1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 czerwca 2024r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - Męcikał 2009 Cele turnieju: - popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - sprawdzenie własnych umiejętności gry w (...) więcej

  31 stycznia 2009 roku (sobota) o godz. 10.00 w PMDK w Brusach rozpocznie się turniej szachowy „Zima z szachami”. Organizatorem imprezy jest PMDK w Brusach. Zapisy będą (...) więcej

7 lutego 2009 roku (sobota) o godzinie 15.00 na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się  III Halowy Turniej Rodzinnej Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej
2009-01-28 • Z żałobnej karty...

Wspomnienia o Felicji Przewoskiej Pani Felicja Przewoska  /ur.1919-zm.24.1.2009 /była długoletnim nauczycielem w Szkole Podstawowej w Brusach . Klasę I b objęła jako wychowawczyni w roku (...) więcej

  Z inicjatywy Gminy Brusy w gabinecie nr 6 Przychodni Lekarskiej przy ul. Dworcowej w Brusach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt ten czynny (...) więcej

  Od grudnia 2008 roku na terenie gminy Brusy trwa Konkurs na „Najładniej udekorowaną posesję na Święta Bożego Narodzenia w 2008 roku”. Celem organizacji konkursu jest (...) więcej

  Strażacy z jednostki OSP Brusy apelują o przekazanie 1% podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, (...) więcej

  Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną (...) więcej

  25 stycznia 2009r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyła się ostatnia seria spotkań w ramach X Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. W (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, przekazuje orientacyjną prognozę (...) więcej

22 stycznia br.  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/ Brusy zorgnizował Karnawałowy Bal Seniora. Poniżej (...) więcej

30 stycznia 2009 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala nr 1) odbędzie się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Honoru tego dostąpi 14 (...) więcej

Od stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Biblioteka drogą do wiedzy i sukcesu”. Projekt sfinansowany został przez (...) więcej

22 marca w Bytowie (woj. pomorskie) odbędzie sie IV próba ustanowienia kaszubskiego rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie podczas Dnia Jedności KAszubów. W ubiegłym roku (...) więcej

 Informujemy, że w ramach dziewiątej edycji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2009” ogłoszony został Ogólnopolski Konkurs Grantowy. W (...) więcej

Dnia 26 stycznia 2009 roku o godz.16,00 w sali nr 12 Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach odbędzie się kolejne spotkanie nauczycieli regionalistów w sprawie (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Brusach organizuje Karnawałowy Bal Seniora, który odbędzie się 22 stycznia 2009 roku (...) więcej

Gmina Brusy przystąpiła i realizuje pilotażowy programu „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy oraz inne osoby dobrej woli do (...) więcej

15 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie Burmistrza Brus, pracowników  tut. urzędu oraz  przedstawicieli  poszczególnych  (...) więcej

Rozgrywki odbywajace się w ramch X Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus znlały się w decydującej fazie. Prowadzi drużyna OSK Profi z Leśna, II miejsce należy do drużyny Relaks WP46 (...) więcej
2009-01-17 • Oddali krew

7 stycznia br.  w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbyła się AKCJA POBIERANIA KRWI. Organizatorem akcji był klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach (...) więcej

11 stycznia 2009 roku w Wiejskim Domu Kultury w Czyczkowach odbył się VII Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim, w którym wzięło udział 12 zespołów prawie ze wszystkich szkół (...) więcej

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Główczewicach. W ramach prac remontowych  wymieniono system ogrzewania - dotychczasowy piec kaflowy zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym. Wymieniono (...) więcej

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców miasta i gminy Brusy oraz zarządców poszczególnych osiedli w sprawie niewłaściwego utrzymania w okresie zimowym przez (...) więcej

Zgodnie z harmonogramem rozgrywek X Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus do zakończenia rozgrywek pozostały niespełna 2 tygodnie. W załączeniu podajemy wyniki poszczególnych (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

  Informujemy, że uległ poszerzeniu  wykaz maszyn znajdujących się na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. W ostatnim czasie zakupiono koparko-ładowarkę. Zakup (...) więcej

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Chojnicach, zgodnie z informacją Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, przekazuje (...) więcej

W niedzielę 11 stycznia 2009 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora PMDK, z okazji XVII finału Wielkiej (...) więcej

Od grudnia 2008 roku trwa budowa wodociągu w Leśnie Wybudowaniu do Przymuszewa, która obejmuje m.in. wykonanie sieci wodociągowej, w skład której wchodzić będzie budowa rurociągu (...) więcej

W ramach trwającej inwestycji  pn. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku Szkoły   Podstawowej w Czyczkowach wraz z budową sali  gimnastycznej i infrastrukturą (...) więcej

  W trosce o jak najwyższy poziom życia naszych mieszkańców, prezentujemy prototypową wersję Planu Odnowy Miejscowości Brusy, jednocześnie zwracając się z gorącą prośbą do (...) więcej

Zjawisko: zawieje i zamiecie śnieżne Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godziny 08:00 dnia 09.01.2009 r. do godziny 14:00 dnia 09.01.2009 r. Obszar: województwo pomorskie (...) więcej
2009-01-08 • Siatkówka w Brusach

(Pod artykułem zamieszczamy terminarz  spotkań Człuchowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2008/09) Tego brakowało naszemu miasteczku. Istnienie zespołu siatkarskiego, (...) więcej

  Zjawisko: zawieje i zamiecie śnieżne Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godziny 13.00 dnia 07.01.2009r. do godziny 23:00 dnia 07.01.2009 r. Obszar: województwo pomorskie Przebieg: (...) więcej

  Duch futbolu nie zawiódł kibiców. Odwiedzający ochoczo dopingowali swych faworytów, za co ci zrewanżowali się wieloma efektownymi trikami i strzelonymi golami. Ten niecały miesiąc (...) więcej

  Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane", Burmistrz Brus oraz Starosta Chojnicki serdecznie zapraszają na VII Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek Kaszubskich, który (...) więcej

  Zachmurzenia małe do umiarkowanego, początkowo lokalnie duże i tam zanikające opady przelotnego śniegu. W nocy zamglenia. Temp. min. w nocy od -8 stopni celsjusza do -15 stopni celsjusza (...) więcej

30 grudnia 2008 roku odbyła się ostatnia w minionym roku sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podczas sesji radni przyjęli kilka programów: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów (...) więcej
2009-01-02 • Oddaj krew, uratuj życie

  W dniu 07 stycznia br. w Domu Strażaka w Brusach przy ul. Gdańskiej 3a odbędzie się AKCJA POBIERANIA KRWI. Organizatorami  akcji są klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie (...) więcej

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVII/164/08 rady Miejskiej w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!