1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 25 lipca 2024r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2002-06-07 • Zaborski Spływ Kajakowy
ZABORSKI SPŁYW KAJAKOWY ZBRZYCĄ I BRDĄ – BRUSY 2002
na trasie Peplin – Czernica


PROGRAM SPŁYWU

Organizator:
Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1
Cel spływu:
Propagowanie turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku
Poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych Ziemi Zaborskiej

Przebieg spływu:
Termin: 03.07 – 07.07.2002 r.
Trasa: Peplin – Kaszuba – Widno – Młynek - Czernica
Rzeka Zbrzyca i Brda

Organizatorzy zapewniają:
transport z Brus do Peplina i z Czernicy do Brus
kajaki dwuosobowe + osprzęt
opłaty pól namiotowych
transport kajaków oraz ekwipunku
obiadokolacje,
ubezpieczenie
przewodnika (pilota)
mapkę + opis trasy
każdego dnia ognisko, kiełbaski, itd.

Prosimy zabrać ze sobą:
namiot, materac lub karimatę, śpiwór
menażkę, niezbędnik, kubek
latarkę, worki foliowe, odzież nieprzemakalną
wyżywienie (śniadanie)

Program dzienny spływu:
03.07. 2002 Środa Peplin
godz. 18.00- zbiórka przy posesji p. Henryka Główczewskiego
godz. 19.30 – otwarcie spływu, ognisko
I etap (czwartek 04.07.2002 r.) Peplin - Kaszuba
godz. 10.00 – odprawa, pobór sprzętu
godz. 11.00 – start do I etapu spływu
godz. 15.00 – zamknięcie mety I etapu (500 m poniżej młyna)
godz. 16.00 – obiadokolacja
godz. 19.00 - ognisko
II etap (piątek 05.07.2002 r.) Kaszuba - Widno
godz. 10.00 – start do II-go etapu
godz. 13.00 – Rolbik-Młyn – przerwa na ciasto
godz. 16.00 – zamknięcie mety II-go etapu (przy moście)
godz. 17.00 – obiadokolacja
godz. 19.00 - ognisko
III etap (sobota 06.07.2002 r.) Widno - Młynek
godz. 10.00 – start do III-go etapu
godz. 18.00 – zamknięcie mety III-go etapu (przy przesmyku między jeziorami Małołąckie i Łąckie)
godz. 19.00 – obiadokolacja
godz. 20.00 - ognisko
IV etap (niedziela 07.07.2000 r.) Zbrzyca - Czernica
godz. 10.00 – start do IV etapu
godz. 13.00 – zamknięcie mety IV etapu
godz. 13.30 – ognisko i podsumowanie spływu

Uwaga!
Ostrzega się, że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia.
Wszystkie rzeczy transportuje organizator.

REGULAMIN SPŁYWU:
1. W spływie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia umożliwia uprawianie turystyki kajakowej.
2. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, wyrazem przyjęcia do wiadomości tego faktu jest podpisanie się na karcie zgłoszenia.
3. Uczestnicy odpowiadają za wypożyczony sprzęt i wyrządzone przez siebie szkody.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie jedynie pod opieką osób dorosłych opiekunów, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, do czego zobowiązują się przez podpisanie karty zgłoszenia.
5. Uczestnicy spływu winni płynąć w założonej kamizelce asekuracyjnej lub kapoku.
6. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przedstawienie na starcie: dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wpisowego.

Zgłoszenia i wpisowe:
koszty wpisowego: 100,00 zł

Wpisowe należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach
Termin zgłoszenia /z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego/: do 21 czerwca 2002 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA INSTYTUCJI Z ADRESEM
NAZWISKO,IMIĘ, DATA, MIEJSCE URODZENIA, PESEL, ADRES ZAMIESZKANIA, KWOTA WPISOWEGO, PODPIS
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że regulamin spływu jest nam znany i zobowiązujemy się go przestrzegać. Wpisowe w wysokości .................. zł przekazaliśmy w do kasy Urzędu Miejskiego w dniu ....................
W załączeniu przesyłamy kserokopię dowodu wpłaty.


MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS KIEROWNIKA

TRASA
Peplin - Czernica 45,4 km
Zbrzyca
[35,4] Jezioro Kruszyńskie, na południe wieś Kruszyn; płyniemy na południowy-wschód
[33,1 km] Windorp, uwaga liczne meandry i płycizny
[32,1 km] J. Parzyn, trzymamy się prawego brzegu
[31,1 km] Parzyn, uwaga przed mostem zwężenie koryta, płyniemy pojedynczo
[29,7 km] Parzyn Młyn; uwaga płycizny! przenoska lewym brzegiem ok. 20 m
[28,8 km] uwaga rozwidlenie Zbrzyca / kanał; wpływamy kilka metrów w kanał (na prawo) i przenosimy kajaki przez wał do głównego koryta rzeki (na lewo)
[26,9 km] rz. Młosina, lewy dopływ Zbrzycy; alternatywna trasa spływów Zbrzycą, z Leśna ok. 2 km, trasa uciążliwa, sporo zgryzów bobrowych przedzielających koryto rzeki
[26 km] Kaszuba Leśna, przenoska lewym brzegiem ok. 50 m., sklep
[21 km] Milachowo Młyn, przenoska prawym brzegiem ok. 100 m.
[19 km] Rolbik, sklep
[16 km] Jezioro Milachowo, po wpłynięciu na jezioro trzymamy się lewego brzegu; ujście rzeki wśród szuwarów, płyniemy na zachód
[15 km] Widno, przy moście miejsce na ognisko, we wsi piec chlebowy
[13,5 km] rz. Kulawa, prawy dopływ Zbrzycy, ścieżka dydaktyczna Dolina Rzeki Kulawy
[13 km] Laska, sklep
[12,4 km] rezerwat Jezioro Laska, zachowujemy ciszę; płyniemy na zachód
[11 km] J. Księże, na prawym brzegu płycizna, ujście rz. Kłoniecznicy
[9 km] drewniany most między Modzielem a Mogielem
[8,8 km] wyspa na Jeziorze Parszczenickim, trzymamy się lewego brzegu
[8,3 km] J. Śluza, płyniemy środkiem
[5 km] ujście Zbrzycy z J. Śluza
[4,5 km] most betonowy Śluza
[0,5 km] most
[0,0 km] ujście Zbrzycy do J. Witoczno
Brda
[150 km] J. Witoczno – sklep, płyniemy wschodnim brzegiem jeziora
[149 km] ujście Brdy z jeziora Witoczno
[146 km] J. Małołąckie – na południu łączy się z J. Łąckim
[145,5 km] J. Łąckie – wpływając do jeziora kierujemy się w lewo
[144 km] Drzewicz – przesmyk pod mostem między J. Łąckim i Dybrzk
[140 km] Czernica – koniec spływu przy przesmyku pomiędzy J. Dybrzk i J. Kosobudnocms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!