowy Festiwal Archeologiczny w Leśnie, który odbędzie się przy kamiennych kręgach w dniach 30.06. - 01.07.2012 (...) więcej

        Uroczyste zakończenia roku szkolnego 2011/2012  klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum rozpoczęły się wczoraj, tj. 27 czerwca br. w (...) więcej

     Na cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskiej przy ul. Gdańskiej w Brusach, wykonano prace konserwacyjno – remontowe nagrobków wraz z pielęgnacją zieleni. (...) więcej

       W piątek, 22 czerwca br.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja zorganizowało Młodzieżowy Spływ Kajakowy dla uczestników projektu (...) więcej

       Sześć par z terenu miasta i gminy Brusy otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczyste wręczenie miało miejsce 27 czerwca br. w Urzędzie (...) więcej

           Na terenie sołectw naszej gminy odbywały się noce świętojańskie. Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z obchodów wigilii św. Jana. (...) więcej

         Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy sp. j. może się poszczycić certyfikatem jakości ISO. 25 czerwca br. odbyło się uroczyste nadanie (...) więcej

W poniedziałek, 25 czerwca w mobilnym punkcie poboru krwi ustawionym przy budynku OSP w Brusach odbyła się kolejna akcja poboru krwi, zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i (...) więcej

         W ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, a dofinansowanego m.in. przez Gminę Brusy  (...) więcej

        Dnia 13 czerwca, trzy  uczennice Szkoły Podstawowej w Kosobudach: Klaudia Niesiołowska, Natalia Dolna i Iga Cysewska odebrały z rąk dyrektora (...) więcej

Informujemy, że w środę, 27 czerwca br. w sali nr 18 o godz. 13.00 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Tego dnia Burmistrz Brus w (...) więcej

W niedzielę, 24 czerwca br. odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego. W zawodach wzięło udział 38 osób. Klasyfikacja ukształtowała się następująco: W (...) więcej

        Dnia 25 czerwca 2012 roku  Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. J. w Brusach  otrzyma Certyfikat Jakości ISO 9001:2009 w zakresie (...) więcej

        W dniach 20-21 czerwca br., na zaproszenie Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego, 161 mieszkanek miasta i gminy Brusy skorzystało z bezpłatnej (...) więcej

       Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do (...) więcej

              Zbliża się wigilia św. Jana - potocznie zwana też nocą świętojańską - obchodzona jest z 23 na 24 czerwca). Święto (...) więcej

           W środę, 20 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się wręczenie nagród XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (...) więcej

          Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają na wykład Zbigniewa (...) więcej

         Informujemy, że rozpoczęły się bezpłatne badania mammograficzne na terenie naszej gminy. Dziś i jutro (20 i 21 czerwca br.) stacjonować będzie (...) więcej

        Podczas obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 19 czerwca br., radni udzielili jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Brus (...) więcej

         W piątek, 15 czerwca odbyło się „Powitanie lata” w Pablo. Impreza została połączona z 140 – leciem działalności bruskiego (...) więcej

         W niedzielę, 17.06.2012, w Centrum Kultury i Biblioteki odbył się popis dzieci i młodzieży uczących się gry na pianinie. Na chwilę przed (...) więcej

KM LOK w Brusach zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy na zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego dla mieszkańców miasta i gminy (...) więcej

       W miniony czwartek (14 czerwca) Brusy po raz drugi stały się stolicą sportu. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja’ oraz (...) więcej

       Ośmiu wychowanków Pani Renaty Goebel z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zostało wyróżnionych w tegorocznym konkursie plastycznym „Moja przygoda w (...) więcej

Informujemy, że 19 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie (...) więcej

Bank Spółdzielczy w Koronowie O/ Brusy oraz Pizzeria „Pablo” zapraszają na Powitanie Lata, które odbędzie się w piątek, 15 czerwca br. Impreza jest powiązana z 140. rocznicą (...) więcej

Trwają prace związane z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej w Czapiewicach. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z prac. więcej

          Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania (...) więcej

          W niedzielę, 17.06.2012 o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Biblioteki odbędzie się koncert, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują (...) więcej

        W związku z paradą motocykli i samochodów terenowych, w ramach imprezy „Powitanie lata”, informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym w (...) więcej

Dnia 5 czerwca br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, odbyły się warsztaty origami dla seniorów i młodzieży, przeprowadzone przez młodzież biorącą udział w projekcie (...) więcej

      Z okazji Dnia Dziecka, 9 czerwca br. na stadion miejski  w Brusach – Burmistrz Brus Witold Ossowski, Centrum Kultury i Biblioteki oraz Gminna (...) więcej

Dzień 1 czerwca jest obchodzony jako Dzień Dziecka. Z tej okazji na terenie sołectw, sołtysi, rady sołeckie oraz stowarzyszenia, zorganizowały moc atrakcji dla swoich najmłodszych mieszkańców. (...) więcej

        24 maja br. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów: Gimnazjum w Brusach, Szkoły Podstawowej w Męcikale i (...) więcej

         Regionalne Centrum Wolontariatu  w Słupsku, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez liderów organizacji pozarządowych, pracowników (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza na obchody Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat”, które odbędą się w sobotę, 9 czerwca br. w godz. 14.00 – 20.30 na stadionie miejskim w Brusach. (...) więcej

          W maju, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaoferowało mieszkańcom gminy ciekawe propozycje spędzania wolnego (...) więcej

          W niedzielę, 10 czerwca br. na boisku w Czernicy, około godz. 14.30 odbędą się Gminne Młodzieżowe Zawody Pożarnicze. Weźmie w nich udział (...) więcej

         30 maja na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali  się wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłkarskich VIII Gminnej Ligi Piłki (...) więcej

         W sobotę, 2 czerwca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – tego dnia na Placu Jana Pawła II w Brusach zagrała Orkiestra Wojskowa z Bytomia. (...) więcej

         Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2012 (...) więcej

         Takie motto przyświeca najlepszym czytelnikom Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach oraz filiach bibliotecznych w Męcikale, Leśnie i Małych (...) więcej

        Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku serdecznie zaprasza na III Rajd Pieszy Wolontariuszy, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2012 r. (...) więcej

           Zakończył się „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - Sportowy Turniej Miast i Gmin 2012”, który odbywał się na (...) więcej

             28 maja br. Burmistrz Brus Witold Ossowski, na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, uczestniczył w (...) więcej

         Z okazji obchodów Dni Powiatu Chojnickiego, Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy na koncert Orkiestry (...) więcej

W ubiegłą niedzielę, 27 maja br. w świetlicy OSP w Brusach odbyły się zawody strzeleckie dla uczniów gimnazjów.  Najlepszymi okazali się: I miejsce – Kacper Kin – Gimnazjum w (...) więcej

         26 maja br. ponad 50 członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach spotkało się na wspólnym pikniku w Widnie z (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!